De scholen van Haku - November 2020

Haku kalender 2021 nu verkrijgbaar!


Provincie West-Vlaanderen

Met de steun van de Provincie West-Vlaanderen

November 2020

2020 zal het jaar zijn dat we niet met eigen ogen kunnen zien hoe het met de scholen in Haku gesteld is. Het coronavirus zorgt ervoor dat we voor het eerst in vele jaren Nepal niet kunnen bezoeken.
Gelukkig hebben we Ngawa Tamang, die van Haku afkomstig is én bestaat er het internet om de communicatie relatief vlot te voeren.
Ngawa, die met zijn gezin in Kathmandu woont, is onze steun en toeverlaat om alles rond de Haku-projecten op te volgen.

In oktober, na de twee lockdowns die er in Nepal waren, kon hij eindelijk zijn geboortedorp bezoeken. Hij had de opdracht gekregen om ons een zo nauwkeurig mogelijk beeld te schetsen van hoe het met de scholen gesteld was. We verwachtten van hem een kritische kijk en dit aan de hand van foto’s en filmpjes zodat we zonder lijfelijk aanwezig te zijn toch konden meekijken.
Ngawa overtrof ruimschoots onze verwachtingen. Hij bezorgde ons heel wat beeldmateriaal waarmee we een duidelijk beeld kregen van de huidige toestand.

De nieuwe school in Thulo Haku in Oktober 2020

We zagen dat in Haku Besi, het laagst gelegen dorp van Haku, de school die met de steun van de lokale regering werd gebouwd bijna klaar was. Vorig jaar hadden we aan deze school reeds de kleurrijke schoolbankjes geschonken voor de jongste kinderen. Nu het eind van de bouwwerken in zicht komt, wilde Karbo Tamang, het gedreven schoolhoofd, ook voor zijn andere klassen graag nieuw schoolmeubilair voorzien.
Na veel wikken en wegen koos de schoolgemeenschap terug voor de timmerman van Kathmandu die voordien zeer goed werk geleverd had met de ronde tafeltjes. Er werden 35 schoolbanken besteld met een metalen onderstel en met volhouten tafels en banken. Vier verschillende maten werden vooropgesteld en dit naargelang de grootte van de kinderen. De leerlingen van het eerste leerjaar krijgen uiteraard veel lagere banken en stoelen dan deze van het achtste leerjaar.
Nog eventjes geduld en dan kunnen de nieuwe schoolbanken naar Haku Besi worden vervoerd waar de leerlingen en leerkrachten hen met open armen zullen ontvangen in hun nieuwe school.


Ngawa zette zijn weg verder en ging ook naar het hoger gelegen Thulo Haku. In normale omstandigheden zouden we dit najaar de nieuwe school inhuldigen maar het coronavirus besliste er anders over. Met een beetje geluk hebben we dit volgend najaar nog te goed.

De leerlingen van Thulo Haku hadden dit voorjaar slechts enkele dagen les gekregen in hun nieuwe school toen op 23 maart Nepal in lockdown ging. Maanden bleef de school dicht terwijl de kinderen geen onderwijs kregen. Net zoals elders vonden de jongeren deze extra vakantie in het begin heel fijn maar al vlug wilde men niets liever dan terug naar school gaan. Toch duurde het nog lang voordat er verandering in de situatie kwam.
Niettegenstaande het virus nog volop rondzwierf, werd de draad in Haku toch stilaan terug opgenomen.

De nieuwe school in Thulo Haku


De leerkrachten begonnen leerboeken te verdelen en opdrachten aan huis te brengen. Enkele weken geleden gingen de deuren van de school stilaan terug open alhoewel dit meer figuurlijk was dan letterlijk. Men gaf les in open lucht zodat de studenten niet in een gesloten ruimte moesten zitten. De regering had regels opgelegd om zo veilig mogelijk les te geven in deze coronaperiode. Gelukkig is het virus (nog) niet tot in Haku geraakt maar toch wil men wel de nodige voorzorgen nemen.

Les in openlucht

Hoe blij de kinderen en leerkrachten ook waren met deze manier van lesgeven, het was van korte duur. Het ministerie van onderwijs verplichtte de scholen in heel Nepal om opnieuw de deuren te sluiten.
Men schakelde terug over op radio- , TV- en internetschool. Voor de kinderen in Haku is dit echter geen optie. Bijna niemand van de kinderen heeft de mogelijkheid om via deze weg de lessen te volgen en daarom wordt er helemaal geen onderwijs meer gegeven.
Vermoedelijk zal in november, na het Tihar festival, het onderwijs terug opstarten, dat hoopt men toch. Iedereen en zeker de kinderen kijken hier enorm naar uit.

Samen met het schoolhoofd Dawa Norchung bezocht Ngawa de nieuwe school. Alles werd grondig bekeken en er bleek een stukje venster kapot te zijn. Ook waren er vochtplekken op de muren.

Kapotte venster


Doordat de school lange tijd gesloten bleef, hadden de muren van het nieuwe gebouw nooit de tijd gekregen om goed uit te drogen. Om dit probleem op te lossen zal men dagelijks de deuren en vensters open zetten zodat een goede ventilatie mogelijk is. Ook zagen ze toe dat de zwarte plekken op de muren werden bijgeschilderd en dat het venster hersteld werd.
Deze week kregen we foto’s toegestuurd van het herstelde raam en van de herschilderde muren.
In één van de filmpjes konden we de reflectie van de besneeuwde toppen van de Langtang berg zien schitteren. Wat hadden we dit graag met eigen ogen gezien….
Nu het gebouw aan de vereisten voldeed, zoals vastgelegd in de MOU (Memory Off Understanding), konden we onze laatste financiële verplichting nakomen.
Hiermee sluiten we de bouw van het gelijkvloers dan ook af. Vanaf nu zullen de mensen van Thulo Haku zelf zorg moeten dragen voor dit gebouw.

Maar uiteraard blijven we niet bij de pakken zitten. Zoals vorige keer reeds aangekondigd beginnen de bouwplannen voor de eerste verdieping te rijpen. Eenmaal de najaarsfeesten voorbij zijn, hoopt men de bouw aan te vatten.
Ook vroeg de schoolgemeenschap om een omheining rond hun mooie, nieuwe school te mogen plaatsen dit ter bescherming tegen dieren en ook tegen vandalisme.

Zoveel dromen, zoveel plannen… en om deze te kunnen realiseren hebben we jullie hulp nodig.

Wil je dit schoolproject steunen, dan kan dit op het rekeningnummer van BIKAS BE32 2200 7878 0002 met vermelding HAKU

Betty Moureaux, voorzitster Bikas
Augustus 2020

Begin maart werd de nieuwe school van Thulo Haku in gebruik genomen. De kinderen en de leerkrachten waren laaiend enthousiast dat ze ruim vijf jaar na de aardbeving eindelijk een nieuwe veilige en aardbevingbestendige school hadden. Gedurende al die jaren hadden ze in tijdelijke barakken onderwijs gekregen.
De ronde tafeltjes met vrolijke kleuren fleurden de vier klassen van het gelijkvloers op. De nieuwe schoolbanken, schoolborden en de computerklas waren met veel plezier voor het eerst uitgetest en goedgekeurd.
Vele kinderdromen zijn werkelijkheid geworden en de leerlingen gaan nu met nog meer ijver naar school.

Op 23 maart ging Nepal in lockdown en werden ook de scholen in Haku gesloten.
De schoolvakantie begon vijf dagen vroeger dan gepland en wanneer deze zal eindigen kan men niet voorspellen.
Na een maand kwam plots het nieuws dat men het onderwijs terug ging opstarten. Dit zou wel voornamelijk digitaal zijn. Het klonk te mooi om waar te zijn en dat was het ook.
In de steden hebben vele kinderen toegang tot computers of heeft men een smartphone. Elders en zeker in afgelegen landelijke gebieden is dit veel beperkter.
Daarbij is er vaak gewoonweg geen internet ter beschikking zodat de meeste kinderen in de onmogelijkheid zijn om online les te volgen.
Het zijn dan ook voornamelijk de privéscholen in de grootsteden die hiermee aan de slag gingen.

Dawa Norchung, het schoolhoofd van Thulo Haku, gaf aan dat men in Haku geen online lessen kon geven. Volgens hem zou slechts 0,5 % van alle schoolkinderen in Nepal digitaal les kunnen volgen.
Nadat de regering inzag dat dit geen groot succes was, kondigde men aan dat men school TV zou opstarten. Voor sommigen onder ons roept school TV herinneringen op van lang vervlogen tijden.
Men zou op de twee nationale TV zenders les geven voor de verschillende studiejaren en dit telkens op andere tijdstippen.
In de krant werd een uurrooster gepubliceerd zodat de kinderen zich konden voorbereiden. Het klonk veelbelovend maar de dag dat het moest starten, gebeurde er niets. De kinderen die klaar zaten, kregen die dag niets te zien.
Later kwam er dan toch een zeer beperkt aanbod maar zoals verwacht, bereikte men ook met dit medium weinig kinderen. Men denkt dat slechts 1% TV school volgt en dan nog bijna uitsluitend in de stedelijke gebieden.
Een andere poging was het lesgeven via de radio. Dit verliep iets vlotter en men berekende dat er toch 10% van de schoolkinderen bereikt werd. Dit is beduidend meer dan met de andere middelen maar toch kan men ook hier niet van een groot succes spreken.
Toch is het goed om zien dat er iets wordt ondernomen. We weten uit ervaring dat ook in ons eigen land zulke plotse uitdagingen niet gemakkelijk zijn en dat ook hier vele kinderen moeilijk te bereiken zijn.

Men verwacht dat de scholen nog maanden gesloten gaan blijven. Een heropening zou misschien pas in oktober, na de grote nationale feestdagen, voorzien zijn. Toch in Nepal weet men nooit. Plots kan men tot een ander beslissing komen.

In juni, net voor het regenseizoen begon, werden de schoolboeken uitgedeeld, samen met opdrachten zodat de leerlingen met zelfstudie thuis konden leren.

Ondertussen komt vanuit de schoolgemeenschap de vraag om te beginnen met de bouw van de eerste verdieping. Normaal is gepland dat we dit najaar zelf ter plaatse gaan zien of er zoals afgesproken en correct is gebouwd en afgewerkt. Pas als we hierover zekerheid hebben, kan men verder bouwen.
Met de huidige coronacrisis komt dit allemaal op de helling te staan. Mochten we dit jaar toch niet zelf in Haku geraken dan zal Ngawa Tamang ter plaatse gaan zien om dit op te volgen.
Hoe goed foto’s en mails weergeven wat er gedaan is, persoonlijk aanwezig zijn en overleggen is altijd zeer zinvol.
Na de eventuele oplevering kunnen we dan starten met de bouw van de eerste verdieping.
Ook hier zullen vier klassen komen die nadien van het nodige schoolmeubilair voorzien worden.
We hopen dat dit najaar, na het regenseizoen, de werken aangevat kunnen worden.

De plannen zijn er alvast, de mensen zijn klaar om te werken, nu nog bekijken of het gelijkvloers in orde is en de nodige centjes voorradig zijn.
Een samenwerking met de plaatselijke regering is ook voor deze extra verdieping voorzien. Zij brengt 1/3 een derde van de financiën in wat mooi meegenomen is.

In de buurt van Haku Besi heeft een zware landverschuiving enkele huizen vernield...

Wil je dit schoolproject steunen, dat kan dit op het rekeningnummer van BIKAS BE32 2200 7878 0002 met vermelding HAKU

Betty Moureaux, voorzitster vzw Bikas[ Eerder gepubliceerd ]

Mei 2020
Februari 2020
November 2019
Juli 2019
October 2018
Augustus 2018
April 2018
November 2017
October 2017
Juli 2017
April 2017
Januari 2017
Haku winter 2016
Haku April 2016
Haku Maart 2016
Haku Januari 2016
Haku December 2015
Haku November 2015
Haku Juni 2015U kan de hulpverlening aan Haku steunen via BIKAS vzw door storting op bankrekening BE 32 2200 7878 0002 met vermelding 'HAKU'