JO LOGGHE Noodfonds: Mane Vigur Water Supply Project

Juli 2019

Na de zware moessonregens van de laatste weken brengt onze projectmedewerker ter plaatse ons volgend treurig nieuws:

Beste sponsors,

Die noodkreet uit Nepal is duidelijk en de ontgoocheling zeer te begrijpen. Verloren energie, verloren centen, verdwenen gemoedsrust. Verloren geloof in het project?

Neen, wij mogen onze Nepalesew vrienden niet in de steek laten en we zullen samen met hen het Mane Vigur Waterproject terug opbouwen.

Uw steun is dus niet alleen noodzakelijk, maar ook dringend.

Help ons met het 'Jo Logghe NOODFONDS' hen te helpen.
Elke gift is welkom (vanaf 40 euro een financieel belastingattest )

Bikas Association vzw BE032 2200 7878 0002 met vermelding "Jo Logghe NOODFONDS"

PS: Babu Lal heeft laten weten dat men enkele kleine voorlopige herstellingen heeft uitgevoerd.


Mei 2019

Bezoek aan “ons” Mane Vigur Water Supply Project

In de vroege morgen vertrokken we met een oude Land Rover naar de Kavre dorpen om ons Mane Vigur Water Supply Project te bekijken. Langs de nieuwe, maar reeds beschadigde Japanse weg, reden we zo vlug mogelijk richting de vier projectdorpen. Mooie liedjes blijven niet lang duren en al vlug moesten we vele kilometers langs een hobbelige zandweg hotsen en botsen en werden we heen en weer geslingerd. Tot dat de auto de geest gaf, kort voor we ons doel bereikten. Maar geen nood, we werden feestelijk ontvangen.


Met bloemenkransen behangen, met toespraken bedankt en gehuldigd voor de steun van het ‘Jo Logghe NOODFONDS’. ’s Avonds zaten we samen met enkele mensen van de dorpsraad en werd ons een Daal Bath aangeboden. En bij de besprekingen werd er af en toe een biertje gedronken...

Vergadering

Na een deugddoende slaap en ontbijt begon de verkenning.

Eerst kregen we een uitleg waar de dorpen gelegen zijn. En dat was voor ons een hele openbaring. De vier dorpen liggen ver uit elkaar en worden gescheiden door een klein riviertje. De lokale bevolking moet ongeveer een half uur of meer tot aan de rivier gaan om water te halen. Water om te drinken en eten klaar te maken, water voor de dieren, water om de velden te begieten. Dat wil dus zeggen dat bijna in elk gezin iemand verschillende keren per dag op en neer moet gaan voor watervoorziening. Wat ook opviel is dat er slechts weinig jonge mannen in de dorpen waren. Velen gaan werken naar de stad of in het buitenland : Midden-Oosten, Indonesië, India en nu ook Japan. In Japan worden ze even veel betaald als de Japanese arbeiders, wat een grote verbetering zou zijn. (Heb ik zopas vernomen).

Eerste Toevoer ...


Al pratend stapten we richting waterbron. We wandelden langs een nieuwe (zand) weg die net een week was aangelegd. Tenslotte bereikten we op 1500 m de bron. De met prikkeldraad afgezette gemetste opvang werd ontsloten om ons te overtuigen dat er inderdaad al water liep. De prikkeldraad moet de dieren weg houden van de bron. Op de terugweg naar het dorp werden we opmerkzaam gemaakt op de vele, soms hoog hangende, leidingbuizen. Ook hier werd een leiding ontkoppeld om ons het zuivere frisse water te laten zien.

Stromend Water ...


Ook zijn er plaatsen voorzien waar eventuele opstoppingen kunnen verholpen worden. In het dorp waar wij logeerden liggen de leidingen op sommige plaatsen tot voor de woningen. De bewoners moeten zelf voor de aansluiting instaan. Men zou nu beginnen met de bouw van grote citernes, in de hoop tegen het einde van het jaar alles klaar te hebben.
Op de terugweg kwamen we in een dorpje waar men nog volop bezig was om gleuven te kappen en leidingen ondergronds te installeren. Zowel mannen als vrouwen werken mee en doen hun deel. En de Lama toonde er fier zijn helemaal opgefriste gompa!.

Babu Lal Tamang

We zijn vol bewondering voor de inzet van de bewoners en vooral voor Babu Lal, de stuwende kracht achter het project. Het was voor ons een hele ervaring om daar te mogen zijn en vast te stellen dat onze steun heel belangrijk en goed besteed is.

Hans Logghe

Uw steun voor het Mane Vigur project blijft dus welkom en noodzakelijk!
BIKAS Association vzw BE32 2200 7878 0002 BIC: GEBABEBB , met vermelding: Jo Logghe NOODFONDS.
Giften vanaf € 40,00 zijn fiscaal aftrekbaar.Eerder gepubliceerd:

Beste Nepal-vrienden,


Na de fatale aardbevingen in het voorjaar van 2015 hebben wij onmiddellijk het
Jo Logghe NOODFONDS opgericht om meteen de mensen in nood te kunnen helpen. Na het bezorgen van de eerste levensnoodzakelijke hulp hebben we ons vervolgens - samen met een plaatselijke ngo – toegespitst op het vervaardigen van “resilient homes”, woningen die aardbevingbestendig zijn. In het kader van Bikas, de overkoepelende organisatie voor ontwikkelingssamenwerking in Nepal, zijn er samen meer dan 600 ’Resilient Home’ huizen gebouwd!

Nu dit project gestopt is zochten én vonden we een (voor ons) nieuw en noodzakelijk project waar we ten volle kunnen achter staan. Het gaat om de bouw van 3 waterreservoirs en meer dan 11 km waterleiding, zonder pompen. De bron ligt op zowat 1600 m, en er is een verval van 800 m. Dit alles staat reeds beschreven in een draaiboek dat door een architect werd opgesteld en overhandigd is aan de Bikas- vertegenwoordiger.


Het Mane Vigur waterproject, wordt gerealiseerd in het gebied Kavre, zowat 90 km van Kathmandu. Ook daar heeft de aardbeving van twee jaar terug lelijk huis gehouden, en kunnen de dorpsbewoners elke steun gebruiken. En niet onbelangrijk, het dorpscomité steunt het project. Voor de kaartenlezers onder jullie, Kavre omvat de dorpen Mane, Bhimkhori Danda, Bongrel Danda en Kamibari van de Roshi Municipality.


Er wonen een tachtigtal gezinnen met samen een kleine vijfhonderd inwoners, een meerderheid zijn Tamangs en verder Chhetri, Magar, Bhraman en Dolits. De meest gesproken talen zijn het Tamang en het Nepali. Onder de verschillende bevolkingsgroepen is er een goede verstandhouding en evenzeer de wil om samen te werken aan het Mane Vigur waterproject. .
De meeste bewoners in dit gebied werken in de landbouw met slechts één oogst per jaar en op veel te kleine velden. Om deze armoede te ontvluchten gaan een klein aantal dorpelingen werken in de transport of in loondienst in Kathmandu of zelfs in het buitenland. Het aantal mensen met een goed inkomen in deze gemeenschap is verwaarloosbaar.


Samen met het Bikas-team volgen we dit project op en zijn we bereid onze schouders er onder te zetten. Dit onder de gebruikelijke voorwaarden bij de Bikas projecten, o.a. de bijdrage van de dorpsbewoners, financieel, indien mogelijk, of door persoonlijke inzet bij het uitvoeren van de werken en het aanvoeren van de materialen.
Wij houden jullie graag op de hoogte van de evolutie van de werkzaamheden.

Fam. Logghe