Mallaj

Update Januari 2021

In Mallaj in Nepal staat een (oud) schoolgebouw, boven langs het ezelspad. In maart 2019 werd aan Bikas vzw de vraag gesteld om het oude gebouw te renoveren.

Zo begon in het tijdschrift juli/ augustus/ september van vorig jaar het artikel over een nieuw project waar Bikas de schouders wou onder zetten.
Het had toen al heel wat voeten in de aarde gehad om de dorpsbewoners van Mallaj te overtuigen om het oude schoolgebouw af te breken en het te vervangen door nieuwbouw.

Het heeft ondertussen al meer dan twee jaar geduurd om het project op te starten, maar nu is het eindelijk zo ver.
Een MoU is geschreven en moet nog ondertekend worden. Er moet ook nog een aannemer gevonden worden en dat blijkt niet zo eenvoudig te zijn. De school of het schoolcomité is hiervoor immers niet bevoegd.

Ondertussen zijn er al wel grondstalen genomen om te weten hoe het met de ondergrond is gesteld. Te veel hard gesteente kan immers moeilijkheden veroorzaken bij het graven van de funderingen. De analyse van de bodemmonsters gaf groen licht om te starten met de werken.

Wil je dit project mee uit de startblokken helpen dan is je steun van harte welkom op het rekeningnummer van Bikas BE 32 2200 7878 0002 met als mededeling ‘Mallaj’

Dhanyabad
Karel Arets, Bikas ondervoorzitter Vlaanderen en Jill Vervoort, sympathisant en ex-bestuurslidAugustus 2020

In Mallaj in Nepal staat een (oud) schoolgebouw, boven langs het ezelspad. In maart 2019 werd aan Bikas vzw de vraag gesteld om het oude gebouw te renoveren.

Uiteraard gaat Bikas niet over één nacht ijs en werden er vragen gesteld over de noodzaak van de renovatie en hoe de mensen van de gemeenschap daar het totale plaatje zagen.
Na heel wat heen en weer gemail en na een bezoek van enkele bouwkundigen, die tijdens hun Nepalreis ook de school bezochten, was de conclusie dat renovatie uit den boze was. Het gebouw was totaal versleten. De bovenverdieping kon enkel nog betreden worden met gevaar voor eigen leven. Op de benedenverdieping viel het stof van de bovenverdieping door het plafond. Hier en daar konden stenen zo maar uit de muur genomen worden. Houten gebinten waren op veel plaatsen wormstekig… En dan te bedenken dat op de benedenverdieping les gegeven werd aan de kleuters, noodgedwongen vanwege plaatsgebrek.

Het advies van Bikas was afbreken tot op de grond en nieuwbouw. Maar dat was buiten de ouderen van het dorp gerekend. Zij liepen daar vroeger school en waren tegen afbraak. Het heeft dan enige maanden en veel overleg gevergd om uiteindelijk toch tot nieuwbouw over te gaan.

Ondertussen hebben we tekeningen ontvangen en het kostenplaatje. Nu dient door de mensen van Mallaj een aannemer gezocht te worden om de werken te laten starten.

Zo zou de school er kunnen uitzien...

Het heeft dus twee jaar geduurd om het project te starten. Dit om maar even te demonstreren dat communicatie met een ver land niet altijd zo vlotjes verloopt. Het is niet zo dat je op je fiets springt om achter de hoek even gaan te informeren. Alles verloopt via e-mail en de Engelse taal wordt ook niet door iedereen even vlot gebruikt. Maar we zien vooruitgang en dat is positief.

Wil je dit schoolproject uit de startblokken helpen dan is je steun van harte welkom op het rekeningnummer van Bikas BE 32 2200 7878 0002 met als mededeling ‘Mallaj’.

Jill Vervoort, bestuurslid en Karel Arets ondervoorzitter Bikas