JO LOGGHE Noodfonds


Augustus 2018:

Ons project voor watervoorziening in het Tamang-bergdorp LAKURA BHANJYANG wordt nog steeds verder bestudeerd door HCI, onze Nepalese ngo-partner.
In eerste instantie wordt gedacht aan levering van drinkbaar water aan 35 huishoudens, maar verder ook aan 91 huishoudens uit de andere dorpen rondom de waterbron. HCI vreest in de toekomst mogelijke problemen met inwoners van nabijgelegen gemeenschappen indien zij die in de kou laten staan.
In een meeting met de lokale autoriteiten van de andere woonkernen werd dat ook bevestigd en stelden zij dat, als dit project er komt in Lakura Bhanjyang, er eveneens water dient voorzien te worden in de nabijgelegen dorpen.

Gezien wij als Jo Logghe NOODFONDS ons slechts engageerden voor het waterproject in het bergdorp is HCI op zoek gegaan naar een andere ngo die de financiering van de watervoorziening in de andere dorpen op zich wil nemen.
Vanzelfsprekend zal samenwerking dan noodzakelijk zijn om uiteindelijk te komen tot een groter en globaal geïntegreerd project. Wij houden je zeker op de hoogte.

Wij hopen, van onze kant, op snelle en positieve besprekingen zodat we finaal van start kunnen gaan met ons project in Lakura Bhanjyang… ten bate van de plaatselijke Nepalese gemeenschap!

Je kan ons project steunen en je bijdrage storten op de rekening van BIKAS vzw, BE32 2200 7878 0002 met vermelding ‘Jo Logghe NOODFONDS’.
(Bijdragen vanaf 40 euro zijn fiscaal aftrekbaar.)

Met dank en groeten van de familie Logghe.


April 2018:

Nieuws van het ‘Jo Logghe NOODFONDS’

Beste sponsors en sympathisanten,

Zoals we reeds hebben aangekondigd stappen we mee in het LAKURI BHANJYANG project, dat gecoördineerd wordt door HCI, onze Nepalese partner waar we eerder met succes mee samenwerkten.

Lakuri Bhanjyang geldt als een typisch voorbeeld van een gemeente die hard getroffen is door de aardbeving van 2015. Niet alleen huizen, maar evenzeer de lokale economie en de bestaansmiddelen werden vernietigd. Het werd dan ook snel geholpen met elementaire goederen, en ook daar werden de eerste “resilient homes”, niet-aardbevingsgevoelige huizen gebouwd. Het is nu belangrijk om de lokale economie en de bestaanszekerheid van de ganse dorpsgemeenschap terug op te bouwen.

De heropbouw wordt in verschillende fases gepland, met als uiteindelijk doel een veerkrachtige samenleving in een “aardbevingsvrij” dorp op te bouwen, waarin de bestaanszekerheid en inkomensgarantie van de getroffen families verzekerd zijn. Oprichting van trainingscentra, van infrastructuur voor duurzaam toerisme, herstel van de handelsketen van landbouwprodukt tot vermarkten in Kathmandu, enz. zijn enkele doelen die in het verschiet liggen. Immers, de inwoners van Lakuri Bhanjyang zijn Tamangs (die al gemarginaliseerd zijn, zo dicht bij Kathmandu waar vooral Newars wonen), en leven (voorlopig?) vooral van landbouw. En landbouw wil zeggen, vrouwen aan de arbeid.

Gezien de watervoorziening door de aardbeving ook zwaar beschadigd is – 2 van de 3 bronnen zijn stuk - dienen diezelfde vrouwen nu heel wat tijd te besteden aan het ophalen van het nodige water. Daarom is ons allereerste project dat we hier willen steunen het “Water Supply Project”. In januari 2018 werd ons een “preliminary design report” overhandigd waarin we een uitgebreide analyse te zien krijgen van de voorziene behoefte naar water, veldonderzoek, te bouwen infrastructuur, pijpleidingen, e.d. Zonder in detail te gaan gaat het hier o.m. over 2 waterreservoirs, 2 pijpleidingen met hoogteverschillen van respectievelijk meer dan 700 m en 600 m, pompen en controlepanelen,...

Het hoeft niet gezegd dat, gezien Lakuri Bhanjyang een bergdorp is (1994 m), er heel wat extra bouwkundige en technische moeilijkheden zullen opduiken die het prijskaartje zeker zullen verhogen. Een voorlopige schatting voorziet een bedrag van 4,5 tot 5,5 miljoen Nepalese roepies. Als Jo Logghe NOODFONDS willen we daar zeker een werkzaam deel van ophoesten!


Oktober 2017:

Onze Nepalese ngo-partner HCI (Himalayan Climate Initiatives) heeft zijn project "Resilient Homes" - na de bouw van 700 huizen - definitief stopgezet. Administratieve rompslomp, politieke belemmeringen en praktische en technische moeilijkheden zorgden mee voor die beslissing.

Maar zowel wij als zij gaan door. Een nieuw project wordt op stapel gezet, met name in Lakhuri Bhanjyang, een Tamang-dorp op zowat 18km van Lalitpur (Patan). Dit "bergdorp" (2.094m) werd zwaar getroffen bij de aardbeving van 2015 en kreeg detijds als een van de eerste dorpen zeer snel hulppakketten toebedeeld.

Ook werden er 30 "resilient homes" gebouwd, en dit met de volledige steun van de dorps- en regioburgemeester. En nu gaan we een stapje verder. HCI breidt dit eerdere project immers van niet enkel woningen naar de totale dorpsleefgemeenschap.

In de eerste plaats hernieuwing van de watertoevoer. ( De inwoners dienen na de aardbeving weer water te halen aan verafgelegen bronnen )
Daarnaast ondersteuning van van de landbouw: herstel van de productie en vermarkten van hun teelt.

Ook een sociaal luik komt aan bod: de noodzakelijke opleiding van vrouwen. Een langetermijnvisie beoogt ook toerisme aan te trekken, en dit zou alvast een van de noodzakelijke stappen kunnen zijn.

Om dit alles te realiseren zal HCI samenwerken met een Duitse organisatie. Samen willen zij dit "totaalconcept" als voorbeeld stellen voor meerdere dorpsgemeenschappen in gans Nepal.

Om dit alles willen wij als Jo Logghe NOODFONDS mee onze schouders onder dit project zetten en financieel bijdragen tot het welslagen ervan, ten bate van de Nepalese bevolking!

Familie Logghe


April 2017:

Onze ngo-partner Himalayan Climate Initiative deelde onlangs mee dat door haar toedoen niet minder dan 696 ‘resilient homes’ werden gebouwd in de door de aardbeving getroffen gebieden. Het moet gezegd dat dit niet alleen door het Jo Logghe Noodfonds werd gefinancierd, onder meer ook door andere BIKAS projecten.


Familielid, medeoprichter én vrijwilliger bij HCI, Dawa Steven Sherpa, werd omwille van dit mooie resultaat, samen met andere medewerkers van dit heropbouwproject, geëerd.
Meteen een stimulans voor ons allen om verder te werken aan de heropleving van Nepal en zijn boeiende samenleving.

Hans Logghe


Januari 2017:

Sinds vorige maand, December 2016, werken we aan een nieuw contingent woningen in het district Ramechhap, ten zuid-oosten van Kathmandu en Bhaktapur gelegen. Eerdere ‘resilient homes’, kort na de aardbevingen in 2015 geplaatst, werden toen zeer gunstig ontvangen. Een nieuwe vraag van de plaatselijke bevolking naar nog meer woningen moet het aantal daklozen aldaar verder doen dalen.Resilient Homes

Onze ngo-partner HCI, 'Himalayan Climate Initiative', zorgt ook nu weer voor de uitvoering van dit nieuwe project van 25 ‘resilient homes’. En niet onbelangrijk, de LDO (Local district officer) heeft reeds zijn toelating gegeven. Zo werden door HCI, de Nepalese ngo, voor het Jo Logghe NOODFONDS reeds 148 woningen gebouwd.

Het ‘Jo Logghe Noodfonds’ zorgt nu voor de nodige financiële middelen zodat de werkzaamheden meteen van start kunnen gaan. De hulp was dringend nodig, en we zijn blij dat hulpactie vlot verloopt. Zo zullen vele inwoners weer snel een dak boven hun hoofd hebben.
UW steun helpt ons Nepal herop te bouwen !


Augustus 2016:

Een tweede fase voor ‘resilient homes’, aardbevingsbestendige woningstructuren, is ondertussen opgestart.

De werkgroep rond het Jo Logghe Noodfonds voorziet in totaal nog meer dan honderd woningen in Dhading en Sindhuli. Heel wat bouwprofielen liggen al klaar voor levering. Het is (nog steeds) wachten op de Nepalese autoriteiten die het licht op groen moeten zetten voor de bouwtoelating. Zodra dit is gebeurd, kunnen de geprefabriceerde metalen bouwskeletten ter plaatse gebracht worden en opgebouwd.Dan volgt het heuglijke moment dat de tijdelijke ‘dorpsdaklozen’ hun eigen woning kunnen uitbouwen… De inwoners van Ramechhap zouden nu wel eens de eerste gelukkigen kunnen zijn. Het werk is dus zeker nog niet gedaan.

Eerdere informatie over dit project is beschikbaar.
Klik op de foto hieronder: