Haku - Regenseizoen WRK

Haku

 

Regenseizoen

Augustus 2023

Het regenseizoen is volop bezig. De plantjes die pas gezaaid en geplant werden krijgen alvast meer dan voldoende water. De scholen zijn enkele weken dicht en zullen nog voor het einde van de moesson weer open gaan. Voor sommige kinderen is het niet evident om in het regenseizoen naar school te gaan. Door de hevige regenval veranderen sommige paden in riviertjes en zijn landverschuivingen geen uitzondering. Het gebeurt dat sommige kinderen gewoonweg niet in de school geraken doordat het onderweg te gevaarlijk is. Zij blijven dan enkele dagen, zelfs weken thuis wat hun schoolprestaties uiteraard niet ten goede komt. Hoe graag men ook naar school wil gaan, men neemt het risico niet, wat heel begrijpelijk is.

 

Pangling school
Pangling school

 

Vanuit de scholen is al regelmatig de vraag gesteld of we niet kunnen helpen met het inrichten van tijdelijke opvanghostels voor deze kinderen. Zo zouden zij gedurende de moessonperiode nabij de school verblijven en toch nog de lessen kunnen bijwonen. Hoe jammer we het ook vinden en hoe graag we deze leerlingen een kans op onderwijs gunnen, wij kunnen hier niet op ingaan. Enerzijds hebben we de middelen niet om te helpen, anderzijds is het een ethische kwestie. We vinden het beter dat de kinderen in hun vertrouwde omgeving bij hun ouders blijven.

 

Pangling school
Begin van de schooldag in Pangling

 

Sinds CEPP het onderwijsproject in de vijf Haku scholen opstartte, zien we dat de ouders meer en meer betrokken zijn bij het schoolgebeuren. Voor de leerkrachten en zeker voor de schoolhoofden is dit een grote omwenteling. Dat ze het daar erg moeilijk mee hebben, kunnen we begrijpen. De ouders zijn veel mondiger geworden, wat niet altijd in dank wordt afgenomen door de leerkrachten. Als een leerkracht niet komt opdagen gaan de ouders vragen wat de reden is. Ze pikken het niet zo maar dat hun kinderen geen degelijk onderwijs krijgen. De medewerkers van CEPP die nu al meer dan anderhalf jaar in de Haku dorpen zijn, krijgen het soms zwaar te verduren, voornamelijk van de schoolhoofden.

 

Thulo Haku
School van Thulo Haku

 

Het is zoeken om samen te werken met als enig doel naar verbetering van het onderwijs te streven. Vele van de onderwijzers zaten als een koning op hun hoge troon en deden maar waar ze zin in hadden. Nu er meer betrokkenheid is van de ouders moeten zij zich veel meer gaan inzetten. Veranderingen zijn altijd spannend, uitdagend en vragen heel wat inzet en openheid. Het is samen zoeken naar een andere manier van omgaan met leerlingen en met ouders, een andere manier van les geven. Zoeken om met natuurlijke en duurzame middelen te werken. We zijn benieuwd hoe het verder zal gaan… De groene vrijwilligers van de tuintjes, de ouders van de schoolkinderen en de andere dorpsbewoners zijn dan weer laaiend enthousiast over de samenwerking met CEPP. Zij voelen zich gehoord, gesteund en zien dat onderwijs en groenten- en fruitteelt ook anders kunnen.

 

Bamboo planten
Planten van bamboe op de aardverschuivingsplaatsen
zaaien
Zaaien van gewassen

 

Ondertussen zijn we volop bezig met het organiseren van een ‘oog-kamp’. Samen met de Franse organisatie Saint Chamond Espoir willen we in het najaar van 2024 een groep Franse opticiens naar de Haku dorpen sturen. De leerlingen van de vijf scholen van de Haku gemeenschap kunnen dan een oogtest ondergaan. Degenen die het nodig hebben, zal men een bril geven. Van de dorpelingen kwam de vraag of we ook een oogarts kunnen meesturen want vele mensen hebben problemen met hun ogen. Zij geraken niet bij een oogarts voor een degelijke diagnose en een correcte behandeling. Ook is er vraag naar cataractoperaties. We zijn aan het bekijken wat mogelijk is want er zijn regels opgelegd door de overheid die we moeten volgen. Babu Lal Tamang, die ons met verschillende andere projecten helpt en reeds vroeger een oogkamp organiseerde, zal ons ook nu helpen. Hij zal contact opnemen met een Nepalese oogarts met de vraag om ook in de Haku dorpen tot actie over te gaan. We hopen dat het lukt en dat het betaalbaar zal zijn om alles te kunnen organiseren. Als we een oogkamp kunnen inrichten met zowel de mogelijkheid om jongeren die het nodig hebben een bril te geven en de ouderen die slecht zien te helpen met een cataract ingreep, dan zou dit fantastisch zijn. Ook al komen de brillen van buurland China toch dienen we nu al met de voorbereidingen te starten. Men vraagt allerlei bewijzen en er dienen verschillende goedkeuringen te komen alvorens dit mag georganiseerd worden. We hebben nog meer dan een jaar maar toch zijn we nu al bezig met de aanvragen en de organisatie.

Wil jij de Hakuscholen helpen dan is jouw steun meer dan welkom op het rekeningnummer van Bikas BE32 2200 7878 0002 met vermelding HAKU.

Bedankt - Dhanyabad

Betty Moureaux Voorzitter Bikas VZW