Van School tot School - Dag na dag

November 2020

De algemene situatie (van het onderwijs) in Nepal is zorgwekkend.

De maatregelen van de nationale overheid tegenover Covid 19 zijn onsamenhangend en ontoereikend. Informatie bereikt de verarmde bevolkingsgroepen en de minderheden op het platteland niet.
Die situatie is ook tekenend voor de houding tegenover het onderwijs. Vroeger was het onderwijs een lokale verantwoordelijkheid, wat soms tot corruptie leidde, maar er was toch betrokkenheid van de plaatselijke gemeenschap. Onder de maoïsten bepaalde de centrale overheid in Kathmandu alles: benoemingen, ‘leerplicht’, leerstof, examens… Het regende politieke benoemingen en op het afgelegen platteland was er geen controle meer op de kwaliteit. Dat systeem bleek niet houdbaar. Sinds vorig jaar is het onderwijs ‘hervormd’: de plaatselijke overheden mogen meer en meer zelf beslissingen nemen, maar ze zijn niet overal even betrokken, bekwaam of voorbereid.
Tijdens Covid 19 heeft Kathmandu de verantwoordelijkheid voor het onderwijs vrijwel volledig doorgeschoven naar de lokale besturen.
Daardoor zijn de verschillen ten top gedreven, tussen staatsonderwijs en privé-onderwijs, onderwijs in de Kathmanduvallei en onderwijs op het platteland, en tussen arm en rijk.
De algemene richtlijnen van de centrale overheid naar de lokale besturen toe zijn: een evolutie naar English-medium schools (terwijl veel leraren op het platteland geen Engels kennen, zelfs geen Nepali naar behoren) en ‘distance learning’ (terwijl in de meerderheid van de scholen niet één computer aanwezig is, en in de gezinnen al helemaal geen).

Werken onder Covid 19 is voor CEPP een moeilijke opdracht.

Ofwel is er een lockdown en zitten de field workers van het Centre for Educational Policies and Practices vast in het werkgebied, ofwel zijn ze in Kathmandu en kunnen ze de scholen op het platteland niet bereiken.
In hoeverre ze ter plaatse kunnen samenwerken met de onderwijsmensen, hangt helemaal af van de motivatie en bereidheid van die mensen, en is dus sterk verschillend van school tot school.

In Sindhuli en Makwanpur District in Inner Terai (de overgang tussen laagvlakte en gebergte, ten zuiden van Kathmandu), gingen de scholen in oktober bijna opnieuw open. Toen werden 60 leraren getest, en 8 van hen bleken positief! Het heropenen van de scholen laat dus nog op zich wachten. Nochtans zouden de dorpen veiliger zijn dan de steden. Momenteel overheerst de onzekerheid, maar in Inner Terai wordt onderwijs naar de essentie teruggebracht...

Dag aan dag!

CEPP kon alle scholen met wie de organisatie samenwerkt bereiken. Dat zijn er meer dan dertig!

In vijf scholen organiseerde CEPP een vormingsactiviteit voor de School Management Committees, een soort verruimde ouderraad, waarin ook leraars zetelen, en mensen uit het dorp die begaan zijn met onderwijs. CEPP veldwerkers Amit (foto genomen in Shree Primary School, Jutepani), Bir Bahadur en Bishnu (foto genomen in Janjyoti Basic School Hakpara) bespreken met hen de rechten en plichten van de SMCs, de impact van Covid 19 op de (scholing van de) kinderen en de maatregelen ter bescherming tegen de pandemie. Hoe kunnen de leerkrachten in deze omstandigheden de leerlingen en hun ouders motiveren? Hoe kunnen ouders het onderwijs ondersteunen?

De scholen mogen dan al gesloten zijn, toch kon CEPP tot nu toe samen met leerkrachten en ouders zeven klaslokalen kindgericht inrichten, in vijf verschillende scholen. De muurschilderingen gaan over de leefwereld van de kinderen.

Als de school gesloten is, dan komt de leerkracht wel naar je toe! Leerkracht Panchee (van Hakpara) geeft elke dag in openlucht. Haar toewijding is ontroerend. Ouders en een buurmeisje kijken geïnteresseerd toe…

In Chapp, Makwanpur District, is de school gesloten. De leraars wonen verder weg en komen niet naar het dorp. De ouders stellen hun huis open voor onderwijs aan kleine groepjes kinderen (cluster teaching). Sani, motivator van CEPP, komt uit Raigaon maar woont nu in het dorp en leeft samen met de gemeenschap. Ze gaat op huisbezoek om met de ouders te spreken over onderwijs. De ouders stellen hun huis ter beschikking, of een stuk land. Sani geeft elke week 2 tot 3 uur les aan 7 verschillende clusters. Sani heeft geen pedagogische opleiding genoten, maar is één en al motivatie en kracht. Het hele dorp rekent op haar.

Amit, Bir Bahadur, Sani, Michael, Bishnu, Panchee en de andere CEPP medewerkers en leerkrachten zijn de stille helden en heldinnen van het onderwijs in Nepal, samen met zovele ouders… Het zijn de mensen, hun toewijding en motivatie, hun kracht en enthousiasme, die ervoor zorgen dat de kinderen toch nog een vorm van onderwijs krijgen. Dag na dag!
Laten we hen blijven aanmoedigen en ondersteunen!

Daar kan u ook toe bijdragen op rekening nummer BE32 2200 7878 0002 van Bikas vzw, met als vermelding ‘Van School tot School’. Dankuwel voor uw interesse en om dit artikel over het Centre for Educational Policies and Practices te lezen!

Paul Beké en Carine Verleye

‘Dhanyabad’

Al van bij het begin, in 2008, ondersteunt het Sint Vincentius Instituut, een secundaire school in Gijzegem, Oost-Vlaanderen, het project ‘Van School tot School’. Elk jaar in oktober, op World Teacher’s Day, voeren zij actie rond het recht op kwaliteitsvol onderwijs, ook en vooral in Nepal. Hartelijk dank aan alle leerlingen en leerkrachten voor hun bijdrage van 460 euro! Ook de Bond van Oudleerkrachten en Oudleerlingen van het SVI steunen ons project jaar na jaar!Augustus 2020

Ook in Inner Terai, het werkgebied van CEPP, het Centre for Educational Policies and Practices, is de moesson begonnen. De kinderen helpen bij het aanplanten van de rijst. Door de lockdown van 22 maart werden de scholen immers gesloten.

CEPP verdeelt materialen om de mensen te beschermen tegen Covid 19. Leerkrachten en ouders krijgen vorming over de pandemie.

De overheid laat het organiseren van alternatieve vormen van onderwijs over aan de lokale besturen. Sinds 16 juli vindt in het werkgebied van CEPP ‘cluster teaching’ plaats, maar omdat er doorgaans geen externe begeleiding is en omdat veel leerkrachten uit andere streken komen, gebeurt dit in de praktijk slechts in 5 % van de scholen.

In Janjyoti Basic School, Hakpara, in Sindhuli District, helpt Michael Rai, field coördinator van CEPP, de leerkrachten om leerboeken te verdelen bij de leerlingen thuis. 'Cluster teaching' gebeurt in kleine groepjes. Op even dagen komen de even klassen (Class 2, Class 4...) 2 uur naar school. De jongere kinderen krijgen 's morgens les, de oudere kinderen in de namiddag. Op oneven dagen krijgen de oneven klassen les. Voor de kinderen de klas binnenkomen, neemt Michael hun temperatuur op. Leerkracht Panchi geeft les aan een groepje kinderen uit Class 2. Kleuters uit het eerste leerjaar maken oefeningen.

Voor en na: Michael en Ram van CEPP maken een houten platform voor Class 2 en voor Class 3. De leerkrachten helpen mee. Een houten ondergrond kan makkelijk stofvrij gehouden worden, en isoleert tegen de winterse kou.

In Sree Primary School, Jutepani, blijkt cluster teaching niet mogelijk. De directeur van de school woont in een andere streek en kan de school niet bereiken. Toch zijn de leerkrachten en de ouders (vooral de moeders!) gemotiveerd. Ze maken een bamboe omheining en verzorgen de aanplantingen.

Jutepani en Hakpara zijn twee van de meer dan 30 overheidsscholen met wie CEPP samenwerkt in afgelegen en arme dorpen in Sindhuli, Rautahat en Makwanpur District.
Zij organiseren er vorming voor leerkrachten en ouders, motiveren kinderen, ouders en leraars, zorgen met hen voor kindgerichte klassen en natuurlijke speelplaatsen, en werken samen met lokale en nationale overheden om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren.

Wij nodigen jullie graag uit om de fotoreportages hieronder te bekijken over de evolutie in Jutepani en Hakpara in het voorbije schooljaar en over een teacher training in het naburige Simras:

Uw steun is welkom op de rekening van BIKAS vzw BE 32 2200 7878 0002, met de vermelding ‘Vrienden van Paul en Carine’ of ‘Van School tot School’.

Vriendelijke dank en blijf gelukkig en gezond!April 2020

Laten we samenwerken

Ons werkverblijf, van 8 januari tot 26 februari 2020 gaf ons het voorrecht om samen te werken met 10 verschillende scholen en om lerarenvorming te geven i.s.m. CEPP en studenten lerarenopleiding Erasmus Hogeschool Brussel. We konden elkaar aanmoedigen en inspireren!

Susma, kleuterleidster van de Brick Children School maakte deze gevoelspoppetjes

Haar collega Sanita naaide een interactieve wereldkaart voor de grotere kinderen

In Jutepani kwam een natuurlijke speeltuin tot stand

In Simras namen kinderen, 20 leerkrachten uit 15 verschillende scholen en 6 CEPP staff deel aan de lerarenvorming

In Hakpara maakten we samen een Wereldklas. Ieder studiejaar heeft er een eigen moestuintje aangelegd.

KULeuven Architectuur, Erasmus Hogeschool en CEPP bij de realisatie van de Post School in Chaap

Een workshop voor 14 begeleiders van het Cerebral Palsy Centre. We maakten aangepaste materialen voor kinderen met een beperking, zoals deze high contrast prenten. Kinderen met CP hebben vaak ook visuele problemen.

Officieuze inhuldiging van de Post School!


Officieuze inhuldiging van de Post School!


Als u de inspanningen van CEPP (Centre for Educational Policies and Practices) graag wil ondersteunen, dan is uw bijdrage welkom op het rekeningnummer BE 32 2200 7878 0002 van BIKAS vzw, met de vermelding ‘Van school tot school’ of ‘Vrienden van Paul en Carine’.

Hartelijk dank!

Paul Beké en Carine VerleyeJanuari 2020


Bomen


Shree Primary School, Jutepani en Shree Janjyoti Basic School, Hakpara, liggen op 45 minuten wandelafstand van elkaar, in Sindhuli District, in het zuiden van Nepal. Voor 2019 had de speelplaats van Jutepani twee bomen, die van Hakpara slechts één…
Nochtans kan de temperatuur hier ‘s zomers oplopen tot 40 graden.
Scholen groener maken (‘greening of the school environment’) is één van de hoofdactiviteiten van CEPP, het Centre for Educational Policies and Practices, een Nepalese ngo die zich in deze streek inzet voor gratis én beter onderwijs. Samen met de lokale gemeenschap zorgden zij voor een groene afsluiting, met natuurlijke en lokale materialen zoals bamboe en struiken. Er kwamen ook bomen, zodat de kinderen in de schaduw kunnen spelen. In Jutepani werden 17 bomen en struiken aangeplant, Hakpara’s (grote) speelplaats telt nu 50 bomen en struiken...


Moestuin


Schoolterreinen worden niet goed onderhouden, niemand lijkt er interesse voor te hebben. Om de schoolomgeving levendiger te maken, promoot CEPP de aanleg van moestuinen. De kinderen en hun leerkrachten brengen zaden en plantgoed mee om voor hun klaslokaal bloemen en groenten te kweken. Op die manier leren kinderen hoe planten groeien en wat ze nodig hebben. Het helpt kinderen om van planten te houden, ze goed te verzorgen en te begrijpen hoe belangrijk ze zijn.


Wereldmilieudag


90 kinderen namen deel aan een tekenwedstrijd: ‘Me and my green environment school’. Als beloning werden 278 planten uitgedeeld.


Kindgerichte klassen


Ouders, kinderen, leerkrachten en Belgische stagiaires werkten samen om in Jutepani en Hakpara de klassen van de eerste graad beter te maken: beschilderde muren, een verhoogde houten vloer met vasttapijt, lage banken…

Jutepani wordt een milieuvriendelijke en duurzame leer- en leefomgeving, net als Hakpara!

Download extra foto's

Met bijzondere dank aan HESpace Children’s Foundation en aan iedereen die CEPP steunt via Bikas vzw, rekeningnummer BE32 2200 7878 0002. Graag ‘Van school tot school’ of ‘Vrienden van Paul en Carine’ als vermelding toevoegen aub.


November 2019

We werken ondertussen al 10 jaar samen met de Nepalese ngo CEPP (Centre for Educational Policies and Practices).
CEPP wil het openbare basisonderwijs verbeteren, vooral in afgelegen gebieden in het zuiden, waar de vlaktes met de grote rivieren overgaan in heuvels en bergen: Inner Terai.
Ze willen leraren, ouders en studenten sterker maken en doen geloven in hun eigen mogelijkheden. Leraren in deze afgelegen dorpen kregen vaak weinig (tot geen) formele pedagogische vorming, kunnen afkomstig zijn van een andere etnische groep en zijn door de beperkte transportfaciliteiten dikwijls gedwongen om dicht bij hun school te wonen, ver weg van hun familie. Hen motiveren en waarderen is heel belangrijk. Ouders zijn zich niet altijd bewust van hun rechten - CEPP moedigt hen aan zich te organiseren in SMC’s, school management committees, om partners in het onderwijs te worden, samen met leraren, schoolhoofden en lokale onderwijsinstanties. Studenten hebben recht op boeiend onderwijs dat gebaseerd is op hun eigen ervaringen en lokale omgeving, maar dat tevens de wereld voor hen openstelt en hen voorbereidt op de veranderende vooruitzichten in Nepal.
Bovendien wil CEPP invloed uitoefenen op het lokale en nationale onderwijsbeleid.

Het is in deze context dat we samenwerken met CEPP. Onze jaarlijkse ‘teacher trainings’ evolueren meer en meer naar ‘teaching exchanges’, uitwisseling. We werken op basis van gelijkheid, we wisselen waarden, opvattingen en technieken uit, met bescheidenheid van onze kant, want: wie zijn wij, dat we Nepalese leerkrachten zouden kunnen vertellen hóe ze kunnen lesgeven? We willen liever onze ervaringen en vaardigheden delen, van gedachten wisselen, van hen leren.
Meestal zijn onze uitwisselingen erg praktisch: we ontwerpen samen handpoppen, verzinnen verhalen voor de kinderen, bespreken hoe de ‘tin trunk’ (blikken koffer) met educatief materiaal van Unicef te gebruiken (verspreid op deze scholen, maar vaak ongebruikt), maken een schaduwpoppentheater, geheugenspelletjes en flashcards, ontwerpen wiskundige activiteiten... We werken vaak met lokaal beschikbare, natuurlijke materialen zoals stenen, takjes, zand ... en gratis materialen zoals kartonnen dozen of oude kranten.
In wat CEPP 'the field’ noemt, hun werkgebied in de zuidelijke districten van Sindhuli, Rautahat, Makwanpur, willen we ons verbinden met de lokale gemeenschap, door ongeveer een week in een gezin te wonen en samen te werken met de leraren en kinderen in de dorpsschool, door een intensieve tweedaagse training te organiseren voor ongeveer twintig leraren, ook uit de omliggende dorpen.
Pas dan herhalen we dit werkschema in een volgend gebied.

Met enkele leerkrachten uit Jutepani.


In dit artikel concentreren we ons op twee centrale aspecten van onze samenwerking:
- Onderwijsfilosofie: wat wil je je kinderen leren? - reflecteren over onderwijs
- Onderwijspraktijk: de bamboe-workshop - leren van de Nepalezen door een workshop bij te wonen en te verrijken met onze eigen ervaring.

Onderwijsfilosofie: wat wil je je kinderen leren?

Informeel overleg tussen Michael Rai, field coördinator en Bishnu Chepang, CEPP medewerker, vóór de teacher training


CEPP’s field coordinator Michael Rai, teacher trainer Ganesh Sapotka en veldwerker Bishnu Chepang vragen aan de leerkrachten wat zij belangrijk vinden in hun werk en in hun relatie met de leerlingen.
Ter introductie brengen we ook zelf enkele van onze persoonlijke opvattingen naar voren:
In Nepal, zoals overal ter wereld, wordt onderwijs steeds ingewikkelder.
De informatie- en communicatierevolutie bereikt de steden. Er wordt veel gewerkt aan infrastructuur, wat betekent dat voorheen geïsoleerde dorpen binnenkort worden verbonden door ‘blacktop’ (= asfalt) wegen, en zelfs verbonden met de hoofdstad. Met de wegen zal elektriciteit komen, en het internet, en fastfood én toeristen, en (duur) privé-onderwijs - en, zeker, veel verwarring...
Vroeger was het op het platteland min of meer gemakkelijk om te bepalen wat de kinderen zouden leren: leraren lieten hun leerlingen de handboeken kopiëren en de tafels van vermenigvuldiging, het alfabet, Engelse woorden enz. herhalen en onthouden. Kinderen leerden van de lokale gemeenschap zelfvoorzieningslandbouw. Tegenwoordig kunnen kinderen naar kostscholen in stedelijke gebieden gaan, adolescenten gaan in Kathmandu werken, of emigreren naar landen in het Midden-Oosten, Maleisië, Japan ... Hoe kunnen we hen voorbereiden op een dergelijke toekomst?

What do you want to teach your children?


De leerkrachten schrijven hun persoonlijke opvattingen neer, in de taal van hun keuze, Nepalees of Engels. (Je kan al hun opmerkingen vinden op de website: https://bikas.org/EN/TTR_dec18 .)
De CEPP-medewerkers bespreken vervolgens de antwoorden met de leraren in Nepali en delen daarna een samenvatting met ons:

De meeste leraren willen de kinderen opvoeden 'om de ouderen te respecteren' en 'om de jongere kinderen lief te hebben', om 'goede en capabele burgers van de natie' te worden, aspecten die centraal staan in de Nepalese samenleving en een onderwijsfilosofie die wordt gepromoot door de overheid.
Discipline staat ook hoog aangeschreven: leerlingen moeten zich houden aan de regels en voorschriften van de school.
Leraren zijn zich bewust van de waarde van Nepalese culturen: ze willen lesgeven over de geschiedenis van hun taal, cultuur en tradities en overwegen hoe ze dit erfgoed kunnen bewaren voor de toekomstige generaties.
De meeste leraren willen hun kennis en vaardigheden delen, zoals taalvaardigheden en wiskunde.
Hoewel de Nepalese manier van lesgeven nogal theoretisch kan zijn, en gericht is op succes in de centraal georganiseerde examens, zijn leraren zich er steeds meer van bewust dat dit de studenten niet volledig zal voorbereiden op de toekomst. Ze willen dat kinderen zich thuisvoelen op school, willen rekening houden met hun ontwikkeling, hun behoeften, voorkeuren en wensen. Ze willen lokaal lesmateriaal verzamelen en gebruiken.
Persoonlijke hygiëne, wijsheid, vriendelijkheid, kennis over het milieu en de natuur vinden ze belangrijk. Ze willen kinderen leren hoe zich aan te passen aan een veranderende wereld en moderne technologie te gebruiken.

Eén van de deelnemers vat zijn filosofie samen:
“Als docent is het mijn verantwoordelijkheid om voorzichtig en zorgzaam om te gaan met mijn studenten. Ik zal proberen mijn kinderen te onderwijzen zoals aangegeven door het woord EDUCATION:
E= Educated, D= dedidated, U= useful, C= clever, A= active, T= trained, I= identity, O= Optimistic, N= Nature (onderwezen, toegewijd, nuttig, verstandig, actief, gevormd, identiteit, optimistisch, natuur)

We leren zelf veel van deze uitwisselingen. Het sterkt ons in onze overtuiging dat onderwijs is geïnspireerd door waarden, dat attitudes, vaardigheden en kennis even belangrijk zijn. Kinderen zijn het meest ontvankelijk hiervoor als ze zich gelukkig voelen. We hopen dat deze reflectie de leerkrachten moed zal geven om geluk en toekomstperspectieven voor de leerlingen te creëren.

Happy Children

Onderwijspraktijk: de bamboe-workshop

Michael Rai nodigt ons uit voor een bezoek aan de Shree Janahit Basic School, in Ratamate, Makwanpur District.
Michael organiseert er een ‘bamboe-workshop’ op basis van de volgende vaststellingen:
● In de dorpen zijn (tiener) meisjes niet gewend om (wat Michael noemt) 'wapens' te hanteren: gereedschappen zoals hamers, zagen en messen. Dat is meestal voorbehouden aan de jongens. Het omgaan met deze gereedschappen kan de meisjes meer zelfvertrouwen geven en hun vaardigheden verbeteren, hen emanciperen en doen respecteren.
● Er is vaak een klas vol met afval: constructiehout, kapotte banken enz. Materialen worden zelden hergebruikt.
● Het Temporary Learning Centre (TLC), een geïmproviseerde klas gebouwd na de aardbeving en gemaakt van bamboestengels en repen bamboe is in onbruik geraakt. De bamboestroken kunnen hergebruikt worden om kasten te maken waarin boeken of lesmateriaal kunnen worden bewaard.
● Lokale mensen kunnen hun vaardigheden delen: door ouders, vaardig in houtbewerking, te betrekken, krijgen ze meer respect van de leraren en wordt de band tussen school en lokale gemeenschap sterker.

We observeren Michael's bamboe-workshop, bewonderen zijn geduld, sociale en praktische vaardigheden, het doorzettingsvermogen van de meisjes en de manier waarop alle deelnemers duidelijk genieten van de activiteit en snel bijleren.

Michael en zijn 'wapens'


Meisje met hakmes


Meisjes werken samen met Michael


Bijna afgewerkt rekje


Zelf willen we bamboe introduceren als speel- en leermateriaal, waarbij we studenten uitnodigen om bamboestokken op verschillende lengtes te verzagen. De langere stokken kunnen gebruikt worden als sportmateriaal, de kortere stukken als ‘loose materials’, met eindeloos veel ‘open’ speel- en leermogelijkheden. Bamboe kan op die manier verbeelding en creativiteit stimuleren.

Bamboeverrekijker


Bamboe poortjes


Bamboeconstructie


Bloemen op bamboe

Het is zo'n gelukkige en interessante dag!

Als u CEPP wil ondersteunen in hun inspanningen om een gelukkige, kindgerichte schoolomgeving te creëren, is uw bijdrage welkom op de rekening van Bikas vzw: BE32 2200 7878 0002, met als vermelding 'Van school naar school 'of' Vrienden van Paul en Carine '.

Hartelijk dank!

Paul Beké, Carine Verleye


Parlisa is pas 7. Ze woont in de Inner Terai, waar de laagvlakte overgaat in gebergte.

Augustus 2019

Haar dorp heet Jutepani, en ze gaat er naar de plaatselijke lagere school.
Welke kansen zal ze krijgen in haar leven?

Haar leraars hebben weinig vorming genoten. Het onderwijs is vaak beperkt tot imitatie: de kinderen herhalen wat de leraar zegt en schrijven hun leerboeken over, zonder de inhoud te begrijpen.

Na het vijfde leerjaar zal Parlisa wellicht naar de middelbare school gaan in het dorp naast Jutepani: Hakpara.
Er zijn amper pedagogische materialen in de scholen, de klaslokalen zijn kaal en het schoolterrein is niet uitnodigend.

Na het vijfde leerjaar zal Parlisa wellicht naar de middelbare school gaan in het dorp naast Jutepani: Hakpara.


De school en speelplaats van Hakpara.

Het is in dit arm en relatief geïsoleerd gebied dat het Centre for Educational Policies and Practices (CEPP) werkt. Die Nepalese ngo beschouwt het onderwijs als ‘de grote gelijkmaker’ in de maatschappij en wil de leraren motiveren en ondersteunen, de ouders bewustmaken van hun rechten, de leeromstandigheden verbeteren en het onderwijsbeleid beïnvloeden.

In Jutepani en Hakpara zal CEPP nu extra ondersteund worden door HE Space Children’s Foundation. Dit is een vereniging zonder winstoogmerk die het leven van kansarme kinderen wil veranderen door hen toegang te bieden tot onderwijs van hoge kwaliteit en
daar ook de middelen voor te voorzien.
HE SPace Children’s Foundation verbindt er zich samen met BIKAS toe CEPP te helpen om de klassen meer kindgericht te maken, natuurlijke speelplaatsen te ontwikkelen en zowel leraren als ouders en leerlingen te ondersteunen.

Leraren van verschillende scholen in het gebied op weg naar
een CEPP training in Jutepani.

Steun aan de landelijke gemeenschappen van Jutepani en Hakpara maakt deel uit van een groter opzet: het project dat we ‘Van School tot School’ genoemd hebben. Het is de bedoeling overheidsscholen op het afgelegen platteland te verbeteren door alle partijen die actief zijn in het onderwijs te betrekken: ouders, leraren en kinderen, maar ook de dorpsgemeenschap en de onderwijsoverheden. Dit gebeurt door vormingsactiviteiten voor leraren, rond motivatie, kennis, attitudes en vaardigheden, maar ook door de begeleiding van ouders en ‘school management committees’, door het verbeteren van de fysieke schoolomgeving en door een dialoog aan te gaan met de plaatselijke en nationale onderwijsautoriteiten.

Updates over CEPP kan je lezen op https://bikas.org/Van_School_Tot_School, maar je kan ook CEPP’s website https://schoolingnepal.org/ en Facebook pagina https://www.facebook.com/schoolingnepal/ bezoeken.

Pheri Bhetaula! (Tot binnenkort)

Je steun voor de scholen van Jutepani, Hakpara en andere landelijke gemeenschappen is welkom op rekening BE32 2200 7878 0002 van BIKAS vzw.
Vermeld aub ‘Van School tot School’ of ‘Vrienden van Paul en Carine’.

Dankjewel!Januari 2019

In the Field

Tussen 17 november en 29 december namen we zes dagen vakantie en werkten we vijf weken ‘in the field’, dwz in afgelegen dorpen in het werkgebied van CEPP. We leefden samen met de mensen, dompelden ons onder in het onderwijs, werkten samen met teacher trainers Michael en Ganesh van CEPP, met Bishuman en Dil Chepang van Little Flower Society, met leraars, kinderen en ouders. We gaven vorming in Neupane (Tamangdorp in het district Kavre), Chhap (Sindhuli), Bharta (in de Chepang Hills, Makwanpur), Navodaya School (gratis onderwijs en boarding school voor kinderen van de Chepang minderheid in Tandi, Chitwan), Jutepani (Sindhuli), Raigaun (Makwanpur). We konden de scholen in dit gebied documenteren voor de studenten lerarenopleiding van Erasmus Hogeschool Brussel en Odisee Hogeschool Brussel die eind januari aan hun stage in Nepal beginnen.
Continuïteit is voor die hogescholen, voor onze partners van CEPP én voor ons belangrijk en we denken dat we door deze prospectie de studenten kunnen ondersteunen om zo effectief mogelijk ‘in the field’ te werken.
Dankjewel aan jullie allemaal voor het vertrouwen!

Met de mensen van de Brick Children School en het Cerebral Palsy klasje ontwikkelden we kleurrijke fluwelen visjes, een voelboekje en een voeldeken voor de kindjes met CP.

Ook in Nepal zelf is netwerken belangrijk. We brachten Puja Dunghana (https://bikas.org/node/188), die nu 18 is en als gemotiveerde temporary teacher werkt in Neupane, in contact met CEPP en met de Brick Children School, in de hoop dat ze zich zo nog beter kan ontwikkelen tot een uitstekende leerkracht.
CEPP en de Brick Children School zijn vastbesloten om samen te werken. Veel families uit Sindhuli, Rautahat, Makwanpur trekken immers naar de brick factories in het droge seizoen. De kleinste kinderen nemen ze mee. Na hun tijd in de Kathmanduvallei is het voor de kinderen dikwijls moeilijk om weer aansluiting te vinden bij het onderwijs in hun eigen dorp. In wezen werken CEPP en de BCS met dezelfde kinderen en beide organisaties kunnen elkaar ondersteunen.
CEPP is ook bereid om de nieuwe scholen in Haku, Nesing en Khadbari te helpen in hun streven naar kwaliteitsvol onderwijs. Zij willen een vormingsactiviteit opzetten die zij ‘training level zero’ noemen, een analyse van de beginsituatie op pedagogisch vlak, met bijhorende adviezen, en een motivatieprogramma. Daarna zullen zij de gegevens doorgeven van bekwame teacher trainers.

Wijzelf zijn van ‘teacher trainings’ geëvolueerd naar ‘teaching exchanges’, in wederzijds respect.
Daarbij laten we ons leiden door een aantal principes, die we ook met de mensen ‘in the field’ delen:

Het doel van onderwijs is om een gelukkige omgeving te creëren waarin kinderen zichzelf kunnen zijn en op een positieve manier kunnen evolueren.
Door middel van onderwijs kunnen we kennis, vaardigheden, attitudes en waarden overdragen.
We kunnen dit op een formele manier bereiken: door kinderen in een schoolomgeving te groeperen. Maar ook hun grootvader kan hen een vaardigheid leren, hun moeder kan hen leren hun broers en zussen te respecteren, de winkelier kan hen leren voorzichtig te zijn met geld, de buurman kan hen leren planten en dieren lief te hebben ...
Onderwijs gebeurt overal, niet alleen in een formele omgeving zoals een school, en iedereen kan een leraar zijn: iedereen kan kinderen datgene onderwijzen waarover hij / zij enthousiast is.

Dit is telkens onze introductie voor we aan een workshop beginnen:

“We willen graag een heel praktische workshop organiseren. Het doel is om een echte uitwisseling te hebben, om ideeën te delen. We respecteren jullie autonomie en het feit dat leerkrachten / opvoeders / medische mensen / ouders... de kinderen het beste kennen, want jullie zijn elke dag verantwoordelijk voor hen.
We denken dat onze bijdrage waardevol kan zijn omdat we een lange levenservaring en onderwijservaring hebben en omdat we geïnteresseerd zijn in Nepalese mensen en in de verschillende culturen in Nepal...
We willen meer over jullie leren en ons laten inspireren door jullie vaardigheden en kennis.
We hopen dat we samen een leuke tijd zullen hebben :)”

Onze tijd in Nepal was intens en gelukkig. Dat mag blijken uit de volgende foto’s:

Leesbevordering in Navodaya School

Een liedje aanleren: Head and Shoulders

Teacher training in Jutepani - de kinderen doen mee

CEPP Teacher trainer Ganesh

Memory games, flashcards

Een voelboekje voor de kindjes van het CP klasje

Wil u de inspanningen van CEPP om de kwaliteit van het onderwijs in de plattelandsscholen te verbeteren ondersteunen? Dat kan op het rekeningnummer BE32 2200 7878 0002 van Bikas, met als vermelding ‘Van school tot school’ of ‘Vrienden van Paul en Carine’.

Dankjewel in naam van de kinderen![ Eerder gepubliceerd ]

November 2018
Augustus 2018
April 2018
Januari 2018
October 2017
Juli 2017
April 2017
Januari 2017
October 2016
Juli 2016
Januari 2016