Het Dorje Ghyang waterproject

Dorje Ghyang

Maart 2024

Sinds ik in het najaar het waterproject bezocht, zijn de werken goed gevorderd.


Op het hoogste punt van het dorp, vlakbij een kloostertje met stoepa’s, heeft men een grote watertank gebouwd. Het was hard zwoegen om in de bodem, die vol stenen zat, een voldoende diepe put te graven. Gewapend met schop, spade en pikhouweel heeft men er een groot deel vlak gemaakt. Dan is men begonnen met het construeren van de watertank.


Wat een groot verschil met hier bij ons, waar alles met machines gebeurt en wat dan ook veel gemakkelijker en veel sneller gaat. In de Nepalese dorpen wordt alles met de hand gedaan. Veel handen maken het harde werk lichter en gelukkig zijn er meer dan voldoende helpers. Om te beginnen dienen alle goederen vanaf de losplaatsen naar de werken gedragen te worden. Zowel mannen als vrouwen helpen hieraan mee.

En dan begint het bouwen pas. De beton en mortel worden manueel gemengd, wat hard labeur is.
We zagen op foto’s en filmpjes dat een lasser betrouwbaar beschermmateriaal droeg. Hij had een goede lasbril op en droeg ook degelijke beschermende handschoenen.

Dorje Ghyang


We waren al heel blij om dit te zien maar een paar weken later, toen we andere foto’s kregen, was er niets meer te bespeuren van beschermingsmateriaal. Men neemt het daar blijkbaar niet zo nauw met veiligheidsvoorschriften.


Beneden in de vallei heeft men het opvangreservoir afgewerkt. Hier wordt het water opgevangen dat van verschillende bronnen komt. Naast de twee bronnen, die men al aangesloten had, heeft men nu nog een derde bron erbij genomen. Zo zal men over voldoende water beschikken om alle huizen van drinkwater te voorzien.


Met het toegenomen aantal gezinnen dat aangesloten wil worden, zal dit zeker nodig zijn.


Naast het opvangreservoir komt het pomphuis. Ook hier is er nog heel wat werk aan de winkel alvorens de pomp, die het water uit de vallei naar boven zal stuwen, kan geïnstalleerd worden.

Dorje Ghyang


Zoals vorige keer reeds vermeld zijn er meer mensen van het dorp geïnteresseerd om aan te sluiten op het waternetwerk. Er komen zowaar 26 gezinnen en dus ook 26 kranen bij dan bij de aanvang van het project. Deze gezinnen, die eerst niet in het project geloofden, zien nu hoe goed de werken vooruit gaan en willen nu niets liever dan ook aangesloten te worden op het waternetwerk. Ze willen deze kans niet missen nu het nog niet te laat is.


De gezinnen die later intekenden zullen ook een bijdrage moeten leveren. Zij dienen mee te helpen met de werken en ook mee in de kosten te delen. Zo moeten ze onder andere de gleuf graven die nodig is om de leiding in te leggen die van de hoofdleiding tot aan hun huis loopt. Een bijdrage leveren was voor niemand een probleem, integendeel, iedereen is bereid om mee te helpen. Met plezier leveren ze gratis werk in ruil voor drinkbaar water.


Ondertussen worden de leidingen verder gelegd en komen stilaan meer en meer aansluitingen naar de verschillende aftapkranen. In totaal zullen er 135 kranen met wasplaatsen komen. In tegenstelling tot hier bij ons staan de kranen buiten het huis in plaats van binnen. De was en de afwas worden buiten gedaan en water dat onder andere nodig is om te koken wordt naar binnen gedragen. Wat een groot verschil zal dit worden met hoe het er nu aan toe gaat. Momenteel is men uren per dag bezig om het levensbelangrijke water diep beneden in de vallei te halen. Omdat er zulke grote inspanningen moeten geleverd worden, springt men dan ook wel zuinig om met het water.

Dorje Ghyang


Ondertussen zijn er al meer dan 100 wasplaatsen met kranen afgewerkt en elke dag komen er nog bij. Later volgen nog de meters zodat van elke kraan het verbruik geweten zal zijn.
Naargelang zijn verbruik dient men ook een bijdrage te betalen. Niet dat deze zo groot zal zijn maar men dient enerzijds zich er van bewust te zijn dat men spaarzaam met water moet omspringen en anderzijds dat er ook geld nodig is voor het onderhoud. Onderhoud en kosten van het waternetwerk zullen altijd nodig zijn. Eenmaal het project af is, draagt BIKAS het project over aan de dorpsgemeenschap en zullen de dorpelingen zelf moeten instaan voor de opvolging en het onderhoud.


Al gaan de werken nu snel vooruit toch moeten we nog eventjes geduld oefenen. Met een beetje geluk zal er binnen een paar maanden in het Dorje Ghyang dorp drinkbaar water stromen tot aan de deur van ieder huis. We kunnen dan met een glas water toosten op de realisatie van dit mooie project!


Wil je dit project mee helpen steunen, stort dan je gift op het rekeningnummer van Bikas BE32 2200 7878 0002 met de vermelding ‘Dorje Ghyang waterproject’.


Alvast bedankt voor jullie steun,


Betty Moureaux, voorzitster Bikas vzw
 

Update Februari 2024

Recente beelden van de werken in Dorje Ghyang begin 2024

Dorje Ghyang

 

December 2023

In het gezelschap van Rajendra Lama, de lokale projectcoördinator en Guna, de ingenieur, bezocht ik vorige maand het Dorje Gyang waterproject. Na bijna vijf uren over een hobbelige weg heen en weer geschud te zijn, bereikten we in de voormiddag het Dorje Gyang dorp in het Kavre district.

Videobeelden van de werken in Dorje Ghyang

We werden er hartelijk ontvangen door de afgevaardigden van het waterprojectcomité. Na de traditionele verwelkoming met bloemenkransen gingen we het project van naderbij bekijken. Men nam ons mee maar het hoogste punt waar men bezig is met een watertank te bouwen. Men was met man en macht doende een grote put te graven waarin deze gemetselde tank moet komen. Het graven wordt serieus bemoeilijkt door de rotsachtige bodem. Soms moet men de grote stenen eerst in stukken kappen alvorens men verder kan graven. Alles wordt met de hand gedaan, geen enkele machine komt eraan te pas. Op het hoogste punt van het dorp, naast de plaats waar de grote watertank zal komen, bevindt zich een kloostertje samen met enkele oude en nieuwe stoepa’s. Speciaal voor de inzegening van dit waterproject werd er een puja gedaan, een boeddhistische gebedsstonde.

Dorje Ghyang

De ruim 10 km pijpleiding ligt al deels ingegraven, op zo’n 60 cm diepte. Zo voorkomt men dat ze niet beschadigd wordt, door bijvoorbeeld erover te rijden. Door de leidingen voldoende diep in te graven, voorkomt men ook vriesschade. Een groepje mannen en vrouwen was bezig met het graven van een geul die over de straat loopt. Hier moeten ook nog leidingen komen te liggen. Op andere plaatsen werden vertakkingen aan de leidingen aangebracht. Er dient alleszins nog veel gegraven te worden… Merktekens in de vorm van stokken zullen bovengronds aanduiden waar er leidingen lopen.

Men nam mij ook mee naar de twee bronnen, diep in de vallei, die voor de aanvoer van het levensbelangrijke water zorgen. Van de twee bronnen, die op zo’n 100 meter van elkaar liggen met een hoogteverschil van 50 meter, loopt een buis naar een oud opvangreservoir dat men nog heeft kunnen recupereren.

Dorje Ghyang

 

Vlakbij dit reservoir is men volop bezig met de bouw van de waterzuiveringstank en een pomphuis. Hier zal de elektrische waterpomp komen die het water zo’n 315 meter omhoog tot aan het hoge waterreservoir moet pompen. De elektriciteit die vlakbij ligt, kan hierop aangesloten worden. Dat we nog stukken van het oude opvangreservoir kunnen gebruiken, zorgt ervoor dat de kosten voor dit project gedrukt kunnen worden. Misschien dienen we nog enkele kleine herstellingen uit te voeren maar we hoeven alleszins geen nieuw opvangreservoir te bouwen.

Voornamelijk de vrouwen komen mij bedanken dat ze eindelijk drinkbaar water zullen krijgen en niet meer telkens hun jerrycan moeten gaan vullen en op hun rug naar huis dragen. Dat zwaar werk zal voor deze vrouwen en ook voor vele kinderen binnen enkele maanden voltooid verleden tijd zijn. Ook de dorpsschool zal binnenkort drinkbaar water hebben. Jammer dat de school gesloten was. Het was vrijdagnamiddag en de leerlingen waren al naar huis vertrokken. Naast de school en het kloostertje zullen nog 135 gezinnen drinkbaar water krijgen. Toen we met het project van start gingen waren er 101 gezinnen in het project gestapt, maar nu men ziet dat het project goed loopt hebben nog meer gezinnen gevraagd om aan te sluiten. Eerst hadden ze hun twijfels over het welslagen maar nu ze de vorderingen zien geloven ze er wel in. In het verleden is hen al dikwijls veel beloofd zodat het niet verbaast dat ze nu hun twijfels hadden.

Hoe we dit financieel gaan oplossen moeten we nog zien. Sowieso streven we er met Bikas naar dat er steeds 25 procent van de kosten door de lokale gemeenschap zelf wordt gedragen. Dit kan door een financiële bijdrage maar het kan ook door bijvoorbeeld een deel gratis arbeid te leveren. Na het officiële bezoek krijg ik nog een heerlijke dal bhat voorgeschoteld en dan is het tijd om afscheid te nemen.

Er worden nog contactgegevens uitgewisseld om de communicatie in deze afgelegen regio gemakkelijker te kunnen onderhouden. Hoe dan ook is de taal al een probleem. Niemand van de dorpelingen spreekt Engels en schrijven is ook niet hun sterkste kant.

Maar als we geregeld foto’s ontvangen kunnen we de werken opvolgen. Ook de informatie van de ingenieur en de lokale projectcoördinator zal ons helpen om alles in goede banen te leiden. We kijken uit naar het vervolg van de werken. Met een beetje geluk zal er binnen een paar maanden drinkbaar water stromen in het Dorje Gyang dorp en kunnen we met een glas water toasten op de realisatie van dit project!

Wil je dit project mee helpen steunen, stort dan je gift op het rekeningnummer van Bikas BE32 2200 7878 0002 met de vermelding van ‘Dorje Ghyang waterproject’.

Alvast bedankt voor jullie steun,

Betty Moureaux, voorzitster Bikas

Dorje Ghyang
 

Augustus 2023

In het vorige artikel lieten we jullie weten dat we met een nieuw project gaan starten, namelijk een waterproject in het Kavre district, vlakbij ons Manjuwa project.
De 109 huisgezinnen en een school van het dorpje Dorje Ghyang hopen om in de toekomst drinkbaar water te krijgen.

Daar het regenseizoen nu volop bezig is, ligt alles stil, beter gezegd de werken zijn nog niet aangevat.
De wegen zijn haast ontoegankelijk voor zwaar vervoer en het is onmogelijk om arbeid te verrichten.
Wel hebben we een MOU (Memorandum of Understanding), een contract, opgesteld waarin staat wat het project inhoudt en wat de rechten en plichten van elke partij zijn.
Samen met de uitgebreide offerte met meetstaten weten we precies wat er te doen valt.
Zo wordt er bijvoorbeeld vermeld welke materialen men zal gebruiken, de hoeveelheden, hoe diep de buizen in de grond komen, welke dikte de buizen hebben, wanneer er betaald wordt, wat de lokale inbreng zal zijn, de rapporteringen, enz. … 
Een MOU is een belangrijk document wat zowel BIKAS als de plaatselijke gemeenschap verbindt om op een bepaalde manier samen te werken.
Eenmaal het regenseizoen op zijn einde loopt, ergens in de maand september, kan men dadelijk met de werken starten.
Wanneer we het project in het najaar gaan bezoeken zullen de werken al serieus gevorderd zijn.
Nu rest er ons niets anders dan wachten en nog even geduld hebben.

Wil je dit nieuwe project steunen, dat kan dit op het rekeningnummer van Bikas BE32 2200 7878 0002 met vermelding ‘Dorje Ghyang waterproject’.

Ook SOFIE LENAERTS, VRT presentatrice van KIJK UIT, maar bovenal alpiniste en avonturier steunt dit project en ze zal het in het najaar ook bezoeken.

Wil je met Sofie mee op trekking naar de Everest regio en nadien het Dorje Ghyang project bezoeken kijk dan op de volgende website:


Adventure Coach | Sofie Lenaerts | Discover Nepal

Drinkbaar water is een recht voor iedereen en wij willen hier graag aan tegemoet komen.

Alvast bedankt voor jullie steun!

Betty Moureaux
Voorzitter BIKAS VZW

 Dorje Ghyang


Mei 2023

Een nieuw project komt eraan…

Toen ik, Betty Moureaux in het najaar het waterproject van Manjuwa bezocht werd ik onderweg tegengehouden. Een wegbarricade met mensen die bloemenkransen in hun handen hadden, verplichtten me om te stoppen. Enkele  mannen en vrouwen kwamen me tegemoet en hingen de bloemenkransen rond mijn nek. Ze vroegen mij om mee te gaan naar hun dorp om de toestand te bekijken van hun waterprobleem. Sinds enkele jaren hebben ze alsmaar meer tekort aan drinkbaar water.


Men had getracht om water naar boven te pompen, maar door gebrek aan technische kennis werkte hun waterpomp niet goed. De dorpelingen hadden het beste van zichzelf gegeven, er veel energie in gestoken, maar helaas zonder het gehoopte resultaat. Slechts korte tijd kregen ze het nodige water naar boven gepompt en dan vielen de kranen droog.

De nabijgelegen bronnen voldoen niet meer aan hun behoefte en men is nu genoodzaakt om in de vallei af te dalen. Met kruiken wordt het water naar boven gedragen. Het is een zware inspanning die dagelijks vele uren in beslag neemt. Men had gezien hoe er in de nabijgelegen dorpen samen met Bikas het succesvolle Manjuwa project was gerealiseerd. Op korte tijd hebben daar meer dan 1000 mensen drinkbaar water aan hun huis gekregen.

De bewoners van dit buurdorp zagen hoe vlot dit verlopen was en hoe goed alles functioneert. Ze waren blij voor de anderen dat zij water hadden maar hun hart bloedde als ze zagen dat het bij hen niet gelukt was. Ze hebben hun trots aan de kant gezet, hun moed bij elkaar geraapt en mij aangesproken en gevraagd of we met Bikas hen kunnen helpen. Hun hoop op drinkbaar water is volledig op ons gericht.

 

Dorpsgezichten van Dorje Ghyang

Na lang overleg, veel wikken en wegen en en met de hoop op de nodige steun van anderen willen we op de hulpkreet van dit dorp ingaan. Meer dan 550 mensen vragen drinkbaar water, een basisbehoefte die we met Bikas niet zomaar langs ons willen neerleggen.
De werkgroep Haku zal dit project gaan trekken maar dit kan enkel met de hulp van anderen. Het gaat hier over een project van ca. zowat 100 000 euro waarvan Bikas 75 000 euro zal dragen en de dorpsgemeenschap 25 000 euro zal inbrengen.


Wij zullen veel centjes moeten ophalen en de dorpelingen zullen door gratis arbeid hun steentje bijdragen. Wij hebben de ingenieur alvast aan de gang gezet om de plannen uit te tekenen en we willen graag zo vlug mogelijk met het project starten.

 

Met de steun van SOFIE LENAERTS

Sofie Lenaerts


Ook zal Sofie Lenaerts ons project mee in de kijker zetten.
Sofie is politie-inspecteur bij de Federale Wegpolitie en het gekend gezicht van het VRT programma KIJK UIT, maar bovenal is zij alpiniste en avonturier.  Zo beklom ze als eerste Belgische vrouw de ‘seven summits’, de zeven hoogste toppen van elk continent. Dit najaar trekt Sofie terug naar Nepal om er de Cholatse expeditie te ondernemen.


Met haar groep zal ze voorafgaande het Dorje Ghyang waterproject bezoeken, want naast het sportieve luik wil zij ook aandacht voor het menselijke aspect in Nepal. Sofie wil graag haar steentje bijdragen aan dit project. Zo zal zij bij voordrachten dit project betrekken om fondsen te werven. Ook voor Bikas zal Sofie later voordrachten geven waarvan de opbrengst naar dit project zal gaan.


Wie weet wil jij Sofie ook wel eens een avond uitnodigen voor een voordracht of is je bedrijf geïnteresseerd in een event met haar. Laat het ons weten, dan brengen we je graag in contact met Sofie en zorgen we samen dat we de financiën voor dit project kunnen ophalen.


Wil je dit nieuwe project steunen, dat kan dit op het rekeningnummer van Bikas BE32 2200 7878 0002 met vermelding ‘Dorje Ghyang waterproject’.

Alvast bedankt voor jullie steun 

Betty Moureaux
Voorzitster BIKAS VZW