De nieuwe schooltjes van Sano Haku en Nesing


De nieuwe schooltjes van Sano Haku en Nesing

Op 30 september en op 1 oktober was het feest!

De schooltjes die we met Bikas in Sano Haku en in Nesing bouwden werden ingehuldigd. Bij de aanwezigen waren onze voorzitster, Betty Moureaux en onze webmaster, Omer D’Hondt.
Ook de vertegenwoordiger van de lokale regering, de regionale schoolinspectuur en uiteraard alle leerkrachten en leerlingen waren van de partij. De lokale mensen die meegeholpen hadden om ervoor te zorgen dat de schooltjes er kwamen waren eveneens aanwezig.

Feest in Sano Haku

Het was een feestelijke gebeurtenis waarbij de lokale mensen hun blijk van respect en tevredenheid aan BIKAS lieten zien. En zoals het in Nepal hoort werd eerst het Nepalese volkslied gespeeld gevolgd door verschillende speechen. Er werden bedankingskaders uitgedeeld, er werd gedanst, het lint werd doorgeknipt en het inhuldigingsbord werd officieel ontbloot. De sleutels van de schooltjes werden aan de hoofdleerkrachten overhandigd. De verantwoordelijkheid voor de opvolging ligt nu bij de schoolgemeenschap. De school met bijhorende toiletten zijn nu officieel geopend en de kinderen krijgen nu les in een nieuw en veilig schoolgebouw. Heel erg bedankt aan iedereen die hielp om deze schooltjes te kunnen bouwen. De kinderen van Nesing en Sano Haku zullen jullie voor altijd dankbaar zijn. Wij wensen hun alvast veel leerplezier.

Feest in Nesing


Ondertussen is er een vraag gekomen om te helpen met het schoolmeubilair en de schoolborden.
Ook zijn er onderhandelingen begonnen om in het grote Haku te starten met de bouw van een grote school. Hier zijn meer dan 150 kinderen die al lang vragen naar een nieuwe, degelijke school. We blijven niet bij de pakken zitten maar ook dit kunnen we niet alleen.

Leerlingen aan het werk in de nieuwe school te Nesing.


Met dank aan de provincie West-Vlaanderen voor de sponsoring van het project in Sano Haku.
Uw steun blijft meer dan welkom op BE32 2200 7878 0002 met vermelding HAKU.


Dhanyabath,
Betty Moureaux
Voorzitster BIKAS