October 2017 nu beschikbaar
Haku, een dorp na de aardbeving

Kindhuwelijken in Nepal

?

37% van de Nepalese meisjes huwen onder de leeftijd van 18 jaar waarvan 10% onder de 15 jaar. Wettelijk mag je in Nepal pas huwen vanaf 20 jaar, een wet uit 1963. De regering had beloofd om hier paal en perk aan te stellen tegen 2020 maar heeft de uiterste datum naar 2030 opgeschoven. Deze feiten klinken ons als middeleeuws en barbaars in de oren. Er zijn echter vele factoren die maken dat deze huwelijken er komen.

JO LOGGHE NoodfondsApril 2017:

Nieuws van het ‘Jo Logghe NOODFONDS’

Onze ngo-partner Himalayan Climate Initiative deelde onlangs mee dat door haar toedoen niet minder dan 696 ‘resilient homes’ werden gebouwd in de door de aardbeving getroffen gebieden. Het moet gezegd dat dit niet alleen door het Jo Logghe Noodfonds werd gefinancierd, onder meer ook door andere BIKAS projecten.

Tags: 

LulangPages