Van School Tot School - 2017

Saved by the bell

October 2017

Miljoenen kinderen horen zelden of nooit de schoolbel luiden. Maar elk kind, elke jongere heeft recht op kwaliteitsvol onderwijs. Dat recht is opgenomen in de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties: 'Verzeker gelijke toegang tot kwaliteitsvol onderwijs en bevorder levenslang leren voor iedereen' (SDG of Sustainable Development Goal 7). Daarom laten op 5 oktober meer 140.000 leerlingen en leerkrachten in meer dan 500 Vlaamse scholen de schoolbel extra rinkelen! Al sinds 2010 organiseren leerlingen en leerkrachten van het Sint-Vincentiusinstituut Gijzegem Saved by the Bell op de Internationale Dag van de Leerkracht. De leerlingen informeren zich over de onderwijssituatie in Nepal, ze leggen muntjestapijtjes in de vorm van een schoolbel en verkopen gebak ten voordele van de Nepalese ngo CEPP (Centre for Educational Policies and Practices), een organisatie die zich op het afgelegen platteland inzet voor kwaliteitsvol onderwijs, gemotiveerde leerkrachten, goed geïnformeerde ouders.

Paul Beké, Carine Verleye

Als u dit project wil steunen, dan is uw bijdrage erg welkom op het rekeningnummer BE 32 2200 7878 0002 van BIKAS vzw, met als vermelding ‘Vrienden van Paul en Carine’.

 

 Balthali Dreams - Puja

Juli 2017

We ontmoetten Puja Dhungana voor het eerst in 2013. Toen was ze 12 jaar oud. Ze kwam ons tegemoet toen we door Balthali aan het wandelen waren. Ze was omringd door een heleboel vrienden, en nodigde ons uit in haar huis. Het aanbod van water of zelfgemaakte limonade wezen we af, bang als we waren van ongezuiverd water. Toen bood Puja’s mama ons een gekookt ei aan… Puja’s ongedwongen, optimistische houding en haar leergierigheid troffen ons al bij de eerste ontmoeting. Puja zingt vol overgave. ‘Muziek en poëzie zijn mijn hele leven,’ zegt ze. Daarnaast wil ze sociaal werk doen in haar dorp. Via vzw YouBridge kreeg ze na de aardbeving een laptop, en via BIKAS een opleiding om met de laptop te werken. Ze gebruikt hem om de leerstof te herhalen, en trekt er op vrije zaterdagen mee naar de nog armere schooltjes in de Tamangdorpen in de omgeving. Ze toont er animatiefilmpjes aan de kinderen en heeft ook een rugzakje mee, vol kinderboeken en educatieve materialen, ‘Puja’s travelling library’. Puja heeft haar eigen aardappelveldje, met de opbrengst ervan betaalt ze haar studies. Dat Puja op haar 17de nog naar school gaat, is geen evidentie. Vroeger werd aan onderwijs voor meisjes weinig belang gehecht. Meisjes werden uitgehuwelijkt, waarom zouden ze dan studeren? Puja’s moeder trouwde op haar 13e en kreeg geen opleiding, maar ze wil ervoor zorgen dat haar dochters zo lang school lopen als ze zelf willen, ook al is de economische situatie van het gezin moeilijk. Puja is vastbesloten: ‘We kunnen alles doen wat we wensen,’ zegt ze. ‘Ik wil studeren. Ik wil muziek leren en zingen. Ik wil mijn dorp dienen. Ik wil dat dit dorp, deze maatschappij en mijn natie het goed doen.’ Balthali ligt aan de rand van de Kathmanduvallei, in het district Kavre. De inwoners zijn in hoofdzaak landbouwers, en het zijn vooral de vrouwen die op het land werken, want veel mannen werken in het buitenland. Kavre is één van de districten die hard getroffen werden door de aardbeving van 2015, maar gelukkig was er in Balthali alleen (aanzienlijke) materiële schade. De mensen leven nog veelal in tijdelijke woningen van metalen platen, hun vee woont in de onbruikbare huizen. In Balthali ondersteunen wij een cultureel-pedagogisch project van de ngo Solar Cinema Nepal. Het project richt zich voornamelijk tot jonge tienermeisjes in het dorp. Zij krijgen ICT-vorming en ondersteuning bij hun studies. Het pedagogische luik van het project wil de plaatselijke scholen helpen om de kwaliteit van het onderwijs op te tillen. Verder leidt Solar Cinema Nepal in tal van Nepalese dorpen de mensen op om zelf hun eigen situatie te verfilmen. De daaropvolgende vertoning in het dorp leidt tot discussie en bewustwording. Solar Cinema Nepal beschouwt cultuur als middel tot emancipatie. In de nabije toekomst zullen ook tienermeisjes korte films maken over hun eigen leven, dromen en ambities. Hieronder kan U ‘Balthali Dreams – Puja’ bekijken, een film van 10 minuten waarin Puja over haar leven vertelt.

Puja, een meisje uit Balthali


Met dank aan Solar Cinema Nepal, BIKAS vzw, Zonta Aalst, Sint Vincentius Instituut Gijzegem, YouBridge en de Vrije Gesubsidieerde Lagere School van Gijzegem, die het project in Balthali en de film over Puja mogelijk maakten.

Als u dit project wil steunen, dan is uw bijdrage erg welkom op het rekeningnummer BE 32 2200 7878 0002 van BIKAS vzw, met als vermelding ‘Vrienden van Paul en Carine’.

 Balthali Dreams 

April 2017

Onze belangrijkste partner is de Nepalese ngo CEPP: het Centre for Educational Policies and Practices, dat momenteel een 50-tal scholen in het zuiden van Nepal en in Dolakha District ondersteunt met vorming van leraren, bewustmaking van ouders en beïnvloeding van het beleid. Zij willen het onderwijs in de (gratis) overheidsscholen verbeteren. Omdat wij zelf altijd les gegeven hebben, ligt het onderwijs ons nauw aan het hart… Balthali Dreams is een bescheiden initiatief dat los staat van CEPP. Het kwam er na de aardbeving, mede door jullie steun. Balthali is een dorp aan de rand van de Kathmanduvallei. Het is een aangenaam dorp met weinig toerisme, heel vriendelijke mensen, een prachtige natuur. We gaan er elk jaar heen, in het begin van ons verblijf en voor we samen met CEPP vorming geven op het afgelegen platteland waar de leefomstandigheden erg ‘basic’ zijn. We wennen in Balthali op een zachte manier aan Nepal omdat het zo’n rustig dorp is en we er veel vrienden hebben.

We kennen er een aantal landbouwersfamilies met toevallig enkel dochters: Elina, Elisha, Puja, Rayzeena, Salina, Kabita, Bhawana, Pramila, Arati, Parbati… De moeders stonden voor de aardbeving dikwijls voor alles in, want veel vaders werken in Qatar. Ondertussen zijn enkele papa’s teruggekeerd. Na de aardbeving in april 2015 belde Elisha, 15, ons op: ‘We are fine. No house, no food, we are fine.’ Ze bedoelde: we leven nog. En daarna ‘Can you help?’ Wij: ‘But how?’ ‘You choose’, antwoordde ze.

Balthali werd sterk geraakt door de aardbeving: alle mensen die we er kennen, kunnen niet meer in hun huizen wonen, ze wonen nog steeds in tijdelijke schuilplaatsen van metalen platen. In december 2016 woonden we een week met hen in de shelters en ondervonden we zelf hoe moeilijk dat is… Gebrek aan hygiëne, aan privacy, aan bescherming tegen de weersomstandigheden en vooral: gebrek aan perspectief door het uitblijven van overheidssteun. De school in de wijk Balthali 4 kreeg door de aardbeving een ‘rode sticker’: ze was onbetreedbaar. Na twee jaar zijn sommige klassen nog altijd onbruikbaar. Een aantal klassen zijn weer in gebruik genomen, maar we konden de barsten zien en betrouwden het zelf niet helemaal. Er zijn ook twee tijdelijke klassen ingericht. Het gewone leven in Balthali gaat weer door: de mensen wonen in de metalen noodwoningen, hun vee woont in de gebarsten huizen. De familie van Rayzeena heeft op de onbruikbare eerste verdieping van hun huis een… kippenkwekerij ingericht. De mensen planten rijst en in deboomgaarden groeien mandarijnen. Er heerst over het algemeen een blije, optimistische sfeer.

Puja, een meisje uit Balthali


In mei 2015 hebben we aanvankelijk (discreet) voor noodhulp gezorgd voor de families die we er goed kennen: tentzeilen, rijst, maandverband, via de netwerken die we in Nepal hebben. Vrij snel zijn we van die noodhulp overgestapt naar een meer structurele samenwerking, waar we het meest voorstander van zijn. We vinden het zinvol om de meisjes te ondersteunen, want zij hebben moeilijker toegang tot onderwijs, studeren dikwijls minder lang dan jongens, en krijgen over het algemeen minder kansen dan jongens (zoals in zovele landen in onze wereld…) Samen met Solar Cinema Nepal hebben we een cultureel-educatieve samenwerking tot stand gebracht. Ons eerste aandachtspunt was ICT-vorming. We vinden dit belangrijk omdat dit dorp niet ver van de hoofdstad ligt en de mensen deze vaardigheden kunnen gebruiken, bijvoorbeeld om werk te vinden. We hebben

  • voor een laptop gezorgd voor acht families die we goed kennen. 5 laptops daarvan werden gedoneerd door de Belgische vzw YouBridge. Het is de bedoeling de meisjes aan te moedigen, ‘to empower them’, hen rolmodellen te laten worden voor hun gemeenschap
  • voor een laptop gezorgd voor de school
  • voor ICT vorming gezorgd, zowel voor de leraren als voor de meisjes en hun families

We denken dat we er in elk geval in geslaagd zijn de meisjes weer moed te geven, een vooruitzicht.

We zorgen er ook voor dat de ondersteuning niet alleen naar de families gaat, maar dat ook het dorp er baat bij heeft. We willen er over waken het evenwicht in het dorp niet te verstoren. Solar Cinema Nepal is gestart met een driejarenplan om het onderwijs in het dorp te verbeteren. Naast ICTvorming zijn ze begonnen met ‘life skills’ voor de jongste kinderen, vooral rond hygiëne en gezondheid. Zij voorzien ook vorming voor de leraren die vaak weinig pedagogische scholing hebben gekregen. Onderwijs in Nepal komt doorgaans neer op ‘nazeggen wat de leraar voorzegt’ en ‘overschrijven uit het leerboek’. Kritisch denken en creativiteit worden weinig gestimuleerd, maar Nepalese intellectuelen zijn zich sterk bewust van de nadelen van deze onderwijsvisie. Vanuit België bieden wij Solar Cinema Nepal naast financiële steun ook pedagogische ondersteuning door te informeren rond bestaande methodes voor bijvoorbeeld traumaverwerking of leesbevordering. We overleggen met het team rond workshops en ontwerpen met hen samen een educational kit voor de basis scholen in het dorp, met gebruikstips in het Engels en Nepali. In december hebben we de school van Balthali 4 bezocht en met de directie, leraren, leerlingen en ouders gesproken over hun moeilijkheden en bezorgdheden, over de kansen en de mogelijkheden voor de toekomst van de school. We hebben samen beslist om een ‘museumklas’ in te richten rond de landbouwtradities in het dorp. De leerlingen zullen traditioneel landbouwgereedschap verzamelen en leren over de gewassen en teeltmethoden uit de streek. Zij zullen informatie vragen aan hun families en aan de vele landbouwers in het dorp, de tentoonstelling samenstellen, de voorwerpen fotograferen, zorgen voor teksten en dan het hele dorp uitnodigen. Op die manier hopen we dat de jongeren interesse krijgen voor het landbouwgebeuren, dat er een sterke band komt tussen de generaties, dat de mensen trots kunnen zijn op hun cultuur, en dat de ouders dichter bij de school betrokken worden.

Het tweede, culturele luik van het project is een filmproject. Solar Cinema Nepal gaat met een filmuitrusting op zonne-energie naar de dorpen, leert de dorpelingen hun eigen situatie filmen en gebruikt visiedagen als methode om discussie te bevorderen en de mensen te emanciperen. Het cultureel-educatieve project loopt in de zes dorpen van ‘Groot-Balthali’ en de bijhorende scholen. Op die manier proberen we op basis van evenwaardigheid Nepalese ontwikkelingswerkers te ondersteunen zodat de mensen zich bewust worden van hun situatie, leren opkomen voor hun rechten en zo zorgen voor het verbeteren van hun leefomstandigheden. De foto’s geven een beeld van het gewone leven in Balthali, van de impact van de aardbeving, van de training rond hygiëne in de lagere school en van de plechtige uitreiking van de laptops.

Meer over Solar Cinema Nepal vindt u op https://www.facebook.com/Solar-Cinema-Nepal-1534191800193268/?fref=ts en http://solarcinemanepal.com/

Zou u de initiatieven van CEPP en Solar Cinema Nepal graag ondersteunen? Uw bijdrage is zeer welkom op rekeningnummer BE32 2200 7878 0002 van BIKAS vzw, met als vermelding ‘Vrienden van Paul en Carine’. Dankuwel!

 

 Een Beeldverhaal

Januari 2017

In november 2016 hebben we een maand samengewerkt met CEPP, het Nepalese Centre for Educational Policies and Practices. Zij willen de kwaliteit van het basisonderwijs verbeteren in overheidsscholen op het afgelegen platteland, voornamelijk in de driehoek Sindhuli/Makwanpur/Rautahat in de Inner Terai, ten zuiden van Kathmandu, en ook in Dolakha District aan de Tibetaanse grens. Wij hebben samen met de CEPP medewerkers 4 ‘crash trainings’ gegeven: erg praktische vormingen voor ECD-classes (Early Childhood Development – kleuterklassen) en Class 1, 2 en 3 van het lager onderwijs. Op vijf andere plaatsen hebben we overlegd met ouders, leerkrachten, de oudervereniging, leerlingen, het schoolhoofd en CEPP-medewerkers, over hoe een bepaalde school nog kan verbeterd worden.


Wat hieronder volgt is een impressie in woord en beeld…
Bekijk statische slideshow

Wij werken samen met CEPP, het Centre for Educational Policies and Practices, een Nepalese ngo die de kwaliteit van het basisonderwijs wil verbeteren. Ze ondersteunen de overheidsscholen, waar het onderwijs gratis is. CEPP wil ervoor zorgen dat ook de armste kinderen goed onderwijs krijgen, door ouders te informeren over hun rechten en door leerkrachten te motiveren.


Uw bijdrage aan het project is meer dan welkom op het rekeningnummer BE32 2200 7878 0002 van Bikas, met de vermelding "Vrienden van Paul en Carine."

Paul en Carine Hartelijk dank!