Lesmap: 'Een ezelspad in 2000 treden'

Een lesmap over Nepal voor het secundair onderwijs

Lesmap: Een ezelspad - Toekomst in 2000 treden

Powerpoint: Een ezelspad - Toekomst in 2000 treden

Powerpoint: Aardbeving: Van noodhulp tot structurele hulp

PDF: Aardbeving: Schade in de Everestregio

Deze lesmap, ideaal voor fondsenacties ten voordele van de slachtoffers van de aardbeving is tot stand gekomen met medewerking van de Specifieke Lerarenopleiding in CVO TSM, Mechelen. Deze lesmap, die 74 kleurbladzijden telt met een heel mooie layout en veel illustrerend fotomateriaal, is nu gedrukt en beschikbaar. Het exemplarische BIKAS-project dat centraal staat in de lesmap is het ‘ezelspad-project’. Het lespakket zelf is gericht op leerlingen van de 2de en 3de graad secundair onderwijs en kan zowel in ASO, TSO, BSO als KSO gebruikt worden. Er zijn in totaal vijf ‘werkmodules’. De eerste vier werken rond de thema’s religie, keuken, cultuur, aardrijkskunde en geschiedenis. Deze modules worden gebracht in verschillende werkvormen om de leerlingen zo veel mogelijk te stimuleren. Er wordt gebruikt gemaakt van kruiswoordraadsels, filmfragmenten, verhalen, meerkeuzevragen en een Trivial Pursuit-spel. De vijfde, aparte, module is een langere versie van de Trivial Pursuit en omvat alle thema’s. Bij elke module hoort een blad voor de leerkracht, met instructies en oplossingen, een blad voor de leerlingen en de eventuele benodigde bijlagen. Ook zijn de bijhorende VOETEN (nvdr:Vakoverschrijdende Eindtermen ) vermeld. Maar het lessenpakket is heel wat ruimer dan enkel de lessen. U vindt er heel wat meer: BIKAS en zijn projectwerking wordt voorgesteld, het exemplarische ezelspadproject wordt met woord en beeld toegelicht en ook de aardbeving komt aan bod. De aardbeving had plaats twee weken voor het ter perse gaan van dit lessenpakket. En waar we voorzien hadden om via dit lessenpakket fondsen te werven voor de uitbreiding van het ezelspad, gaat nu alle aandacht uit naar fondsenwerving ten voordele van de aardbevingsslachtoffers. Dit lessenpakket kwam tot stand met dank aan De Wrikker CVBA (druk) en Liesje Van Dyck (lay out).

  • Titel : Een ezelspad – toekomst in 2000 treden. Lesmap over Nepal voor het secundair onderwijs.
  • Pagina’s: 74 p. in kleur. , ISBN: 978-90-8239-560-0.
  • Bestellen via: info@bikas.be.
  • Kostprijs: 10 euro op rekening van BE32 2200 78 78 0002 met vermelding "Lessenpakket BIKAS"..

Doelgroep: iedereen die kennis wil maken met BIKAS en iedereen die in zijn vriendenkring, vereniging of school creatief werkmateriaal zoekt om rond ‘Nepal’ te werken. Zeker ook bruikbaar voor hen die een actie willen opzetten ten voordele van de aardbevingsslachtoffers in Nepal.