Manjuwa Waterproject

Provincie Antwerpen

Met de steun van de Provincie Antwerpen

PIDPA - Hidroplus

Met de steun van HidroPLUS, een project van Pidpa

Met HidroPLUS steunt Pidpa ontwikkelingsprojecten die zorgen voor duurzame watervoorziening en afvalwaterbehandelingen voor iedereen.

Mei 2023

Officiële opening van het waterproject

Ons gezelschap bestaande uit Karel Arets, ondervoorzitter Bikas, Guy en José Smulders, Annemie en Nancy werd op zaterdag 25 maart opgehaald door Rajendra die in de omgeving woont en die ons ter plaatse bracht.

Manjuwa

 

We wisten natuurlijk wel dat er een delegatie zou klaar staan om ons te ontvangen, maar de ontvangst overtrof toch onze verwachtingen. Er stond een echt orkest klaar met typisch Nepalese instrumenten, ook waren veel mensen ons aan het opwachten met de nodige sjaals, bloemen en kransen. De oprechte dankbaarheid was duidelijk aanwezig. Ook de medereizigers die ons project ondersteund hebben, waren zo sterk onder de indruk dat ze een traantje moesten wegpinken. Maar om eerlijk te zijn, ook wij hadden het moeilijk om droog te blijven en moesten naar onze zakdoek grijpen. De oudste man van het dorp kwam op ons af, pakte onze handen vast en dankte ons met de tranen in zijn ogen. Geloof me dit ontroerde ons diep, hij had de gezegende leeftijd van 94 jaar en heeft de hele ceremonie meegemaakt.

 

Manjuwa

 

Wat voor ons zo normaal is, namelijk water uit een kraantje te krijgen, was ginder al enige jaren niet meer mogelijk. Na het eten van een lekkere dal bhat begon de officiële opening. Dit gaat zoals gewoonlijk gepaard met speeches, dans en het uitreiken van de nodige oorkondes. Ook was er een boeddhistische priester aanwezig die een traditionele zegening kwam brengen Na een officieel gedeelte van meer dan drie uur gingen we het project bezoeken en openen. Toen beseften we pas wat 500 meter ver en 300 meter naar beneden gaan betekent. Ook is het pad naar beneden geen pad zoals wij dat kennen maar eentje waarbij je echt moet opletten om je enkel niet te verzwikken. Nadien zijn we boven de citernes gaan bekijken, gelukkig deden we dat met een jeep wat toch wel gemakkelijker ging.

 

Manjuwa

 

Dit project is al twee jaar klaar, maar werd vanwege Covid nu pas officieel geopend. Dankzij de hulp van de gemeentes Oud-Turnhout en Lille en van Pidpa (Provinciale Intercommunale Drinkwatermaatschappij der Provincie Antwerpen) en natuurlijk ook de Haku sponsors en sympathisanten zijn we in staat geweest om dit toch wel mooie project gerealiseerd te krijgen. Een dikke merci hiervoor.

Dhanyabad, dank vanwege Karel, Guy en JoséManjuwa verwelkoming

 

Februari 2023

In 2020 – 2021 realiseerden we met Bikas het prachtige waterproject van Manjuwa. Meer dan 202 gezinnen kregen voor hun deur een kraan met aansluiting op het nieuwe waternet. Voorheen spendeerden de mensen uren per dag om water beneden aan de bronnen te halen en op hun rug naar boven te sleuren. Dit was voornamelijk werk voor de vrouwen en kinderen.

Een elektrisch pompsysteem werd geïnstalleerd en zorgde ervoor dat het water zo’n 150 meter omhoog gestuwd werd om dan verdeeld te worden over de verschillende huizen. Opvangbekkens, watertanks, een waterzuiveringssysteem, kilometers pijpleidingen en honderden kranen werden aangelegd zodat er drinkbaar water kwam voor ieder huis. Voor ons lijkt het zo normaal dat er water uit de kraan komt. Voor deze mensen was het een droom die werkelijkheid werd.

In november laatstleden bezocht ik het project. Het werd een blij weerzien na drie jaar afwezigheid. In het najaar 2019 bezocht ik voor het eerst de dorpen en werd er overlegd wat Bikas kon doen samen met de dorpelingen. Enkele maanden later startte het waterproject.

De uitbraak van de coronapandemie zorgde voor onzekerheid maar toch verliep alles vrij vlot. De dorpelingen waren enorm gedreven en werkten in een ongezien tempo. Men wilde niets liever dan zo vlug mogelijk drinkbaar water hebben. Nu kon ik eindelijk met eigen ogen zien hoe het er allemaal uitzag en hoe goed het functioneerde.

De mensen waren buitengewoon fier om te tonen wat ze samen hadden gerealiseerd. Ik werd zeer hartelijk ontvangen en letterlijk in de bloemetjes gezet. Wat me het meeste bijblijft van dit korte bezoek was de dankbaarheid van de mensen. Een ouder vrouwtje nam mijn hand vast en terwijl ze me diep in de ogen keek zei ze heel oprecht: “Dhanyabad, dank je, jullie hebben mijn leven zo veranderd. Ik moet nu niet meer slepen en sleuren om water te halen. Nu kan ik aan de kraan bij mij thuis water nemen. Uit het diepste van mijn hart heel hartelijke dank”.

 

Waterkraan in Manjuwa

 

Het was zo hartverwarmend om dit te zien en te horen. We zijn met Bikas dan ook heel blij dat we op de hulpvraag van deze mensen konden ingaan en dat er met dit project een enorme levensverbetering kwam voor enkele honderden mensen. Binnen enkele maanden gaan Karel, ondervoorzitter en José bestuurslid, die samen met mij projectverantwoordelijke was, de inhuldiging van dit project bijwonen.

 

Waterkraan in Manjuwa

 

Door het vele harde werk van José, Guy, Karel en Jill om geld in te zamelen, hebben zij een zeer grote bijdrage geleverd aan dit prachtige project. De dorpelingen kijken er al naar uit om hen te ontvangen en in eigen persoon te kunnen bedanken. In het volgende tijdschrift zullen we het relaas kunnen lezen van de inhuldiging.

Betty Moureaux, Voorzitster vzw Bikas

Aan iedere sponsor en sympathisant zeggen wij “dhanyabad, dank” voor jullie steun! Ook de gemeenten Oud-Turnhout, Wijnegem, Lille, Mol en Zonhoven evenals de provincie Antwerpen en het drinkwaterbedrijf Pidpa willen we van harte bedanken voor hun bijdragen tot het welslagen van dit project.April 2021

Stromend Water in Manjuwa : Een droom is in vervulling gegaan! In 2019 werd aan Bikas gevraagd om te helpen bij een waterproject voor de Mahure dorpen in het Kavre district. Na de aardbeving van 2015 kregen de dorpen geen water meer en waren de mensen genoodzaakt om ver af te dalen om hun dagelijks water te halen. Vele uren per dag waren vooral vrouwen en kinderen met deze zware taak bezig. Nog geen anderhalf jaar later kunnen we met grote fierheid melden dat dit project tot een goed einde is gebracht. Een droom is in vervulling gegaan! Meer dan 1000 mensen, zo’n 209 huisgezinnen, hebben nu een eigen kraan aan hun huis. Ook de school, het klooster, de tempel en de hulppost worden van water voorzien. Het levensbelangrijke water stroomt naar de 214 wateraansluitingen.

 

Bij de dorpsbewoners was er een enorme gedrevenheid om zo vlug mogelijk dit project tot een goed einde te brengen. Zelfs de coronacrisis kon hun enthousiasme niet temperen. Het enige doel dat de dorpelingen voor ogen hadden, was om zo vlug mogelijk over stromend water te beschikken. Aan een verbluffend snel tempo werd er gewerkt. Aan de hand van de vele foto’s, die we op regelmatige tijdstippen toegestuurd kregen, volgden we de vooruitgang op de voet. Het verbaasde ons ten zeerste dat men ondanks de beperkte mogelijkheden en de weinige professionele werktuigen zeer professioneel werk leverde. Ze overbrugden een hoogteverschil van 300 meter om het bronwater uit de vallei naar boven te pompen. Ze legden een elektriciteitslijn aan waarop de pomp werd aangesloten. Vele kilometers waterleiding verdelen het water en bij ieder huis heeft men een kraan voorzien. Ook is er bij iedere kraan een meter geplaatst zodat men maandelijks het verbruik kan aflezen. Aan de hand van de meterstand wordt berekend hoeveel de (kleine) bijdrage is die men dient te betalen. Grote verbruikers moeten extra betalen.

 

Bikas vindt het belangrijk dat een project gedragen wordt door de lokale gemeenschap. Onze projecten zijn altijd van bepaalde duur en na realisatie dragen we het beheer en de verantwoordelijkheid over aan de lokale gemeenschap. Zoals contractueel vastgelegd is de laatste schijf betaald nadat alle voorwaarden voldaan zijn. Vanaf nu draagt de dorpsgemeenschap van Mahure zelf zorg voor hun project. Zij moeten zelf instaan voor de verdere opvolging en het onderhoud. Met de maandelijkse bijdragen die ze ophalen, kan men eventuele onderhoudswerken betalen, ook het loon van een toezichthouder.Jitlal Shrestsha kreeg een training en is belast met de dagelijkse controle en het onderhoud van de leidingen, de reservoirs, de watertanks en de pomp. Mogelijke problemen dient hij op te lossen en te rapporteren aan het watercomité.Geregeld wordt er vergaderd zodat alles goed opgevolgd kan worden en men kan ingrijpen waar nodig.

 

De lokale gemeenschap leverde 25 procent van de kosten van dit project onder meer met gratis arbeid. Bikas betaalde 75 procent van de totale kost, zo’n 112.600 euro. Binnen Bikas was het zowel de groep van Khandbari van bestuurslid José Smulders als de groep van Haku van onze voorzitster Betty Moureaux die dit project ondersteunden. Samen hebben zij hun schouders gezet onder dit project zodat het levensbelangrijke water weer kon stromen in Mahure. Maar het is dank zij de vele sponsors, die hun steentje bijdroegen, dat we dit geld bijeen hebben gekregen. Zonder jullie hulp hadden we dit mooie en zeer noodzakelijke project nooit kunnen realiseren. Onze dankbaarheid vanuit Bikas is dan ook heel groot aan iedereen die meehielp. Nog groter is de dankbaarheid van de dorpsbewoners van Mahure die ontzettend blij zijn met het water dat elke dag uit hun kraan loopt. Een jarenlange droom is eindelijk in vervulling gegaan! Aan iedere sponsor zeggen wij “dhanyabad, dank je wel” voor jullie steun! Elke druppel telt! Ook de gemeenten Oud-Turnhout, Wijnegem, Lille, Mol en Zonhoven evenals de provincie Antwerpen en het drinkwaterbedrijf Pidpa willen we van harte bedanken voor hun duit in het zakje. Dit najaar hopen we dit mooie project te bezoeken. We willen heel graag de hardwerkende dorpsbewoners bedanken voor hun enorme inzet en hun vlotte samenwerking. Heel graag willen we dan een glas water heffen op ieders gezondheid. Proost!

Betty Moureaux voorzitster en José Smulders, bestuurslid vzw Bikas Facebook: Manjuwa Drinking Water&SaniatationJanuari 2021

STROMEND WATER IN MANJUWA: Een droom gaat in vervulling!

Na de aardbeving van 2015 was de bron, die meer dan 200 huizen van water voorzag in de dorpen van Mahure in het Kavre district, droog gevallen. De mooie stenen kraan die ooit het hele dorp van drinkbaar water voorzag, gaf geen druppel meer. Jarenlang waren de mensen genoodzaakt om ver af te dalen om hun dagelijks water te halen. Elke dag nam deze taak uren in beslag. Het waren vooral de vrouwen die dit werk verrichtten en ook de kinderen die voor en na de school vele liters op hun rug naar boven sjouwden. Kort na de aardbeving had men een poging ondernomen om een waterproject op te starten. De dorpelingen waren vol enthousiasme aan de werken begonnen maar dit bleek al vlug onhaalbaar en onbetaalbaar. Deze onderneming bleek veel groter dan ze hadden gedacht en door gebrek aan financiële steun moesten ze al vlug de werkzaamheden staken. Aangezien er onvoldoende water op de velden kwam, kon men deze niet goed bewerken en bracht de oogst weinig op. Ook de hygiëne in de dorpen liet te wensen over. Het waren zware jaren voor de dorpelingen en sommigen trokken zelfs weg om ergens anders proberen te overleven. In het najaar van 2019 bezocht onze voorzitster Betty Moureaux de dorpen en zag dat na vier jaren het probleem nog even groot was. Nog altijd moesten de mensen heel wat moeite doen om aan water te geraken. Men hoopte om eindelijk een partner te vinden die zou meehelpen en niet met valse beloftes kwam, zoals eerder al was gebeurd. De mensen smeekten om hulp. Zij waren bereid om zo veel mogelijk mee te werken, zelfs een groot deel zonder vergoeding. Als we samen de handen in elkaar slaan zeiden ze, dan moet dit toch lukken. Bikas zag de grote nood van deze mensen en besliste om mee de schouders onder dit project te zetten. De dorpelingen waren vol grote verwachtingen en enorm gedreven om samen dit waterproject tot een goed einde te brengen. Er was terug hoop, men kon weer dromen en samen gingen we aan de slag.

 

Met dit project zouden meer dan 1000 mensen, zo’n 209 huisgezinnen, een eigen kraan krijgen aan hun huis. Ook de school, het klooster, de tempel en de hulppost zouden van water voorzien worden. In totaal 214 wateraansluitingen. Begin 2020 werd een MoU, een ‘Memory of Understanding’, opgesteld. Dit is een contract waarbij vastgelegd wordt wat er van de betrokken partijen wordt verwacht. Er staat duidelijk beschreven wanneer de betalingen gebeuren. Bikas zou voor 75% de kosten dragen en de lokale gemeenschap zou 25% voor hun rekening nemen door onder meer het leveren van gratis arbeid. Bikas staat erop dat de lokale gemeenschap altijd een deel zelf inbrengt. Zo wordt de betrokkenheid bij een project veel groter en zal men later ook veel meer zorg dragen voor ‘hun’ project. Dit komt de duurzaamheid alleen maar ten goede. Een deel van het vroegere werk kon men nog gebruiken wat een besparing van de kosten betekende. Zo waren de opvangbekkens, die men al gemaakt had, nog goed. Ook het voorziene huisje dat dienst zou doen als pomphuis, kon men gedeeltelijk gebruiken. Wel diende men enkele aanpassingen te doen om het gebouw aardbevingsbestendig te maken. Ook de grote putten die men reeds uitgegraven had, kon men gebruiken om de watertanks te plaatsen. In dit rotsachtige gebied was dit een huzarenwerk geweest. Dagen en dagen had men hier met man en macht gewerkt. We waren nog maar goed en wel begonnen met het project of de coronapandemie sloeg wereldwijd toe. Een lockdown legde heel Nepal plat. We vreesden dat het waterproject niet meer vooruit zou gaan, maar dit was zonder rekening te houden met het grote doorzettingsvermogen van de dorpsbewoners. Zij wilden duidelijk zo vlug mogelijk water hebben. Vele dorpelingen die jaren geleden vertrokken waren uit de dorpen, keerden met de lockdown terug naar huis. In de steden mocht men niet meer buiten komen en was werken niet mogelijk. Geen werk was geen inkomen en geen inkomen was geen eten. Door deze situatie kwamen vele mensen terug naar Mahure. In hun dorp voelden ze zich veilig en vrij en men hoopte zo te ontsnappen aan het dreigende voedseltekort in de steden. Totaal onverwacht waren er vele extra helpende handen die niets liever wilden dan meehelpen aan het project in hun dorp.

 

Ondanks de beperkingen die opgelegd waren, vond men een mogelijkheid om de nodige materialen relatief snel aan te voeren. Al vlug begon men met man en macht aan de grote werken. Bijna dagelijks postte de dorpsgemeenschap foto’s op Facebook en konden we hier in België de werken volgen. We keken over hun schouders mee en we konden zien hoe gedreven men vooruitgang boekte. Vrachtwagens vol cement en kiezels reden van Benepa naar Mahure. Grote rollen kabel, metalen pijpleidingen, ijzeren staven, elektriciteitskabels, 15 pylonen, PE buizen, een transformator, een pomp, dikke metalen buizen, enz. … gingen allemaal richting Mahure. In enkele maanden tijd werd enorm veel werk verzet. Ondanks de beperkte mogelijkheden en werktuigen leverde men professioneel werk. Van de drie stromen beneden in de vallei werd het water verzameld in watertanks om dan door een pomp omhoog gestuwd te worden tot aan de twee waterreservoirs. Eenmaal het hoogste punt bereikt, kon het water aan zijn weg naar beneden naar de huisaansluitingen beginnen. Kilometers waterleiding bracht het water van 300 meter lager omhoog naar de 209 huizen en naar de vijf gemeenschappelijke plaatsen.

 

Ondertussen is ieder huisgezin van een aansluiting met watermeter voorzien. Ieder metste zijn eigen afneemplaats en installeerde er een kraan. Rond de elektriciteitscabine en waterbekkens werden draadafsluitingen met prikkeldraad voorzien. Dit om eventueel dieren en ongewenst bezoek buiten te houden. Er werden twee gebedsstonden, puja’s gedaan zodat ook de goden dit project gunstig gezind zouden zijn. De grote dag van het uittesten was aangebroken! De ingenieur, de ‘water community’ (de dorpelingen die de werken in goede banen hadden geleid en gecoördineerd), de arbeiders die het werk hadden geleverd en vele dorpsbewoners kwamen kijken. Vol spanning werden de grote kranen open gedraaid. En ja hoor! Het water stroomde zonder enig probleem en zonder oponthoud van beneden vanuit de drie stromen naar de watertanks en zo verder omhoog tot de twee waterreservoirs. Wat was iedereen opgelucht en blij. Eindelijk stromend water! Het einde van de werken nadert. De filtermaterialen dienen nog in de bak toegevoegd te worden en dan kan al vlug het water naar alle hoeken van de dorpen vloeien. Spoedig zal elk huisgezin van Mahure het kostbaar drinkwater uit zijn eigen kraan aan zijn eigen huis krijgen. Een jarenlange droom wordt stilaan werkelijkheid! Hun dankbaarheid naar Bikas toe is dan ook zeer groot.

Een droom ging in vervulling...

Er is keihard gewerkt om dit project zo vlug mogelijk te realiseren en dit was enkel mogelijk dankzij het harde werk van de mensen ter plaatse. Zij geloofden in dit project en hun inzet was immens. Maar natuurlijk was er ook de noodzakelijke financiële inbreng die uiterst belangrijk was. Zonder geld konden we niets ondernemen. Binnen Bikas was het zowel de groep van Khandbari van bestuurslid José Smulders als de groep van Haku van onze voorzitster Betty Moureaux die dit project ondersteunden. Samen zetten zij er hun schouders onder zodat het levensbelangrijke water weer kon stromen in Mahure. Uiteraard waren er ook de vele sponsors die allen hun steentje bijdroegen en zorgden dat we het broodnodige geld bijeen kregen. Ook mochten we de steun ontvangen van de gemeenten Oud-Turnhout, Wijnegem, Lille, Mol en Zonhoven. De provincie Antwerpen en het drinkwaterbedrijf Pidpa deden ook een duit in het zakje. Zonder al deze hulp hadden we dit mooie en zeer noodzakelijke project nooit kunnen realiseren. De laatste fase van het project is in zicht en nog éénmaal rekenen we op jullie financiële bijdrage. Elke steun, groot of klein is welkom. Wij bedanken iedereen die de mensen van Mahure helpen hun jarenlange droom eindelijk in vervulling te zien gaan.

Stortingen zijn nog steeds welkom op het rekeningnummer van BIKAS BE32 2200 7878 0002 met vermelding MANJUWA.

Voor meer foto’s kan je terecht op Facebook: Manjuwa DrinkingWater&Saniatation Nogmaals een welgemeende ‘dhanyabad’ aan iedereen voor de steun!

Betty Moureaux voorzitster en José Smulders, bestuurslid vzw BikasNovember 2020

Zoals voor iedereen is 2020 een zeer opmerkelijk jaar geworden, zeker ook voor de dorpelingen van Mahure in het Kavre district. Ondanks de coronacrisis en zonder enige steun van de regering hebben ze de moed niet opgegeven. Met man en macht zijn ze gedreven blijven verder werken aan hun waterproject omdat men niets liever wil dan zo snel mogelijk water te zien stromen in hun dorp.

 

Met veel bewondering en respect konden we vanop afstand volgen hoe vlot de werken vooruit gingen. Bijna dagelijks postte de projectleider foto’s op facebook en werden we op de hoogte gehouden. Nog nooit voelden we ons zo aanwezig tijdens een project. We keken mee over hun schouders en zagen hoe goed het was.

 

Momenteel is men met de elektriciteitswerken bezig. Dit is een van de moeilijkste en ook een van de duurste fases van het project. Vanaf het dorp tot aan het pomphuis dat 300 meter lager ligt, plaatste men 15 pylonen. De kabels werden getrokken en de transformator geplaatst. Het werd spannend toen men de pomp aansloot op het elektriciteitsnetwerk. Een priester werd erbij geroepen die een puja, een gebedsstonde, deed om ervoor te zorgen dat alles goed zou verlopen.

 

En ja hoor! De pomp werkte zoals het hoorde en de citernes vulden zich met het klare water. De eerste grote test was geslaagd en de dorpelingen waren door het dolle heen. Nu is men volop met de PE buizen bezig die ervoor zorgen dat het water naar beneden loopt tot aan de aansluitingen van de 205 huizen.

 

De laatste fase van het project komt stilaan in zicht. Toch hebben we nog een serieuze weg af te leggen en hebben we nog heel wat geld nodig. Voor dit laatste rekenen we op onze sympathisanten om het nodige bedrag bijeen te krijgen. Elke steun, groot of klein, is van harte welkom.

 

Wil jij meehelpen om ervoor te zorgen dat de mensen van Mahure eindelijk hun droom in vervulling zien gaan en spoedig het zo belangrijke drinkbaar water krijgen, stort dan op het rekeningnummer van BIKAS BE32 2200 7878 0002 met vermelding MANJUWA.

Fiscaal voordeel in 2020: in plaats van 45% is dit jaar 60% aftrekbaar voor elk bedrag vanaf 40 euro, dat recht geeft op een fiscaal attest. Zo betaal je effectief maar 16 euro bij een gift van 40 euro. Voor meer foto’s kun je terecht op facebook: Manjuwa Drinking Water&Saniatation.

Bedankt voor jullie steun!

Betty Moureaux voorzitster en José Smulders, bestuurslid vzw BikasAugustus 2020

Toen de lockdown op 23 maart in Nepal aanving waren de werken in Mahure net gestart. We vreesden dat ons project voor maanden zou stilvallen maar niets was minder waar. Daar waar in de grote steden mensen verplicht moesten binnen blijven en alles gesloten was, kon men in de dorpen zonder problemen verder werken. Vele dorpelingen die bij de start van de coronacrisis uit de Kathmanduvallei wegvluchtten, waren nu in hun dorp en wilden niets liever dan meehelpen aan dit project. Sinds de aardbeving van 2015 was dit dorp van elke vorm van watertoevoer afgesneden. Men was genoodzaakt om met kruiken af te dalen tot de rivier om het dagelijks levensnoodzakelijke water te halen.

 

Nu het project eindelijk uit de startblokken was geschoten , wilde men vooruit gaan. Tot onze grote verbazing werden de goederen zonder al te veel problemen geleverd en kon men met man en macht de werken aanvatten. Wat we in de volgende weken allemaal te zien kregen, tartte onze verbeelding. Bijna elke dag konden we via facebook de evolutie meevolgen. Het is ongelofelijk wat er gerealiseerd werd. Zelfs toen half juni het regenseizoen begon, werkte men vlijtig verder. De foto's spreken voor zich.

 

Ondanks de beperkte middelen die er voorhanden waren, werd er een enorme vooruitgang geboekt. De professionaliteit die men aan de dag legt, verdient alle respect. Vele handen maken veel werk en het is dan ook heel mooi om te zien dat zovele dorpelingen samenwerken aan dit mooie en o zo broodnodig project.

 

Na het bouwen van de twee watertanks begon men de pompleiding te plaatsen. Vanaf de reservoirs vertrekken de hoofdleidingen waarop men later de huisaansluitingen zal maken. De PE buizen worden met spiegelglas aan mekaar gezet. Het graafwerk wordt allemaal met de hand gedaan omdat een graafmachine onmogelijk op deze steile plaatsen kan komen. Daarbij zitten er vaak stenen en rotsen in de weg die men dient uit te graven. Dat dit allemaal veel arbeid vereist, kan je je wel inbeelden. We zijn dan ook enorm trots op de samenwerking die dit project in een stroomversnelling brengt.

 

Ook de samenwerking tussen de werkgroepen binnen Bikas is fantastisch. Vanwege het hoge kostenplaatje zijn de krachten gebundeld tussen de groep van Haku, Khanbari, Wijnegem en het Jo Logghe Noodfonds. Op deze manier kunnen we samen dit waterproject voor de mensen uit het Kavre district realiseren.

 

Hierbij doen we een warme oproep om dit levensnoodzakelijke waterproject te steunen. Storingen zijn welkom op BE32 2200 7878 0002 met vermelding Manjuwa

Voor meer foto’s kun je terecht  facebook: मञ्जुवा खानेपानी तथा सरसफाई -Manjuwa Drinking Water&Sanitation

Betty Moureaux, voorzitster en José Smulders, bestuurslid vzw BikasRecente Foto's


Mei 2020

Nadat de overeenkomst tussen Bikas en de lokale gemeenschap was getekend, konden we een eerste schijf geld overschrijven. Dadelijk is men begonnen met de aankoop van pijpleidingen en cement. Alles werd met vrachtwagens van Benepa, de hoofdplaats van het Kavre district, naar het dorp Mahure gebracht. Mahure, waar het waterproject zich bevindt, ligt in de landelijke gemeenschap van Temal. De goederen werden er veilig bij de projectleider opgeslagen. De metalen pijpleidingen werden besteld en liggen ondertussen in Benepa te wachten op transport om naar het dorp gebracht te worden.

Levering Materiaal

En toen strooide de lockdown roet in het eten en werd ook hier alles stilgelegd… Momenteel gaat alle aandacht naar de coronacrisis. Vele mensen in de dorpen hebben geen idee wat er gaande is en geloven de talrijke valse berichten die circuleren. We hameren erop dat men de mensen de juiste informatie geeft en hoe ze zich moeten beschermen tegen het Covid-19 virus. Het belang van hygiëne en handen wassen is hier primair. Men hoopt dat het coronavirus niet tot de dorpen zal doordringen. Het is bang afwachten of ‘whishful thinking’ helpt… Tot op heden is nog niemand ziek geworden maar de onzekerheid speelt parten. Een uitbraak zou hier catastrofale gevolgen hebben. Uren in de omtrek is er geen aangepaste medische zorg mogelijk en is men op zichzelf aangewezen. Mensen leven kort op elkaar en het virus zou zich hier als een lopend vuurtje verspreiden. Ook hier keerden vele mensen terug naar hun dorpen. Mensen die zich voordien in de Kathmanduvallei of elders gevestigd hadden, komen terug naar huis. In de dorpen hoopt men te ontsnappen aan het voedseltekort dat in de steden dreigt. Ook in Mahure worden de velden bewerkt en heeft men nog voldoende te eten. Rijst wordt zoals voordien aangevoerd vanuit Kathmandu of Benepa, dat op twee uren rijden van de hoofdstad ligt. We vernamen dat er al spoedig opnieuw rijst wordt geleverd. Als er plaats is op de vrachtwagens kunnen ook de pijpleidingen opgepikt worden en naar Mahure gebracht worden. Wie weet kan men dan toch nog verder werken … We hopen dat deze moeilijke periode spoedig voorbij zal zijn zodat de dorpelingen terug hun dagelijks leven kunnen verder zetten. Laten we ook hopen dat deze crisis de mensen niet nog dieper in de miserie brengt. De 209 gezinnen hunkeren al sinds de aardbeving van 2015 om terug drinkbaar water te krijgen. Nu worden ze opnieuw op proef gesteld en zullen ze weer moeten wachten. We volgen de situatie uiteraard nauwlettend op en staan paraat om te helpen daar waar nodig. Wil jij het waterproject van Manjuwa helpen dan is jouw steun van harte welkom. De 209 gezinnen van stromend water voorzien, is een kostelijke zaak. Elk bedrag, groot of klein, is dan ook heel erg welkom. Als de maatregelen, die de regering ons oplegt omwille van het coronavirus, het toelaten, wordt ons ontbijt dat gepland was voor 15 maart opgeschoven naar een latere datum in september. Hou je mailbox en de website van BIKAS in het oog om op de hoogte te blijven. De opbrengst van dit ontbijt gaat integraal naar het waterproject van Manjuwa.

Bijdragen kunnen gestort worden op het rekeningnummer van BIKAS BE32 2200 7878 0002 met als mededeling "Manjuwa"

José Smulders, bestuurslid vzw Bikas & Betty Moureaux, voorzitster vzw Bikas

PIDPA - Hidroplus

Met de steun van HidroPLUS, een project van Pidpa

Met HidroPLUS steunt Pidpa ontwikkelingsprojecten die zorgen voor duurzame watervoorziening en afvalwaterbehandelingen voor iedereen.


Februari 2020

Zoals jullie al konden lezen in een vorig artikel zijn we in het district Kavre begonnen met een nieuw waterproject. Na de grote aardbeving van 2015 was de bron die de dorpen van Mahure van water voorzag volledig droog gevallen. Sindsdien moeten de mensen noodgedwongen 300 meter afdalen om water te halen, wat een zeer zwaar karwei is. Het zijn dan ook vooral de vrouwen en kinderen die dit werk dagelijks moeten doen. Met het nieuwe waterproject voorzien we dat 209 gezinnen in de toekomst water tot aan hun huis zullen krijgen. Dit zal voor meer dan 1000 mensen een enorme verbetering zijn en een serieuze tijd- en werkbesparing. In de afgelopen weken hebben we het water laten testen en werden de dorpsbewoners geadviseerd om zorgzaam met water om te gaan. Water is een kostbaar iets en er dient op de juiste manier mee omgesprongen te worden. We willen er mee over waken dat het water veilig is om te drinken. De mensen dienen bewust te zijn dat het water in Nepal niet altijd van de beste kwaliteit is. De Manjuwa watergemeenschap die opgericht werd, draagt een grote verantwoordelijkheid in het doorgeven van deze informatie. Ondertussen is een MOU, een memory of understanding, opgesteld. Dit is een contract waarbij vastgelegd wordt wat er van de betrokken partijen wordt verwacht. Er staat duidelijk beschreven wanneer de betalingen gebeuren. Net zoals bij ons gebruikelijk is, krijgt men pas geld nadat er een bepaalde fase is afgewerkt. De lokale gemeenschap wil naast het werk dat men reeds in het verleden deed nog extra bijdragen. Voor hen is het dan ook immens belangrijk dat er zo spoedig mogelijk water in hun dorp komt. Zij zullen 25% van de kosten op zich nemen door het leveren van gratis arbeid. Zo wordt de betrokkenheid veel groter en zal men nadien ook veel meer zorg dragen voor het project wat de duurzaamheid alleen maar ten goede komt. Zoals we reeds vermelden gaat dit over een duur project. Binnen Bikas zullen zowel de groep van Khandbari van José Smulders als de groep van Haku van onze voorzitster, Betty Moureaux meewerken om dit project te ondersteunen. Samen zetten zij er hun schouders onder zodat spoedig het levensbelangrijke water weer kan stromen in Mahure.

Wil je ons steunen dan kan dit door geld te storten op de rekening van Bikas vzw BE32 2200 7878 0002 met vermelding Manjuwa.

Op zondag 15 maart wordt er door José Smulders en Guy Der Kinderen in Oud-Turnhout een super ontbijt georganiseerd ten voordele van het Manjuwa waterproject.

Allen daarheen voor een over heerlijk buffet waarmee je op een smaakvolle manier bijdraagt aan dit project. Terwijl men smult van zoveel lekkers worden er beelden getoond van het project. Meer info over hoe inschrijven en waar dit doorgaat vind je verder bij de BIKAS Activiteiten.

José Smulders & Betty MoureauxNovember 2019

In het voorjaar had ik contact met Rajendra Lama. Hij is afkomstig uit het Kavre district en vertelde me dat er in het dorp van zijn oom praktisch geen water meer is. Na de aardbeving van 2015 was de bron die meer dan 200 huizen van water voorzag droog gevallen. Geen druppel water kwam er nog uit de mooie stenen kraan die ooit heel het dorp van drinkbaar water voorzag. Sindsdien waren de mensen genoodzaakt om ver af te dalen om water te halen. Er was wel nog een oude leiding die af en toe water gaf maar hier kon men niet op vertrouwen. Het waren zware jaren geweest voor de mensen en sommigen trokken zelfs weg uit de dorpen.

De mooie stenen kraan die ooit heel het dorp van drinkbaar water voorzag

Rajendra toonde foto’s van kort na de aardbeving toen men reeds begonnen was om een waterproject op te starten. De lokale mensen hadden ondertussen al veel werk verzet maar al vlug bleek dat er geen financiële steun kwam en hier stopte hun verhaal. Zoveel jaren later was het probleem nog even groot. Nog steeds moesten de mensen heel wat moeite doen om aan water te geraken. In oktober ging ik ter plaatse kijken samen met Rajendra en Guna, de ingenieur die ook voor ons ander waterproject in Mane Vigur met ons samenwerkte. Ik werd er met vele bloemenkransen onthaald en kon met eigen ogen zien hoe schrijnend de toestand was.

 

De mensen smeekten me om hun te helpen. Zij waren bereid om zo veel mogelijk mee te werken, zelfs een groot deel zonder vergoeding. Als we samen de handen in elkaar slaan zeiden ze, dan moet dit toch lukken. We wandelden samen met een 20 tal mensen de 300 meter steil naar beneden. Hier waren er drie stroompjes waar men het zuivere water zou opvangen en het met een pomp naar boven brengen.

 

Ik zag dat er reeds werken uitgevoerd waren waarvan de ingenieur aangaf dat er hiervan toch een heel hoop nog bruikbaar was. De opvangbekkens waren zeker nog goed. Het huisje dat dienst zou doen als pomphuis zou wel gedeeltelijk opnieuw gebouwd moeten worden zodat het aardbevingsbestendig zou zijn. Zo fier al een gieter toonden de dorpsbewoners wat ze reeds gedaan hadden.

 

Boven in het dorp en op het hoogste punt had men zelfs al grote putten uitgegraven waar er grote watertanks zouden komen. In dit rotsachtige gebied was dit een huzarenwerk geweest. Dagen en dagen had men hier met man en macht gewerkt. En toen was de boodschap gekomen dat er geen geld was om verder te werken… We overlegden met de dorpsgemeenschap en de vraag naar hulp bleef zich herhalen opdat er eindelijk terug water zou stromen in hun dorp. Terug in Kathmandu volgden enkele lange besprekingen samen met Guna, de ingenieur. Elk detail werd nog eens overlopen en nagegaan wat de kost zou zijn voor dit grote project. Voor het gebruik van de pomp dient er immers ook een elektriciteitslijn aangelegd te worden. Meer dan 1000 mensen, zo’n 209 huisgezinnen, zouden een eigen kraan krijgen aan hun huis. Ook de school, het klooster, de tempel en de hulppost zouden van water voorzien worden. In totaal 214 wateraansluitingen. André, onze bevriende Belgische burgerlijke ingenieur, keek mee over onze schouders. Hij bestudeerde het technische gedeelte en toen hij zelf in november op vakantie naar Nepal ging, overlegde hij ter plaatse nog eens met Guna, de Nepalese ingenieur. Om dit project te kunnen verwezenlijken is er veel geld nodig. Als kleine vzw proberen we veel te doen met onze fondsen maar misschien moeten we nu op zoek gaan naar een partner. In Kathmandu legde ik contacten met Cha Ya een Oostenrijkse vzw die interesse toonde om samen te werken. We bekijken of dit mogelijk is, dat zou het gemakkelijker maken. Sowieso zal Bikas voor dit waterproject een groot bedrag nodig hebben. Wij hopen dat we de droom van de mensen van Mahure kunnen realiseren en dat er in de toekomst terug water zal stromen in het dorp.

Wil jij meehelpen aan dit grote project dan kan dit door geld te storten op de rekening van Bikas vzw BE32 2200 7878 0002 met vermelding Manjuwa.

Betty Moureaux Voorzitster vzw Bikas