Haku: Omdat onderwijs een basisrecht is voor ieder kind

Juli 2019

Zoals beloofd zijn ze in het bergdorp Thulo Haku niet bij de pakken blijven zitten en zijn ze al goed gevorderd met de constructie van de school. Met man en macht bouwt men aan de vier klaslokalen. De mogelijkheid bestaat om er nadien nog een verdieping bovenop te plaatsen als dat nodig is en geld voorhanden.


Een vijftigtal arbeiders werken volop aan de ruwbouw. Door het extreem felle regenseizoen is de korte weg naar Haku Besi onbruikbaar geworden en is men verplicht weer de lange weg langs Dhunche te gebruiken. Gelukkig waren de meeste goederen nog voor het regenseizoen ter plaatse gebracht en kon men goed doorwerken.


De funderingen en de steunpilaren, die ter plaatse in kisten werden gegoten, werden geïnstalleerd. De metalen staven voor het gewapend, stalen beton zijn erin verwerkt. Men is nu volop bezig met het metselen van de muren. We kijken uit naar hoe het allemaal verder zal verlopen.


In het lager gelegen Haku Besi hebben we ondertussen de acht schoolborden, die volledig onbruikbaar waren, vervangen. Ze werden op maat gemaakt zodat ze perfect passen in de kleine klassen. Ook op de vraag naar een beamer zijn we ingegaan zodat ze deze binnenkort ook kunnen gebruiken bij het lesgeven.

Naast het bouwen van de scholen willen we nagaan in hoeverre we voor de leerkrachten van de vier dorpen van Haku extra trainingen kunnen voorzien. Zij zijn vragende partij om zich bij te scholen over hoe men beter les kan geven, welk didactisch materiaal men kan gebruiken, enz.
Het zijn leergierige leerkrachten die, als vakbekwame onderwijzers, hun leerlingen de best mogelijke opvoeding willen geven. Er is nog veel werk aan de winkel in dit arme en afgelegen berggebied maar de wil om te leren en deze kennis door te geven is zeer sterk aanwezig.

Wil jij mee helpen om de kinderen van Haku een kans op onderwijs te geven in hun eigen, vertrouwde omgeving steun dan mee en stort je bijdrage op de rekening van BIKAS vzw op BE 32 2200 7878 0002 met vermelding ‘Haku’.
Elke gift groot of klein is van harte welkom, onderwijs is een basisrecht voor ieder kind.

Betty Moureaux
Voorzitster vzw Bikas