Haku: Juni 2015

Verslag van Betty Moureaux na bezoek aan het zwaar getroffen Haku:

27 Juni 2015

Namaste,

We zijn terug van een heel beklijvende reis naar Nepal dat zo zwaar getroffen werd door twee aardbevingen. Het was hartverwarmend steeds opnieuw te horen dat men zo blij was om ons nu terug in Nepal te zien en dat we de mensen nu ze met enorme problemen zaten, niet vergeten waren! We zagen veel miserie maar ook veel hoop!

We bezochten de vluchtelingen van Haku die zowel in de Kathmanduvallei als in de Rasuwaregio zitten, kortbij hun voormalige woonplaats. Overal hebben we kleren en dekens uitgedeeld. Haku, bestaat uit 9 deeldorpen met zo’n 3200 Tamangbewoners voornamelijk arme landbouwers waarvan slechts de jongeren onder de 30 jaar onderwijs genoten.
Hoewel deze dorpsgemeenschap slechts op korte afstand van de toeristische Langtangvallei ligt worden ze volledig aan hun lot overgelaten. Niemand is echt geïnteresseerd in deze mensen. Daar willen we verandering in brengen.Samen met ons dragen de mensen van het dorp, Thulo Haku de voedingsmiddelen: 1,5 ton rijst, 216 liter olie en 110 kg zout die we meebrachten van Kathmandu omhoog. Wel eerst 800 meter steil naar beneden en dan steil naar boven. Buiten de helikopter die 2 dagen na de aardbeving zeilen en kookgerief dropte hebben ze nu zes weken na de aardbeving nog niemand gezien.
De mensen, 82 gezinnen met hun +/- 10.000 stuks vee zitten in schamele shelters net boven hun volledig verwoest dorp. Na de aardbeving van 25 april werden alle huizen onbewoonbaar waarvan er nog zo’n 50 huizen volledig uitgebrand zijn nadat er vuur ontstond bij het koken op houtvuur.
We zien hoe triestig sommige mensen er zitten en ik verzorg vele mensen met allerlei medische problemen. De 20 soldaten die er in kleine tentjes zitten helpen de mensen zoveel als ze kunnen maar beschikken zelf over weinig middelen. De soldaten geven o.a. Nepalese les aan de meer dan 100 kinderen die er zijn. De leerkracht zit met de andere oudere kinderen in het nabijgelegen Dhunche.

We worden hartelijk bedankt dat we hun dorp niet vergeten zijn en dat we van zo ver komen om te zien wat Haku nodig heeft en hun te helpen terwijl ze tot nu toe nog niemand van hun eigen overheid gezien hebben.

We keren via een andere route terug en bezoeken onderweg Sanu Haku dat vlak onder en langs een grote aardverschuiving ligt en waar op enkele mensen na iedereen weg is. In Nessing zien we hoe de 68 gezinnen terug aan de heropbouw begonnen zijn en er een tijdelijke school aan het bouwen zijn. Nessing ligt heel veilig op een plateau wat een groot verschil is met Thulo Haku en zeker Sano Haku waarvan nog niet zeker is of ze er kunnen blijven daar er een dreiging is van landverschuivingen net boven het dorp. Het zullen de moessons zijn die bepalen waar het nieuwe Haku zal komen of dat het ter plaatse kan terug opgebouwd worden.Terug in Dhunche gaan we overal aan de alarmbel trekken en willen we dat Haku niet vergeten wordt, zeker de +/- 800 mensen die er nog in de bergen zitten.

We gaan langs bij het Rode Kruis die dachten dat er niemand meer zat! We bezoeken Goal Global, degene die per helikopter hulpgoederen dropte. We spreken met Save the Children en gaan naar de leger-kolonel die van alles beloofd en naar de CDO, Chief district officer die geen tijd heeft of neemt.
Een paar dagen later is er een meeting met alle NGO’s en de CDO en men zal Haku en zijn mensen niet vergeten, belooft men.
We vernemen dat na de meeting de Hydrocentrale in de buurt ervoor zal zorgen dat er deftige zeilen komen en er ook solar-lichten worden verdeeld en men zal trachten de elektriciteit te herstellen in de dorpen. Hun prioriteit is ervoor te zorgen dat de mensen in de beste omstandigheden het regenseizoen overbruggen.

In Kathmandu gaan we verder met Haku onder de aandacht te brengen.

We bezoeken verschillende projecten die ons kunnen helpen met een TLC, een tijdelijke leercentrun.
Bij HCI, Himalayan Climate Initiatieve bestellen we 4 aardbeving bestendige huizen die samengevoegd kunnen worden tot 1 school voor 100 kinderen. Hiervoor moeten we eerst goedkeuringen hebben en hiervoor zorgt Ngawa Tamang samen met zijn Hakuvrienden.
Zonder Ngawa zijn hulp zouden we niets kunnen bereiken. Het is hartverwarmend om zien hoe de jonge generatie de handen uit de mouwen steekt en niet wacht zoals anderen en enkel met woorden zonder daden komen.
Het voordeel van de huizen van HCI waarbij de lokale mensen moeten meewerken om ze in elkaar te zetten, is dat ze nadien ook weer gemakkelijk afgebroken kunnen worden en verplaatst kunnen worden. Afhankelijk waar het nieuwe Haku komt krijgen ze dan een definitieve bestemming mogelijks als gezinswoning. Ook kunnen deze huizen nu dienen als opvangplaats in geval van nood.
Pas na het regenseizoen en na de toegewezen plaats door de regering kunnen we weer verder helpen aan de heropbouw van het dorp.

Voor Nessing daarentegen wordt nu al gekeken om de heropbouw te financieren. Er wordt per gezin gezocht om hun te sponseren bij de aankoop van bouwmaterialen zoals deuren, vensters, etc. … De regering laat ook niet toe dat men een gans huis schenkt maar wel onderdelen.

Voor Nessing wordt ook gekeken om het schooltje herop te bouwen. Hiervoor moet er gewacht worden op de regering die eind van de zomer de bouwvoorschriften zal doorgeven waar de scholen zeker rekening mee moeten houden. Permanente schoolgebouwen vallen onder het ministerie van onderwijs en deze bouwvoorschriften qua veiligheid moeten strik opgevolgd worden!

We zorgen dat HCI ook medicatie verzameld wat in de volgende dagen mee naar Thulo Haku zal gaan om daar door de soldaat met een verzorgingsopleiding gebruikt te worden. Hij kan hulp bieden aan al de mensen die er nog zitten boven in de bergen.

We bezoeken CWISH die zicht naast TLC (de tijdelijke leercentrums) ook bezig houdt met het welzijn van de kinderen, het ondersteunen van de ouders en de leerkrachten en voor de mentale opvang na de aardbeving. Deze organisatie kon reeds een 90-tal kinderen onderscheppen die anders meegesmokkeld of verkocht gingen worden in het buitenland als zijnde wees of in de kinderhandel terecht zouden gekomen zijn.

Zij gaan de kampen waar de Hakuvluchtelingen zitten in de Kathmanduvallei bezoeken en kijken wat de noden van de schoolkinderen zijn en eveneens de ouders er op attent maken op het gevaar van kindersmokkelaars. In de Trisulivallei die naar Haku leidt willen ze gaan samen werken met de politie om controles te doen specifiek gericht op kindersmokkelaars. Er zouden ook affiches komen om ouders en kinderen alert te maken op dit vreselijk probleem.

We zorgen ervoor dat Ngawa als inwoner van Haku in de toekomst zal deelnemen bij de vergaderingen van de Climate Alliance of Himalayan communities. Voor de 400 mensen van Langtang waren er reeds enkel e vertegenwoordigers nu zullen ook de 3200 mensen van Haku een stem krijgen.
Men verschoot dat het hier over zo’n groot aantal mensen gaat. Deze vereniging neemt het op voor de verschillende groeperingen / minderheden binnen Nepal en helpt hun met hun noden op gebied van o.a. klimaatsverandering, bescherming van hun eigenheid, allerlei problemen, ….
Ook wordt er deze week via deze vereniging op ons verzoek nog eens 1.5 ton rijst naar de gevluchte gezinnen gebracht die in Dhunche zitten.

Via Ang Tsering Sherpa, de ereconsul voor België en voorzitter van de hierboven besproken alliance ontmoeten we eveneens Shesh Ghale, de uit Australië overgekomen voormalige Nepalees die nu instaat voor de reconstructie van het land. Op zijn eerste werkdag zitten we met hem en zijn vrouw aan tafel en leggen we het probleem van Haku voor. Hij zal ook de conferentie van donorlanden voorgaan die binnen een paar dagen doorgaat. De immens rijke man zal hier ferm zijn best moeten doen om veel geld voor Nepal te krijgen. Ook vragen we aan Ang Tsering om na te gaan of er geologen kunnen gaan zien boven Thulo Haku of het dorp ter plaatse terug kan opgebouwd worden mits versteviging van de bergwand.

We willen hierrond zekerheid hebben. Zo niet moet de regering vlug duidelijkheid geven waar men wel naartoe kan/moet. Dit werd eveneens door Shesh Ghale bevestigd.
We halen ook aan dat de kranten vol staan met goed-nieuws-berichten. Dat NGO’s goed werk leveren maar dit is vaak langs de berijdbare wegen. De mensen in de afgelegen regio’s zoals Haku worden aan hun lot overgelaten en zien niemand. Een paar dagen later staan wij zelf in de krant en zegt de CDO dat hij voor de mensen zorgt…. Daar hebben ze in Thulo Haku nog niets van gezien.

We hebben ervoor gezorgd dat de mensen van Haku het regenseizoen op een deftige manier kunnen overbruggen, zowel deze die nog in de bergen zitten als degene die in de opvangplaatsen zitten.

Wat gaat we nog doen?

Momenteel buiten de aarde beweegt er niet veel meer in Nepal. Er zijn nog dagelijks korte naschokken verspreid over grote regio’s.
Zoals reeds geschreven hangt alles van het regenseizoen af en van wat de regering dan zal beslissen waar Haku terug opgebouwd kan/mag/moet worden.
Nessing wordt nu op kortere termijn al geholpen en Thulo Haku dat nu een tijdelijke school krijgt volgt na het regenseizoen ook qua heropbouw en een permanente school.
We zullen blijven duwen en vragen aan bepaalde instanties om Haku niet te vergeten.
Het zal een project van lange duur worden voordat Haku terug een plaats krijgt en de 3200 mensen van gans de dorpsgemeenschap terug een thuis hebben.
Maar we kijken hoopvol uit naar de toekomst want zelfs de Haku- mensen vinden dat we enorm veel gerealiseerd hebben op korte termijn.
We weten dat het in Nepal net iets anders verloopt dan bij ons. We kunnen niet langs bepaalde instanties heen om iets bereiken.

De vele oprechte danyabads, dank je wel van de Haku-mensen is onze blijvende drijfkracht in ons project. Binnen enkele maanden keer ik weer naar Nepal en neem ik het verder op voor deze mensen. Met samenwerking van BIKAS en van vele sponsors kunnen we veel, zelfs dorpen verleggen als dat moet.

Op de rekening van Bikas werd reeds meer dan 30.000€ voor Haku gestort, we zijn op goede weg.

We hebben maar een klein deel uitgegeven doordat we nog niet aan de definitieve heropbouw konden beginnen en ook de steun van anderen kregen nadat we hun op het probleem “Haku” gewezen hadden.

Wij blijven oproepen om Haku te steunen. Financiële bijdragen kunnen nog steeds op het rekeningnummer van BIKAS: BE32 2200 7878 0002 met vermelding HAKU

Bedankt aan degene die hun steun al betuigden, bedankt voor degene die nog met projecten bezig zijn om geld in te zamelen en bedankt aan degene die nog gaan storten.

Voor elke gift vanaf 40€ krijg je een fiscaal attest waarmee er 45% van je gestorte bedrag in vermindering wordt gebracht.

Je kunt foto’s van onze Nepalese belevenissen zien op:
http://picasaweb.google.com/bettym992015

Op de volgende link kun je het artikel zien dat in de Nepalese krant, Kantipur stond:
http://www.ekantipur.com/2015/06/22/national/belgians-help-quake-survivo...

Hoopvolle groeten,
Betty didi en Armand

Beelden van het verwoeste Haku in Juni 2015

Een van de zwaarst getroffen dorpen in Nepal is Haku, een klein Tamang dorpje ,op een helling in Rasuwa. De gemeenschap Haku bestaat eigenlijk uit negen deeldorpen, waar ongeveer 3200 mensen wonen en waarvan Thulo Haku het grootst is. Een van de overage gemeenschappen is Nessing, waar ook alles platligt. en waar 68 gezinnen leven die ondertussen aan de heropbouw begonnen zijn. In tegenstelling tot Haku ligt Nessing in een vlakte, zonder enig gevaar voor landverschuivingen. Haku was een levendige gemeenschap die in een klap tot puin is herleid. Meer dan honderd doden, talloze vermisten, weggespoelde akkers, enkel nog gebroken dromen die resten.


Beelden van het verwoeste Haku

Bikas sympathisante Betty Moureaux was ter plaatse in Haku en kon vaststellen dat de bevolking zowat aan zijn lot wordt overgelaten. Van hulpverlening is zo goed als geen sprake.. In tegendeel, men doet er blijkbaar alles aan om Haku te vergeten. Toch willen de mensen er graag blijven wonen en willen ze hun vee niet achterlaten.

Betty en haar reisgezel Armand hielpen actief mee aan hulpverlening, zoals het ter plaatse brengen van levensnoodzkelijke middelen ( rijst, olie, zout, kleding, dekens, matrassen...) . Haku Thulo krijgt weinig steun maar werd door de interventies van Betty terug op de kaart gezet van de hulporganisaties. Voor heropbouw zijn de gronden op de bergrug te onstabiel, Het is dus wachten tot na de moesson en op de beslissing van de geologen en de regering waar de dorpelingen van Thulo Mogen beginnen aan de heropbouw.
In Nessing daarentegen heft het wel zin om aan de heropbouw te beginnen. De gronden zijn er stabiel en de overheid heft toestemming gegeven voor heropbouw op dezelfde plaats. De locale bevolking is ondertussen begonnen met het herstel van de huizen.

U kan de hulpverlening aan Haku steunen via BIKAS vzw door storting op bankrekening BE 32 2200 7878 0002 met vermelding 'HAKU'