Pokra School in Bhadure – Kavre District

Pokra
 

Maart 2024

In Bhadure zijn we bezig met op de Pokraschool een verdieping bij te bouwen. Door het groeiend aantal leerlingen is een uitbreiding noodzakelijk om alle studenten deftig te kunnen huisvesten.


Wekelijks krijgen we informatie en foto’s binnen en zien we dat de werkzaamheden goed vooruitgaan.


De goederen worden in Banepa aangekocht, een stadje dat enkele uren verwijderd is van Bhadure. Met grote vrachtwagens wordt alles tot dicht bij de school aangeleverd. Vanaf dan dient alles fysiek door mensen gedragen te worden. Zowel mannen als vrouwen helpen mee om met man en macht de goederen op de juiste bestemming te krijgen.

Pokra


Men ziet er op toe dat de materialen van goede kwaliteit zijn. Hiervoor zijn er drie controles. Enerzijds de aannemer die zelf de aankopen gaat doen en degelijk materiaal kiest. Anderzijds ook de schoolgemeenschap en de lokale overheid die mee controleren of de kwaliteit goed is en of de prijs ook correct is.
Ondertussen is het grootste deel van het metselwerk gedaan. Er werden zuilen en muren geplaatst en ook werden de houten ramen ingemetst.
In Nepal heeft men een geheel andere werkwijze dan bij ons. Bij ons worden de ramen pas opgemeten en geplaatst als de ruwbouw klaar is. In Nepal plaatst men eerst de ramen en bouwt er dan rond.

Pokra


Ondertussen is men volop met de dakwerken begonnen. Dit zijn de grootste en moeilijkste werken die al vlug enkele weken in beslag nemen. Hiervoor gaat men in de bossen bomen kappen en ter plaatste tot planken en balken verzagen. Deze stukken worden voor het dak gebruikt. Een deel van het materiaal wordt ook aangekocht.

Pokra


Wil jij dit schoolproject steunen dan kan dit door een bijdrage te storten op het rekeningnummer van BIKAS BE32 2200 7878 0002 met de vermelding ‘Pokraschool’


Alvast bedankt voor jullie steun,


Betty Moureaux, voorzitster Bikas 

Update Februari 2024

Recente beelden van de Pokra school begin 2024

Pokra

 

Update December 2023

 

In de Pokra school van Bhadure in het Kavre district vraagt men om te helpen om vier klassen bij te bouwen op hun bestaande schoolgebouw.

Toen ik de school vorig najaar bezocht, hoorde ik dat er een tekort aan klassen was. Leerlingen komen er in shiften naar school omdat de lokalen te klein zijn. Samen met Babu Lal, de lokale projectcoördinator en Guna de ingenieur, bezocht ik de school waarvoor we enkele maanden geleden al een overeenkomst maakten. Er werd een overleg voorzien met Uper Tamang, het schoolhoofd, met Lal Kumar Pakhrin van de lokale regering en met verschillende leerkrachten die hun vrije dag hadden opgeofferd om dit overleg bij te wonen.

 

Pokra
Eerste steenlegging 

 

Het werd een vruchtbare vergadering en er werden concrete afspraken gemaakt. Door het regenseizoen, de eindejaarsfeesten (Dashain en Tihar) en omdat iemand van de aannemers een trekking aan het gidsen was, waren de werken nog niet begonnen. Er werd tijdens de vergadering beslist dat de werken op 11 december zouden starten. Eind november zullen de eerste gelden worden overgeschreven zodat de aankopen van de materialen kunnen gebeuren.

Bikas, die dit project zal financieren, werkt hiervoor ook samen met de lokale regeringen en met de Franse vzw Saint Chamond Espoir. Bikas zal 37,5 procent van de totale kosten dragen en zal ook mee toezien dat alles correct verloopt. Guna, de ingenieur en Utpal Lama, de aannemer, zullen er samen met diens zoon Lama Saphal Tamang op toezien dat er degelijk materiaal wordt aangekocht en dat de werken goed uitgevoerd zullen worden. Ieder van hen heeft al meegewerkt aan het nabijgelegen succesvolle Mane Vigur waterproject en zij staan nu klaar om ook dit project in goede banen te leiden.

 

Pokra
Levering bouwmateriaal

 

Er werden contacten uitgewisseld zodat we telkens als er werken plaatsvinden foto’s en informatie krijgen van wat er gebeurt. Met de sociale media is het tegenwoordig gemakkelijk om projecten op de voet te volgen en indien nodig meer informatie op te vragen of mocht het nodig zijn ergens bij te sturen. Wij kijken uit naar de eerste foto’s die gaan binnenkomen en duimen mee dat dit project goed zal verlopen zodat honderden leerlingen eindelijk voldoende plaats krijgen om les te volgen.

Wil jij dit schoolproject steunen dan kan dit door je bijdrage te storten op het rekeningnummer van Bikas BE32 2200 7878 0002 met de vermelding ‘Pokra school’.

Alvast bedankt voor jullie steun!

Betty Moureaux, voorzitster BikasUpdate Augstus 2023

 

Bikas engageert zich om in Badure een extra verdieping op het bestaande schoolgebouw te bouwen. 


Er waren reeds verschillende overlegmomenten en zelfs bestuursleden van Bikas bezochten tijdens hun Nepalreis dit toekomstige project. De offerte is gemaakt en alles is klaar om te beginnen na het regenseizoen. 


Tijdens de moesson is het haast onmogelijk om met zwaar vervoer over veldwegen te rijden. Aardewegen veranderen dan in modderpoelen en werken in deze omstandigheden is niet mogelijk. Maar niettegenstaande men fysiek niets kan aanvangen, is er op administratief vlak wel belangrijk werk geleverd. 


De MOU (Memorandum of Understanding), het contract is ondertussen door alle partijen ondertekend. 
Voor dit project werkt BIKAS samen met de schoolgemeenschap van de Pokraschool en met de Franse vzw Saint Chamond Espoir.
Zoals bij zowat al onze projecten dient de lokale gemeenschap 25% van de kosten zelf te dragen. Dit is niet altijd gemakkelijk maar toch staan we erop daar we het belangrijk vinden dat ook zij hun steentje bijdragen. Zo gaat men zich ook veel meer inzetten voor het project dat voor hun welzijn is, voor verbetering van onderwijs in hun dorp.
Terwijl de schoolgemeenschap 25% van de kosten zal dragen zal BIKAS samen met de Franse vzw de resterende 75% voor zich nemen.

Ondertussen heeft de schoolgemeenschap goed nieuws gekregen.
Babu Lal Tamang, die als Nepalese coördinator voor dit project fungeert, liet ons weten dat er ook geld wordt vrijgemaakt door de plaatselijke overheden, wat het lokaal engagement ten goede komt.

Wij kijken uit naar het einde van het regenseizoen zodat de goederen en het werkmateriaal kunnen geleverd worden en de werken echt van start kunnen gaan. 
Maar voorlopig moeten we dus nog even geduld hebben …

Wil je dit nieuwe project steunen dat kan dit op het rekeningnummer van Bikas BE32 2200 7878 0002 met vermelding Pokra school.


Alvast bedankt voor jullie steun 

Betty Moureaux
Voorzitter BIKAS VZWMei 2023

De Pokraschool krijgt een verdieping extra...

De Pokra school vraagt hulp om een verdieping bij de bouwen op hun bestaande school. Het aantal leerlingen stijgt alsmaar en er zijn onvoldoende klassen die groot genoeg zijn om al de studenten in onder te brengen. Nu werkt men vaak in shiften om de zestig leerlingen per klas een kans te geven op onderwijs.

De school die enkele jaren geleden werd gebouwd, voldoet aan de vereisten om er nog een verdieping op te bouwen. Men had toen al voorzien dat uitbreiding mogelijk was en ervoor gezorgd dat de fundamenten diep en stevig genoeg waren. Boven op de bestaande vier klassen kunnen zonder problemen nog eens vier klassen gebouwd worden.

Toen ik in het najaar van 2022 de school bezocht, smeekte men mij om hulp. We hebben de ingenieur Guna, die ons hielp met de waterprojecten van Manjuwa en Mane Vigur, gevraagd om de toestand te gaan bekijken en alles in kaart te brengen. De Franse organisatie Saint Chamond Espoir, waarmee we reeds samenwerkten voor het Mane Vigur waterproject, is bereid om ook nu mee te helpen. Zowel de Franse vzw als Bikas vzw zullen ieder de helft van het project financieren. Uiteraard zal er ook een inbreng van de schoolgemeenschap zijn. Het project zal ongeveer 60 000 euro kosten.

Binnen Bikas zal het de werkgroep van Haku zijn die dit project onder hun hoede zal nemen. We zijn volop met de MOU, de overeenkomst, bezig en we hopen nog voor het regenseizoen met de werken te kunnen starten. In onze volgende tijdschriften zal je ongetwijfeld meer kunnen lezen over dit nieuwe project.

Wil je dit nieuwe project steunen dat kan op het rekeningnummer van Bikas BE32 2200 7878 0002 met vermelding Pokra school.

Alvast bedankt voor jullie steun

Betty Moureaux Voorzitster BIKAS VZW