Khandbari Hospitaal

 

Khandbari bevindt zich in het Sankhuwasabha district op de flank van de Makalu in de Himalaya. De familie Wouters-Schrijvers en Forum Nepal uit de Antwerpse Kempen trekken zich al meer dan tien jaar het lot van het Khandbari hospitaal aan. Shanti, de adoptiedochter van het echtpaar Wouters- Schrijvers bracht destijds een bezoek aan Khandbari en vertelde thuis uitvoerig over het bergdorp. Haar verhalen werkten aanstekelijk zodat ook haar ouders een bezoek brachten aan Khandbari. Ze onderhouden er nu financieel twee petekinderen. Buiten kleding, voeding en een dak boven het hoofd vinden ze educatie en gezondheidszorg enorm belangrijk.

Khandbari

We laten Marian Schrijvers nu zelf aan het woord: We brachten destijds voor het eerst een bezoek aan het plaatselijk ziekenhuis dat toen in een erbarmelijke staat verkeerde. Samen met mijn man José en onze vrienden van Forum Nepal namen we het initiatief om geld in te zamelen zodat we hulp konden bieden aan het noodlijdende hospitaal. Op regelmatige basis organiseerden we diverse activiteiten in de provincie Antwerpen, met expliciet de aandacht op ons project in Khandbari. Het hospitaal in Khandbari vormt het centrale punt voor meer dan 30 gezondheidsposten in de omgeving. Die posten zijn veelal enkel via bergpaden te bereiken. De uiterste afgelegen Khandbari regio wordt nog regelmatig geteisterd door tyfus, diarree en andere ziekten. In de meeste dorpen daar wordt water uit beken en rivieren gebruikt wat dikwijls de oorzaak is van allerlei infecties. De ziekten kennen soms epidemische vormen, zoals in 2012 – 2013 toen het ziekenhuis als het ware overspoeld werd door ernstig zieken. Ook het begeleiden van bevallingen, al dan niet met complicaties, verloopt niet optimaal. Zelfs vanuit het regionale hospitaal is doorverwijzing dikwijls nodig, wat gezien het acuut karakter niet altijd haalbaar is. Dit dilemma wil men dan ook wegwerken. Het hospitaal wil zelf alle handelingen voor stad en omgeving kunnen stellen, zeker wat de bevallingen betreft. Vandaar is vooral een betere uitrusting voor een bevallingskamer noodzakelijk. Zo kan het hospitaal ten volle zijn centrumfunctie voor de gezondheidsposten opnemen. Zo komt ook de gezondheidszorg in tijdsafstand en in kwaliteit bij de zorgbehoevenden terecht. Chirurg, Nepalkenner en BIKAS bestuurder Dr. Maurits Vreugde nam verschillende keren contact op met de medische staf van het Khandbari hospitaal. In overleg met de betrokkenen ter plaatse maakte hij een omschrijving van de materialen die de behoefte aan verbetering tegemoet kunnen komen. Daaruit bleek als prioriteit de autonome energievoorziening voor medische apparatuur, vooral in de verloskamer.

Er werd een materialenlijst opgesteld: • een drie fasen generator (3 X 415 volt) voor een regelmatige elektriciteitsvoorziening • Mayo trolley tafel • babycouveuse (2 stuks) • geperste zuurstof • bevallingsstoel (2 stuks) • vacuüm set (silicon) voor de arbeidskamer ( het kwartier waar de bevallingen gebeuren) • pt monitor • afzuigtoestel (elektrisch en manueel) • een hogedruk autoclaaf voor het steriliseren van instrumenten • USG machine voor het maken van echografieën bij o.a. zwangerschappen en spoedgevallen

De kostprijs van dit project bedraagt in totaal 19 500 euro, waarvan we vanuit de provincie Antwerpen 6 825 euro financiële steun mochten ontvangen. Ongeveer 13 000 euro is afkomstig uit de activiteiten die georganiseerd werden en fondsen die verworven werden via organisaties, scholen, gemeenten, instellingen en lokale werkgroepen uit Wijnegem, Gierle, Mol en Geel. We organiseerden filmvoorstellingen, fototentoonstellingen, kookmomenten, festivals, themadagen over Nepal, wandeltochten… Ook de gemeentelijke raden voor ontwikkelingssamenwerking van Wijnegem en Mol verleenden financiële steun. Vergeten we vooral BIKAS niet die ons begeleidt en ook financieel ondersteunt. De onderhoudskosten worden nu reeds gedekt door de bijdragen van de patiënten, het Village Development Committee (VDC) en de overheid in naam van o.a. Khandbari District Health Office. Er zijn door de lokale gemeenschap contractuele verplichtingen opgesteld voor het onderhoud en brandstofvoorziening van de generator en de medische materialen. “Our hearts beat with the same blood”, aldus Jane Goodall

Je kan ons project steunen door je bijdrage te storten op de rekening van Bikas BE32 2200 7878 0002 met de vermelding ‘Hospitaal Khandbari’.

De mensen uit Khandbari en omgeving, de familie Wouters-Schrijvers en Forum Nepal danken jullie van ganser harte, dhanyabad… Marian Schrijvers, projectleider Khandbari hospitaal