Juli 2017 nu beschikbaar
Juillet 2017 disponible maintenant ...
Haku, een dorp na de aardbeving

Nepal, al twee jaar na de aardbeving

[ FR - version française ]

In Kathmandu keert alles weer terug naar het ‘normale’ maar dat wil niet zeggen dat alles werkt zoals voorheen. Veel van de monumenten in Durbar Marg, Patan en Bhaktapur verkeren in een staat van verval en worden gestut. Zij zijn het zichtbare bewijs van de vernietiging die er twee jaar geleden plaatsvond. Jammer genoeg zijn er geen goede vooruitzichten en zal er in de toekomst niet al te veel veranderen.

Van School tot School - THE SNAKE GAME

[FR] D’école à école - Le jeu du serpent

In 2008 koos de secundaire school Sint Vincentius a Paulo, Gijzegem ‘Grenzeloos’ als jaarthema. We nodigden tal van mensen uit, onder andere Teeka Bhattarai, Nepalese ontwikkelingswerker, die op dat moment een masteropleiding Pedagogie volgde aan de Universiteit Leuven. Teeka, met een lange ervaring in ecologische landbouwprojecten, was ervan overtuigd dat duurzame veranderingen alleen bewerkstelligd kunnen worden via het onderwijs..
Tags: 

JO LOGGHE Noodfonds


April 2017:

Nieuws van het ‘Jo Logghe NOODFONDS’

Onze ngo-partner Himalayan Climate Initiative deelde onlangs mee dat door haar toedoen niet minder dan 696 ‘resilient homes’ werden gebouwd in de door de aardbeving getroffen gebieden. Het moet gezegd dat dit niet alleen door het Jo Logghe Noodfonds werd gefinancierd, onder meer ook door andere BIKAS projecten.

Tags: 

Lulang

Lulang is een afgelegen dorp in het Myagdi district in het westen van Nepal. Hier geeft Bikas financiële steun bij de onderstutting van de Shree Lulang lagere en secundaire school. De school, samen met het voorliggende schoolplein, liep het risico tijdens de moesson van de berghelling te schuiven. Daardoor dreigden ook de lager gelegen huizen en velden bedolven te geraken onder aarde en puin. Hetgeen de inwoners van Lulang vreesden, gebeurde in 2015 toen een aardverschuiving een deel van de speelplaats meenam en een lager gelegen woning verwoestte.


Pages