Aardbeving in Nepal

The massive devastation that the 7.9 magnitude earthquake has caused is widespread and has affected everyone. -Ang Tshering Sherpa-

Onderstaande document bevat informatie verstrekt door Ang Tshering Sherpa over de toestand in het Everestgebied onmiddellijk na de aardbeving van 25 April:

PDF: Aardbeving: Schade in de Everestregio

The death toll from Saturday's deadly 7.9 magnitude earthquake and a series of over 100 aftershocks that struck various parts of Nepal has surpassed 8000 and leaving over 17,000 injured. -Ang Tshering Sherpa-

Jarenlang werd er gevreesd voor een mega-aardbeving. Het was van 1934 geleden dat een aardbeving de valley van Kathmandu had getroffen. Zaterdag 25 April in de vroege voormiddag warden we opgeschrikt door het nieuws dat Nepal getroffen was door een zware aardschok van 7,9 op de schaal van Richter. Onmiddellijk alles laten vallen en geprobeerd van vrienden en familie in de rampgebieden te bereiken. Opluchting als men hun stemmen horde, beklemmende onzekerheid als de lijn dood bleef. Gespannen de berichtgeving volgden via radio, TV of Internet.
Zware en minder zware naschkken volgden. Een geluk bij een ongeluk dat de aardbeving overdag plaatsvond. We durven niet denken aan de gevolgen als het 's nachts zou gebeurd zijn. Toch was er na de eerste zware schok al sprake van honderden doden.
Na een tweetal weken begonnen de Nepalezen zich geruster te voelen en men durfde weer binnen slapen. maar onvoorspelbaar als de natuur kan zijn, volgde er op dinsdag 12 Mei een tweede zware aardbeving van 7,4 die de beschadigde nog rechtop staande gebouwen verder deed instorten en nu ook andere regio's trof zoals Langtang..

We will have to rebuild and revive. This is our second birth. I hope and pray for a speedy recovery to all. -Ang Tshering Sherpa-

BIKAS acties in de getroffen gebieden:

Powerpoint: Aardbeving: Van noodhulp tot structurele hulp

Misschien begrijp je nu hoe het komt dat de hulpverlening zo moeilijk op gang komt