Het Manjuwa Waterproject


Kalender 2021 nu verkrijgbaar!

Augustus 2020

Toen de lockdown op 23 maart in Nepal aanving waren de werken in Mahure net gestart. We vreesden dat ons project voor maanden zou stilvallen maar niets was minder waar.
Daar waar in de grote steden mensen verplicht moesten binnen blijven en alles gesloten was, kon men in de dorpen zonder problemen verder werken.
Vele dorpelingen die bij de start van de coronacrisis uit de Kathmanduvallei wegvluchtten, waren nu in hun dorp en wilden niets liever dan meehelpen aan dit project.
Sinds de aardbeving van 2015 was dit dorp van elke vorm van watertoevoer afgesneden. Men was genoodzaakt om met kruiken af te dalen tot de rivier om het dagelijks levensnoodzakelijke water te halen.

Nu het project eindelijk uit de startblokken was geschoten , wilde men vooruit gaan.
Tot onze grote verbazing werden de goederen zonder al te veel problemen geleverd en kon men met man en macht de werken aanvatten.
Wat we in de volgende weken allemaal te zien kregen, tartte onze verbeelding. Bijna elke dag konden we via facebook de evolutie meevolgen.
Het is ongelofelijk wat er gerealiseerd werd. Zelfs toen half juni het regenseizoen begon, werkte men vlijtig verder. De foto's spreken voor zich.

Ondanks de beperkte middelen die er voorhanden waren, werd er een enorme vooruitgang geboekt. De professionaliteit die men aan de dag legt, verdient alle respect.
Vele handen maken veel werk en het is dan ook heel mooi om te zien dat zovele dorpelingen samenwerken aan dit mooie en o zo broodnodig project.


Na het bouwen van de twee watertanks begon men de pompleiding te plaatsen. Vanaf de reservoirs vertrekken de hoofdleidingen waarop men later de huisaansluitingen zal maken. De PE buizen worden met spiegelglas aan mekaar gezet.
Het graafwerk wordt allemaal met de hand gedaan omdat een graafmachine onmogelijk op deze steile plaatsen kan komen. Daarbij zitten er vaak stenen en rotsen in de weg die men dient uit te graven. Dat dit allemaal veel arbeid vereist, kan je je wel inbeelden.
We zijn dan ook enorm trots op de samenwerking die dit project in een stroomversnelling brengt.


Ook de samenwerking tussen de werkgroepen binnen Bikas is fantastisch.
Vanwege het hoge kostenplaatje zijn de krachten gebundeld tussen de groep van Haku, Khanbari, Wijnegem en het Jo Logghe Noodfonds. Op deze manier kunnen we samen dit waterproject voor de mensen uit het Kavre district realiseren.

Hierbij doen we een warme oproep om dit levensnoodzakelijke waterproject te steunen.
Storingen zijn welkom op BE32 2200 7878 0002 met vermelding Manjuwa

Voor meer foto’s kun je terecht op onze website: bikas.be/manjuwa en op facebook:
मञ्जुवा खानेपानी तथा सरसफाई -Manjuwa Drinking Water&Sanitation

Betty Moureaux, voorzitster en José Smulders, bestuurslid vzw BikasRecente Foto'sMei 2020

Nadat de overeenkomst tussen Bikas en de lokale gemeenschap was getekend, konden we een eerste schijf geld overschrijven.
Dadelijk is men begonnen met de aankoop van pijpleidingen en cement.
Alles werd met vrachtwagens van Benepa, de hoofdplaats van het Kavre district, naar het dorp Mahure gebracht. Mahure, waar het waterproject zich bevindt, ligt in de landelijke gemeenschap van Temal. De goederen werden er veilig bij de projectleider opgeslagen.
De metalen pijpleidingen werden besteld en liggen ondertussen in Benepa te wachten op transport om naar het dorp gebracht te worden.

Levering Materiaal


En toen strooide de lockdown roet in het eten en werd ook hier alles stilgelegd…
Momenteel gaat alle aandacht naar de coronacrisis. Vele mensen in de dorpen hebben geen idee wat er gaande is en geloven de talrijke valse berichten die circuleren. We hameren erop dat men de mensen de juiste informatie geeft en hoe ze zich moeten beschermen tegen het Covid-19 virus.
Het belang van hygiëne en handen wassen is hier primair.
Men hoopt dat het coronavirus niet tot de dorpen zal doordringen. Het is bang afwachten of ‘whishful thinking’ helpt…
Tot op heden is nog niemand ziek geworden maar de onzekerheid speelt parten. Een uitbraak zou hier catastrofale gevolgen hebben.

Uren in de omtrek is er geen aangepaste medische zorg mogelijk en is men op zichzelf aangewezen. Mensen leven kort op elkaar en het virus zou zich hier als een lopend vuurtje verspreiden.
Ook hier keerden vele mensen terug naar hun dorpen. Mensen die zich voordien in de Kathmanduvallei of elders gevestigd hadden, komen terug naar huis.
In de dorpen hoopt men te ontsnappen aan het voedseltekort dat in de steden dreigt. Ook in Mahure worden de velden bewerkt en heeft men nog voldoende te eten.

Rijst wordt zoals voordien aangevoerd vanuit Kathmandu of Benepa, dat op twee uren rijden van de hoofdstad ligt. We vernamen dat er al spoedig opnieuw rijst wordt geleverd. Als er plaats is op de vrachtwagens kunnen ook de pijpleidingen opgepikt worden en naar Mahure gebracht worden. Wie weet kan men dan toch nog verder werken …

We hopen dat deze moeilijke periode spoedig voorbij zal zijn zodat de dorpelingen terug hun dagelijks leven kunnen verder zetten. Laten we ook hopen dat deze crisis de mensen niet nog dieper in de miserie brengt.
De 209 gezinnen hunkeren al sinds de aardbeving van 2015 om terug drinkbaar water te krijgen. Nu worden ze opnieuw op proef gesteld en zullen ze weer moeten wachten. We volgen de situatie uiteraard nauwlettend op en staan paraat om te helpen daar waar nodig.

Wil jij het waterproject van Manjuwa helpen dan is jouw steun van harte welkom. De 209 gezinnen van stromend water voorzien, is een kostelijke zaak. Elk bedrag, groot of klein, is dan ook heel erg welkom.

Als de maatregelen, die de regering ons oplegt omwille van het coronavirus, het toelaten, wordt ons ontbijt dat gepland was voor 15 maart opgeschoven naar een latere datum in september.

Hou je mailbox en de website van BIKAS in het oog om op de hoogte te blijven.
De opbrengst van dit ontbijt gaat integraal naar het waterproject van Manjuwa.

Bijdragen kunnen gestort worden op het rekeningnummer van BIKAS BE32 2200 7878 0002 met als mededeling "Manjuwa"

José Smulders, bestuurslid vzw Bikas & Betty Moureaux, voorzitster vzw Bikas

PIDPA - Hidroplus

Met de steun van HidroPLUS, een project van Pidpa

Met HidroPLUS steunt Pidpa ontwikkelingsprojecten die zorgen voor duurzame watervoorziening en afvalwaterbehandelingen voor iedereen.Februari 2020

Zoals jullie al konden lezen in een vorig artikel zijn we in het district Kavre begonnen met een nieuw waterproject.
Na de grote aardbeving van 2015 was de bron die de dorpen van Mahure van water voorzag volledig droog gevallen.
Sindsdien moeten de mensen noodgedwongen 300 meter afdalen om water te halen, wat een zeer zwaar karwei is. Het zijn dan ook vooral de vrouwen en kinderen die dit werk dagelijks moeten doen.
Met het nieuwe waterproject voorzien we dat 209 gezinnen in de toekomst water tot aan hun huis zullen krijgen. Dit zal voor meer dan 1000 mensen een enorme verbetering zijn en een serieuze tijd- en werkbesparing.

In de afgelopen weken hebben we het water laten testen en werden de dorpsbewoners geadviseerd om zorgzaam met water om te gaan. Water is een kostbaar iets en er dient op de juiste manier mee omgesprongen te worden. We willen er mee over waken dat het water veilig is om te drinken. De mensen dienen bewust te zijn dat het water in Nepal niet altijd van de beste kwaliteit is. De Manjuwa watergemeenschap die opgericht werd, draagt een grote verantwoordelijkheid in het doorgeven van deze informatie.

Ondertussen is een MOU, een memory of understanding, opgesteld. Dit is een contract waarbij vastgelegd wordt wat er van de betrokken partijen wordt verwacht. Er staat duidelijk beschreven wanneer de betalingen gebeuren. Net zoals bij ons gebruikelijk is, krijgt men pas geld nadat er een bepaalde fase is afgewerkt.
De lokale gemeenschap wil naast het werk dat men reeds in het verleden deed nog extra bijdragen. Voor hen is het dan ook immens belangrijk dat er zo spoedig mogelijk water in hun dorp komt. Zij zullen 25% van de kosten op zich nemen door het leveren van gratis arbeid.
Zo wordt de betrokkenheid veel groter en zal men nadien ook veel meer zorg dragen voor het project wat de duurzaamheid alleen maar ten goede komt.

Zoals we reeds vermelden gaat dit over een duur project. Binnen Bikas zullen zowel de groep van Khandbari van José Smulders als de groep van Haku van onze voorzitster, Betty Moureaux meewerken om dit project te ondersteunen. Samen zetten zij er hun schouders onder zodat spoedig het levensbelangrijke water weer kan stromen in Mahure.

Wil je ons steunen dan kan dit door geld te storten op de rekening van Bikas vzw BE32 2200 7878 0002 met vermelding Manjuwa.

Op zondag 15 maart wordt er door José Smulders en Guy Der Kinderen in Oud-Turnhout een super ontbijt georganiseerd ten voordele van het Manjuwa waterproject. Allen daarheen voor een over heerlijk buffet waarmee je op een smaakvolle manier bijdraagt aan dit project.
Terwijl men smult van zoveel lekkers worden er beelden getoond van het project. Meer info over hoe inschrijven en waar dit doorgaat vind je verder bij de BIKAS Activiteiten.

José Smulders & Betty Moureaux


November 2019

In het voorjaar had ik contact met Rajendra Lama. Hij is afkomstig uit het Kavre district en vertelde me dat er in het dorp van zijn oom praktisch geen water meer is.
Na de aardbeving van 2015 was de bron die meer dan 200 huizen van water voorzag droog gevallen. Geen druppel water kwam er nog uit de mooie stenen kraan die ooit heel het dorp van drinkbaar water voorzag. Sindsdien waren de mensen genoodzaakt om ver af te dalen om water te halen. Er was wel nog een oude leiding die af en toe water gaf maar hier kon men niet op vertrouwen.
Het waren zware jaren geweest voor de mensen en sommigen trokken zelfs weg uit de dorpen.

De mooie stenen kraan die ooit heel het dorp van drinkbaar water voorzag

Rajendra toonde foto’s van kort na de aardbeving toen men reeds begonnen was om een waterproject op te starten. De lokale mensen hadden ondertussen al veel werk verzet maar al vlug bleek dat er geen financiële steun kwam en hier stopte hun verhaal.
Zoveel jaren later was het probleem nog even groot. Nog steeds moesten de mensen heel wat moeite doen om aan water te geraken.

In oktober ging ik ter plaatse kijken samen met Rajendra en Guna, de ingenieur die ook voor ons ander waterproject in Mane Vigur met ons samenwerkte.
Ik werd er met vele bloemenkransen onthaald en kon met eigen ogen zien hoe schrijnend de toestand was.


De mensen smeekten me om hun te helpen. Zij waren bereid om zo veel mogelijk mee te werken, zelfs een groot deel zonder vergoeding. Als we samen de handen in elkaar slaan zeiden ze, dan moet dit toch lukken.
We wandelden samen met een 20 tal mensen de 300 meter steil naar beneden. Hier waren er drie stroompjes waar men het zuivere water zou opvangen en het met een pomp naar boven brengen.


Ik zag dat er reeds werken uitgevoerd waren waarvan de ingenieur aangaf dat er hiervan toch een heel hoop nog bruikbaar was.
De opvangbekkens waren zeker nog goed. Het huisje dat dienst zou doen als pomphuis zou wel gedeeltelijk opnieuw gebouwd moeten worden zodat het aardbevingsbestendig zou zijn.
Zo fier al een gieter toonden de dorpsbewoners wat ze reeds gedaan hadden.

Boven in het dorp en op het hoogste punt had men zelfs al grote putten uitgegraven waar er grote watertanks zouden komen. In dit rotsachtige gebied was dit een huzarenwerk geweest. Dagen en dagen had men hier met man en macht gewerkt.
En toen was de boodschap gekomen dat er geen geld was om verder te werken…

We overlegden met de dorpsgemeenschap en de vraag naar hulp bleef zich herhalen opdat er eindelijk terug water zou stromen in hun dorp. Terug in Kathmandu volgden enkele lange besprekingen samen met Guna, de ingenieur. Elk detail werd nog eens overlopen en nagegaan wat de kost zou zijn voor dit grote project. Voor het gebruik van de pomp dient er immers ook een elektriciteitslijn aangelegd te worden.

Meer dan 1000 mensen, zo’n 209 huisgezinnen, zouden een eigen kraan krijgen aan hun huis. Ook de school, het klooster, de tempel en de hulppost zouden van water voorzien worden. In totaal 214 wateraansluitingen.
André, onze bevriende Belgische burgerlijke ingenieur, keek mee over onze schouders. Hij bestudeerde het technische gedeelte en toen hij zelf in november op vakantie naar Nepal ging, overlegde hij ter plaatse nog eens met Guna, de Nepalese ingenieur.

Om dit project te kunnen verwezenlijken is er veel geld nodig. Als kleine vzw proberen we veel te doen met onze fondsen maar misschien moeten we nu op zoek gaan naar een partner.
In Kathmandu legde ik contacten met Cha Ya een Oostenrijkse vzw die interesse toonde om samen te werken. We bekijken of dit mogelijk is, dat zou het gemakkelijker maken.
Sowieso zal Bikas voor dit waterproject een groot bedrag nodig hebben.
Wij hopen dat we de droom van de mensen van Mahure kunnen realiseren en dat er in de toekomst terug water zal stromen in het dorp.

Wil jij meehelpen aan dit grote project dan kan dit door geld te storten op de rekening van Bikas vzw BE32 2200 7878 0002 met vermelding Manjuwa.

Betty Moureaux
Voorzitster vzw Bikas