HAKU - NESSING: De weg naar een school
In december vorig jaar bezocht ik opnieuw het door de aardbeving zwaar beschadigde dorp Haku en het deeldorp Nesing. Toen kwam de vraag van de dorpsbewoners om hen te helpen met de
heropbouw van een school voor de bijna 70 leerlingen van het lager onderwijs.

De schoolgemeenschap kiest resoluut voor een permanent schoolgebouw dat een veel langere levensduur heeft dan een tijdelijk schoolgebouw. Lakpa Sherpa, een jonge architecte van het nabijgelegen Dhunche, ging samen met Ngawa, een bekwame berggids-vriend ter plekke om vast te stellen op welke plaats de school moet komen.
Na overleg besliste de dorpsgemeenschap van Nesing om de bouwgrond aan de school te schenken. Tijdens dit bezoek werd ook nagegaan wat de inbreng van het dorp zelf kon zijn bij dit project.

Bij BIKAS vinden we het belangrijk dat ook de gemeenschap mee het project draagt en dus meehelpt om het te verwezenlijken. Deze inbreng kan zowel financieel, in natura of in arbeid zijn. De arme Tamang gemeenschap van Nesing kan onmogelijk een financiële bijdrage leveren en materialen hebben ze niet. Daarom besloten ze om te helpen bij het transport (dragen) van de goederen tot het in dorp, ook bij het aanreiken van de materialen tijdens het bouwen.
Ieder gezin zal drie dagen gratis arbeid leveren. Achteraf zullen zij een eerlijke vergoeding krijgen voor hun arbeid. Met deze werkwijze dragen we ook bij aan de lokale economie. Geschoolde arbeiders zullen van elders moeten komen en uiteraard door BIKAS betaald.

De procedure om een permanente school te bouwen is in Nepal een veel langere (calvarie) weg dan voor tijdelijke gebouwen. Een hoop instanties moeten de aanvraag goedkeuren, zowel lokaal als
nationaal wat enkele maanden kan duren.
Ondertussen heeft men in Nesing alle handtekeningen en vin-gerafdrukken (niet iedereen kan schrijven) van heel de dorpsgemeenschap verzameld om afstand te doen van de grond die aan
de school wordt geschonken.
De eerste plannen werden ondertussen door Lakpa, de architecte, gemaakt en worden door een bevriend Belgisch burgerlijk bouwkundig ingenieur nagezien. Uiteraard moet de school aardbevingsbestendig zijn, een voorwaarde die niet alleen wij maar ook de Nepalese regering eisen.
We hopen dat deze papieren rompslomp vlot zal verlopen en dat de architecte haar plannen grondig en plichtsbewust afwerkt. Pas nadat dit administratieve proces volledig afgerond is, kunnen we
effectief gaan bouwen.
We denken dat, met de komende lokale verkiezingen en het regenseizoen in het vooruitzicht, we de eerste steenlegging in het najaar mogen verwachten.
Ons geduld en vooral dat van de mensen van Nesing wordt nog even op de proef gesteld terwijl er achter de schermen toch vlijtig wordt verder gewerkt.

Betty Moureaux
Voorzitter Bikas

Wil u financieel meehelpen aan de school van Haku – Nesing dan kan dit door te storten op de rekening van Bikas
BE 32 02200 7878 0002 met vermelding HAKU.