Haku - April 2018

April 2018

Nadat men in januari de laatste werken aan het schoolgebouw in Nesing had afgerond, begonnen de mensen van het dorp met het bouwen van de bijhorende toiletten.
Deze sanitaire blok is uiterst belangrijk omwille van hygiënische redenen, maar zeker voor meisjes is de aanwezigheid van toiletten een noodzaak. Als deze er niet zijn, haken zij gewoon af. En dat is nu net wat we zeker willen vermijden. We willen de kinderen stimuleren om zo lang mogelijk naar school te gaan en dit in hun eigen, vertrouwde omgeving.

Het sanitaire blok is uiterst belangrijk...

Ook werd er een muurbescherming achter de school gebouwd. Deze dient om de overvloed van water en de modder die door de moessonregens wordt meegesleurd, tegen te houden.
Met muurkorven en met een drainagesysteem wordt nu het overtollige water, dat van hoger komt, afgevoerd. Zo kan er geen schade aan het schoolgebouw komen.
Deze muurbescherming was een serieuze meerkost maar het was dan ook wel een heel belangrijke en verantwoorde investering.

Het afgewerkte sanitaire blok in Nesing


Ondertussen richten we onze aandacht op het nabijgelegen Sano Haku. Ook dit dorp werd door de grote aardbeving van 2015 volledig verwoest.
De kinderen krijgen hier les in een eenvoudig, tijdelijk gebouw, gemaakt van zinken platen.
Daar we in Nesing minder klassen bouwen dan eerst gepland, kunnen we nu in Sano Haku ook een tweeklassen gebouw plaatsen. Net zoals in Nesing gaat de regering ook hier mee financieren zodat we samen toch aan de nodige vier klassen komen.

De grond waar de nieuwe school zal komen, is zeer goed en nauwkeurig uitgekozen.
Het voormalige dorp en zeker de school van Sano Haku lagen voor de aardbeving net op een grote aardverschuivingslijn. Bij mijn eerste bezoek viel mij al dadelijk deze uiterst gevaarlijke situatie op. Hier terug opbouwen zou een heel slecht en roekeloos plan zijn. Het zou een kwestie van tijd zijn alvorens de school tijdens één van de volgende moessonregens door een aardverschuiving onder de modderstroom zou verdwijnen.
Men heeft het terrein goed bestudeerd en gezocht naar de meest geschikte plaats. Er is wijselijk besloten om de nieuwe school veel lager te bouwen, weg uit de gevaarlijke zone.
De kinderen moeten nu wel langer onderweg zijn maar ze hebben dan wel de garantie op een veilige school die op een beschermde plaats ligt.
Ondertussen zien we dat meer en meer dorpsbewoners ook hun huizen in de lagere regio’s bouwen en dus ook korter bij de toekomstige school zullen wonen. Dit geeft aan dat ook zij bewust worden van de gevaren en op langere termijn denken.

De administratieve verplichtingen zijn achter de rug en we kregen toestemming van de lokale autoriteiten om te starten met de bouw. De grond werd door een ouder koppel aan de schoolgemeenschap geschonken en dit werd allemaal officieel vastgelegd.
Vorige week was er een overleg met de dorpsgemeenschap en werd er afgesproken dat elk gezin een aantal dagen vrijwillig werk zal leveren. Nadien krijgen ze voor hun geleverde arbeid een eerlijk loon.
Bij Bikas staan we erop dat de mensen zelf meehelpen omdat het hun eigen project is. Hierdoor zullen ze het resultaat beter naar waarde schatten.

De dorpsbewoners kregen een training in het bouwen van aardbevingsbestendige woningen en zullen nu in Sano Haku ‘steen voor steen’ hun eigen school bouwen.
Eind september plannen we om de school van Nesing officieel in te huldigen en wie weet zijn ze tegen dan al goed gevorderd in Sano Haku.

Dawa Singi, inwoner van Nesing, zingt in het Tamang dialect...

Jouw steun blijft welkom op het rekeningnummer van BIKAS BE32 2200 7878 0002 met vermelding HAKU (niet vergeten!).

Met dank vanwege de kinderen van Haku die zeer blij met de kans op onderwijs die ze in hun eigen dorp krijgen.

Dhanyabad,
Betty Moureaux
Voorzitster Bikas