Haku, een dorp na de aardbeving
Januari 2017 nu beschikbaar

Charter

BIKAS is een Belgische vzw die werkt met integere en geëngageerde vrijwilligers aan kleinschalige ontwikkelingsprojecten in NEPAL.
Wij voeren deze verantwoorde en duurzame projecten discreet uit...
Tags: 

Introductie

[FR] [EN]Introduction

BIKAS is het Nepalese woord voor ontwikkeling, vooruitgang. Het is tevens de naam van de enige ontwikkelingsorganisatie in België die zich uitsluitend focust op Nepal, dit met een ruime projectwerking...

Van School tot School - THE SNAKE GAME

[FR] D’école à école - Le jeu du serpent

In 2008 koos de secundaire school Sint Vincentius a Paulo, Gijzegem ‘Grenzeloos’ als jaarthema. We nodigden tal van mensen uit, onder andere Teeka Bhattarai, Nepalese ontwikkelingswerker, die op dat moment een masteropleiding Pedagogie volgde aan de Universiteit Leuven. Teeka, met een lange ervaring in ecologische landbouwprojecten, was ervan overtuigd dat duurzame veranderingen alleen bewerkstelligd kunnen worden via het onderwijs..
Tags: 

Haku: Augustus 2016

Haku en Nessing zijn twee afgelegen bergdorpen in het Rasuwa district in de nabijheid van het gekende toeristische Langtanggebied. Deze twee dorpen werden zo goed als helemaal weggeveegd door de verwoestende aardbeving van 25 april 2015.
Nadat we half april nieuws kregen dat 23 van de 30 bouwpakketten in Nessing opgezet, afgewerkt en bewoond waren bleef het een tijdje stil.

Tags: 

JO LOGGHE Noodfonds


Januari 2017:

Nieuws van het ‘Jo Logghe NOODFONDS’

Sinds vorige maand, December 2016, werken we aan een nieuw contingent woningen in het district Ramechhap, ten zuid-oosten van Kathmandu en Bhaktapur gelegen. Eerdere ‘resilient homes’, kort na de aardbevingen in 2015 geplaatst, werden toen zeer gunstig ontvangen. Een nieuwe vraag van de plaatselijke bevolking naar nog meer woningen moet het aantal daklozen aldaar verder doen dalen.

Tags: 

Pages