De nieuwe schooltjes van Sano Haku en Nesing

Op 30 september en op 1 oktober was het feest!

De schooltjes die we met Bikas in Sano Haku en in Nesing bouwden werden ingehuldigd. Bij de aanwezigen waren onze voorzitster, Betty Moureaux en onze webmaster, Omer D’Hondt.
Ook de vertegenwoordiger van de lokale regering, de regionale schoolinspectuur en uiteraard alle leerkrachten en leerlingen waren van de partij. De lokale mensen die meegeholpen hadden om ervoor te zorgen dat de schooltjes er kwamen waren eveneens aanwezig.

Feest in Sano Haku

Het was een feestelijke gebeurtenis waarbij de lokale mensen hun blijk van respect en tevredenheid aan BIKAS lieten zien. En zoals het in Nepal hoort werd eerst het Nepalese volkslied gespeeld gevolgd door verschillende speechen. Er werden bedankingskaders uitgedeeld, er werd gedanst, het lint werd doorgeknipt en het inhuldigingsbord werd officieel ontbloot. De sleutels van de schooltjes werden aan de hoofdleerkrachten overhandigd. De verantwoordelijkheid voor de opvolging ligt nu bij de schoolgemeenschap. De school met bijhorende toiletten zijn nu officieel geopend en de kinderen krijgen nu les in een nieuw en veilig schoolgebouw. Heel erg bedankt aan iedereen die hielp om deze schooltjes te kunnen bouwen. De kinderen van Nesing en Sano Haku zullen jullie voor altijd dankbaar zijn. Wij wensen hun alvast veel leerplezier.

Feest in Nesing


Ondertussen is er een vraag gekomen om te helpen met het schoolmeubilair en de schoolborden.
Ook zijn er onderhandelingen begonnen om in het grote Haku te starten met de bouw van een grote school. Hier zijn meer dan 150 kinderen die al lang vragen naar een nieuwe, degelijke school. We blijven niet bij de pakken zitten maar ook dit kunnen we niet alleen.

Leerlingen aan het werk in de nieuwe school te Nesing.


Met dank aan de provincie West-Vlaanderen voor de sponsoring van het project in Sano Haku.
Uw steun blijft meer dan welkom op BE32 2200 7878 0002 met vermelding HAKU.


Dhanyabath,
Betty Moureaux
Voorzitster BIKAS

[ Eerder gepubliceerd ]

Augustus 2018
April 2018
November 2017
October 2017
Juli 2017
April 2017
Januari 2017
Haku winter 2016
Haku April 2016
Haku Maart 2016
Haku Januari 2016
Haku December 2015
Haku November 2015
Haku Juni 2015Beelden van het verwoeste Haku in Juni 2015

Een van de zwaarst getroffen dorpen in Nepal is Haku, een klein Tamang dorpje ,op een helling in Rasuwa. De gemeenschap Haku bestaat eigenlijk uit negen deeldorpen, waar ongeveer 3200 mensen wonen en waarvan Thulo Haku het grootst is. Een van de overage gemeenschappen is Nessing, waar ook alles platligt. en waar 68 gezinnen leven die ondertussen aan de heropbouw begonnen zijn. In tegenstelling tot Haku ligt Nessing in een vlakte, zonder enig gevaar voor landverschuivingen. Haku was een levendige gemeenschap die in een klap tot puin is herleid. Meer dan honderd doden, talloze vermisten, weggespoelde akkers, enkel nog gebroken dromen die resten.


Beelden van het verwoeste Haku

Bikas sympathisante Betty Moureaux was ter plaatse in Haku en kon vaststellen dat de bevolking zowat aan zijn lot wordt overgelaten. Van hulpverlening is zo goed als geen sprake.. In tegendeel, men doet er blijkbaar alles aan om Haku te vergeten. Toch willen de mensen er graag blijven wonen en willen ze hun vee niet achterlaten.

Betty en haar reisgezel Armand hielpen actief mee aan hulpverlening, zoals het ter plaatse brengen van levensnoodzkelijke middelen ( rijst, olie, zout, kleding, dekens, matrassen...) . Haku Thulo krijgt weinig steun maar werd door de interventies van Betty terug op de kaart gezet van de hulporganisaties. Voor heropbouw zijn de gronden op de bergrug te onstabiel, Het is dus wachten tot na de moesson en op de beslissing van de geologen en de regering waar de dorpelingen van Thulo Mogen beginnen aan de heropbouw.
In Nessing daarentegen heft het wel zin om aan de heropbouw te beginnen. De gronden zijn er stabiel en de overheid heft toestemming gegeven voor heropbouw op dezelfde plaats. De locale bevolking is ondertussen begonnen met het herstel van de huizen.

U kan de hulpverlening aan Haku steunen via BIKAS vzw door storting op bankrekening BE 32 2200 7878 0002 met vermelding 'HAKU'