Brick Children School en een Cerebral Palsy School

De Brick Children School gebouwen zijn nu zeven dagen op zeven in gebruik. Zelfs op zaterdag - een vrije dag in Nepal - en s’ avonds zijn er activiteiten in de school. Buiten de naaiklassen en het volwassenenonderwijs wenst nu ook het CP, de ‘Selfhelp Group for Cerebral Palsy’, gebruik maken van de lokalen op vrije dagen.


De zelfhulpgroep voor kinderen die geboren werden met hersenbeschadiging en met gestoorde motoriek door gebrek aan zuurstof tijdens de geboorte, zouden graag gebruik maken van een klas. Onze vertrouwenspersoon Bimal - die ook mee verantwoordelijk is voor de Brick Children School samen met
zijn echtgenote Anita, hoofdleerkracht en coördinator van het Kopila Nepa team - is al meer dan 25 jaar werkzaam in het CP centrum, een niet gouvernementele en non-profit organisatie vooral gesteund door Nederland en Duitsland. Aangezien er ook in de regio waar de Brick Children School zich bevindt nood is aan een kennis- en hulpcentrum voor ouders met kinderen die lijden aan celebral palsy (hersenverlamming) wordt vanuit Kopila Nepa de vraag gesteld om een bijkomend lokaal te bouwen op de beschikbare grond rond de school om er een speciale vorm van bijzonder onderwijs te kunnen inrichten voor deze kinderen met een beperking.

In Nepal worden maar al te vaak dergelijke kinderen verstoten en letterlijk ‘weggestopt’ door de ouders uit onwetendheid, angst, bijgeloof en schaamte. Het loont zeker de moeite om een bijkomende afdeling te voorzien waarin deze kinderen met een beperking aangepast onderwijs krijgen. Het zou niet alleen een belangrijke en nuttige aanvulling zijn voor de bestaande Brick Children School, maar ook de vooroordelen die er momenteel bestaan tegenover dergelijke kinderen met een beperking mee de wereld uit te helpen.

BBCSF advies:

Wij zijn volledig gewonnen om naast de Brick Children School een uitbreiding te voorzien voor kinderen die te maken hebben met hersenverlamming (CP). Dit project sluit mooi aan bij onze visie, onderwijs voor iedereen en op die manier blijven we ook het kleinschalige project van de Brick Children School trouw.

Het is een haalbare doelstelling en een mooi project waarbij de Brick Children en de CP-kinderen met een beperking elkaar zullen vinden. Het Kopila Nepa team steunt volop dit project, versterkt door de vrijwilligers van de Self-help Group for Celebral Palsy uit Dhapakhel, Lalitpur en de plaatselijke gemeenschap rond de Brick Children School en de ouders van de CP-kinderen, allen zijn vragende partij. Eens de ouders overtuigd zijn van de noodzaak dat ook hun kinderen met een beperking het recht hebben op onderwijs gaan ze een heel belangrijke rol spelen in het leertraject van hun kinderen.

Nieuwe uitdagingen en projecten die we samen met U en onze internationale partners zouden kunnen realiseren. Uw Brick Children school weer naar een hoger niveau tillen. Dit kunnen we natuurlijk alleen maar als U zoals in het verleden dit succesproject en uw Brick Children School met veel liefde en ‘steentjes’ gul blijft steunen.

Met dank aan ieder van U.