CEPP : Kalidevi - Het Post Schoolproject

Van School tot School - April 2018

In vorige artikels gingen we reeds in op de werking van één van onze partners in Nepal : CEPP.

CEPP - het Centre for Educational Policies and Practices - wil het recht op basisonderwijs garanderen door de verbetering van het onderwijsbeleid op alle niveaus - in het bijzonder op het niveau van de lokale school, gebruikmakend van bestaande voorzieningen. Ze staan voor een allesomvattend onderwijsbeleid in Nepal, een onderwijsbeleid dat gevoelig is voor sociale, culturele en milieukwesties en dat relevant is voor de gemeenschap.
Ze werken nauw samen met lokale gemeenschappen, politici, leraren en kinderen, doen veel veldwerk en hebben een goede en lange traditie van samenwerking met vrijwilligers van allerlei aard.

Sinds 2016 werken CEPP, de opleiding architectuur van KUL in Gent, en een aantal architecten en pedagogen nauw samen. Zij willen een schoolproject in Nepal uitbouwen dat naast zijn traditionele functie als plek om kennis te vergaren en te delen, ook een gemeenschapsfunctie tracht te vervullen binnen het dorp. Op die manier proberen we een hogere betrokkenheid van ouders, leerlingen, leerkrachten en schoolbestuur op het schoolgebeuren als geheel te bereiken. We hebben ons initiatief het ‘Post School Project’ genoemd, omdat het verder gaat dan een doorsnee lagere school in landelijk Nepal.

Kalidevi: een prachtige en levendige plek

Het dorp waar dit project tot stand zal komen, is gelegen in het heuvelachtige Makwanpur-district, ten oosten van Hetauda. Er wonen zo’n 100 gezinnen, waarvan het merendeel Tamang.
De huidige school in Kalidevi bestaat uit een gebouw met 6 klaslokalen, een sanitair blok en een kleiner gebouw dat vroeger dienst deed als een kleine bibliotheek. Het schoolbestuur en de betrokken ouders en leerkrachten zijn zeer enthousiast als het gaat om hun nieuwe school.

Momenteel kunnen kinderen in Kalidevi school lopen tot Class 5, maar de school heeft het potentieel om te worden opgewaardeerd van groep 5 naar groep 8. Er zijn geen scholen in de directe omgeving.
Het nieuwe ontwerp zal een oud, zwaar beschadigd schoolgebouw vervangen, dat de dorpelingen zelf reeds hebben gesloopt.
We onderzoeken ook of we in de toekomst nieuw sanitair voor de school kunnen voorzien.

Deze zomer (augustus 2017), hebben 2 studenten van de KUL op hun zomerstage van 6 weken een speeltuin gebouwd op de hellingen rond de school, en dit in samenwerking met de dorpsbewoners. Samen met de dorpelingen bouwen, was een goede manier om het dorp te leren kennen, en voeling te krijgen met de bewoners, hun manier van leven en hun verwachtingen.
Dit jaar in februari organiseerden CEPP, een groep van 30 studenten en docenten van de KUL en verschillende vrijwilligers een workshop in het dorp. In de workshop bespraken we het ontwerp voor de nieuwe school verder en werkten we het samen met de dorpelingen uit.
In die korte week begonnen we zelfs met de graafwerken en werkten de studenten en dorpelingen samen aan het gieten van de funderingen.

Kalidevi Schoolproject

Een leerrijk proces, zeker niet alleen voor de studenten

Sinds de workshop in februari is er hard gewerkt om het project verder uit te bouwen. We kiezen ervoor om zoveel mogelijk met lokale mankracht én lokale materialen te bouwen, om de bouwkost te drukken, de lokale economie te steunen én het milieu zo min mogelijk te belasten.

Zelf ging ik in april opnieuw ter plaatse voor een ‘werfbezoek’. We troffen voorbereidingen om CSEB-blocks (Compressed Stabilised Earth Blocks) te produceren, namen details en plannen door, maakten afspraken. Materiaalkeuzes, alsook het transport van bouwmaterialen naar de site, zijn zoals steeds de grootste knelpunten. Het dorp kan hout gebruiken dat zal gerooid worden uit het gemeenschapsbos, maar over de juiste hoeveelheden die voor de nieuwe school mogen worden gebruikt, wordt veel gediscussieerd.

Vóór de Monsoon moeten er alleszins nog verschillende knopen doorgehakt worden. Eens de hemelsluizen zich openen geraakt geen tractor nog ter plaatse!

Wil je ook bijdragen tot de 'Post School', dan is je bijdrage zeer welkom op het rekeningnummer BE 32 2200 7878 0002, graag met de vermelding 'From School to School - Post School Project'.

ar. Wart Thys

Dit project is een samenwerking tussen onze Nepalese partner CEPP en een Belgisch team bestaande uit 4 docenten van de KUL: Ignaas Back, Klaas Vanslembrouck, Hilde Bouchez en Tom Callebaut; 2 ervaren vrijwilligers/pedagogen: Carine Verleye & Paul Beké, architect Wart Thys en graficus Lin Seminck.