JO LOGGHE : Noodhulp

Juli 2021

Begin juli trok onze Nepalese familie, Ang Tshering Sherpa en zijn vrouw Jo Logghe, nogmaals aan de alarmbel.

“Sinds de nationale lockdown in Nepal maken heel wat mensen die beroepsmatig met trekkings en expedities bezig zijn een financiële crisis door. Ook het schrappen van de expedities in de lente heeft tot baanverlies van tour-, trekking- en berggidsen geleid.
Studenten uit het hele land, die tijdelijk in de Kathmanduvallei resideren voor hogere studies, worden met gelijkaardige problemen geconfronteerd. Door de nationale lockdown is de mobiliteit binnen en de toegang tot de Kathmandu vallei beperkt. Daardoor werden ook de goederen- en geldstroom binnen de vallei ingekrompen.”

Reeds vanaf de eerste lockdown startte Ang Tshering een hulpactie waarbij zo’n 800 voedselpakketten werden verdeeld. Tijdens de tweede golf werd de situatie nog slechter. Nog meer jobs gingen verloren en er waren onvoldoende hulpgoederen. Sinds de lockdown van 27 april 2021 bedeelde Ang Tshering nog meer voedselpakketten aan families, thuislozen, studenten en andere hulpbehoevenden. Ook de mensen die door de overstromingen hun hebben en houden verloren waren, kregen hulpgoederen en voedsel, vooral in Sindhupalchow en Manang.
“Ook zijn er familiepakketten afgegeven aan 1 357 gezinnen van dragers die reeds zolang zonder werk zitten. Elk pakket kost ongeveer 1 700 roepies ”, weet Jo toe te voegen. “Daar de lockdown nog steeds niet opgeheven is, moeten we dus verder gaan met de bedeling, elke euro is enorm welkom”, voegt zij er aan toe.

Met het Jo Logghe NOODFONDS willen wij deze acties verder ondersteunen.
Daadwerkelijke hulp en steun aan mensen in nood, in de Kathmanduvallei, in de regio’s Solu en Okhaldhunga, in Khumbu en in andere regio’s waar de omstandigheden gelijkaardig of zelfs nog slechter zijn. Mede door de stijging van de transportkosten in coronatijd zijn de prijzen van de voedselpakketten ook nog eens sterk gestegen.

Daarom blijven onze hulp tijdens deze pandemie én onze geldelijke bijdrage erg noodzakelijk. Gelieve ons daarom verder te steunen, dat kan via BIKAS vzw, BE32 2200 7878 0002 met vermelding: Jo Logghe NOODFONDS. Bijdragen vanaf 40 euro zijn fiscaal aftrekbaar.

De familie LoggheApril 2021

Ter gelegenheid van het nieuwe jaar wensen Babu Lal Tamang, onze contactpersoon, en het voltallig Mane Vigur Water Supply Commitee het BIKAS-team en alle sponsors “Happy New Year 2078 wishes to all of you!”.

Babu Lal meldt ons ook dat het sinds oktober 2020 weinig of niet geregend heeft in vele delen van Nepal. Door de grote droogte ontstonden talrijke bosbranden, die ook in Europa de TV journaals haalden. De intense rookontwikkeling veroorzaakte een enorme luchtvervuiling met zelfs sluiting van de scholen als gevolg.
In grote delen van het land staan de waterbronnen droog en wordt de bevolking met het watertekort geconfronteerd. (zie ook het artikel over het Haku project)


“Maar… in Mane Vigur Village en Bongrel Dada hebben de inwoners geen enkel waterprobleem. Wanneer de dorpsbewoners mekaar ontmoeten babbelen zij steeds over jullie… Zij praten steeds over jullie steun, hadden jullie hen niet gesteund, dan zouden zij reeds hun dorp verlaten hebben wegens gebrek aan water. Dankzij jullie steun kunnen zij water drinken.”, aldus Babu Lal.
Dit hartverwarmend bericht bewijst dat wij met onze steun een echte meerwaarde voor de Nepalese gemeenschap betekenen. Ons geld en onze inzet werd goed besteed, een duidelijk positief resultaat.

Zo willen we verder werken en durven we ook in de toekomst
rekenen op jullie (financiële) steun.

Dat kan via de rekening van Bikas BE32 2200 7878 0002 met vermelding van Jo Logghe NOODFONDS (Fiscaal attest vanaf 40 euro)

Met dank, van de familie Logghe

Op bijgaande foto’s zien we de overgelukkige dorpelingen bij een bijeenkomst over het Mane Vigur Waterproject.Januari 2021

Een moeilijk jaar ligt achter ons en we zijn hoopvol voor het nieuwe. Dit is voor miljoenen mensen wereldwijd zo en dat geldt natuurlijk ook voor Nepal.

Toch hebben wij 2020 in schoonheid afgesloten. Onze oproep om mensen in nood – getroffen door de gevolgen van de Covid-19 pandemie – te helpen, is niet in dovemansoren gevallen. Dank zij jullie gulle ‘eindejaarssteun’ hebben wij aan tal van Nepalezen wat hoop kunnen geven. Wij hadden voldoende financiële middelen om een 180-tal gezinnen in de Mahakulung regio te ondersteunen.

Septic tank construction

Maar zoals reeds in het vorige tijdschrift uitgelegd, was het geen eenrichtingsverkeer van geven en aannemen van geld. De mensen werden verzocht deel te nemen aan ‘Cash for Work’, een werkprogramma ten voordele van de voltallige gemeenschap, namelijk de verbetering van de openbare infrastructuur. Zo werd er een nieuwe (houten) brug gebouwd, werden voetpaden onderhouden en waar nodig versterkt en bouwde men een toilet en douche voor de Khiraule Health Post, een medisch dagcentrum.
We laten de foto’s voor zichzelf spreken.

Part of activities for toilet and bathroom construction for local health post


We blijven je steun nodig hebben zodat wij in deze onzekere tijden de zwaksten kunnen blijven helpen.

Jouw financiële bijdrage kan je storten op de rekening van Bikas vzw BE32 2200 7878 0002 met de vermelding ‘Jo Logghe Noodfonds’.

Met dank en waardering van de familie Logghe.November 2020

Begin november telde men in Nepal 176 500 covid-19 besmettingen en 984 doden. 138 000 mensen zijn hersteld van corona.
Als je deze cijfers bekijkt, lijkt de situatie in Nepal minder erg dan bij ons, toch er is jammer genoeg een duidelijke stijging te merken.

Door de corona is er onder de arme bevolking wel hongersnood ontstaan, wat veel erger is dan het virus op zich.
De meest arme mensen verloren hun job, kunnen niet langer het nodige voedsel kopen en / of de huur betalen. Veel families zijn totaal afhankelijk van het toerisme en dat ligt minstens stil tot volgend jaar. Nepalezen die in het buitenland werkten zijn noodgedwongen teruggekeerd uit India, Maleisië, Arabische landen… Nochtans zijn vele families van hun inkomen afhankelijk.


Geen werk, geen inkomen en in Nepal is een vervangingsinkomen zoals een werkeloosheidsuitkering onbekend. Een sociaal opvangnetwerk met financiële tegemoetkomingen is er onbestaande.
Wij als hulporganisatie kunnen dit uiteraard niet zelf organiseren maar wel dit deels wel opvangen door zelf te ageren en onmiddellijk (financiële) steun te verlenen aan een waardevol project.

Wij, als Jo Logghe Noodfonds, opteerden voor het ‘Cash for Work Program’ van de Hill Development and Conservation Group Nepal (HDCG), een Nepalese ngo die al meer dan 20 jaar werkzaam is in de Mahakulung regio.
De eerste prioriteit is nu een 180-tal gezinnen, die in de toeristische sector werkzaam zijn en hun baan verloren te helpen. We leveren niet alleen voedselpakketten, medicatie en andere levensnoodzakelijke producten, maar we garanderen evenzeer een basisinkomen om in hun onmiddellijke levensonderhoud te kunnen voorzien. Wij verwachten daarvoor wel een tegenprestatie, met andere woorden een sociaal nuttige activiteit binnen de dorpsgemeenschap.


Vandaar dus ‘Cash for Work’. De deelnemers hebben zo tijdelijk wat om handen, ze zijn betrokken bij de activiteit en voelen zich daardoor nuttig en gewaardeerd. En… de hele dorpsgemeenschap wordt er beter van.

Je merkt het, we blijven je steun nodig hebben zodat wij de zwaksten van de Nepalese bevolking blijvend kunnen verder helpen. Zo kunnen ze niet alleen overleven maar ook echt leven!

De familie Logghe

Jouw steun is welkom op de rekening van Bikas BE32 2200 7878 0002 met de vermelding ‘Jo Logghe Noodfonds’.
Denk eraan, tot eind dit jaar tot 60% belastingvermindering vanaf 40 euro steunbijdrage!Augustus 2020

Covid-19, wij hebben er allemaal mee te maken, al maanden. Met grote gevolgen voor ons doen (en vooral) laten.

Ook Nepal is getroffen. Ogenschijnlijk minder erg dan bij ons, als je de cijfers bekijkt: “slechts” 56 doden en net geen 20.000 besmettingen tot nu toe. Maar schijn bedriegt. De impact van de coronacrisis op het dagelijkse leven is enorm. Na een 4 maanden lange lockdown kan een deel van het normale leven terug opstarten, maar van een echte economische heropleving is echter nog geen sprake.
Onder meer de toeristische sector zit in zak en as. De toeristen en trekkers blijven weg, expedities zijn afgelast, luchthaven gesloten,… Dit betekent dat duizenden mensen zonder werk zijn komen te vallen: dragers, koks, gidsen, restaurant- en hotelpersoneel, piloten en crew, de talloze (souvenir)winkeltjes, en ga zo maar door.

Daar bovenop komt nog dat duizenden Nepalezen die in het buitenland werk hadden (bijv. in India, Midden-Oosten, Maleisië) noodgedwongen terug naar hun thuisland terug kwamen. Zoveel monden meer te voeden…
In Nepal geldt: geen werk, geen inkomen, ook geen vervangingsinkomen. Een sociaal opvangnetwerk met financiële tegemoetkomingen is er onbestaande. Begrijpelijk, maar jammer, dat meerdere Nepalezen geen uitweg meer zien. Het aantal zelfdodingen zou opgelopen zijn tot ca. 1700. Vele malen hoger dus dan het rechtstreekse sterftecijfer door covid-19!

Na de grote aardbevingen in mei 2015, waren er grote problemen in Nepal en zijn we daarom gestart met het Jo Logghe NOODFONDS. Nu, vijf jaar later, zijn de problemen misschien nog uitzichtlozer, want niemand weet hoe lang die pandemie nog zal duren. Daarom willen wij, naast onze medewerking aan het Manjuwa-waterproject , snel extra steun verlenen aan behoeftige mensen die zonder werk zijn komen te vallen, en het einde van de tunnel nog niet (kunnen) zien…

Daartoe werken we samen met een Nepalese ngo die voor ons enkele tientallen behoeftige families kan bevoorraden met levensnoodzakelijke goederen. Zo kunnen we samen weeral meer dan tweehonderd gewone mensen perspectief bieden.

U merkt het, uw steun blijft onontbeerlijk én dringend. Help ons helpen de armste Nepalezen te overleven door uw verdere financiële steun op Rek.nr. BE32 2200 7878 0002 van BIKAS vzw met vermelding: Jo Logghe NOODFONDS
April 2020

Zoals je kon lezen in een vorige artikel werd het waterproject een tijdje terug geteisterd door landverschuivingen. De noodzakelijke renovatiewerkzaamheden werden snel opgestart.
Van onze projectverantwoordelijke ter plaatse, Babu Lal Tamang, kregen wij ondertussen het heugelijke bericht dat de renovatiewerken op 11 maart beëindigd zijn.
Op 27 april zou de officiële inhuldiging plaatsgevonden hebben. Maar ook hier besliste het coronavirus er anders over. De plechtigheden worden verplaatst naar een latere datum.


Met dank voor de steun vanwege de familie LoggheNoodoplossing!

November 2019

Beste Nepalvrienden én sponsors,

Vorige keer hebben wij u bericht dat door een aardverschuiving er enorm veel schade is berokkend aan de pas aangelegde waterleiding naar de dorpen. We maakten ook melding van enkele voorlopige ingrepen die gebeurden zodat de inwoners alsnog water konden aftappen.
Vandaag kunnen we u melden dat het project terug grondig werd bestudeerd door verschillende instanties. Opdrachtgever, aannemer en een gekwalificeerde ingenieur kwamen gezamentlijk tot de bevinding dat een duurzame oplossing noodzakelijk is. Elk jaar herbeginnen is geen optie!


Daartoe werd overeengekomen de pijpleiding in eerste instantie beter te verankeren, en wegkruisingen worden verlengd in speciale HDPE-mantelbuizen. Naast het dieper aanleggen bij een weg en een kruising met een rivier zal het gieten van een permanente betonlaag voor een betere bescherming zorgen. Her er der komen er ook nog verankeringsblokken. Tenslotte denkt men ook bomen aan te planten in die omgeving wat de schadelijke erosie-effecten zeker zou kunnen indijken.
Dat dit alles een prijskaartje heeft zullen we niet ontkennen. Alle betrokken partijen, het Jo Logghe NOODFONDS inclusief, zijn het er over eens, het mag wat meer kosten, maar het moet degelijk zijn!

Dus dingen wij nogmaals naar uw steun, want de meerprijs bedraagt al gauw enkele duizenden euro’s.

Help ons verder te helpen en stort (opnieuw) een bijdrage op rekening van BIKAS vzw BE32 2200 7878 0002 met vermelding ‘Jo Logghe NOODFONDS’.
(Iedere gift is welkom, en vanaf € 40,00 fiscaal aftrekbaar.)

Dank – dhanyabad, wij houden u verder op de hoogte.

Fam. LoggheAugustus 2019

In ons vorig artikel kon je lezen dat het Mane Vigur project zo goed als klaar was en dat 82 gezinnen van water werden voorzien. Ondertussen heeft het noodlot toegeslagen. De vreselijke moessonregens (de ergste in 14 jaar) hebben een groot deel van de pijpleiding verwoest.
Na de zware moessonregens van de laatste weken bracht Babu Lal, onze projectmedewerker ter plaatse, ons volgend treurig nieuws:

Beste sponsors en sympathisanten,

Deze noodkreet uit Nepal is duidelijk en de ontgoocheling goed te begrijpen. Verloren energie, verloren centen, verdwenen gemoedrust. Verloren geloof in het project???
Wij willen deze mensen niet aan hun lot overlaten en hen helpen hun droom terug op te bouwen.
Jullie steun is niet alleen noodzakelijk maar ook dringend.

Help ons met het Jo Logghe NOODFONDS hen te helpen. Iedere gift is welkom (vanaf 40 euro een fiscaal attest).
Stort je bijdrage daarom op de rekening van BIKAS vzw BE32 2200 7878 0002 met de vermelding ‘Jo Logghe Noodfonds’.

Dank, dhanyabad, namens de familie Logghe.

PS : Babu Lal heeft ons laten weten dat men enkele kleine voorlopige herstellingen heeft uitgevoerd.Mei 2019

Bezoek aan “ons” Mane Vigur Water Supply Project

In de vroege morgen vertrokken we met een oude Land Rover naar de Kavre dorpen om ons Mane Vigur Water Supply Project te bekijken. Langs de nieuwe, maar reeds beschadigde Japanse weg, reden we zo vlug mogelijk richting de vier projectdorpen. Mooie liedjes blijven niet lang duren en al vlug moesten we vele kilometers langs een hobbelige zandweg hotsen en botsen en werden we heen en weer geslingerd. Tot dat de auto de geest gaf, kort voor we ons doel bereikten. Maar geen nood, we werden feestelijk ontvangen.


Met bloemenkransen behangen, met toespraken bedankt en gehuldigd voor de steun van het ‘Jo Logghe NOODFONDS’. ’s Avonds zaten we samen met enkele mensen van de dorpsraad en werd ons een Daal Bath aangeboden. En bij de besprekingen werd er af en toe een biertje gedronken...

Vergadering

Na een deugddoende slaap en ontbijt begon de verkenning.

Eerst kregen we een uitleg waar de dorpen gelegen zijn. En dat was voor ons een hele openbaring. De vier dorpen liggen ver uit elkaar en worden gescheiden door een klein riviertje. De lokale bevolking moet ongeveer een half uur of meer tot aan de rivier gaan om water te halen. Water om te drinken en eten klaar te maken, water voor de dieren, water om de velden te begieten. Dat wil dus zeggen dat bijna in elk gezin iemand verschillende keren per dag op en neer moet gaan voor watervoorziening. Wat ook opviel is dat er slechts weinig jonge mannen in de dorpen waren. Velen gaan werken naar de stad of in het buitenland : Midden-Oosten, Indonesië, India en nu ook Japan. In Japan worden ze even veel betaald als de Japanese arbeiders, wat een grote verbetering zou zijn. (Heb ik zopas vernomen).

Eerste Toevoer ...


Al pratend stapten we richting waterbron. We wandelden langs een nieuwe (zand) weg die net een week was aangelegd. Tenslotte bereikten we op 1500 m de bron. De met prikkeldraad afgezette gemetste opvang werd ontsloten om ons te overtuigen dat er inderdaad al water liep. De prikkeldraad moet de dieren weg houden van de bron. Op de terugweg naar het dorp werden we opmerkzaam gemaakt op de vele, soms hoog hangende, leidingbuizen. Ook hier werd een leiding ontkoppeld om ons het zuivere frisse water te laten zien.

Stromend Water ...


Ook zijn er plaatsen voorzien waar eventuele opstoppingen kunnen verholpen worden. In het dorp waar wij logeerden liggen de leidingen op sommige plaatsen tot voor de woningen. De bewoners moeten zelf voor de aansluiting instaan. Men zou nu beginnen met de bouw van grote citernes, in de hoop tegen het einde van het jaar alles klaar te hebben.
Op de terugweg kwamen we in een dorpje waar men nog volop bezig was om gleuven te kappen en leidingen ondergronds te installeren. Zowel mannen als vrouwen werken mee en doen hun deel. En de Lama toonde er fier zijn helemaal opgefriste gompa!.

Babu Lal Tamang

We zijn vol bewondering voor de inzet van de bewoners en vooral voor Babu Lal, de stuwende kracht achter het project. Het was voor ons een hele ervaring om daar te mogen zijn en vast te stellen dat onze steun heel belangrijk en goed besteed is.

Hans Logghe

Uw steun voor het Mane Vigur project blijft dus welkom en noodzakelijk!
BIKAS Association vzw BE32 2200 7878 0002 BIC: GEBABEBB , met vermelding: Jo Logghe NOODFONDS.
Giften vanaf € 40,00 zijn fiscaal aftrekbaar.Eerder gepubliceerd:

Beste Nepal-vrienden,


Na de fatale aardbevingen in het voorjaar van 2015 hebben wij onmiddellijk het
Jo Logghe NOODFONDS opgericht om meteen de mensen in nood te kunnen helpen. Na het bezorgen van de eerste levensnoodzakelijke hulp hebben we ons vervolgens - samen met een plaatselijke ngo – toegespitst op het vervaardigen van “resilient homes”, woningen die aardbevingbestendig zijn. In het kader van Bikas, de overkoepelende organisatie voor ontwikkelingssamenwerking in Nepal, zijn er samen meer dan 600 ’Resilient Home’ huizen gebouwd!

Nu dit project gestopt is zochten én vonden we een (voor ons) nieuw en noodzakelijk project waar we ten volle kunnen achter staan. Het gaat om de bouw van 3 waterreservoirs en meer dan 11 km waterleiding, zonder pompen. De bron ligt op zowat 1600 m, en er is een verval van 800 m. Dit alles staat reeds beschreven in een draaiboek dat door een architect werd opgesteld en overhandigd is aan de Bikas- vertegenwoordiger.


Het Mane Vigur waterproject, wordt gerealiseerd in het gebied Kavre, zowat 90 km van Kathmandu. Ook daar heeft de aardbeving van twee jaar terug lelijk huis gehouden, en kunnen de dorpsbewoners elke steun gebruiken. En niet onbelangrijk, het dorpscomité steunt het project. Voor de kaartenlezers onder jullie, Kavre omvat de dorpen Mane, Bhimkhori Danda, Bongrel Danda en Kamibari van de Roshi Municipality.


Er wonen een tachtigtal gezinnen met samen een kleine vijfhonderd inwoners, een meerderheid zijn Tamangs en verder Chhetri, Magar, Bhraman en Dolits. De meest gesproken talen zijn het Tamang en het Nepali. Onder de verschillende bevolkingsgroepen is er een goede verstandhouding en evenzeer de wil om samen te werken aan het Mane Vigur waterproject. .
De meeste bewoners in dit gebied werken in de landbouw met slechts één oogst per jaar en op veel te kleine velden. Om deze armoede te ontvluchten gaan een klein aantal dorpelingen werken in de transport of in loondienst in Kathmandu of zelfs in het buitenland. Het aantal mensen met een goed inkomen in deze gemeenschap is verwaarloosbaar.


Samen met het Bikas-team volgen we dit project op en zijn we bereid onze schouders er onder te zetten. Dit onder de gebruikelijke voorwaarden bij de Bikas projecten, o.a. de bijdrage van de dorpsbewoners, financieel, indien mogelijk, of door persoonlijke inzet bij het uitvoeren van de werken en het aanvoeren van de materialen.
Wij houden jullie graag op de hoogte van de evolutie van de werkzaamheden.

Fam. Logghe