Het Dorje Ghyang waterproject

Dorje Ghyang
 

Augustus 2023

In het vorige artikel lieten we jullie weten dat we met een nieuw project gaan starten, namelijk een waterproject in het Kavre district, vlakbij ons Manjuwa project.
De 109 huisgezinnen en een school van het dorpje Dorje Ghyang hopen om in de toekomst drinkbaar water te krijgen.

Daar het regenseizoen nu volop bezig is, ligt alles stil, beter gezegd de werken zijn nog niet aangevat.
De wegen zijn haast ontoegankelijk voor zwaar vervoer en het is onmogelijk om arbeid te verrichten.
Wel hebben we een MOU (Memorandum of Understanding), een contract, opgesteld waarin staat wat het project inhoudt en wat de rechten en plichten van elke partij zijn.
Samen met de uitgebreide offerte met meetstaten weten we precies wat er te doen valt.
Zo wordt er bijvoorbeeld vermeld welke materialen men zal gebruiken, de hoeveelheden, hoe diep de buizen in de grond komen, welke dikte de buizen hebben, wanneer er betaald wordt, wat de lokale inbreng zal zijn, de rapporteringen, enz. … 
Een MOU is een belangrijk document wat zowel BIKAS als de plaatselijke gemeenschap verbindt om op een bepaalde manier samen te werken.
Eenmaal het regenseizoen op zijn einde loopt, ergens in de maand september, kan men dadelijk met de werken starten.
Wanneer we het project in het najaar gaan bezoeken zullen de werken al serieus gevorderd zijn.
Nu rest er ons niets anders dan wachten en nog even geduld hebben.

Wil je dit nieuwe project steunen, dat kan dit op het rekeningnummer van Bikas BE32 2200 7878 0002 met vermelding ‘Dorje Ghyang waterproject’.

Ook SOFIE LENAERTS, VRT presentatrice van KIJK UIT, maar bovenal alpiniste en avonturier steunt dit project en ze zal het in het najaar ook bezoeken.

Wil je met Sofie mee op trekking naar de Everest regio en nadien het Dorje Ghyang project bezoeken kijk dan op de volgende website:


Adventure Coach | Sofie Lenaerts | Discover Nepal

Drinkbaar water is een recht voor iedereen en wij willen hier graag aan tegemoet komen.

Alvast bedankt voor jullie steun!

Betty Moureaux
Voorzitter BIKAS VZW

 Dorje Ghyang
Dorje Ghyang in het Kavrepalanchok district


Mei 2023

Een nieuw project komt eraan…

Toen ik, Betty Moureaux in het najaar het waterproject van Manjuwa bezocht werd ik onderweg tegengehouden. Een wegbarricade met mensen die bloemenkransen in hun handen hadden, verplichtten me om te stoppen. Enkele  mannen en vrouwen kwamen me tegemoet en hingen de bloemenkransen rond mijn nek. Ze vroegen mij om mee te gaan naar hun dorp om de toestand te bekijken van hun waterprobleem. Sinds enkele jaren hebben ze alsmaar meer tekort aan drinkbaar water.


Men had getracht om water naar boven te pompen, maar door gebrek aan technische kennis werkte hun waterpomp niet goed. De dorpelingen hadden het beste van zichzelf gegeven, er veel energie in gestoken, maar helaas zonder het gehoopte resultaat. Slechts korte tijd kregen ze het nodige water naar boven gepompt en dan vielen de kranen droog.

De nabijgelegen bronnen voldoen niet meer aan hun behoefte en men is nu genoodzaakt om in de vallei af te dalen. Met kruiken wordt het water naar boven gedragen. Het is een zware inspanning die dagelijks vele uren in beslag neemt. Men had gezien hoe er in de nabijgelegen dorpen samen met Bikas het succesvolle Manjuwa project was gerealiseerd. Op korte tijd hebben daar meer dan 1000 mensen drinkbaar water aan hun huis gekregen.

De bewoners van dit buurdorp zagen hoe vlot dit verlopen was en hoe goed alles functioneert. Ze waren blij voor de anderen dat zij water hadden maar hun hart bloedde als ze zagen dat het bij hen niet gelukt was. Ze hebben hun trots aan de kant gezet, hun moed bij elkaar geraapt en mij aangesproken en gevraagd of we met Bikas hen kunnen helpen. Hun hoop op drinkbaar water is volledig op ons gericht.

 

Dorpsgezichten van Dorje Ghyang

Na lang overleg, veel wikken en wegen en en met de hoop op de nodige steun van anderen willen we op de hulpkreet van dit dorp ingaan. Meer dan 550 mensen vragen drinkbaar water, een basisbehoefte die we met Bikas niet zomaar langs ons willen neerleggen.
De werkgroep Haku zal dit project gaan trekken maar dit kan enkel met de hulp van anderen. Het gaat hier over een project van ca. zowat 100 000 euro waarvan Bikas 75 000 euro zal dragen en de dorpsgemeenschap 25 000 euro zal inbrengen.


Wij zullen veel centjes moeten ophalen en de dorpelingen zullen door gratis arbeid hun steentje bijdragen. Wij hebben de ingenieur alvast aan de gang gezet om de plannen uit te tekenen en we willen graag zo vlug mogelijk met het project starten.

 

Met de steun van SOFIE LENAERTS

Sofie Lenaerts


Ook zal Sofie Lenaerts ons project mee in de kijker zetten.
Sofie is politie-inspecteur bij de Federale Wegpolitie en het gekend gezicht van het VRT programma KIJK UIT, maar bovenal is zij alpiniste en avonturier.  Zo beklom ze als eerste Belgische vrouw de ‘seven summits’, de zeven hoogste toppen van elk continent. Dit najaar trekt Sofie terug naar Nepal om er de Cholatse expeditie te ondernemen.


Met haar groep zal ze voorafgaande het Dorje Ghyang waterproject bezoeken, want naast het sportieve luik wil zij ook aandacht voor het menselijke aspect in Nepal. Sofie wil graag haar steentje bijdragen aan dit project. Zo zal zij bij voordrachten dit project betrekken om fondsen te werven. Ook voor Bikas zal Sofie later voordrachten geven waarvan de opbrengst naar dit project zal gaan.


Wie weet wil jij Sofie ook wel eens een avond uitnodigen voor een voordracht of is je bedrijf geïnteresseerd in een event met haar. Laat het ons weten, dan brengen we je graag in contact met Sofie en zorgen we samen dat we de financiën voor dit project kunnen ophalen.


Wil je dit nieuwe project steunen, dat kan dit op het rekeningnummer van Bikas BE32 2200 7878 0002 met vermelding ‘Dorje Ghyang waterproject’.

Alvast bedankt voor jullie steun 

Betty Moureaux
Voorzitster BIKAS VZW