De scholen van Haku - Augustus 2022

Submitted by admin on Wed, 11/30/2022 - 08:09
Provincie West-Vlaanderen

Met de steun van de Provincie West-Vlaanderen

Augustus 2022

Sinds CEPP - het Centre for Educational Policies and Practices ˗ aanwezig is in Pangling (Sanu Haku) is er een grote verandering waar te nemen. Bishnu en Ram Chandra, twee gedreven en ervaren medewerkers, zijn er sinds februari aan het werk. Stilaan hebben zij het vertrouwen van de lokale gemeenschap gewonnen. Door tussen en met hen te wonen zijn zij een deel van de woongroepen geworden. Op een zachte manier brengen zij een enorme levensverbetering teweeg .
Wetende dat de mensen van de Haku dorpen vooral bezig zijn met landbouw, heeft CEPP hier dan ook op ingezet. Het vertrouwen werd al vlug gewonnen en het bleek ook een zeer nuttige en duurzame aanpak. Als uitvalsbasis voor hun werk werd gekozen voor een woning in Pangling (Sanu Haku). Van hieruit zijn de omringende scholen van de vier Haku dorpen relatief vlot bereikbaar.
In elk van de vier dorpen is een soort proefveld ontstaan waaraan samen met de dorpsbewoners en de schoolgemeenschap gewerkt wordt. In Pangling, waar Bhisnu en Ram Chandra wonen, hebben zij een plantenkwekerij opgestart naast hun woonplaats. In de andere dorpen Nesing, Thulo Haku en in Haku Besi zijn drie boerenkoppels geselecteerd als groene vrijwilligers om mee te werken. Op slechts vijf minuten wandelen van de scholen bevinden zich de velden van deze boerenkoppels. Een stukje van hun gronden worden gebruikt als proefveld.
Hun interesse in de kwekerijen die men opstartte, hoe ze te onderhouden en hoe ze hun landbouwproblemen kunnen oplossen is zeer groot. Door de ideale ligging van deze velden in de dorpen en vlakbij de schoolgebouwen is er een gemakkelijk samenwerking mogelijk met de scholen en ook met de dorpsgemeenschap. De koppels die de grond ter beschikking stellen en zodoende sterk betrokken zijn bij het project, slaan een brug tussen het project en de school- en dorpsgemeenschap. Zij zijn een rolmodel en brengen stilaan en van binnenuit een heroriëntatie teweeg. Op hun beurt zijn zij leermeesters om de opgedane kennis door te geven aan de leerlingen en aan de dorpsbewoners. Deze koppels zijn enorm nieuwsgierig om te leren en om kennis door te geven. Zij zijn super gemotiveerd om zo goed mogelijk voor hun proefveld te zorgen.
Van de 300 fruitboompjes die meegebracht waren vanuit Kathmandu hebben 80 het niet overleefd en drie werden er gestolen. Ruim 2150 plantjes werden door de lokale overheidsinstanties voor bosbeheer en veeteelt aangeleverd en geplant in gemeenschappelijke velden en bij de lokale mensen. Samen met ouders, studenten en CEPP-medewerkers werden er zaden op de aardverschuivingsplaatsen gestrooid. Hierdoor hopen ze de bij de volgende hevige regens de landverschuivingen tegen te kunnen gaan. Van de ouders wordt ook verwacht dat ze een moestuin cultiveren om hun dagelijks voedselpatroon te verbeteren. Via de schoolkinderen probeert men dit aan te moedigen. Van hetgeen er in het voorjaar geplant en gezaaid werd, heeft men nu al heel wat kunnen oogsten. Zo zagen we grote komkommers die de leerlingen geplukt hadden en dan samen opaten. Men geniet er alvast van de vele fruitboompjes, niet alleen van de vruchten maar ook van de schaduw die deze boompjes geven bij warme dagen. De groenten die ze zelf hebben geteeld worden als leerobject gebruikt. Een ideale invalshoek om vanuit tuin- en landbouw veel te bespreken.
De vorige maanden werd nog meer ingezet op ouder- en schoolcontacten. Bishnu en Ram Chandra hebben deelgenomen aan de verschillende vergaderingen van de schoolcommissies. Hier kwam vooral de kwaliteit van het onderwijs ter discussie. In juni ll. werd er een basistraining in de school van Pangling gehouden. De andere drie scholen waren ook uitgenodigd. De nadruk lag vooral op het belang van de rol van de leerkrachten en hun verantwoordelijkheden. 13 vrouwelijke en 6 mannelijke leerkrachten hebben deze allereerste training bijgewoond . Helaas was er geen vertegenwoordiging van de school van Nessing. We merken dat de ene school meer gedreven is dan de andere. Zo is men in Pangling en Haku Besi veel meer bezig om de kwaliteit van het lesgeven te verbeteren. In Thulo Haku en in Nesing komt dit groeiproces moeilijker op gang. Toch zien we dat men kijkt en praat over wat er in de twee andere scholen gebeurt. Dit kan op termijn alleen maar een positieve invloed hebben. Soms moet men geduld hebben en wachten tot de tijd er rijp voor is.
Er werden moeder/ ouderbijeenkomsten georganiseerd. Men besprak onder andere de hygiëne van de studenten die nogal bedenkelijk was. Nadien was er een duidelijk waarneembare verbetering te zien bij de kinderen.
Ook werden er vele huis-aan-huisbezoeken gedaan. Hierdoor tracht men de mensen het belang van het onderwijs te laten inzien. Het zijn zeer persoonlijke contacten die ongedwongen zijn en waar er veel meer gesproken wordt dan alleen maar over de school. Het zijn zeer zinvolle educatieve momenten. Naast allerlei opvoedingskwesties, zoals het op tijd naar school sturen van kinderen en het motiveren van hun huiswerk, wil men de ouders ook als toezichthouders stimuleren. Hun kinderen hebben recht op degelijk onderwijs en we willen hen overtuigen om geregeld de school te bezoeken en te informeren naar het onderwijs van hun kinderen. Onderling zijn de ouders overeengekomen om beurtelings minstens één keer per week de school te bezoeken. Men wil laten zien dat men interesse heeft in de studies van hun kinderen, wat zeer verheugend is. Het resulteert alvast in een verhoogde opkomst van zowel studenten als van leerlingen in de scholen.
Drie klaslokalen van drie scholen worden opgewaardeerd. Het klaslokaal in de school van Pangling is op dit moment het meest afgewerkt. De plankenvloer zorgt ervoor dat er veel minder stof is en het beduidend properder is geworden. Het is aangenamer om in een stofarme klas les te krijgen en zeker ook veel gezonder. Nadien kwamen de muren aan de beurt. Nadat de muren geschilderd waren, heeft men er kleurrijke tekeningen op aangebracht. Michael Rai van CEPP is speciaal van Kathmandu gekomen om hierbij te helpen. Het resultaat is verbluffend. Het oogt niet alleen heel mooi, het is gezellig en daarbij ook nog educatief. De leerlingen zijn dan ook uitermate blij dat ze in zo’n mooi klaslokaal les krijgen. Het stimuleert ook de leerkrachten en iedereen is gemotiveerd om er zorg voor te dragen. Het is de bedoeling dat deze voorbeeldklas de andere scholen ook zal aanzetten tot verandering. Men ziet dat men met creativiteit een gezellige, propere en kindvriendelijke klas kan maken. Wekelijks krijgen we foto’s en een kort verslag van wat er gebeurd is. Niettegenstaande er niet altijd internetconnectie is , doet men echt wel zijn best om ons op de hoogte te houden. De beelden en verhalen die we ontvangen, verrassen ons steeds op een aangename manier. De scholen in de Haku dorpen hebben ondertussen allemaal degelijke schoolgebouwen doch inhoudelijk is er nog veel werk aan de winkel. Daarom zijn we heel blij met de impact die CEPP in de Haku dorpen heeft . We wensen de medewerkers van CEPP veel doorzettingsvermogen met dit uitdagende project en kijken vol verwachting uit naar de wekelijkse updates. Wil jij de Haku dorpen steunen dan kan dit. Een gift, groot of klein, is welkom op het rekeningnummer van BIKAS BE32 2200 7878 0002 met vermelding HAKU. Alvast bedankt voor jullie steun. Betty Moureaux Voorzitster BIKAS vzw

Mei 2022

De lente is volop in het land en de toekomst lacht de mensen toe in de Haku dorpen. Met enige fierheid kunnen we medelen dat de school in Thulo Haku klaar is. Het gebouw is volledig afgewerkt en de klassen zijn al in gebruik genomen. Door de coronapandemie heeft het allemaal wat langer geduurd dan verwacht maar nu zijn de studenten, leerkrachten en ook wij heel blij dat de school klaar is. Van heinde en ver kan je het grote, gele gebouw zien waar meer dan honderdvijftig kinderen in hun eigen dorp les krijgen.
Een schoolgebouw hebben is één zaak maar gemotiveerde leerkrachten hebben is een andere vraag. We gaan voor een periode van drie jaar samenwerken met CEPP, het Centre for Educational Policies and Practices. De medewerkers van CEPP zullen zich in de vier Haku dorpen toeleggen op het motiveren van de leerkrachten en hen ook trainingen geven. Bovendien zullen ze een grotere betrokkenheid tussen de schoolgemeenschappen en de ouders trachten op gang te brengen. Het zijn niet enkel de leerkrachten en leerlingen die zich bewust moeten zijn van het belang van onderwijs maar eveneens deouders. Zij moeten mee betrokken worden in het geheel zodat zij op hun beurt de kinderen èn de leerkrachten stimuleren.
Bishnu en Ram Chandra, twee medewerkers van CEPP, gingen begin februari vol enthousiasme naar Haku. Ze settelden zich in Pangling (Sano Haku), één van de vier Haku dorpen dat centraal ligt. Van daaruit kunnen ze gemakkelijk contact onderhouden met de vier dorpen onderling. Elke dorpsgemeenschap werd bezocht en er waren overlegmomenten met de leerkrachten, leerlingen en ouders. Ieder begin is moeilijk en ook hier zagen we dat met mondjesmaat de interesse toenam. De eerste keer kwamen er maar weinig mensen opdagen. De tweede keer sijpelde al wat meer volk binnen. Geduld en doorzetting zijn schone deugden.
Bishnu ging met de ouders, de leerkrachten en leerlingen praten en kon ze in Thulo Haku overtuigen om hun eigen speelplaats op te ruimen. Nog nooit zag ik de school zo netjes. Bhisnu gaf ook trainingen in de verschillende scholen met lespakketten die Carine, Bikas bestuurslid en haar echtgenoot Paul gemaakt hadden. Fijn om zien dat hiermee en met eenvoudige lokale materialen heel wat kennis kon bijgebracht worden. Een belangrijke en duurzame invalshoek is het inzetten op natuurbehoud. De dorpen in deze regio lijden veel onder erosie met grote landverschuivingen tot gevolg. Onwetendheid en ongecontroleerd bosbeheer vormen hier een groot probleem.
Ram Chandra, een iets oudere man met een landbouwopleiding, kreeg het vertrouwen van deze boerengemeenschappen. Hij ging in de dorpen samen met de dorpelingen boompjes planten. Ook werden er groentetuintjes aangelegd. De leerlingen, maar zeker ook de volwassenen, zijn zeer geïnteresseerd om kennis op te doen. Ze leren nieuwe fruitsoorten en groenten kennen. Zo proberen ze nu kiwi’s en abrikozen te kweken, vruchten die ze voordien enkel als exotische producten op de markt zagen. Ram Chandra leert hen hoe ze zo efficiënt mogelijk aan landbouw kunnen doen en hoe ze natuurbewust moeten omspringen met hun omgeving. Het is de hoogste tijd dat men in deze regio iets doet aan natuurbeheer. De berghellingen zijn kaal geroofd en de bossen uitgedund. Nu is het beurt aan de natuur om terug te krijgen wat de mens al die jaren heeft leeggeplunderd. Door in elk dorp een bewoner de gedeelde verantwoordelijkheid te geven over het kweekprogramma ontstaat er een grotere betrokkenheid. Deze personen, soms ook koppels, zijn de schakels tussen de dorpsgemeenschappen en CEPP. Zij zetten zich extra in en stimuleren en leren de anderen. Het groeiproces komt van binnen uit, uit hun eigen gemeenschap en wordt mee door hen gedragen.
Het was een moeilijke maar toch goede start die in het ene dorp al vlotter verliep dan in het andere. Wekelijks krijgen we foto’s en een update. Het is zo hartverwarmend te zien wat dit project in slechts enkele weken tijd teweeg bracht in deze afgelegen Haku dorpen. We kijken uit naar het vervolg … Ook vanuit Sano Haku (Pangling) bereikte ons goed nieuws. De opstart van de naaiklassen was een groot succes. Bikas had mee de aankoop van een naaimachine en naaimaterialen bekostigd. Niet alleen de leerlingen van de plaatselijke school maar ook de moeders van het dorp waren dolenthousiast. Ze konden nu leren naaien met een echte naaimachine. Daar waar ze voorheen alles met de hand deden of voor grote herstellingen naar het verder gelegen Dhunche moesten, kunnen ze dat nu zelf doen. Hoe een relatief kleine investering zo’n grote voldoening geeft. Wil jij de Haku dorpen steunen dan kan dit. Een gift, groot of klein, is welkom op het rekeningnummer van BIKAS BE32 2200 7878 0002 met vermelding HAKU. Alvast bedankt voor jullie steun. Betty Moureaux Voorzitster BIKAS vzw

Update Maart 2022: Kleuren troef in Haku

Al vele jaren kunnen de scholen van Haku rekenen op de steun van Bikas. Niet enkel de bouw van nieuwe klaslokalen werd door ons gesteund, ook de opleiding van de plaatselijke vrouwengemeenschap. Zo financierde Bikas naai-opleidingen. Een leerkracht van Sanu Haku is naaimachines en kleurrijk garen gaan kopen. Iedereen is dol enthousiast, ook de kinderen oefenen vlijtig mee.
Betty Moureaux, voorzitster BIKAS vzw Wil ook jij Haku steunen, dan kan dit op het rekeningnummer van BIKAS BE32 2200 7878 0002 met vermelding HAKU. Alvast bedankt voor jullie steun.


Februari 2022

Goed nieuws! Begin december is men in Thulo Haku begonnen met de bouw van de eerste verdieping van de school. Het waren de vrouwen die het voorbereidende werk deden. Grote stenen kapten zij tot kleine steentjes. Samen op de grond in een cirkel zittend en met een hamertje kappen, uren aan een stuk, tot er een hoop stenen klaar lag voor het bouwwerk. Ondertussen werden door ezels en dragers allerlei materialen aangevoerd. Sinds de weg tot Haku Besi - het lager gelegen dorp - er gekomen was, ging het transport beduidend vlugger én goedkoper dan voorheen. Door de coronapandemie hadden de werken vertraging opgelopen en daardoor kwam de kostprijs van het transport lager te liggen. Tijdens een crisisperiode een welgekomen voordeel. IJzeren staven, bakstenen, cement en andere bouwmaterialen werden naar Thulo Haku gebracht. Dan was het aan de mannen om zich op het werk te storten. Steen na steen werd de eerste verdieping gebouwd en stilaan kreeg de school meer en meer vorm.
De bouw van de tweede verdieping in Thulo Haku in volle gang ( Januari )
Bijna dagelijks kreeg ik foto’s doorgestuurd en was het alsof ik dagelijks mee op de werf stond. Ik zag dat men met beperkte middelen en vereende krachten toch veel werk kon verzetten. Ook al is niet alles zo professioneel gedaan als bij ons, het resultaat mag zeker gezien worden. De muren werden bepleisterd, de dakconstructie werd bevestigd en nu kan men stilaan overgaan tot de afwerking. De ramen en de vensters worden geplaatst, de vloerbekleding en elektriciteit worden gelegd. Ondertussen werd de school al geel geverfd. Deze kleur verwijst naar een gemeenschapsschool. Als de bouw klaar is kunnen we beginnen aan het schoolmeubilair. Binnen enkele weken kunnen de vier nieuwe klaslokalen in gebruik genomen worden.
De vooruitgang van de schoolbouw begin Februari
Ondertussen hebben we ook aandacht voor het inhoudelijke aspect. Een schoolgebouw hebben is één zaak. Gemotiveerde leerkrachten hebben is een ander onderwerp. Samen met CEPP, Center for Educational Policies and Practices, zullen we de volgende drie jaar een trainingsaanbod voor leerkrachten voorzien in de scholen van de vier Haku-dorpen. Ook wil CEPP inzetten op natuurbehoud en nagaan hoe de erosie, die voor landverschuivingen zorgt, kan worden tegengegaan. De jarenlange ervaring die CEPP heeft in afgelegen gebieden zal hier heel goed van pas komen. Normaal zouden twee mensen van CEPP begin januari naar Haku gaan om het project op te starten. Doordat verschillende werknemers van CEPP in quarantaine zaten, werd de startdatum opgeschoven naar eind januari. We zijn heel benieuwd hoe de scholen van Haku de mensen van CEPP gaan verwelkomen en hoe de samenwerking zal verlopen. We hopen dat het drie vruchtbare jaren mogen worden waar de schoolkinderen alleen maar beter van kunnen worden. Met Bikas blijven we inzetten op verbetering in de scholen van de vier Hakudorpen want ieder kind heeft recht op degelijk onderwijs. Betty Moureaux, voorzitster BIKAS vzw Wil ook jij Haku steunen, dan kan dit op het rekeningnummer van BIKAS BE32 2200 7878 0002 met vermelding HAKU. Alvast bedankt voor jullie steun.

Update December 2021

De bouw van de tweede verdieping in Thulo Haku is begonnen...


November 2021

In ons vorige artikel lieten we weten dat DLPIU (District Central Level Project Implementation), de lokale regering, eindelijk groen licht had gegeven om de bouw van de tweede verdieping van het schoolgebouw van Thulo Haku aan te vangen. Zij willen mee financieren in de schoolbouw en deze kans willen we zeker niet laten liggen. Al het geld dat wij niet moeten investeren, kunnen we voor iets anders gebruiken. DLPIU was na de grote aardbeving van 2015 opgericht om de zwaar getroffen scholen te helpen met de heropbouw. Binnen enkele maanden zal DLPIU, die een tijdelijk karakter heeft, haar werken verplicht stopzetten zoals van hogerhand opgelegd werd. Omdat men de projecten wil afronden alvorens hun organisatie opgedoekt wordt, werd het nog spannend voor ons. Door het regenseizoen enerzijds en de werken aan de weg anderzijds kwamen we onder tijdsdruk te staan. Dawa Norchung, het schoolhoofd van Thulo Haku die de bouwwerken coördineert, liet weten dat de weg tot Pangling bijna berijdbaar was voor kleine vrachtwagens. Pangling (=Sano Haku) ligt onderaan de berg op weg naar Thulo Haku. Als we tot daar kunnen rijden, zal dit een immens verschil maken in de vervoersonkosten. Sowieso nemen deze kosten in de bergen altijd een grote hap uit het budget. Het gaat hier om een verschil van ruim 10 000 euro in ons voordeel ‘als‘ de weg berijdbaar is. De brug over de rivier bij Haku Besi was al klaar maar de aansluitende weg nog niet.
De nieuwe school in Thulo Haku
Het werd een moeilijke onderhandeling met DLPIU maar tenslotte gaven ze de schoolgemeenschap toch enkele maanden extra tijd om de bouw te kunnen realiseren. Een paar weken geleden kregen we het goede nieuws dat de weg al berijdbaar was voor brommers. Deze week kregen we het nieuws dat de weg ook door vrachtvervoer kon gebruikt worden. Wanneer het tijdschrift gedrukt wordt, zal de weg open zijn en zal men volop bezig zijn met de bouwwerken. Het dak van de school, dat uit een metalen constructie bestaat, wordt in Trisuli gemaakt. Eenmaal de weg toegankelijk is, worden de onderdelen naar Haku vervoerd. De werklui, vaak uit lager gelegen gebieden, zullen spoedig terug komen en de werken zullen dan weldra aanvangen. Omwille van de coronapandemie heeft alles een vertraging van anderhalf jaar opgelopen maar nu hebben we goede hoop dat het vlug vooruit zal gaan. Zo zal de school van Thulo Haku één van de laatste zijn die nog kan genieten van de financiële steun van DLPIU. Wij kijken uit naar de werken zodat de school eindelijk haar tweede verdieping zal krijgen. De ruim 200 studenten zullen uiteindelijk een degelijke aardbevingsveilige school met voldoende klaslokalen krijgen. Eenmaal de bouwwerken vorderen, kunnen we ook de opdracht geven om schoolmeubilair te maken. Ook nu zal er nagegaan worden welke maat van schoolbanken nodig is zodat iedereen comfortabel de lessen kan volgen. Naast schoolbanken zullen er ook schoolborden nodig zijn en dan komt ook nog de inrichting van de klassen ter sprake. Beetje bij beetje bouwen we verder aan een degelijke school voor Haku.
Ondertussen zijn we met CEPP, het Center for Educational Policies and Practices, aan het bekijken hoe we in de volgende jaren een vorming aan de leerkrachten kunnen aanbieden. Naast de bouw van een nieuwe school is het zeker zo belangrijk dat de leerkrachten ook voldoende kennis hebben in het lesgeven. CEPP wil ook inzetten op natuurbehoud en nagaan hoe de erosie die voor landverschuivingen zorgt, kan worden tegen gegaan. CEPP heeft jarenlang ervaring met trainingen in afgelegen gebieden. We bekijken of we dit in de vier scholen van Haku kunnen integreren. We zijn nog volop in overleg en hopen binnenkort meer duidelijkheid te krijgen over wat wel of niet haalbaar is. Een paar weken geleden kregen we van het schoolhoofd Som Bahadur Tamang van Sano Haku (Pangling) de vraag om naaiklassen te helpen oprichten. Men wil de leerlingen van de hoogste klassen de kans geven om leren te naaien. Als alles goed verloopt wil men nadien ook de ouders inschakelen. We kregen een verlanglijstje en we kwamen overeen dat de schoolgemeenschap zelf voor 1/3 van de kostprijs zou betalen en Bikas de rest. Net voor de najaarsfeesten werd een contract opgesteld en werd het geld gestort. We kijken uit naar hoe het verder zal verlopen. Men zal naaimachines aankopen die niet met elektriciteit maar met hand- en/of voetkracht werken. In afgelegen gebieden is er niet altijd elektriciteit aanwezig dus dient men hiermee rekening te houden. We zijn benieuwd naar de foto’s van hun aankopen en uiteraard ook van de naailessen. Kleine herstellingen en eenvoudige kledingstukken te maken, daar is het in eerste instantie om te doen.
En zo is er in de dorpen van Haku altijd wel iets te beleven. Stilaan maar zeker worden de scholen geoptimaliseerd en kunnen de jongeren genieten van hun nieuwe klassen. De zomermaanden brachten veel regen met zich mee maar het najaar geeft hoop op vooruitgang. Met Bikas willen we blijven inzetten om verbetering in de scholen van de vier Hakudorpen te realiseren want ieder kind heeft recht op onderwijs. Betty Moureaux, voorzitster BIKAS vzw Wil jij Haku steunen, dan kan dit op het rekeningnummer van BIKAS BE32 2200 7878 0002 met vermelding HAKU. Alvast bedankt voor jullie steun.

Juli 2021

In het voorjaar kregen we een hulpkreet uit Thulo Haku. De stroompjes die de kranen van water voorzagen, waren droog gevallen. Het hele dorp leed onder dit watertekort en zeker ook de school. Naast het wegvallen van drinkbaar water kregen ook de toiletten geen wateraanvoer meer. Men sloot het sanitaire blok waardoor de jongeren noodgedwongen hun behoeften ergens in de omliggende struiken gingen doen. Uiteraard brengt zoiets een aanzienlijke vervuiling met zich mee en neemt de kans op infecties toe. De meisjes hadden het nog moeilijker. Zij gingen liever niet naar school dan hun behoefte in het openbaar te moeten doen. Met Bikas wilden we dan ook heel vlug ingrijpen om deze grote nood zo vlug mogelijk aan te pakken. Samen met de schoolgemeenschap en de lokale onderwijsregering DLPIU werden de handen in elkaar geslagen. We konden vlug starten met de aanleg van watervoorziening. Maar toen kwam een tweede coronagolf die veel erger toesloeg dan voorheen en alles werd stil gelegd. Nepal ging eind april opnieuw in lockdown. De scholen gingen weer op slot, ook deze van Haku. Het probleem van watertekort in de school werd hierdoor eventjes minder prangend.
Enkele weken later besloten de dorpsbewoners om aan het zware werk te beginnen. Ondanks het regenseizoen werkten ze toch verder. De hevige plensbuien bemoeilijkten de werken maar toch lukte het de werklieden om tegen begin juli de cementen watertank af te werken. Met man en macht werd een grote put gegraven. Door de grote stenen en rotsblokken die in de grond zaten werd dit een zeer arbeidsintensief werk. Gewapend met schoppen, hamers en pikhouweel werden de stenen verbrijzeld om dan alsmaar dieper en dieper te kunnen graven. Vanuit de diepte moest men de aarde en het steenpuin naar boven gooien. Het keiharde werk werd met zuivere mankracht gedaan, geen enkele machine kwam eraan te pas.
Een pijpleiding brengt het water van een hoger gelegen meertje naar het reservoir dat naast de school is gebouwd. Er werden een PVC tank, een waterzuiveringsfilter en nog enkele kranen geplaatst zodat ook de toiletten weer water krijgen. Met dit waterproject zal men 12 000 liter water kunnen opslaan. Begin juli werden de laatste werken gedaan. Een loodgieter uit Trisuli kwam langs om alles na te kijken en het systeem werd aangesloten. Iedereen was heel blij om te zien dat het water stroomde zoals gehoopt. Sindsdien heeft de school terug water. Net op tijd want men verwacht dat ze weldra terug open zal gaan. Wij zijn heel blij dat we dit waterprobleem zo snel konden oplossen. Bij deze bedanken we iedereen die op onze hulpvraag inging. Met de steun van Bikas en door de vlugge aanpak van de mensen in Haku konden we dit zeer belangrijke waterproject zo vlug verwezenlijken.
Eind april kregen we geheel onverwachts het verheugende nieuws van CEPP dat zij de volgende dag naar Haku zouden gaan. Bikas werkt al jaren samen met CEPP voor de projecten ‘Van school tot school’. Teeka,de verantwoordelijke, zou samen met twee andere CEPP medewerkers, Hari Thapa en Michael Rai, op bezoek gaan naar Haku. Men wilde contacten leggen met de leerkrachten van de vier scholen van de Haku regio. Het werd een kleine expeditie voor de drie mannen uit Kathmandu. Als verwelkoming kregen ze een ferme regenbui. Na vele weken van extreme droogte was dit een aangename verkoeling. De drie vertegenwoordigers van CEPP waren verbaasd dat nog zoveel mensen de kleurrijke en traditionele Tamang klederdracht droegen. Vrouwen met grote oorbellen en prachtige handgemaakte hoedjes zijn typisch voor deze Tamang gemeenschap.
Ze bezochten de scholen van Thulo Haku, Haku Besi en Pangling. Voor een bezoek aan Nesing, dat verder gelegen is, was er onvoldoende tijd. Met fierheid toonde men de omheining rond de school van Thulo Haku. Men zag dat deze goed was geplaatst. Later zullen er struiken en planten komen. Ook fruitboompjes zijn een optie, die krijgen dan een dubbele functie, enerzijds zorgen ze voor een groene omheining, anderzijds kunnen ze fruit geven. Zoals al lang gekend gaf nu ook Teeka aan dat het gebied rond Sanu Haku heel erg onstabiel is en gevoelig voor aardverschuivingen. Na de grote aardbeving van 2015 zijn de meeste mensen van Sanu Haku afgedaald naar Pangling waar het veel veiliger wonen is. Het is ook hier dat we met Bikas een schooltje bouwden. De huizen die nu nog in Sanu Haku staan, liggen in een gevaarlijke zone. Vorig jaar tijdens het regenseizoen passeerde een grote modderstroom net langs de huizen. Gelukkig was er toen weinig materiële schade. Het aanleggen van een weg in de omgeving zorgt ervoor dat alles nog vlugger erodeert. De kans is groot dat bij een volgende hevige regenperiode er wel huizen meegesleurd zullen worden. Teeka gaf aan dat er dringend gewerkt moet worden aan de stabilisatie van dit gebied. Aanplantingen zoals bodembedekkers zouden de grond beter kunnen vasthouden. Er werd al veel over gesproken maar concrete plannen zijn er nog niet gemaakt.
Pangling, dat vrij centraal ligt ten opzichte van de anderen drie scholen bleek voor CEPP de ideale plaats om een overleg te organiseren met de leerkrachten van de vier scholen. Het was een eerste kennismaking voor allen en het werd aftoetsen wat de mogelijkheden zouden kunnen zijn voor een samenwerking. Hari van CEPP leidde de bijeenkomst aan de hand van een video gevolgd door een discussiemoment. Tegen het einde van de dag was iedereen bewust van het grote belang om ouders te betrekken bij de schoolwerking. Ook stond men achter de bijscholingen om leerkrachten te blijven trainen om alzo ideeën op te doen die nuttig zijn bij het lesgeven. We hebben een hele hoop ideeën om samen met CEPP uit te werken. In de volgende maanden zullen we bekijken welke (kleine) stappen we kunnen zetten en wat haalbaar is. We willen ons in geen geval opdringen maar we wensen wel bij te dragen aan de verdere ontwikkeling van de scholen van Haku. Het zal een langzaam groeiend proces zijn waaraan de leerkrachten van de vier scholen kunnen deelnemen.
Door de coronacrisis was de bouw van de tweede verdieping van het schoolgebouw van Thulo Haku uitgesteld. Halfweg juli begint het nieuwe fiscale jaar en DLPIU, de lokale onderwijsregering liet weten dat ze willen meefinancieren voor deze bouw. Bikas kan dan met DLPIU en de schoolgemeenschap tot een samenwerking komen. We zijn uitermate blij met dit goede nieuws maar we wachten met juichen tot de daad bij de woorden wordt gevoegd. Normaal gingen we vorig jaar al starten met de bouw maar door de coronacrisis werd dit uitgesteld. We hopen dat in het najaar, na het regenseizoen de start van de bouw kan beginnen. We kijken er naar uit … maar we zullen, zoals we gewoon zijn… nog eventjes geduld moeten hebben. Betty Moureaux, voorzitster BIKAS vzw Wil jij Haku steunen, dan kan dit op het rekeningnummer van BIKAS BE32 2200 7878 0002 met vermelding HAKU. Alvast bedankt voor jullie steun.

April 2021

Totaal onverwacht kregen we deze week een dringende vraag om hulp binnen vanuit Thulo Haku. De kranen die het dorp van water voorzien, zijn bijna drooggevallen. Daar waar anders vele kranen voor het levensnoodzakelijke water zorgen, rest er nu nog slechts één kraan waaruit water stroomt. Het hele dorp komt hier water halen voor hun dagelijks gebruik. Het is een uitzonderlijk droge winter geweest en ook het voorjaar bracht geen neerslag. Haku kreunt onder het watertekort. Naast de grote waternood zijn er op vele plaatsen in Nepal bosbranden ontstaan. Hiervan zijn ze in Haku gelukkig gespaard gebleven maar elders kleurt de hemel grijs van de rook. Het watertekort heeft ook gevolgen voor de school. Naast het wegvallen van drinkwater is er ook geen water meer voor de toiletten en heeft men de sanitaire blok afgesloten. De jongeren moeten nu noodgedwongen hun behoefte achter de omliggende struiken doen. Dit brengt aanzienlijke vervuiling met zich mee en het risico op infecties. Voor de meisjes is dit nog een groter probleem. Zij vermijden om in het openbaar hun behoefte te doen en ze zullen dan ook vlug afhaken om nog verder naar school te gaan. Het schoolhoofd Dawa Norchung heeft een dringend hulpplan gelanceerd. Men hoopt om zo vlug mogelijk een leiding te kunnen aanleggen die water van 600 meter hoger en bijna 2 kilometer verder uit een rivier naar het dorp zal brengen. Men wil bij de school een watertank plaatsen en enkele kraantjes. Ook zal er water voor de toiletten worden voorzien. Men hoopt om zo vlug mogelijk opnieuw water te hebben in de school. Bikas is dadelijk op de noodvraag ingegaan. We overleggen met de school en met DLPIU, de lokale onderwijsregering, die wil meehelpen. Hoe vlugger de werkzaamheden beginnen hoe liever want water is levensnoodzakelijk.
De studenten van de scholen in de vier Hakudorpen hebben hun eindexamens afgelegd. Door de coronamaatregelen duurde het schooljaar twee weken langer maar daarna konden de leerlingen genieten van een welverdiende vakantie. Voor vele jongeren was het vorige schooljaar een moeilijke periode met een school die af en toe open was en met soms pogingen tot thuisonderwijs. Sommigen volgden een tijdje radioschool wat absoluut geen succes was. TV school lag nog minder voor de hand omdat de meeste jongeren gewoonweg geen TV hebben. In de grootsteden werd online les gegeven via smartphones of computers. Dit kwam in Haku helemaal niet ter sprake. Maar het was vooral de onzekerheid wat er allemaal kon gebeuren dat de kinderen uit hun balans bracht. Wat zijn de kinderen blij dat ze dit ongewoon schooljaar kunnen afsluiten. Ze hopen heel erg dat er terug een normaal leerjaar komt. Het nieuwe jaar 2078 is op 14 april begonnen en het nieuwe schooljaar is enkele dagen daarna gestart. Afwachten wat dit in petto zal hebben.
Ondertussen is men in Thulo Haku de laatste hand aan het leggen aan een omheining rond het schoolterrein. Met man en macht heeft men de materialen naar boven gedragen. Stalen palen, rollen draad en twee poorten die nodig zijn om de metalen omheining te maken. Naast een hoofdtoegangspoort is er een tweede poort die als nooduitgang kan dienen. Bij de metalen omheining willen we ook een groene omheining plaatsen. Zo kunnen struiken, heesters met bloemen of met fruit voor een natuurlijke omtuining zorgen. Normaal gezien ging Teeka, de verantwoordelijke van CEPP (Centre for Educational Policies and Practices), al in maart naar Haku om onder andere hierover advies te geven. Doch door onverwachte omstandigheden is deze afspraak naar een latere datum verplaatst. Bikas werkt al jaren samen met CEPP voor de projecten van ‘school tot school’. Nu bekijken we of er een samenwerking tussen CEPP en de scholen van Haku mogelijk is. Vorig jaar waren de leerkrachten van de vier Hakuscholen vragende partij om de trainingen te volgen. Zo zouden ze nieuwe ideeën om les te geven kunnen opdoen. Helaas strooide de coronacrisis roet in het eten en alles werd ‘on hold’ gezet. Nu, een jaar later, hopen we dat we langzamerhand kunnen opstarten met deze trainingen.
Bij de Hakuscholen wil men graag speeltoestellen plaatsen op de schoolpleinen. CEPP zal ook hier adviezen geven om voor toestellen vervaardigd uit natuurlijke materialen te kiezen. Zij hebben hiermee ervaringen in andere scholen en dat kunnen deze hier in Haku goed gebruiken. Voor de allerkleinsten van de kleuterklassen vraagt men educatieve materialen. Ook hier zullen we kijken wat nodig is en wat het meest aangewezen is. Je ziet dat we nog heel wat plannen hebben. Doch voor één van onze grote plannen, een tweede verdieping voor de school van Thulo Haku, is het nog wachten. Zoals we al vreesden, heeft het ontbinden van de Nepalese nationale regering in december ervoor gezorgd dat er momenteel geen beslissingen worden genomen. De regering zal pas bij de start van het volgende fiscale jaar geld vrij maken voor de bouw. Dit fiscale jaar start half juli. Ook al hadden we zo graag met de bouw gestart voor het regenseizoen zou aanbreken, toch zullen we nu moeten wachten tot later. Ons geduld wordt nog eens op de proef gesteld. Maar uitstel is geen afstel, dat hebben we al vaak gehoord en daar geloven we ook nu weer in. We hebben vele plannen in de Hakudorpen! Voor sommige projecten hebben we op de pauzeknop moeten drukken maar voor het waterprobleem willen we heel vlug in actie schieten. Elke druppel telt en elke steun is dan ook van harte welkom. Wil jij Haku steunen, dan kan dit op het rekeningnummer van BIKAS BE32 2200 7878 0002 met vermelding HAKU. Alvast bedankt voor jullie steun. Betty Moureaux Voorzitster vzw Bikas

Januari 2021

2020 werd in schoonheid afgesloten voor de kinderen van Haku Besi. 35 schoolbanken die men in Kathmandu had gemaakt, werden bezorgd in hun school. De timmerman heeft zeer goed werk geleverd. De banken zien er niet allen zeer mooi uit maar ze zijn ook heel stevig. Het onderstel is van metaal en de tafels en banken zijn van massief hout. Afhankelijk van de grootte van de kinderen zijn de banken aangepast in vier verschillende maten. Karbo Tamang, het schoolhoofd, was dan ook heel tevreden en trots toen hij de banken naar zijn school kon brengen. Omdat de nieuwe school nog niet helemaal klaar is, plaatste men de helft van de schoolbanken in de oude school en de andere helft in de nieuwe school. Zo gebeurt het nu dat grote studenten tijdelijk aan kleinere banken zitten. Niet alleen de leerkrachten en studenten van Haku Besi zijn heel tevreden met hun nieuw meubilair, ook wij zijn gelukkig met het goede resultaat. Uiteindelijk is het altijd afwachten hoe het eindresultaat zal zijn. En het mag gezien worden.
Thulo Haku: kleuterklas
In het hoger gelegen Thulo Haku wacht men op de toestemming van de lokale regering om te starten met de bouw van de tweede verdieping op de school. De plannen zijn er en Bikas heeft een MoU (Memory of Understanding), een contract, klaar zodat eenmaal de goedkeuring er is men dadelijk kan beginnen met de bouw. Daar er verkiezingen in het vooruitzicht zijn, kan dit misschien wel tot vertragingen leiden. Wij en de schoolgemeenschap hopen om vlug te kunnen starten, zeker nog voor het regenseizoen eraan komt. Ieders geduld wordt op de proef gesteld. Ondertussen vraagt de schoolgemeenschap om een omheining te voorzien rond het volledige schoolterrein. Men is zo fier op hun pas gebouwde school waar nieuwe computers en nieuw schoolmeubilair staan. Al deze waardevolle voorwerpen wensen ze te beschermen tegen vandalisme en mogelijk ook tegen dieren. Juist zoals bij ons wil men ongewenste gasten buiten houden. Bij de metalen omheining zullen ook twee poorten komen. Er zal een hoofdtoegangspoort zijn en een tweede poort voor noodsituaties. Indien nodig kunnen beide schoolpoorten geopend worden zodat een vlotte en doelgerichte ontruiming mogelijk is. Naast de metalen omheining willen we graag dat er ook een groene omheining komt. Men kan gelijktijdig struiken aanplanten zodat na een tijd heesters met bloemen of met fruit voor een natuurlijke omheining zorgen. Men zal wel wat geduld moeten oefenen tot ze volgroeid zullen zijn. Voor de leerkrachten en leerlingen zal het een gemeenschappelijke opdracht worden om dit alles samen aan te planten en te onderhouden.
Haku Besi: nieuwe schoolbanken
Als we dit gerealiseerd hebben, willen we hen helpen met speeltoestellen. We bekijken hoe we dit op een verantwoorde manier kunnen doen. Graag willen we met natuurlijke middelen werken zoals hout en andere grondstoffen die in de buurt aanwezig zijn. Ook dit zal in samenwerking met de leerkrachten, leerlingen en hun ouders gebeuren. CEPP, met wie het Bikasproject ‘van school tot school’ samengewerkt, zal advies geven. Teeka van CEPP is van plan om deze maand nog naar Haku te gaan en met de leerkrachten te overleggen. Hij heeft jarenlange ervaring in het onderwijs en wil graag helpen met het uitwerken van de omheining. De bedoeling is om daarna trainingen te geven aan de leerkrachten van de vier scholen van de Hakudorpen. Door de coronapandemie is het plan van de trainingen op de lange baan geschoven. Nu, bijna een jaar later, hopen we dat we dit langzamerhand kunnen opstarten.
Thulo Haku: buiten lezen
Na vele maanden zonder of slechts heel gedeeltelijk onderwijs is het gewone lesgeven terug opgestart. De scholen hebben hun deuren weer geopend en de leerlingen volgen opnieuw les. Men dient wel rekening te houden met de opgelegde coronaregels. Zo tracht men zo veel mogelijk buiten les te geven en afstand te houden. Alhoewel van dit laatste niet veel te zien is. Leerkrachten en oudere leerlingen dragen een mondmasker. Tot op heden hebben ze gelukkig nog geen coronabesmettingen gehad in de Hakudorpen. Dit zover ze toch weten want er wordt niet getest . We hebben in ieder geval heel wat ambitieuze plannen voor de volgende maanden. We kijken er naar uit om het onderwijs in deze afgelegen bergdorpen vooruit te helpen. Samen gaan we er voor, zowel met de lokale mensen in Haku als met de mensen van hier slaan we de handen in elkaar. Wil je dit schoolproject steunen, dan kan dit op het rekeningnummer van BIKAS BE32 2200 7878 0002 met vermelding HAKU. Alvast bedankt voor jullie steun. Betty Moureaux, Voorzitster vzw Bikas

November 2020

2020 zal het jaar zijn dat we niet met eigen ogen kunnen zien hoe het met de scholen in Haku gesteld is. Het coronavirus zorgt ervoor dat we voor het eerst in vele jaren Nepal niet kunnen bezoeken. Gelukkig hebben we Ngawa Tamang, die van Haku afkomstig is én bestaat er het internet om de communicatie relatief vlot te voeren. Ngawa, die met zijn gezin in Kathmandu woont, is onze steun en toeverlaat om alles rond de Haku-projecten op te volgen. In oktober, na de twee lockdowns die er in Nepal waren, kon hij eindelijk zijn geboortedorp bezoeken. Hij had de opdracht gekregen om ons een zo nauwkeurig mogelijk beeld te schetsen van hoe het met de scholen gesteld was. We verwachtten van hem een kritische kijk en dit aan de hand van foto’s en filmpjes zodat we zonder lijfelijk aanwezig te zijn toch konden meekijken. Ngawa overtrof ruimschoots onze verwachtingen. Hij bezorgde ons heel wat beeldmateriaal waarmee we een duidelijk beeld kregen van de huidige toestand.
De nieuwe school in Thulo Haku in Oktober 2020
We zagen dat in Haku Besi, het laagst gelegen dorp van Haku, de school die met de steun van de lokale regering werd gebouwd bijna klaar was. Vorig jaar hadden we aan deze school reeds de kleurrijke schoolbankjes geschonken voor de jongste kinderen. Nu het eind van de bouwwerken in zicht komt, wilde Karbo Tamang, het gedreven schoolhoofd, ook voor zijn andere klassen graag nieuw schoolmeubilair voorzien. Na veel wikken en wegen koos de schoolgemeenschap terug voor de timmerman van Kathmandu die voordien zeer goed werk geleverd had met de ronde tafeltjes. Er werden 35 schoolbanken besteld met een metalen onderstel en met volhouten tafels en banken. Vier verschillende maten werden vooropgesteld en dit naargelang de grootte van de kinderen. De leerlingen van het eerste leerjaar krijgen uiteraard veel lagere banken en stoelen dan deze van het achtste leerjaar. Nog eventjes geduld en dan kunnen de nieuwe schoolbanken naar Haku Besi worden vervoerd waar de leerlingen en leerkrachten hen met open armen zullen ontvangen in hun nieuwe school.
Ngawa zette zijn weg verder en ging ook naar het hoger gelegen Thulo Haku. In normale omstandigheden zouden we dit najaar de nieuwe school inhuldigen maar het coronavirus besliste er anders over. Met een beetje geluk hebben we dit volgend najaar nog te goed. De leerlingen van Thulo Haku hadden dit voorjaar slechts enkele dagen les gekregen in hun nieuwe school toen op 23 maart Nepal in lockdown ging. Maanden bleef de school dicht terwijl de kinderen geen onderwijs kregen. Net zoals elders vonden de jongeren deze extra vakantie in het begin heel fijn maar al vlug wilde men niets liever dan terug naar school gaan. Toch duurde het nog lang voordat er verandering in de situatie kwam. Niettegenstaande het virus nog volop rondzwierf, werd de draad in Haku toch stilaan terug opgenomen.
De nieuwe school in Thulo Haku
De leerkrachten begonnen leerboeken te verdelen en opdrachten aan huis te brengen. Enkele weken geleden gingen de deuren van de school stilaan terug open alhoewel dit meer figuurlijk was dan letterlijk. Men gaf les in open lucht zodat de studenten niet in een gesloten ruimte moesten zitten. De regering had regels opgelegd om zo veilig mogelijk les te geven in deze coronaperiode. Gelukkig is het virus (nog) niet tot in Haku geraakt maar toch wil men wel de nodige voorzorgen nemen.
Les in openlucht
Hoe blij de kinderen en leerkrachten ook waren met deze manier van lesgeven, het was van korte duur. Het ministerie van onderwijs verplichtte de scholen in heel Nepal om opnieuw de deuren te sluiten. Men schakelde terug over op radio- , TV- en internetschool. Voor de kinderen in Haku is dit echter geen optie. Bijna niemand van de kinderen heeft de mogelijkheid om via deze weg de lessen te volgen en daarom wordt er helemaal geen onderwijs meer gegeven. Vermoedelijk zal in november, na het Tihar festival, het onderwijs terug opstarten, dat hoopt men toch. Iedereen en zeker de kinderen kijken hier enorm naar uit. Samen met het schoolhoofd Dawa Norchung bezocht Ngawa de nieuwe school. Alles werd grondig bekeken en er bleek een stukje venster kapot te zijn. Ook waren er vochtplekken op de muren.
Kapotte venster
Doordat de school lange tijd gesloten bleef, hadden de muren van het nieuwe gebouw nooit de tijd gekregen om goed uit te drogen. Om dit probleem op te lossen zal men dagelijks de deuren en vensters open zetten zodat een goede ventilatie mogelijk is. Ook zagen ze toe dat de zwarte plekken op de muren werden bijgeschilderd en dat het venster hersteld werd. Deze week kregen we foto’s toegestuurd van het herstelde raam en van de herschilderde muren. In één van de filmpjes konden we de reflectie van de besneeuwde toppen van de Langtang berg zien schitteren. Wat hadden we dit graag met eigen ogen gezien…. Nu het gebouw aan de vereisten voldeed, zoals vastgelegd in de MOU (Memory Off Understanding), konden we onze laatste financiële verplichting nakomen. Hiermee sluiten we de bouw van het gelijkvloers dan ook af. Vanaf nu zullen de mensen van Thulo Haku zelf zorg moeten dragen voor dit gebouw. Maar uiteraard blijven we niet bij de pakken zitten. Zoals vorige keer reeds aangekondigd beginnen de bouwplannen voor de eerste verdieping te rijpen. Eenmaal de najaarsfeesten voorbij zijn, hoopt men de bouw aan te vatten. Ook vroeg de schoolgemeenschap om een omheining rond hun mooie, nieuwe school te mogen plaatsen dit ter bescherming tegen dieren en ook tegen vandalisme. Zoveel dromen, zoveel plannen… en om deze te kunnen realiseren hebben we jullie hulp nodig. Wil je dit schoolproject steunen, dan kan dit op het rekeningnummer van BIKAS BE32 2200 7878 0002 met vermelding HAKU Betty Moureaux, voorzitster Bikas

[ Eerder gepubliceerd ]

Augustus 2020
Mei 2020
Februari 2020
November 2019
Juli 2019
October 2018
Augustus 2018
April 2018
November 2017
October 2017
Juli 2017
April 2017
Januari 2017
Haku winter 2016
Haku April 2016
Haku Maart 2016
Haku Januari 2016
Haku December 2015
Haku November 2015
Haku Juni 2015


U kan de hulpverlening aan Haku steunen via BIKAS vzw door storting op bankrekening BE 32 2200 7878 0002 met vermelding 'HAKU'