Pokraschool in Bhadure - Kavre district WRK

Update Augstus 2023

 

Bikas engageert zich om in Badure een extra verdieping op het bestaande schoolgebouw te bouwen. 


Er waren reeds verschillende overlegmomenten en zelfs bestuursleden van Bikas bezochten tijdens hun Nepalreis dit toekomstige project. De offerte is gemaakt en alles is klaar om te beginnen na het regenseizoen. 


Tijdens de moesson is het haast onmogelijk om met zwaar vervoer over veldwegen te rijden. Aardewegen veranderen dan in modderpoelen en werken in deze omstandigheden is niet mogelijk. Maar niettegenstaande men fysiek niets kan aanvangen, is er op administratief vlak wel belangrijk werk geleverd. 


De MOU (Memorandum of Understanding), het contract is ondertussen door alle partijen ondertekend. 
Voor dit project werkt BIKAS samen met de schoolgemeenschap van de Pokraschool en met de Franse vzw Saint Chamond Espoir.
Zoals bij zowat al onze projecten dient de lokale gemeenschap 25% van de kosten zelf te dragen. Dit is niet altijd gemakkelijk maar toch staan we erop daar we het belangrijk vinden dat ook zij hun steentje bijdragen. Zo gaat men zich ook veel meer inzetten voor het project dat voor hun welzijn is, voor verbetering van onderwijs in hun dorp.
Terwijl de schoolgemeenschap 25% van de kosten zal dragen zal BIKAS samen met de Franse vzw de resterende 75% voor zich nemen.

Ondertussen heeft de schoolgemeenschap goed nieuws gekregen.
Babu Lal Tamang, die als Nepalese coördinator voor dit project fungeert, liet ons weten dat er ook geld wordt vrijgemaakt door de plaatselijke overheden, wat het lokaal engagement ten goede komt.

Wij kijken uit naar het einde van het regenseizoen zodat de goederen en het werkmateriaal kunnen geleverd worden en de werken echt van start kunnen gaan. 
Maar voorlopig moeten we dus nog even geduld hebben …

Wil je dit nieuwe project steunen dat kan dit op het rekeningnummer van Bikas BE32 2200 7878 0002 met vermelding Pokra school.


Alvast bedankt voor jullie steun 

Betty Moureaux
Voorzitter BIKAS VZW