Pokra School in Bhadure – Kavre District

Update Augstus 2023

 

Bikas engageert zich om in Badure een extra verdieping op het bestaande schoolgebouw te bouwen. 


Er waren reeds verschillende overlegmomenten en zelfs bestuursleden van Bikas bezochten tijdens hun Nepalreis dit toekomstige project. De offerte is gemaakt en alles is klaar om te beginnen na het regenseizoen. 


Tijdens de moesson is het haast onmogelijk om met zwaar vervoer over veldwegen te rijden. Aardewegen veranderen dan in modderpoelen en werken in deze omstandigheden is niet mogelijk. Maar niettegenstaande men fysiek niets kan aanvangen, is er op administratief vlak wel belangrijk werk geleverd. 


De MOU (Memorandum of Understanding), het contract is ondertussen door alle partijen ondertekend. 
Voor dit project werkt BIKAS samen met de schoolgemeenschap van de Pokraschool en met de Franse vzw Saint Chamond Espoir.
Zoals bij zowat al onze projecten dient de lokale gemeenschap 25% van de kosten zelf te dragen. Dit is niet altijd gemakkelijk maar toch staan we erop daar we het belangrijk vinden dat ook zij hun steentje bijdragen. Zo gaat men zich ook veel meer inzetten voor het project dat voor hun welzijn is, voor verbetering van onderwijs in hun dorp.
Terwijl de schoolgemeenschap 25% van de kosten zal dragen zal BIKAS samen met de Franse vzw de resterende 75% voor zich nemen.

Ondertussen heeft de schoolgemeenschap goed nieuws gekregen.
Babu Lal Tamang, die als Nepalese coördinator voor dit project fungeert, liet ons weten dat er ook geld wordt vrijgemaakt door de plaatselijke overheden, wat het lokaal engagement ten goede komt.

Wij kijken uit naar het einde van het regenseizoen zodat de goederen en het werkmateriaal kunnen geleverd worden en de werken echt van start kunnen gaan. 
Maar voorlopig moeten we dus nog even geduld hebben …

Wil je dit nieuwe project steunen dat kan dit op het rekeningnummer van Bikas BE32 2200 7878 0002 met vermelding Pokra school.


Alvast bedankt voor jullie steun 

Betty Moureaux
Voorzitter BIKAS VZWMei 2023

De Pokraschool krijgt een verdieping extra...

De Pokra school vraagt hulp om een verdieping bij de bouwen op hun bestaande school. Het aantal leerlingen stijgt alsmaar en er zijn onvoldoende klassen die groot genoeg zijn om al de studenten in onder te brengen. Nu werkt men vaak in shiften om de zestig leerlingen per klas een kans te geven op onderwijs.

De school die enkele jaren geleden werd gebouwd, voldoet aan de vereisten om er nog een verdieping op te bouwen. Men had toen al voorzien dat uitbreiding mogelijk was en ervoor gezorgd dat de fundamenten diep en stevig genoeg waren. Boven op de bestaande vier klassen kunnen zonder problemen nog eens vier klassen gebouwd worden.

Toen ik in het najaar van 2022 de school bezocht, smeekte men mij om hulp. We hebben de ingenieur Guna, die ons hielp met de waterprojecten van Manjuwa en Mane Vigur, gevraagd om de toestand te gaan bekijken en alles in kaart te brengen. De Franse organisatie Saint Chamond Espoir, waarmee we reeds samenwerkten voor het Mane Vigur waterproject, is bereid om ook nu mee te helpen. Zowel de Franse vzw als Bikas vzw zullen ieder de helft van het project financieren. Uiteraard zal er ook een inbreng van de schoolgemeenschap zijn. Het project zal ongeveer 60 000 euro kosten.

Binnen Bikas zal het de werkgroep van Haku zijn die dit project onder hun hoede zal nemen. We zijn volop met de MOU, de overeenkomst, bezig en we hopen nog voor het regenseizoen met de werken te kunnen starten. In onze volgende tijdschriften zal je ongetwijfeld meer kunnen lezen over dit nieuwe project.

Wil je dit nieuwe project steunen dat kan op het rekeningnummer van Bikas BE32 2200 7878 0002 met vermelding Pokra school.

Alvast bedankt voor jullie steun

Betty Moureaux Voorzitster BIKAS VZW