Namaste! Welkom in Jutepani en Hakpara!

Parlisa is pas 7. Ze woont in de Inner Terai, waar de laagvlakte overgaat in gebergte.

Augustus 2019

Haar dorp heet Jutepani, en ze gaat er naar de plaatselijke lagere school.
Welke kansen zal ze krijgen in haar leven?

Haar leraars hebben weinig vorming genoten. Het onderwijs is vaak beperkt tot imitatie: de kinderen herhalen wat de leraar zegt en schrijven hun leerboeken over, zonder de inhoud te begrijpen.

Na het vijfde leerjaar zal Parlisa wellicht naar de middelbare school gaan in het dorp naast Jutepani: Hakpara.
Er zijn amper pedagogische materialen in de scholen, de klaslokalen zijn kaal en het schoolterrein is niet uitnodigend.

Na het vijfde leerjaar zal Parlisa wellicht naar de middelbare school gaan in het dorp naast Jutepani: Hakpara.


De school en speelplaats van Hakpara.

Het is in dit arm en relatief geïsoleerd gebied dat het Centre for Educational Policies and Practices (CEPP) werkt. Die Nepalese ngo beschouwt het onderwijs als ‘de grote gelijkmaker’ in de maatschappij en wil de leraren motiveren en ondersteunen, de ouders bewustmaken van hun rechten, de leeromstandigheden verbeteren en het onderwijsbeleid beïnvloeden.

In Jutepani en Hakpara zal CEPP nu extra ondersteund worden door HE Space Children’s Foundation. Dit is een vereniging zonder winstoogmerk die het leven van kansarme kinderen wil veranderen door hen toegang te bieden tot onderwijs van hoge kwaliteit en
daar ook de middelen voor te voorzien.
HE SPace Children’s Foundation verbindt er zich samen met BIKAS toe CEPP te helpen om de klassen meer kindgericht te maken, natuurlijke speelplaatsen te ontwikkelen en zowel leraren als ouders en leerlingen te ondersteunen.

Leraren van verschillende scholen in het gebied op weg naar
een CEPP training in Jutepani.

Steun aan de landelijke gemeenschappen van Jutepani en Hakpara maakt deel uit van een groter opzet: het project dat we ‘Van School tot School’ genoemd hebben. Het is de bedoeling overheidsscholen op het afgelegen platteland te verbeteren door alle partijen die actief zijn in het onderwijs te betrekken: ouders, leraren en kinderen, maar ook de dorpsgemeenschap en de onderwijsoverheden. Dit gebeurt door vormingsactiviteiten voor leraren, rond motivatie, kennis, attitudes en vaardigheden, maar ook door de begeleiding van ouders en ‘school management committees’, door het verbeteren van de fysieke schoolomgeving en door een dialoog aan te gaan met de plaatselijke en nationale onderwijsautoriteiten.

Updates over CEPP kan je lezen op https://bikas.org/Van_School_Tot_School, maar je kan ook CEPP’s website https://schoolingnepal.org/ en Facebook pagina https://www.facebook.com/schoolingnepal/ bezoeken.

Pheri Bhetaula! (Tot binnenkort)

Je steun voor de scholen van Jutepani, Hakpara en andere landelijke gemeenschappen is welkom op rekening BE32 2200 7878 0002 van BIKAS vzw.
Vermeld aub ‘Van School tot School’ of ‘Vrienden van Paul en Carine’.

Dankjewel!