Activiteitenverslagen


BIKAS Activiteitenverslag 2018 2018
...Reeds 30 jaar is onze organisatie gefocust op ontwikkelingssamenwerking met Nepal, met vooral aandacht voor de meest benadeelde groepen omwille van geslacht, kaste, etnische oorsprong of sociale laag.
Onze acties stroken volledig met de 17 duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de VN voor 2015-2030.
BIKAS Activiteitenverslag 2017 2017
...reeds 30 jaar is onze organisatie gefocust op ontwikkelingssamenwerking met Nepal, met vooral aandacht voor de meest benadeelde groepen omwille van geslacht, kaste, etnische oorsprong of sociale laag.
Onze acties stroken volledig met de 17 VN- duurzame ontwikkelingsdoelstellingen voor 2015-2030.
BIKAS Activiteitenverslag 2016 2016
...sinds meer dan 25 jaar is onze organisatie gefocust op ontwikkelingssamenwerking met Nepal, met vooral aandacht voor de meest benadeelde groepen omwille van geslacht, kaste, etnische oorsprong of sociale laag.
Onze acties stroken volledig met de 17 VN- duurzame ontwikkelingsdoelstellingen voor 2015-2030.
BIKAS Activiteitenverslag 2015 2015
... sinds onze stichting voeren wij micro-projecten uit
in het kader van opvoeding/educatie, gezondheidszorg of basisinfrastructuur;
waarbij de plaatselijke gemeenschappen steeds betrokken worden.
Wij hechten veel belang aan de medewerking van de lokale gemeenschappen bij de verwezenlijking van de projecten: dit gebeurt meestal door bijdrage van lokale arbeid ...