Bouw me een dorp - Oktober 2019

Het doel dat de initiatiefnemers van ‘Construis-moi un village’ hadden vooropgesteld, is eindelijk bereikt: na vier jaar inspanningen
stroomt eindelijk drinkwater in het centrum van het dorp Paelep.
In 2018 en in het begin van 2019 bouwden de inwoners van Paelep dertig waterpunten, bedoeld om telkens groepen van vijf of zes gezinnen van water te voorzien. Ter herinnering: door de aardbeving van april 2015 werden alle waterpunten in Paelep en in de hele Langtangregio vernietigd, evenals de watervoorziening voor drinkbaar water.

Het feit dat drinkwater opnieuw onmiddellijk beschikbaar is, vereenvoudigt het leven van de inwoners van Paelep en verbetert de sanitaire omstandigheden aanzienlijk. Na de aardbeving in 2015 hadden de inwoners maar twee manieren om water te vinden: ofwel vingen ze het water op dat over de grond liep (het dorp Paelep bevindt zich op 2000 m hoogte in een steile vallei), ofwel haalden ze water bij de enige bron die overbleef en die zich bevond op een afstand van 1400 m van de dichtstbijzijnde huizen.

Deze dertig nieuwe fonteinen werden gefinancierd door de Belgische Rotary-clubs van Gerpinnes, Beaumont-Erquelinnes, Philippeville en Courcelles 2000, in samenwerking met de Rotary Club van Patan / Kathmandu. Alles werd gecoördineerd door Bikas.
De inwoners van Paelep zorgden zelf voor niet-gespecialiseerde werkkrachten. Vandaag hoeft alleen nog één aspect afgerond te worden: de Nepalese autoriteiten zijn bezig met de aanleg van een weg die het dorp bedient, maar daardoor kwam een gedeelte van de hoofdtoevoer van water bloot te liggen. We moeten deze buis zo snel mogelijk begraven voordat ze door een kar wordt beschadigd. Bikas heeft ingestemd met de financiering van dit deel van het werk dat bijna klaar is.

Om het einde van het werk te vieren, zijn in de komende maanden twee evenementen gepland: op 12 oktober vindt in Paelep de officiële openingsceremonie plaats. De vertegenwoordigers van Construis-moi un village en natuurlijk de dorpelingen van
Paelep zullen aanwezig zijn om te feesten en een gedenkplaat aan te brengen op één van de waterfonteinen.
Bovendien besloot de Rotary Club van Gerpinnes, die de initiatiefnemer was van het project op het niveau van Rotary, eveneens om het einde van het project te vieren door een Nepalees feest te organiseren in Gerpinnes, op 19 oktober.

Marc Preyat.Oktober 2018

Het dorp Paelep herleeft.
De aardbeving in april 2015 had dertig dodelijke slachtoffers gemaakt, de meeste huizen vernietigd en het waternetwerk sterk beschadigd.
Vandaag vloeit het water opnieuw en worden de huizen heropgebouwd in dit dorp gelegen aan de rand van de Langtang regio. De terrassen landbouwgrond die er drie jaar verlaten bijlagen, worden opnieuw bebouwd. Dit alles werd mogelijk gemaakt omdat er opnieuw water beschikbaar is.
Laurent Breuer, die Paelep bezocht samen met een groep trekkers van de Belgische Alpine Club sectie Henegouwen, getuigt van de heropleving van het dorp. Met het geld dat verzameld werd door Bikas en de Rotary Clubs van Gerpinnes, Beaumont/Erquelinnes, Courcelles 2000 en Philippeville, hebben de dorpelingen 20 openbare fonteinen gebouwd boven en onderaan in het dorp, evenals in de nabijheid van de school (zie foto’s).


Omdat er een groot hoogteverschil is, werden er eveneens drie tussenliggende watertanks gebouwd om de waterdruk af te zwakken.
De dorpelingen willen nog een tiental fonteinen bijbouwen en hopen einde maart met het volledige waternetwerk klaar te zijn. Omdat die fonteinen echter verder gelegen zijn, moeten er langere leidingen komen met opnieuw tussenliggende watertanks. Het ganse project wordt uitgevoerd door de inwoners van Paelep.

De impact van het project ‘Bouw me een Dorp’ (Construis-moi un village) op de bevolking is enorm: water is leven en men is er zich hier helemaal van bewust !
Alles schijnt te herleven!
Als we vergelijken met de hel die we na de aardbeving gezien hebben, lijkt alles nu veel beter voor de bevolking, de huizen worden heropgebouwd, de school telt nu vijf leraars en 86 ingeschreven leerlingen, veel inwoners die het dorp verlaten hadden voor Kathmandu denken eraan om terug te keren.

Naast de actie ‘Bouw me een Dorp’, zien andere ontwikkelingsprojecten het leven: de Henegouwse Alpine Club heeft voor zijn trekking een tiental inwoners uit Paelep aangeworven en besloten om de oprichting van een lokale bergsportvereniging te sponsoren. Tenten, koorden en andere klimmateriaal zijn al ter plaatse.

Hartelijk dank aan allen die het mogelijk gemaakt hebben dat dit mooie project zijn start niet gemist heeft en zich steeds verder ontwikkelt.

Laurent Breuer en Marc Preyat