De scholen van Haku

Februari 2020

Nadat ik in november de vier bergdorpen van Haku bezocht, zijn we niet bij de pakken blijven zitten.
Toen hadden we ter plaatse heel wat plannen gemaakt en nu was het tijd om die uit te voeren.
In Thulo Haku was men verder gaan werken aan de school.
De houten deuren en vensters werden in het dorp gemaakt en in het gebouw geplaatst. Nadien volgde het pleisterwerk dat nu aan het drogen is en tot slot wordt de school geverfd. Daar het een school is die in samenwerking met de lokale regering tot stand kwam zal deze de verplichte gele kleur krijgen.
Ondertussen is er druk overleg geweest om het nodige schoolmeubilair te laten maken. We wilden degelijk en kindvriendelijk schoolmateriaal hebben.
Voor de twee klassen met de jongste kinderen opteerden we voor lage, ronde tafeltjes. Deze uit twee halve cirkels bestaande delen kregen felle kleuren. De kinderen zullen op kussentjes zitten terwijl er op de vloer een dikke isolatielaag met daarop nog een dik tapijt ligt. Doordat de tafels uit twee halve cirkels bestaan, leent dit zich tot allerlei schikkingen.
Zowel voor Thulo Haku als voor Haku Besi lieten we zulke mooie ronde tafeltjes maken.

Lage schoolbankjes in Haku Besi


Ook komen er nieuwe schoolbanken voor de twee andere klassen. Deze banken worden in de plaatselijke schrijnwerkerij van Dhunche op maat gemaakt. Belangrijk is dat de kinderen met hun voetjes op de grond komen en dat de tafels niet te hoog zijn. Er werd heel wat heen en weer gecommuniceerd om toch maar zeker te zijn dat de afmetingen kloppen.
Men zal de afzonderlijke stukken van de schoolbanken naar Thulo Haku dragen om ze dan daar te monteren. Het dragen van volledige schoolbanken is een moeilijke opgave in dit berglandschap. We opteerden voor banken die los van de tafels zijn zodat de leerkrachten meer mogelijkheden hebben om er mee te werken in de klas.

Bouwwerf in Thulo Haku

Ook voorzien we computertafels met bijhorende stoelen. De computers die men vorig jaar van de regering kreeg, zullen nu eindelijk uit hun dozen kunnen gehaald worden en hun dienst bewijzen. En natuurlijk waren er ook nog de schoolborden die onmisbaar zijn om les te geven. Deze spiksplinternieuwe en op maat gemaakte borden zijn al aangekomen in de school.
Ondertussen dromen ze in Thulo Haku er al van om een tweede verdieping op hun schoolgebouw te zetten met nog eens vier klassen. Toch willen we niet te hard en te vlug van stapel lopen.
We willen eerst zien hoe goed ze dit gebouw afwerken en dan ook zien hoe goed en respectvol ze het zullen beheren.
Pas als alles degelijk afgewerkt is en men de school goed gebruikt en beheert kan er een tweede verdieping gebouwd worden.
In het najaar keer ik terug naar Nepal om samen met vrienden de school in te huldigen. Dan kan ik met eigen ogen zien of de afspraken en verwachtingen zijn nagekomen.


Naast het bouwen en de afwerking van het schoolgebouw zal er in april gestart worden met de opleiding van de leerkrachten van de vier dorpen van Haku met name Haku Besi, Sano Haku, Nesing en Thulo Haku.
CEPP (Centre for Educational Policies and Partices) zal trainers ter plaatse sturen die de leerkrachten zullen helpen met inzichten te krijgen in het les geven. Men zal eerst een vertrouwensband opbouwen en kijken hoe men nu les geeft. Belangrijk is dat de leerkrachten gemotiveerd en gewaardeerd worden. Nadien zal men stapsgewijs nieuwe onderwijsmogelijkheden aanreiken. De bedoeling is dat deze vorm van training gedurende een paar jaar zal gegeven worden.

Ruwbouw in Thulo Haku


Zoals je leest bouwen we stilaan verder in Haku, niet alleen met stenen maar ook aan het inhoudelijke.
Een stevig schoolgebouw hebben met alles erop en eraan is één zaak maar het aanbieden van degelijk onderwijs is zeker zo belangrijk. Wij vinden dat ieder kind recht heeft op goed onderwijs ook in de afgelegen bergdorpen van Nepal.

Wil jij helpen zodat de kinderen van Haku een degelijk onderwijs krijgen, dan kan je ons steunen op de rekening van Bikas BE32 2200 7878 0002 met vermelding Haku.

Hartelijke dank!

Betty Moureaux
Voorzitster Bikas