Landverschuiving treft school van Takam

November 2020 - Noodhulp

In een vorig artikel kon je lezen hoe Takam op 10 juli getroffen werd door een landverschuiving.
Bikas bestuurder Gyan Bahadur vroeg steun aan Bikas om de getroffen gezinnen van voedselpaketten te kunnen voorzien.
Tijdens de eerste week van oktober werden de noodgoederen geleverd.


Omwille van het slechte weer en de moeilijk berijdbare wegen kon dit niet vroeger gebeuren. Zo’n 270 gezinnen kregen een pakket waarmee ze de ergste noden kunnen lenigen.
Aan iedereen die voor deze voedselbedeling heeft bijgedragen ‘oprechte dank, dhanyabad!’

Augustus 2020 - Landverschuiving

Op 10 juli bereikte ons vanuit Takam het droevige nieuws dat door een landverschuiving in de omgeving een modderstroom door het dorp Takam raasde. Hierdoor werd de medische hulppost zwaar beschadigd en kwamen enkele klassen van de school onder de modder terecht. Vele mensen hebben hun huis moeten verlaten en leven in shelters.

Het is niet uitzonderlijk dat zware regenval tijdens de moesson aardverschuivingen veroorzaakt. Maar dergelijke ramp is sinds mensenheugenis in Takam nog nooit gebeurd. De school ligt op de veiligste plaats van het dorp.
Het gebied boven het gebouw is dicht bebost en er worden daar sinds 30 jaar geen bomen meer gekapt.

Men vermoedt dat de aardbeving van april 2015 en het aanleggen van een weg enkele jaren geleden wel eens mee de oorzaken kunnen zijn voor de onstabiele bodem nu. Men moet hiermee tijdens de herstellingswerken rekening houden.
Ondertussen zijn er tijdelijke drainages gemaakt en is de school deels opgekuist.


De school van Takam werd in het verleden met hulp van Bikas gerenoveerd en uitgebreid.

Bikas bestuurder Gyan Bahadur vraagt Bikas op korte termijn de
ongeveer 150 gezinnen te steunen met voedselpakketten.

Wil je Takam steunen, stort dan je bijdrage op het rekeningnummer
van Bikas BE32 2200 7878 0002 met de mededeling ‘Takam’.November 2017

In het Mygadi district, aan de voet van de Dhaulagiri en de Annapurna ligt Takam. Trekkers of klimmers op weg naar één van de hoogste bergen ter wereld, de Dhaulagiri passeren dit mooi gelegen dorp. Nog maar sinds een paar jaar is Takam vanuit Beni nu ook met een bus te bereiken, weliswaar een weg in zéér slechte staat.

Zes jaar geleden bouwde Bikas hier een middelbare school en dit op vraag van Gyan Bahadur BK afkomstig van Takam en nu al lange tijd in België wonende. Samen met de dorpsbewoners realiseerde men de bouw van 10 klassen. Bikas sponsorde voor 2/3 dit project en 1/3 werd door de dorpsbewoners zelf bijgedragen. Sommigen leverden hiervoor arbeid, anderen zorgden voor transport of water en nog anderen gaven een financiële bijdrage. Bij Bikas vinden we het belangrijk dat een project samen met de lokale mensen wordt gedragen en niet uitsluitend met financiële middelen van ons wordt gedaan. Zo wordt dit ‘hun project’ en zal men dit veel meer appreciëren en er ook veel meer zorg voor dragen in de toekomst. Het is mooi om zien hoe dit project werd verwezenlijkt en hoe belangrijk deze school voor deze gemeenschap is.

Op 30 november 2017 had dan eindelijk de officiële inhuldiging plaats. Als voorzitster vertegenwoordigde ik met veel plezier onze vzw BIKAS.

Bedankingscertificaten tekenen

Voordat de feestelijkheden begonnen mocht ik meer dan 100 bedankingscertificaten tekenen die nadien persoonlijk aan de plaatselijke sponsors werden gegeven. Niet alleen betuigde men eer aan Bikas voor onze steun maar bedankte men ook de helpers van het dorp.

Rond 11u wachtte de lokale muziekband mij op aan de ingang van het dorp en begeleidde mij tot aan de school. De 250 schoolkinderen samen met een paar honderd dorpsbewoners vormden een lange sliert mensen om mij te verwelkomen en te eren.

Talrijke bloemenkransen werden over mijn hoofd gehangen of losse bloemetjes kreeg ik in mijn hand geduwd telkens onder de gebruikelijke ‘namaste’ begroeting. Als de bloemenkransen te zwaar begonnen te wegen of dreigden mijn gezichtsveld te storen werden er enkele verwijderd zodat men mij weer vlijtig verder kon versieren.Mijn nekspieren werden serieus op de proef gesteld terwijl ik het gevoel had dat ik een wandelende bloemenstruik was.

...


Tenslotte begeleidde men mij naar het podium waar het schoolhoofd mij officieel verwelkomde.
Nadat het Nepalees volkslied uit volle borst werd gezongen volgde de ene speech na de andere.
Ik werd op een stoel gezet en kreeg naast (nog eens) bloemen, een sjaal en een bedankingscertificaat. Dan was het tijd om het rode lint door te knippen en hiermee de school officieel als geopend te verklaren. Ik mocht een bedankingsplaat onthullen waarop voor eeuwig de naam van Bikas staat en zo voor altijd verbonden blijft met de bouw van de school in Takam.

Nadat ik zelf een speech geven had mocht ik meehelpen met de uitreiking van de bedankingscertificaten waarbij iedereen om beurt naar voren werd geroepen. Met dans en muziek werd deze festiviteit opgeluisterd en werd dit een onvergetelijke dag niet alleen voor dit dorp maar zeker ook voor mij.

...


Het was een hele eer dat ik deze inhuldiging mocht meemaken. Bedankt mensen van Takam, bedankt aan alle leerkrachten en leerlingen van de school voor deze hartverwarmende ontvangst en dit zeer speciaal en respectvol eerbetoon. In naam van Bikas wensen we de Shree Takam Secondary school veel succes bij de opleiding van de jongeren van Takam die hier de kans krijgen om zich te ontplooien. Proficiat aan iedereen die zich voor deze school inzette, een project om fier op te zijn!


Betty Moureaux,
Voorzitster Bikas