Haku: April 2016


Haku madam


Begin maart stuurden we terug iemand naar Haku en Nessing. Weet dat deze dorpen telefonisch niet bereikbaar zijn en dat zomaar eventjes vlug langs gaan hier onmogelijk is. Om deze dorpen in de afgelegen bergen van Rasuwa vlakbij de gekende, toeristische Langtangregio te bereiken moet men al een kleine expeditie ondernemen. Men heeft een dag nodig om met een bus of ander vervoermiddel tot in de buurt te komen, zover de weg leidt. Dan volgt nog een zware dag wandelen met 800 meter hoogteverschil omlaag en omhoog om tenslotte het dorp te bereiken. Uiteraard geldt hetzelfde ook voor de terugreis.

In maart ging een vrijwilliger-ingenieur van onze lokale NGO, Himalayan Climate Intitiative (HCI) naar Nessing om te toestand te bekijken en met de mensen te overleggen. We hadden al berichten opgevangen dat de mensen het moeilijk hadden met de opbouw. Bij zijn bezoek zag deze vrijwilliger dat sommigen mensen hun metalen kaders goed opgebouwd en de muren deftig opgetrokken hadden en ook effectief in hun noodwoningen waren gaan wonen. Zij hadden stenen, deuren of hout gerecupereerd van hun ingestorte huizen en deze op een goede manier gebruikt. Sommigen hadden ook zinken platen bijgekocht om hiervan muren te maken. Anderen hadden meer moeilijkheden gehad maar mits wat hulp en instructies verwachtten ze dat ook zij binnen de twee weken hun huisje af zouden hebben en erin zouden kunnen gaan wonen.


De eerste "Resilient Houses" in Haku

Maar buiten deze gezinnen waren er nog een hoop mensen die meer hulp nodig hadden. Deze mensen die tot de armste van Nessing behoorden hadden niet de mogelijkheid gehad om de metalen constructies verder uit te bouwen. Zij hadden enerzijds niet de kennis van hoe het moest maar anderzijds ook niet de financiële draagkracht om materialen bij te kopen indien nodig. Velen durfden niet terug stenen te gebruiken doordat ze niet wisten hoe veilig op te bouwen. De schrik om bij een volgende aardbeving onder een hoop stenen bedolven te raken zit er serieus in, wat uiteraard begrijpelijk is.

Zij vroegen om hulp, advies van ingenieurs die hun leren hoe ze de muren veilig moeten opbouwen en indien nodig vroegen ze mogelijks ook financiële steun. Na het rapport dat door de vrijwilliger-ingenieur was opgestuurd werd er een skype-overleg gepland met Shilshila van onze lokale NGO. We zochten samen naar mogelijke oplossingen. We overwogen om met bamboe te werken dat volgens ons licht en niet zo duur was. Maar dat bleek achteraf gezien helemaal niet het geval. Het probleem is ook steeds weer om het ter plaatse te krijgen. Ook dachten we aan de plastieken zeilen die door de firma Sioen geleverd werden om deze te gebruiken. Deze houden we zeker nog als mogelijkheid maar ook hier moeten we zoeken naar vervoer. We kwamen tot besluit om een groep ingenieurs-vrijwilligers naar Haku en Nessing te sturen die er zo lang als nodig zouden blijven om de mensen onderricht te geven om op een veilige manier de muren tussen hun stalen constructies op te bouwen zodat ze zo snel mogelijk effectief in hun huizen kunnen gaan wonen. Men zou dan toch gebruik kunnen maken van de stenen van hun verwoeste woningen maar wel in een aanvaardbare, veilige bouwstijl.

Maar reeds voordat deze mensen in actie konden schieten kregen we op 18 april goed nieuws dat de mensen van Haku toch een serieuze sprong voorwaarts hadden gemaakt. Men had elkaar geholpen en zo waren er reeds 23 van de 30 huizen afgewerkt en bewoond. Men zou ook de resterende 7 huizen nog binnen aanzienbare tijd afwerken. Wat een groot verschil voor velen die tot op heden nog steeds onder zeilen en tinnen beschuttingen leefden, zelfs een jaar na de aardbeving.

Van Thulo Haku kregen we nieuws dat er nu reeds 10 huizen afgewerkt en bewoond waren. Hier was het veel moeilijker om mensen te vinden die konden helpen daar er vele jonge, sterke mannen weg getrokken waren, velen blijkbaar zelfs naar het buitenland om daar geld te verdienen als gastarbeider. Anderzijds was men ook hier volop bezig met het bewerken van de akkers. We plannen, zoals tijdens ons Skype-overleg afgesproken om nog voor het eind van de maand enkele ingenieur-vrijwilligers te sturen naar beide dorpen om de mensen professioneel bij te staan.

Weet dat in Haku meer dan 250 gezinnen zijn en in Nessing zo’n 68, dan weten we dat er nog een lange weg te gaan is. Niet alle gezinnen kiezen persé voor aardbeving bestendigde huizen maar wie het nodig heeft en wie het graag wil, deze mensen proberen we toch te helpen. Sommige huisgezinnen die nu nog steeds in Dhunche of elders in de Rasuwavallei of zelfs in de Kathmanduvallei zitten zullen misschien ook nooit meer terug naar hun dorp komen, dat zal de toekomst nog uitwijzen.