Feestelijke opening van het verlengde Ezelspad

Feest in Mallaj:

November 2018

Op 15 oktober laatstleden, net een jaar nadat het oorspronkelijke Ezelspad werd geopend, had een delegatie van BIKAS het genoegen om de uitbreiding van datzelfde Ezelspad ter plaatse te vieren. Tijdens de afgelopen zomer is het Ezelspad – dat vanuit Beni steil omhoog klimt – over zo’n extra 280 meter verhard, zodat het nu tot aan de ingang van het dorp in beton is uitgevoerd. Dit kon gebeuren dankzij onder meer een financiering door de provincie Antwerpen. Bikas voorzitster Betty Moureaux bracht, tijdens haar terugkeer van een trekking ten zuiden van de Annapurna, een hele groep Vlamingen (en één Nederlander) mee. Al een eind voor we het dorp bereikten, stond ons de plaatselijke fanfare op te wachten. We werden verwelkomd, met khata’s en bloemen, door Tek Bahadur Baruwal, de lokale projectleider voor het Ezelspad.

Feest in Mallaj

Onder muzikale begeleiding stapten we door het bos verder naar het dorp, waar de nodige toespraken door de notabelen van het dorp werden gehouden en aangehoord. Hoogtepunt was het doorknippen van het lint door de Bikas voorzitster aan de toegangspoort naar het Ezelspad. Daarna werd het nieuwe stuk van het pad feestelijk ingewandeld.

 

Onderweg naar Beni brachten we ook nog een bezoek aan de ‘Shree Vidya Jyoti Higher Secondary School’. De dorpsgemeenschap zou graag een viertal leslokalen in een oud schoolgebouw renoveren en verzocht daarvoor om steun van Bikas. We laten deze vraag over aan de wijsheid van het bestuur. Er zal moeten gewikt en gewogen worden of het zeventigjaar oude gebouw voldoet aan de voorwaarden om te kunnen blijven functioneren als schoolgebouw. We houden onze sympathisanten op de hoogte van de verdere evolutie. Omer D’Hondt, webmaster Bikas

Met dank aan de provincie Antwerpen voor de sponsoring van dit project.


Het Ezelspad wordt verlengd!

Augustus 2018

Door het succes van het ezelspad – het Dilphant-Kotghar voetpad – dat Beni verbindt met de hoogvlakte worden ook de paden op de hoogvlakte veel intenser gebruikt. Een deel van de paden op de hoogvlakte gaat doorheen zompige velden. Deze paden zijn tijdens de moesson een ware modderpoel. En dat wil de lokale gemeenschap verhelpen. In een vorig artikel kon de lezer meer vernemen over de inwijding van het ezelspad op 14 oktober 2017. Het ezelspad (ook geschikt voor vlot transport van goederen door ezels gedragen) is een pad van 2 meter breedte met 1663 treden én armleuning langsheen een 500 meter hoge rotswand. Dat ezelspad vormt dé toegang van deze afgelegen dorpen naar de vallei en het daar gelegen stadje Beni met een verdere verbindingsweg naar Pokhara. Voordien was hier een uiterst smal padje – 40 cm – waar elk jaar wel één of meerdere doden vielen (in bijzonder tijdens de moesson) en waar men elkaar met moeite kon passeren. Het huidige project bestaat uit het verharden van twee stroken van het toegangspad naar het ezelspad. Sedert de ingebruikname van dit ezelspad is er een spectaculaire toename van de verplaatsingen door de 12 000 inwoners van de hoogvlakte naar de vallei en vice versa. Deze opmerkelijke toename maakte dat het heel smalle toegangspadje op de hoogvlakte, dat naar de start van het nieuwe bergpad leidt, deze continue stroom van mensen niet aankan. Dit toegangspad is nog steeds berekend op het oude smalle bergpad dat vele mensen niet durfden te nemen. Op twee plaatsen is het toegangspad vanuit de zeven hoogtedorpen naar het ezelspad problematisch, wegens de voortdurende modder. Steeds meer worden daar ook de velden beschadigd door mensen die rond de modderpoelen heen willen stappen.

Voorstel verlenging ezelspad

Het gaat om een strook van 200 meter en een strook van 280 meter. BIKAS vertegenwoordigers bezochten dit toegangspad bij de opening van 14 oktober 2017 en konden dit alleen maar bevestigen. Met de lokale gemeenschap is nu overeen gekomen dat hun bijdrage erin bestaat om de eerste 200 meter te verharden door er een voldoende brede betonstrook van te maken en dat dan Bikas de volgende strook van 280 meter zal sponsoren. Hiervoor is er eind maart 2018 een co-financieringsdossier ingediend bij de provincie Antwerpen. Het project van Bikas bestaat dus uit het verharden van een pad met een uitgewerkt afwateringssysteem, dat bestaat uit een afwateringsgeul en een afwateringskanaal onder het pad door. Daarom zal er ook een zijmuurtje moeten komen. In het verlengde van het ezelspadproject wil dit ontwerp ook de verdere vlotte toegang bevorderen naar de vallei, dit zowel voor de lokale bevolking, de (lokale en internationale) toeristen, de dieren, de leerlingen en studenten. Dit vergroot de toegang tot de gezondheidszorg en versterkt de handel in landbouwproducten. Het bureau van de landelijke uitvoerende macht van de gemeente VDC Jaljala schreef het project uit. De begroting bedraagt 7 681 euro.

Werken in uitvoering Augustus 2018

De werken zijn voorzien van half april tot half juni 2018. Afhankelijk van de komst van de moesson, waardoor uitstel steeds mogelijk is, voorzien we de oplevering pas in oktober-november 2018. Dan gebeurt ook de overdracht van dit project aan de lokale VDC. Er is een bezoek van Bikas afgevaardigden voorzien voor de oplevering en de overdracht… en dan hopen we je te informeren over deze opening.

Met dank aan de provincie Antwerpen voor de sponsoring van dit project.


Oktober 2017

In oktober 2017 waren ex-voorzitster Jill Vervoort en ondervoorzitter Karel Arets samen met een groep van Vlamingen op bezoek in Beni waar het ezelpad ligt. Na de hevige moessonperiode van vorige zomer was het pad op bepaalde stukken serieus beschadigd en waren herstellingswerken nodig. De dorpelingen hebben met de steun van Bikas deze restauratie tot een goed einde brachten.

Feestelijke opening van het vernieuwde Ezelspad

Toen Jill en Karel op 14 oktober het ezelpad bezochten werden zij in de bloemetjes en in de verf gezet, een teken van respect. Het ezelpad dat dagelijks door honderden mensen wordt gebruikt was weer in ere hersteld en dit werd gevierd.

In December bezocht ook onze voorzitster, Betty Moureaux het ezelspad.

Er kwam een vraag van het lokaal bestuur om het pad met 280 meter te verlengen, zodat het verdere aansluiting zou geven naar de school en het dorp dat hoger gelegen is. Op de bestuursvergadering van 16 december werd deze aanbesteding goedgekeurd en deze werken zullen in 2018 worden gedaan. Wie ooit in Beni komt kan dit pad zeer gemakkelijk herkennen als een grote witte streep die tegen de oostelijke bergflank ligt. Ter hoogte van de Kalipul-brug die over de Kali Gandaki rivier gaat, ligt de rode toegangspoort. Betty Moureaux - Voorzitster BIKASApril 2017

In de loop van 2014-2016 heeft BIKAS, met steun van o.m. GROS Assenede, het ezelspad-project gesponsord in Nepal. Hierdoor kon de lokale Nepalese gemeenschap een veelgebruikt steil, smal en gevaarlijk bergpad verbeteren en veiliger maken. Het 1,315 km lange pad werd aangelegd in 1663 traptreden van gewapend beton en voorzien van een reling van 600 betonnen palen met stalen buizen ertussen. Het werd verbreed tot 2 meter waardoor het nu ook door lastdieren kan gebruikt worden. Vandaar de naam ‘het ezelspad’. Het eerste deel verbindt de hoger gelegen dorpsgemeenschappen Majhafant, Lekhafant, Baskharka, Salija in het Parbat district en Mahabhir in het Myagdi district met de vallei en het handelscentrum van Beni, ook Myagdi district, zo’n 500 meter lager. Hierdoor wordt het transport van producten langs het pad veiliger, sneller en goedkoper. Het gaat om vervoer van rijst, graan, gierst, maïs, mosterd, groenten, sinaasappelen, aardappelen en ook producten van dierlijke oorsprong zoals melk, eieren en kippen.

In een tweede faze werd op dezelfde manier een aftakking aangelegd naar de school in Majhafant, voor de veiligheid van de schoolgaande kinderen. Deze uitbreiding bestaat uit 423 treden en 127 palen in beton met stalen buizen ertussen. Het is 355 meter lang. Het totaal budget van de beide fases bedroeg 63 700 euro waarvan BIKAS 43 154 euro voor haar rekening nam. In juli vorig jaar echter zorgde een combinatie van naschokken en hevige moessonregens voor schade aan het afgewerkte ezelspad. Op twee plaatsen deed een aardverschuiving een deel van de berghelling afglijden samen met stukken van de betonnen trap en reling. De schade was gelukkig beperkt: Dicht bij de voet van het bergpad was 25 meter pad afgescheurd en hogerop was een gat van zes meter diep ontstaan onder het pad. De totale kosten voor herstel werden geschat op 1 900 euro. Eigenlijk is deze kost maar een schijntje als we dat vergelijken met wat een minimale ingreep aan een weg wel kost in België! Het lokale comité voor het ezelspad vroeg opnieuw financiële hulp aan BIKAS. Dat werd goedgekeurd onder de gebruikelijke verdeelsleutel: twee derde van de kosten gedragen door BIKAS en de rest door de lokale bevolking. Om de gedane investeringen aan het bergpad hun nut voor de bevolking te laten behouden, was herstel uiteraard noodzakelijk.

WAAR STAAN WE VANDAAG?

Het punt met de grootste schade is hersteld. Het comité rap- porteert dat deze reparatie zeer moeilijk was, evenwel zonder verdere uitleg. Mogelijk was de stabiliteit van de ondergrond de oorzaak. Er moest 36 meter in plaats van 25 meter heraangelegd worden. Voor de reling waren 14 nieuwe betonnen palen nodig.

Aan het tweede punt, bij het zes meter diepe gat, is de herstelling nog bezig. Bijgaande foto’s tonen de werken en het herstelde pad.

Op de foto met de 36 meter herstelling van het eerste gedeelte kan het herstelde deel herkend worden aan de betonnen relingpalen die nog niet zwart-wit geverfd zijn.