Van School tot School - Namaste! Welkom in Jutepani en Hakpara!


Parlisa is pas 7. Ze woont in de Inner Terai, waar de laagvlakte overgaat in gebergte.

Augustus 2019

Haar dorp heet Jutepani, en ze gaat er naar de plaatselijke lagere school.
Welke kansen zal ze krijgen in haar leven?

Haar leraars hebben weinig vorming genoten. Het onderwijs is vaak beperkt tot imitatie: de kinderen herhalen wat de leraar zegt en schrijven hun leerboeken over, zonder de inhoud te begrijpen.

Na het vijfde leerjaar zal Parlisa wellicht naar de middelbare school gaan in het dorp naast Jutepani: Hakpara.
Er zijn amper pedagogische materialen in de scholen, de klaslokalen zijn kaal en het schoolterrein is niet uitnodigend.

Na het vijfde leerjaar zal Parlisa wellicht naar de middelbare school gaan in het dorp naast Jutepani: Hakpara.


De school en speelplaats van Hakpara.

Het is in dit arm en relatief geïsoleerd gebied dat het Centre for Educational Policies and Practices (CEPP) werkt. Die Nepalese ngo beschouwt het onderwijs als ‘de grote gelijkmaker’ in de maatschappij en wil de leraren motiveren en ondersteunen, de ouders bewustmaken van hun rechten, de leeromstandigheden verbeteren en het onderwijsbeleid beïnvloeden.

In Jutepani en Hakpara zal CEPP nu extra ondersteund worden door HE Space Children’s Foundation. Dit is een vereniging zonder winstoogmerk die het leven van kansarme kinderen wil veranderen door hen toegang te bieden tot onderwijs van hoge kwaliteit en
daar ook de middelen voor te voorzien.
HE SPace Children’s Foundation verbindt er zich samen met BIKAS toe CEPP te helpen om de klassen meer kindgericht te maken, natuurlijke speelplaatsen te ontwikkelen en zowel leraren als ouders en leerlingen te ondersteunen.

Leraren van verschillende scholen in het gebied op weg naar
een CEPP training in Jutepani.

Steun aan de landelijke gemeenschappen van Jutepani en Hakpara maakt deel uit van een groter opzet: het project dat we ‘Van School tot School’ genoemd hebben. Het is de bedoeling overheidsscholen op het afgelegen platteland te verbeteren door alle partijen die actief zijn in het onderwijs te betrekken: ouders, leraren en kinderen, maar ook de dorpsgemeenschap en de onderwijsoverheden. Dit gebeurt door vormingsactiviteiten voor leraren, rond motivatie, kennis, attitudes en vaardigheden, maar ook door de begeleiding van ouders en ‘school management committees’, door het verbeteren van de fysieke schoolomgeving en door een dialoog aan te gaan met de plaatselijke en nationale onderwijsautoriteiten.

Updates over CEPP kan je lezen op https://bikas.org/Van_School_Tot_School, maar je kan ook CEPP’s website https://schoolingnepal.org/ en Facebook pagina https://www.facebook.com/schoolingnepal/ bezoeken.

Pheri Bhetaula! (Tot binnenkort)

Je steun voor de scholen van Jutepani, Hakpara en andere landelijke gemeenschappen is welkom op rekening BE32 2200 7878 0002 van BIKAS vzw.
Vermeld aub ‘Van School tot School’ of ‘Vrienden van Paul en Carine’.

Dankjewel!Januari 2019

In the Field

Tussen 17 november en 29 december namen we zes dagen vakantie en werkten we vijf weken ‘in the field’, dwz in afgelegen dorpen in het werkgebied van CEPP. We leefden samen met de mensen, dompelden ons onder in het onderwijs, werkten samen met teacher trainers Michael en Ganesh van CEPP, met Bishuman en Dil Chepang van Little Flower Society, met leraars, kinderen en ouders. We gaven vorming in Neupane (Tamangdorp in het district Kavre), Chhap (Sindhuli), Bharta (in de Chepang Hills, Makwanpur), Navodaya School (gratis onderwijs en boarding school voor kinderen van de Chepang minderheid in Tandi, Chitwan), Jutepani (Sindhuli), Raigaun (Makwanpur). We konden de scholen in dit gebied documenteren voor de studenten lerarenopleiding van Erasmus Hogeschool Brussel en Odisee Hogeschool Brussel die eind januari aan hun stage in Nepal beginnen.
Continuïteit is voor die hogescholen, voor onze partners van CEPP én voor ons belangrijk en we denken dat we door deze prospectie de studenten kunnen ondersteunen om zo effectief mogelijk ‘in the field’ te werken.
Dankjewel aan jullie allemaal voor het vertrouwen!

Met de mensen van de Brick Children School en het Cerebral Palsy klasje ontwikkelden we kleurrijke fluwelen visjes, een voelboekje en een voeldeken voor de kindjes met CP.

Ook in Nepal zelf is netwerken belangrijk. We brachten Puja Dunghana (https://bikas.org/node/188), die nu 18 is en als gemotiveerde temporary teacher werkt in Neupane, in contact met CEPP en met de Brick Children School, in de hoop dat ze zich zo nog beter kan ontwikkelen tot een uitstekende leerkracht.
CEPP en de Brick Children School zijn vastbesloten om samen te werken. Veel families uit Sindhuli, Rautahat, Makwanpur trekken immers naar de brick factories in het droge seizoen. De kleinste kinderen nemen ze mee. Na hun tijd in de Kathmanduvallei is het voor de kinderen dikwijls moeilijk om weer aansluiting te vinden bij het onderwijs in hun eigen dorp. In wezen werken CEPP en de BCS met dezelfde kinderen en beide organisaties kunnen elkaar ondersteunen.
CEPP is ook bereid om de nieuwe scholen in Haku, Nesing en Khadbari te helpen in hun streven naar kwaliteitsvol onderwijs. Zij willen een vormingsactiviteit opzetten die zij ‘training level zero’ noemen, een analyse van de beginsituatie op pedagogisch vlak, met bijhorende adviezen, en een motivatieprogramma. Daarna zullen zij de gegevens doorgeven van bekwame teacher trainers.

Wijzelf zijn van ‘teacher trainings’ geëvolueerd naar ‘teaching exchanges’, in wederzijds respect.
Daarbij laten we ons leiden door een aantal principes, die we ook met de mensen ‘in the field’ delen:

Het doel van onderwijs is om een gelukkige omgeving te creëren waarin kinderen zichzelf kunnen zijn en op een positieve manier kunnen evolueren.
Door middel van onderwijs kunnen we kennis, vaardigheden, attitudes en waarden overdragen.
We kunnen dit op een formele manier bereiken: door kinderen in een schoolomgeving te groeperen. Maar ook hun grootvader kan hen een vaardigheid leren, hun moeder kan hen leren hun broers en zussen te respecteren, de winkelier kan hen leren voorzichtig te zijn met geld, de buurman kan hen leren planten en dieren lief te hebben ...
Onderwijs gebeurt overal, niet alleen in een formele omgeving zoals een school, en iedereen kan een leraar zijn: iedereen kan kinderen datgene onderwijzen waarover hij / zij enthousiast is.

Dit is telkens onze introductie voor we aan een workshop beginnen:

“We willen graag een heel praktische workshop organiseren. Het doel is om een echte uitwisseling te hebben, om ideeën te delen. We respecteren jullie autonomie en het feit dat leerkrachten / opvoeders / medische mensen / ouders... de kinderen het beste kennen, want jullie zijn elke dag verantwoordelijk voor hen.
We denken dat onze bijdrage waardevol kan zijn omdat we een lange levenservaring en onderwijservaring hebben en omdat we geïnteresseerd zijn in Nepalese mensen en in de verschillende culturen in Nepal...
We willen meer over jullie leren en ons laten inspireren door jullie vaardigheden en kennis.
We hopen dat we samen een leuke tijd zullen hebben :)”

Onze tijd in Nepal was intens en gelukkig. Dat mag blijken uit de volgende foto’s:

Leesbevordering in Navodaya School

Een liedje aanleren: Head and Shoulders

Teacher training in Jutepani - de kinderen doen mee

CEPP Teacher trainer Ganesh

Memory games, flashcards

Een voelboekje voor de kindjes van het CP klasje

Wil u de inspanningen van CEPP om de kwaliteit van het onderwijs in de plattelandsscholen te verbeteren ondersteunen? Dat kan op het rekeningnummer BE32 2200 7878 0002 van Bikas, met als vermelding ‘Van school tot school’ of ‘Vrienden van Paul en Carine’.

Dankjewel in naam van de kinderen![ Eerder gepubliceerd ]

November 2018
Augustus 2018
April 2018
Januari 2018
October 2017
Juli 2017
April 2017
Januari 2017
October 2016
Juli 2016
Januari 2016