Een nieuwe school in Haku

Mei 2020

Begin maart kregen we verheugend nieuws uit Thulo Haku. Het nieuwe schoolgebouw was klaar. De deuren en vensters zaten er in, het pleisterwerk was aangebracht, de elektriciteit aangesloten en het gebouw was geverfd. Zoals verwacht had men de school
een gele kleur gegeven. De lokale regering bepaalt dat alle scholen waar zij hun medewerking aan geven, geel moeten zijn.

Ook werd het op maat gemaakte schoolmeubilair geleverd. De kleuters kregen ronde tafeltjes in vrolijke kleuren. Voor de andere leerlingen zijn er degelijke schoolbanken en schoolborden voorzien.
De computertafels met stoelen werden ook bezorgd en in gebruik genomen in een klaslokaal van het oude gebouw.
De computers die door de overheid een jaar geleden werden geleverd, zijn nu eindelijk in gebruik genomen.
De leerkrachten en de kinderen van Thulo Haku zijn terecht heel fier op hun nieuwe schoolgebouw en het nieuwe meubilair.

De laatste dagen van het schooljaar kregen de studenten les in de nieuwe klassen. Na de examens ging de school dicht, net zoals overal in Nepal.
Door de wereldwijde corona-epidemie vervroegde men de examens en kwam de schoolvakantie vlugger dan normaal. Ook in Haku krijgen de kinderen geen onderwijs meer en zijn ze verplicht om thuis te blijven.
Gelukkig kunnen ze hier nog ravotten in de buitenlucht. Vermoedelijk zullen er ook velen mogen of moeten meewerken op de velden of in het huishouden…

Kleurrijke schoolbanken in Thulo Haku

Wij kijken er naar uit om na deze noodtoestand verder te werken aan de school van Thulo Haku. Doch nu gaat al onze aandacht naar crisis.
Vele mensen beseffen niet goed wat er gaande is. We zorgen er dan ook voor dat ze de juiste informatie krijgen en wijzen hen erop dat hygiëne zo belangrijk is.
Als hier het coronavirus uitbreekt dan dreigt er een regelrechte catastrofe. Mensen leven er kort op elkaar en hulp is veraf. Uren in de omtrek is er geen aangepaste medische zorg mogelijk en is men op zichzelf aangewezen. Overal maken mensen zeer moeilijke tijden mee.
Zoals altijd zijn het de armsten die ook nu weer het hardst getroffen worden.

Vele inwoners van Haku, die elders gingen werken, keren terug naar hun dorpen. Deze mensen, die vaak in de bouw presteerden, hebben door de lockdown geen werk meer. Geen werk betekent ook geen inkomsten meer.
Zij keren terug naar Haku om zo te ontsnappen aan het voedseltekort dat in de steden dreigt. In Haku kunnen ze de velden bewerken en hopen ze zo in hun eigen onderhoud te kunnen voorzien.
Op het platteland mag men het dorp niet verlaten terwijl men in de steden verplicht is om in huis te blijven.
De vrijheid die men in de dorpen heeft, is dus veel groter dan deze in de steden en ook dat trekt mensen aan om terug naar huis te keren.
In plaats van een vlucht naar de stad vindt nu het omgekeerde plaats.

Vanuit het Haku-project werd 8500 euro overgemaakt om aan de eerste noden te voldoen voor mensen in de Kathmanduvallei.
Men kocht hiervan voedselpakketten en zeep. Ook het geven van correcte informatie en juiste voorlichting is van cruciaal belang.

Wil jij het Haku-project steunen dan kan dit door geld te storten op de rekening van BIKAS B32 2200 7878 0002 met vermelding HAKU.

Wij, maar vooral de kinderen van Haku, zijn jullie heel erg dankbaar voor elke gift, groot of klein.

Betty Moureaux, Voorzitster vzw Bikas