Van School tot School

[ FR - version française ] [ EN - english version ]


VAN SCHOOL TOT SCHOOL
Over de samenwerking tussen Nepalese en Belgische scholen.

Vijf kleine gezichtjes verdringen zich voor de ramen van het klasje in Bakhfar, in de Inner Terai, de streek ten zuiden van Kathmandu, waar de laagvlakte overgaat naar heuvels. We wenken hen: “Aaunus, kom erin”. Aanvankelijk zijn ze te verlegen, maar de leerkrachten die deelnemen aan de teacher training kunnen hen overhalen. “They have had no exposure,” weet Binod Gurung van het Centre for Educational Policies and Practices, kortweg CEPP, ons te vertellen: deze kinderen hebben nog nooit iemand buiten hun eigen omgeving ontmoet.

Twaalf leraren uit de streek heeft CEPP bijeengebracht. We werken samen in een klaslokaal met alleen een bord en drie educatieve posters. CEPP heeft met de leraren van Bakhfar een houten platform gebouwd met recyclagematerialen. Het is bedekt met vasttapijt. Zo hoeven de kinderen voortaan niet meer op de koude, stoffige grond les te volgen. Didactische materialen zijn er niet, alleen lesgevers met weinig pedagogische vorming maar met veel inzet en enthousiasme. Ook als er een storm opzet, als het klasje gehuld wordt in een stofwolk, als we de luikjes moeten sluiten en de klas helemaal donker wordt, gaan ze door met leerspelletjes ontwerpen, uittesten met de kinderen, vertellen, discussiëren.

Voor CEPP (http://schoolingnepal.org/) zijn deze mensen de sleutel tot beter onderwijs, hèn motiveren is essentieel. Absenteïsme en demotivatie vormen immers een groot probleem in openbare scholen op het platteland. Daar is amper overheidscontrole en de leraren komen vaak van de stad, spreken de moedertaal van de kinderen niet, behoren tot een andere cultuur. Ze logeren noodgedwongen in de school omdat de stad te ver af is, ze kunnen niet dikwijls bij hun eigen familie zijn en zijn soms weinig betrokken bij de gemeenschap waarin ze lesgeven.

CEPP zet daarom in op drie aspecten:
• sensibiliseren van ouders rond het belang van goed onderwijs hen motiveren om hun kinderen naar school te sturen, hen wijzen op hun rechten en de werking van de School Management Committees (een samenwerkingsverband van ouders en school in de lokale gemeenschap) ondersteunen;
• leraren motiveren, appreciëren en beter vormen rond kindgericht onderwijs;
• het onderwijsbeleid beïnvloeden, op lokaal en nationaal niveau.

Het accent ligt vooral op inhoudelijke vorming, al kan het verbeteren van de infrastructuur van de scholen en het herstellen van de aardbevingsschade de motivatie van leraren, leerlingen en hun ouders aanscherpen.
CEPP is een initiatief van Teeka Bhattarai, Nepalese ontwikkelingswerker, na een masteropleiding Pedagogie aan de Leuvense universiteit in 2008. Tot dan toe was Teeka voornamelijk actief in de landbouwsector, o.a. met het vroegere Econepal, ook toen gesteund door Bikas. Wij stonden mee aan de wieg van CEPP, samen met het Instituut Sint-Vincentius a Paulo Gijzegem, een secundaire school die mee instond voor morele, pedagogische en financiële ondersteuning.
Na zeven jaar is de school nog steeds actief betrokken. De leerlingen worden bij de start van het schooljaar en door wisseltentoonstellingen rond Nepal geïnformeerd, met Saved by the Bell schenken ze aandacht aan het recht op basisonderwijs, in november 2015 kwamen Binod Gurung en Michael Rai van CEPP hen toespreken en met hen discussiëren, elke februari is er een Valentijnsmarkt, de leerlingen zoeken zelf op rond Nepal, ontwerpen didactische materialen voor Nepalese lagere scholen en nemen verschillende initiatieven voor fundraising.

Valentijnsmarkt Instituut Sint-Vincentius a Paulo Gijzegem

Ondertussen is het netwerk uitgebreid en kan CEPP rekenen op de inzet en de talenten van studenten en docenten uit verschillende scholen. Studenten van het hoger kunstonderwijs van Luca School of Arts Gent ontwerpen sensibiliseringscampagnes rond het motto van CEPP: ‘Education is a Light’. De stagiaires van Arteveldehogeschool Gent en van Luca en de studenten van Odisee Hogeschool Aalst dragen bij tot het verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs in en om Raigaon, in Makwanpur District, de plattelandsregio waar het CEPP-team actief is.

De Arteveldehogeschool nodigde in november CEPP medewerkers Binod en Michael uit voor een 14-daags universitair programma, met deelnemers uit Azië, Afrika en Latijns-Amerika: “From minus 6 months up to 6 years of age - Fostering child development”. Deze cursus werd aangevuld door een vorming binnen Luca School of Arts en een praktische onderdompeling in diverse lesvormen in de lagere en secundaire school in Gijzegem en in de opleiding Onderwijs van Odisee Aalst. Wij zorgden voor inleefsessies rond Nepal in alle klassen van de Vrije Basisschool Sint-Vincentius Gijzegem, en de kinderen boden spontaan aan om karweitjes te doen in hun gezin, om zo hun klasgenootjes in Nepal te helpen.

De leerkrachten van de kleuterschool en de lagere school gaven voor Michael en Binod demolessen-op-maat-van-Nepal, met extra aandacht voor creatieve werkvormen en coöperatief leren. Zelf trekken wij elk jaar naar Nepal om er in verschillende scholen driedaagse trainings te geven rond kindgericht onderwijs, didactiek van het basisonderwijs en Engels. In april gaven we ook les in de klassen die Laure, Kayleigh, Lisa-Marie en Sofie, Arteveldestudenten, hebben ingericht. We ondervonden hoe trots de leerkrachten zijn op de ‘ideal classrooms’, hoezeer ze de inzet en betrokkenheid van de Belgische studenten appreciëren. We konden zelf voelen hoe aangenaam het is om in deze lokalen te werken.

Mountain View

In Bakhfar verkenden we met de leraren en CEPP-medewerkers Binod, Kesap en Bishnu de omgeving. Nepalese leerkrachten zeggen vaak: “Wij hebben geen geld, geen goede scholen, geen leermiddelen”, maar wij ontdekten samen hoe àlles een rol kan spelen in het onderwijs: de natuur rond de school, de rivier, het groene speelterrein, de bewerkte velden, het dorp. Om over een buffel les te geven, heb je geen prenten of geen boek over een buffel nodig, je kan de buffel met de kinderen observeren, er rond vertellen, er over leren, tekenen, spelen… Je kan creatief zijn met alles wat rond de school te vinden is: takjes, stenen, blaadjes… Je kan je eigen zang-, teken- en verteltalent aanboren. We kwamen onder de indruk van de vriendschap van de leerkrachten, van hun energie, hun inspiratie. Zij werken vaak in moeilijke omstandigheden, maar door hun toewijding kunnen ze het verschil maken en kunnen hun leerlingen aan een toekomst bouwen.
Na drie dagen, tijdens de evaluatie, zei één van hen: “We thought we had nothing, but we have everything”. Voor ons is dat geloof in hun eigen omgeving en in hun eigen talenten de mooiste conclusie.
Met heel veel dank aan Bikas en aan alle mensen die CEPP steunden en blijven steunen.

Paul Beké en Carine Verleye

Wie deze onderwijsprojecten wil steunen, kan zijn
bijdrage storten op de rekening van Bikas BE32 2200
7878 0002 met de vermelding ‘Paul en Carine’.