Nieuws van PARAMENDO Eco Farm
Februari 2018

Angnima Tamang, de bezieler achter de ecologische boerderij Paramendo in Barkhu in de Langtang regio, denkt er aan van zijn woning herop te bouwen zonder de steun van de overheid, steun waar hij nu al meer dan twee jaar op wacht.

Ondertussen staat het leven op en rond de boerderij niet stil. Van de kiwi planten die hij het afgelopen jaar heeft kunnen kweken, heeft hij het plantgoed gedeeld met zijn broer en een in de buurt wonende landbouwer. Beiden toonden veel interesse voor de in Nepal niet-alledaagse fruitsoort.


Met de bijen ging het niet zo goed. De korven die bevolkt waren met een bijensoort die niet inheems is in de streek, hebben de vorige winter niet overleefd. Angnima heeft daarom een deel van zijn korven weggegeven aan enkele dorpelingen inde hoop dat ze tijdens het warmere seizoen bevolkt zullen worden met inheemse bijen. Als dat plan lukt, dan zal hij van vrienden nieuwe bijenkolonies krijgen die terug intrek kunnen nemen in Paramendo.

Voorlopig dit beknopte nieuws omdat in het winterseizoen de boerderij en zijn bewoners een pauze hebben ingelast. Angnima zit ondertussen niet stil en geeft cursussen imkerij her en der te lande waar ze zijn reputatie ondertussen al kennen.


Juli 2017

In december bracht Bikas voorzitster Betty Moureaux een bezoek aan de ecologische boerderij van Angnima Tamang in Bharku in het Rasuwa district. Angnima was toen niet thuis, hij was in Kathmandu om aankopen te doen voor de heropbouw van Paramendo.

Hij heeft toen ook een aantal bijenkolonies gekocht om zijn korven te bevolken. Helaas zijn de bijen allemaal gestorven. Blijkbaar gedijen gedomesticeerde bijen niet in de bergachtige omgeving. Angnima heeft daaruit zijn conclusies getrokken en focust zich nu op de lokale bijensoorten.

Bij nader onderzoek is gebleken dat de plaatselijke bijen de bijen van Kathmandu verjaagd hebben. De lokale bijen doen het nu goed en produceren voldoende honing.
De kersenbomen hebben dit jaar in bloei gestaan en hebben een flinke oogst opgeleverd. Ook de jonge boompjes doen het uitstekend. Angnima zal ook een grasmaaier, die werkt op benzine, aankopen om het zich en zijn helpers gemakkelijker te maken bij het bewerken van de akkers en het onderhoud van de boomgaard.

Angnima was ook uitgenodigd om in China deel te nemen aan een ecologisch landbouwcongres. Dat vond plaats van 18 tot 23 mei in Chengdu. Er waren 350 deelnemers uit meer dan 20 landen. Hij kreeg er twintig minuten de tijd om er te spreken over zijn project, zijn ecologische boerderij Paramendo en over zijn samenwerking met Bikas.

Er is nog veel werk aan de winkel, zowel op het land als in en aan de woning die erg beschadigd is door de aardbeving. Het is moeilijk om studenten en andere geïnteresseerden te moeten huisvesten in een tent.

Bezoek de Engelstalige website van Paramendo Eco Farm

Wie Paramendo Eco Farm een financieel ruggensteuntje wil geven, kan zijn bijdrage storten op het rekeningnummer B32 2200 7878 0002 van BIKAS vzw met de vermelding ‘Paramendo’.


[ Eerder gepubliceerd ]


Paramendo - Jan. 2017