Haku: Augustus 2016

Haku en Nessing zijn twee afgelegen bergdorpen in het Rasuwa district in de nabijheid van het gekende toeristische Langtanggebied. Deze twee dorpen werden zo goed als helemaal weggeveegd door de verwoestende aardbeving van 25 april 2015.
Nadat we half april nieuws kregen dat 23 van de 30 bouwpakketten in Nessing opgezet, afgewerkt en bewoond waren bleef het een tijdje stil.

In mei gingen zes Nepalese vrijwilligers, onder leiding van een ingenieur, van Kathmandu naar Nessing om te zien hoe ver men ondertussen stond met de laatste zeven constructies. Ondanks de belofte om binnen een paar weken ook de resterende huizen af te werken, was men toch niet verder geraakt. Blijkbaar hadden we de lat van onze verwachtingen hier veel te hoog gelegd.
Op voorhand hadden we afgesproken dat wie zijn huis na twee à drie maanden niet afgewerkt had én het ook niet daadwerkelijk bewoonde, hij dit huis ( de stalen ruwbouw) zou moeten afstaan aan een ander gezin. We gingen er vanuit dat de mensen die dit niet gedaan hadden niet echt geïnteresseerd waren en dat we dan beter een ander gezin konden helpen, dat er wel werk van zou maken. Ook zouden we de volgende levering van de resterende 35 bouw- pakketten pas doen als de eerste 30 geleverde noodwoningen allemaal klaar en bewoond waren. Maar dit was door ons helemaal verkeerd ingeschat. Hier botsten onze culturen…

We zijn begonnen met aan de allerarmsten een bouwpakket te geven. Vol goede voornemens droegen deze mensen, soms met hulp van anderen, de zware metalen buizen over de lange weg naar hun dorp om er de constructie op te zetten . Zoals verwacht had de meerderheid zijn woningen verder afgewerkt maar de meest behoeftigen hadden gewoonweg de middelen niet om hun huizen te voltooien.
Als deze mensen, die eerst ‘iets’ kregen, na een tijdje alles terug moesten afgeven, ontstonden er verhitte discussies. We beseften toen dat we dit niet konden maken. Onze taak was en is juist om deze mensen te helpen en hen de mogelijkheden te bieden om hun huis verder af te werken zodat ze er ook in kunnen gaan wonen.

Na overleg met de dorpsbewoners en onze lokale ngo, HCI (Himalayan Climate Initiative), besloten we om de mensen, die niet over eigen middelen beschikken, een financiële steun te geven. Zo kunnen zij investeren in materialen die ze voor de opbouw van de muren kunnen gebruiken. Eventueel kunnen ook arbeidskrachten betaald worden en dit vooral voor de gezinnen waarvan vaak enkel de vrouwen, kinderen en oudere mensen nog in het dorp zijn. De families die ondertussen in hun afgewerkte huizen wonen, hebben een serieuze sprong voorwaarts gemaakt. Het ene huis is al mooier en meer afgewerkt dan het andere. De ene gebruikte stenen, de andere zinken platen of hout en nu staan er in Nessing al 23 afgewerkte en bewoonde tijdelijke huisjes. Wat een groot verschil met de tenten en shelters waar ze voorheen in leefden!

Ook brachten de Nepalese vrijwilligers uit Kathmandu een bezoek aan Haku. Hier konden ze verschillende stalen constructies mee helpen opzetten. In maart leverden we in Haku 27 bouwpakketten zonder de formele toestemming van de lokale CDO (Chief District Officer). Toch verliep dit zonder noemenswaardige problemen. Ook hier bleek dat de meeste jonge mannen, de belangrijke werkkrachten, niet meer in het dorp woonden maar elders verbleven om geld te verdienen voor hun familie.
Geld dat in de eerste plaats nodig is om zich van voedsel en andere primaire behoeften te voorzien.
Geld voor heropbouw is er niet. Vandaar dat naast manuele hulp er voor sommigen ook extra financiële hulp nodig is. Zeker de 23 gezinnen wiens woning met alles erop en eraan uitbrandde, deze mensen moeten we vanzelfsprekend extra helpen.
Umesh, de leraar van Haku, meldde ons dat hij heel blij was met de vier schoolklassen die we vorig jaar in de zomermaanden hadden helpen bouwen. Deze lokalen worden optimaal gebruikt door de meer dan 200 schoolkinderen. Umesh liet weten dat er in de regio van Rasuwa zo’n 50 ngo’s werkzaam zijn maar niemand gaat naar Haku. De ngo’s bieden hulp aan de dorpen die gemakkelijk bereikbaar zijn. Wij gingen de uitdaging aan om naar de moeilijk bereikbare en afgelegen dorpen Haku en Nessing te gaan.

Ondertussen zijn de meeste mensen terug naar Haku gekeerd en volgen de meeste kinderen terug les in hun eigen dorp, opnieuw met hun vertrouwde leerkrachten van voorheen en dit in de tijdelijke klassen die wij hun schonken. De landbouwers hebben ondertussen hun gronden bewerkt en kijken hoopvol naar de toekomst om hun gewassen te oogsten. Niettegenstaande de meeste dorpsbewoners nog altijd in shelters leven, ondertussen zowat een anderhalf jaar na de aardbeving, zijn er toch enkelen die hun vervallen huizen proberen op te knappen. Men wacht en hoopt dat de regering de beloofde gelden voor heropbouw ooit toch eens zal geven. Maar anderzijds beseft men ook dat dit nog wel jaren op zich kan laten wachten.

We weten dat Haku en Nessing twee van de moeilijkst te bereiken plaatsen in heel Nepal zijn om hulp te bieden. Soms is het ontmoedigend maar anderzijds weten we dat deze mensen net diegenen zijn die onze hulp het hardst nodig hebben. Hun hoop is op ons gericht en wij doen ons best, samen met onze sympathisanten ,om ervoor te zorgen dat de leefsituatie van deze Tamang gemeenschap verbetert en dat hun kinderen in meer comfortabele omstandigheden terug naar school kunnen gaan. In plaats van vereenvoudiging is er nu een nieuwe overheidsinstantie, de NRA (National Reconstruction Authority), bij gekomen die op haar beurt niet zo vlot met de andere instanties communiceert.
Het rommelt ook weer tussen de politieke partijen en met geregeld opnieuw stakingen her en der wordt het de Nepalezen en de ngo’s niet altijd gemakkelijk gemaakt.

In de toekomst willen we de mensen die hun huis nog niet konden afwerken financieel steunen. Vanaf het ogenblik dat de CDO (Chief District Officer) zijn toestemming geeft, worden de resterende 35 bouwpakketten zo spoedig mogelijk in Nessing geleverd. De onderhandelingen met de NRA (National Reconstruction Authority) verlopen sinds begin juli zeer bemoedigend. Men is onder de indruk van het werk van HCI (onze lokale ngo en hun Nepalese vrijwilligers). De medewerkers van de NRA willen hun uiterste best doen om op hun beurt de Chief District Officer te overtuigen om mee te werken. Langs een weg vol hindernissen over de Himalaya geraken we hopelijk met goed nieuws tot in Nessing en Haku.

Wilt u ook een aardbevingsbestendige noodwoning sponsoren (900 euro voor één bouwpakket) dan kan u dat doen door een bijdrage te storten op de Bikasrekening BE32 220078780002 metvermelding ‘HAKU’.
Persoonlijke giften vanaf 40 euro geven recht op een fiscaal attest.

Bedankt beste sponsors, groot en klein, voor al de financiële steun die we reeds kregen en we hopen dat u ons blijft steunen om mee te bouwen aan een betere toekomst voor deze Tamanggemeenschap in dit afgelegen, vergeten berggebied.

Betty Moureaux