Mane Vigur Waterproject WRK

In het vorige april-mei-juni nummer van ons BIKAS-magazine hebben wij het reeds uitvoerig gehad over de verlenging en uitbreiding van ons Mane Vigur Water Project, eertijds opgestart – al vijf jaar geleden! - in 2018.


In het voorjaar kregen we de kans om samen met de Nepalese coördinator Babu Lal Tamang en zijn collega’s tijdens een vergadering de verdere ambities uit te klaren. Anderzijds zochten we ook de betrokken lokale bevolking ter plekke op. Enkele foto’s van dit bezoek kregen jullie reeds te zien. Bovenaan vinden jullie ook nog één van de vele technische tekeningen, in dit geval de te plaatsen 20 m³-watertank.
Hierboven ook nog twee kiekjes van onze ontmoeting met de dorpsbewoners.


Ondertussen zijn we natuurlijk enkele maanden verder. Het ‘papierwerk’ is achter de rug. De overeenkomst tussen BIKAS - vertegenwoordiger van het Jo Logghe NOODFONDS – en het plaatselijke waterproject-comité is opgesteld en door beide partijen ondertekend.


Nu wachten we nog op het einde van de moesson om te starten. Alles is in gereedheid gebracht, maar de toestand van de wegen gedurende de moesson laat de daadwerkelijke opstart niet toe. Er rijden dan ook geen bussen meer op deze slijkerige en glibberige toegangswegen! Zelfs in een ‘normaal’ seizoen moeten de mensen nog eigenhandig het nodige materiaal 500 tot 800 meter ver dragen tot aan de bouwplaatsen!


Eenmaal de moesson voorbij kunnen we effectief beginnen. September wordt alvast in het vooruitzicht gesteld. Toch met een Nepalese zekerheid!...
Wij doen met ons Jo Logghe NOODFONDS dus zeker verder en durven ook voor fase twee van dit project rekenen op jullie steun.


Financieel kan dit via BIKAS vzw op het rekeningnummer BE32 2200 7878 0002 met vermelding: Jo Logghe NOODFONDS
(Bijdragen vanaf 40 euro zijn fiscaal aftrekbaar.)


Dhanyabad – dank,


Familie Logghe