HAKU – NESING – SANO HAKU: School na School …

Augustus 2018

Voor de moessonregens Nesing teisterden was het schooltje met veiligheidsmuur en bijhorende toiletten klaar geraakt. De elektriciteit en verlichting ligt er en in september is er de officiële opening.
Wij zijn zeer gelukkig dat de kinderen van het dorp er terug naar school kunnen gaan. Het is nu nog wachten op de twee klaslokalen die de regering er gaat bouwen. Deze komen naast onze lokalen zodat de school één geheel wordt.

Ondertussen waren de grondwerkzaamheden in het nabijgelegen dorpje, Sano Haku, wat klein Haku betekend begonnen. De dorpelingen hadden veel geduld moeten hebben voor we er aan begonnen.
We wilden eerst alles in Nesing afwerken en pas daarna terend op die ervaring aan de nieuwe school beginnen. Toen de lokale mensen het groen licht kregen begonnen ze dan ook razendsnel te werken.
Ze wilden de bouw gereed hebben voor het begin van de moesson. Het werd een race tegen de tijd.

De jonge architecte, Lakpa Sherpa ging eerst ter plaatse overleggen met de dorpsbewoners.
Vol enthousiasme was men bereid om deels gratis en deels betalend arbeid te leveren.
Zo zou ieder gezin een aantal dagen vrijwillig meehelpen met het transport of de bouw. Nadien zou iedere helper een eerlijk loon betaald krijgen naargelang zijn geleverde werk.
Aan kandidaten bleek geen tekort. De ene was nog enthousiaster dan de andere.
Het kunnen meewerken aan een schooltje in hun eigen dorp was een grote eer en een garantie op toekomstig onderwijs voor hun kinderen.

Verschillende mannen van Sano Haku hadden een opleiding gekregen om aardbevingsbestendig te bouwen. Dit zou niet alleen voor het bouwen van hun eigen huis maar dus ook voor het bouwen van de school goed van pas komen.

De Fundamenten


Lakpa Sherpa, de architecte ging de grond uitmeten en regelde de aankopen van de goederen en het transport.
De grondstoffen voor de bouw werden vanuit Trisuli met vrachtwagens tot Dhunche gebracht.
Vanaf hier moest alles met ezeltjes of op de rug van vele dragers tot in Sano Haku gedragen worden.
Vele hoogtemeters overbruggen en een afstand van verschillende kilometers ver werd alles met mankracht tot aan de bouwplaats gebracht.
Het ganse dorp werkte mee, jong en oud naargelang zijn mogelijkheden.

Vol enthousiasme begon men met de bouw en ongelooflijk snel gingen de werken hier vooruit.
In een mum van tijd had men de fundamenten gegraven en werd een stevige basis gelegd voor hun school. Men gebruikte een bouwtechniek die de veiligheid verzekerde om mogelijkse aardbevingen te kunnen weerstaan.
Op slechts enkele weken stond de ruwbouw er al.

De Ruwbouw


Vervolgens werden de zinken platen voor het dak, de vensters en de deuren geïnstalleerd.
En dan kreeg het geheel een mooi wit-rode kleur. Het schooltje was klaar!
Zo fier als een gieter stuurde men ons net voor het regenseizoen de foto’s door.

Vanuit België werden de plannen en de werken ook opgevolgd door een bevriend burgerlijk bouwkundig ingenieur. Het vlug opbouwen van de school mocht niet ten koste gaan van de veiligheid en de aardbevingsbestendigheid van het gebouw. Alle voorschriften waren echter nauwgezet opgevolgd. Men kan trots zijn op het geleverde werk. Nog enkele afwerkingen en dan kunnen de kinderen van Sano Haku hun nieuw schooltje in gebruik nemen.

De Afwerking

Nu verzamelen we fondsen voor de toiletten, want deze zijn uiterst belangrijk vooral voor de meisjes en uiteraard voor ieders hygiëne. Bij afwezigheid weigeren de meisjes gewoonweg om naar school te gaan. Toch ook zij moeten de kans krijgen om degelijk onderwijs in hun eigen vertrouwd dorp te krijgen.
Ook verzamelen we geld voor het nodige schoolmeubilair, zowel in Nesing als in Sano Haku.
Zopas vernemen we dat ook de twee klaslokalen die de regering beloofde te bouwen in Sano Haku praktisch gereed zijn. In Nesing is het nog wachten geblazen.

Wij zijn de mensen van Sano Haku héél dankbaar dat ze in zulk snel tempo hun schooltje bouwden.
Maar ook de vele sponsors hier in België zijn we heel dankbaar voor hun steun.
Het doet ons deugd om te kunnen tonen wat er met jullie giften gebeurd is en dat we elke euro goed besteden. Wij blijven niet bij de pakken zitten want in Haku zijn er nog vele noden en met jullie hulp kunnen we samen veel realiseren.

Betty Moureaux
Voorzitster Bikas

Jullie steun gebruiken we met zorg en blijft welkom op rekeningnummer BE32 2200 7878 0002 met vermelding HAKU