Van School tot School - Good morning Sir!

Augustus 2018

Good morning Sir!

“Good morning Sir”. Ze schrijven het vol overtuiging over, wel tien keer na elkaar.
Voor Nepalese kinderen is dat niet eenvoudig.
Volgens een officiële telling uit 2011, worden in Nepal 123 verschillende talen gesproken, maar slechts 69 van die moedertalen worden af en toe als onderwijstaal gebruikt in de basisscholen.
In de overheidsscholen is Nepali tot nu toe meestal de onderwijstaal; het wordt net als Hindi in het Devanagari alfabet geschreven, waar elke klank telkens door hetzelfde letterteken wordt weergegeven. Voor Nepalese kinderen is het Westerse alfabet best moeilijk, want je hebt kleine letters, hoofdletters, en talloze fonts. Verwarrend - zeker als je bedenkt dat veel leerkrachten op het platteland heel weinig Engels kennen, en het onderricht daardoor noodzakelijkerwijs beperkt blijft tot herhalen wat de leraar zegt en overschrijven wat in het leerboek staat.

Engelse Les


Soms begrijpen noch de leerkracht, noch de kinderen wat de woorden en zinnen in het boek betekenen, en kunnen ze ze ook niet juist uitspreken.
Engels is dan ook een struikelblok tijdens… de examenperiode.

De examenperiode!

Dit zegt Teeka Bhattarai, initiatiefnemer van onze Nepalese partnerorganisatie CEPP erover:
“Je zou kunnen schrijven over hoe examengericht ons onderwijssysteem is, en hoe reproductie van het geleerde beloond wordt in de examens. Ik droom ervan dat elke poging om de kinderen te helpen beter te leren nadenken en enthousiast te dromen, succesvol zou kunnen zijn.” (One thing you perhaps could write is how exam oriented our system is and how reproduction is rewarded in the exams. I dream how even grossly inadequate efforts if they were geared towards helping children think better and dream enthusiastically could be rewarding.)
In Nepal worden de examens centraal georganiseerd. Uit tal van dorpen, ver van de hoofdwegen, dalen leerkrachten af naar de stad aan de weg, om de examenvragen op te halen.
De examens in de overheidsscholen zijn hetzelfde over het hele land, en een maand lang houden ze iedereen in de ban.
Creativiteit en probleemoplossend denken komen daarbij amper aan bod.

Rote teaching’ is populair: Eén van de kinderen wijst de letters
van het alfabet aan en leest de woorden luidop voor, de andere
kinderen herhalen.


Maar alles evolueert, en Nepal is ver weg van het isolement waarin het tot de vroege jaren ‘50 ondergedompeld was.
Het toerisme, economische relaties, het internet, het feit dat vele Nepalezen in het buitenland gaan werken… leiden ertoe dat de mensen nood hebben aan een bredere kennis en meer en meer vaardigheden, zoals dat overal in de wereld wel het geval is.
Bij vele ouders is er de perceptie dat het betalende privé-onderwijs in de grotere steden de kinderen meer kansen geeft voor een betere toekomst dan de basisscholen in afgelegen dorpen, waar de kinderen dikwijls maar tot Class IV (het vierde leerjaar) naartoe kunnen. Ouders die bewust zijn van het belang van goed onderwijs, zijn bereid om heel wat offers te brengen. Hoe graag ze hun kinderen ook zien, toch sturen ze hen, soms al vanaf het eerste leerjaar, naar dure privé-internaten in de stad waardoor ze hen alleen in de vakantieperiodes zien en de kinderen vervreemden van hun eigen familie, gemeenschap en cultuur.

CEPP creativity workshop : kinderen maken hun eigen woordkaartjes

Het is precies deze evolutie die CEPP, het Centre for Educational Policies and Practices, in samenwerking met de scholen uit hun werkingsgebied, wil ombuigen.
Hun werking sluit aan bij de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (Sustainable Development Goals of kortweg SDG) die in 2016 door de Verenigde Naties werden opgesteld, meer bepaald bij SDG 4: “Verzeker gelijke toegang tot kwaliteitsvol onderwijs en bevorder levenslang leren voor iedereen.”
CEPP wil in samenwerking met ouders, leerlingen en leerkrachten de kwaliteit van het onderwijs op het platteland verbeteren, door waardering voor het werk van de leerkrachten, door vorming van ouders én leerkrachten en door beïnvloeding van het onderwijsbeleid op nationaal niveau. Ze werken samen met de overheidsscholen, waar het onderwijs gratis is, om op die manier meer sociale gelijkheid te bereiken.
Hoe ze daarbij te werk gaan, kan u zien op de bijgevoegde foto’s:

CEPP creativity workshop


Wil u Nepalese kinderen, leerkrachten en ouders ondersteunen in hun ideaal om kwaliteitsvol onderwijs te realiseren, dan is uw bijdrage zeer welkom op het rekeningnummer van BIKAS: BE32 22007878 0002, met als vermelding ‘Van School tot School’ of ‘Vrienden van Paul en Carine’.