Paramendo Ecofarm

November 2020

Begin oktober kreeg ik nieuws van Angnima Tamang. Na zeven maanden lockdown in Kathmandu, was hij eindelijk terug in Barkhu, op zijn domein Paramendo, zijn ecologische boerderij. Zijn kinderen studeren in Kathmandu en Angnima reist regelmatig naar zijn familie in de hoofdstad om zijn kroost een hart onder de riem te steken. Door de coronacrisis was hij genoodzaakt maanden daar te blijven. Zijn kinderen krijgen ondertussen enkel les online en mogen zich dus gelukkig prijzen dat ze die mogelijkheid nog hebben. Al die tijd dat hij in Kathmandu was, zorgden zijn ouders in de mate van het mogelijke voor de boerderij. Geen sinecure als je weet dat de vader allergisch is voor bijensteken. Twee bijenkolonies hadden de korven verlaten en er was dus niemand om de boel proper te maken. Om zijn tijd toch nuttig te besteden, profiteerde hij in de hoofdstad van de internetverbinding om meer te leren over de Aziatische en Europese bijen. Zijn zoon Thilay heeft ondertussen ook de microbe van de imkerij te pakken en wil later video’s maken over de bijen van Paramendo zodat ook anderen kunnen delen in de kennis van ecologische landbouw.

 

Bij zijn terugkeer in de Langtang regio heeft Angnima kunnen constateren dat er heel wat veranderd is gedurende de coronatijd, ook in Barkhu. Door de stijgende interesse voor de landbouw hebben heel wat mensen hun boerderij laten registreren. Veel van hen hebben nu buffels en varkens. Er zijn er zelfs die een groot aantal walnootbomen hebben aangeplant. Angnima zelf heeft kippen en kalkoenen toegevoegd aan zijn boerderij. Ook heeft hij een aanvraag ingediend bij de overheid om een fruitkwekerij te mogen opstarten. Ondertussen heeft hij de vergunning. Dat geeft hem de mogelijkheid om jonge boompjes te kweken die hij later kan verkopen aan bezoekers van zijn boerderij. Voordien was dat moeilijk omdat die bezoekers een controlepost moeten passeren om National Park Langtang te kunnen verlaten. “Het is moeilijk te voorspellen wat de natuur voor ons in petto heeft,” zegt Angnima, “laat ons hopen dat volgend jaar beter wordt en niet zo bitter smaakt als dit jaar.”

Irene Van Driessche, bestuurslid Bikas

Februari 2018

Angnima Tamang, de bezieler achter de ecologische boerderij Paramendo in Barkhu in de Langtang regio, denkt er aan van zijn woning herop te bouwen zonder de steun van de overheid, steun waar hij nu al meer dan twee jaar op wacht. Ondertussen staat het leven op en rond de boerderij niet stil. Van de kiwi planten die hij het afgelopen jaar heeft kunnen kweken, heeft hij het plantgoed gedeeld met zijn broer en een in de buurt wonende landbouwer. Beiden toonden veel interesse voor de in Nepal niet-alledaagse fruitsoort.

 

Met de bijen ging het niet zo goed. De korven die bevolkt waren met een bijensoort die niet inheems is in de streek, hebben de vorige winter niet overleefd. Angnima heeft daarom een deel van zijn korven weggegeven aan enkele dorpelingen inde hoop dat ze tijdens het warmere seizoen bevolkt zullen worden met inheemse bijen. Als dat plan lukt, dan zal hij van vrienden nieuwe bijenkolonies krijgen die terug intrek kunnen nemen in Paramendo.

 

Voorlopig dit beknopte nieuws omdat in het winterseizoen de boerderij en zijn bewoners een pauze hebben ingelast. Angnima zit ondertussen niet stil en geeft cursussen imkerij her en der te lande waar ze zijn reputatie ondertussen al kennen.Juli 2017

In december bracht Bikas voorzitster Betty Moureaux een bezoek aan de ecologische boerderij van Angnima Tamang in Bharku in het Rasuwa district. Angnima was toen niet thuis, hij was in Kathmandu om aankopen te doen voor de heropbouw van Paramendo. Hij heeft toen ook een aantal bijenkolonies gekocht om zijn korven te bevolken. Helaas zijn de bijen allemaal gestorven. Blijkbaar gedijen gedomesticeerde bijen niet in de bergachtige omgeving. Angnima heeft daaruit zijn conclusies getrokken en focust zich nu op de lokale bijensoorten. Bij nader onderzoek is gebleken dat de plaatselijke bijen de bijen van Kathmandu verjaagd hebben. De lokale bijen doen het nu goed en produceren voldoende honing. De kersenbomen hebben dit jaar in bloei gestaan en hebben een flinke oogst opgeleverd. Ook de jonge boompjes doen het uitstekend. Angnima zal ook een grasmaaier, die werkt op benzine, aankopen om het zich en zijn helpers gemakkelijker te maken bij het bewerken van de akkers en het onderhoud van de boomgaard. Angnima was ook uitgenodigd om in China deel te nemen aan een ecologisch landbouwcongres. Dat vond plaats van 18 tot 23 mei in Chengdu. Er waren 350 deelnemers uit meer dan 20 landen. Hij kreeg er twintig minuten de tijd om er te spreken over zijn project, zijn ecologische boerderij Paramendo en over zijn samenwerking met Bikas. Er is nog veel werk aan de winkel, zowel op het land als in en aan de woning die erg beschadigd is door de aardbeving. Het is moeilijk om studenten en andere geïnteresseerden te moeten huisvesten in een tent.

Bezoek de Engelstalige website van Paramendo Eco Farm

Wie Paramendo Eco Farm een financieel ruggensteuntje wil geven, kan zijn bijdrage storten op het rekeningnummer B32 2200 7878 0002 van BIKAS vzw met de vermelding ‘Paramendo’.[ Eerder gepubliceerd ]

In de winterperiode staan, evenals hier bij ons, de landbouwwerkzaamheden op een laag pitje. Angnima Tamang en zijn gezin hebben ook veel schade ondervonden bij de aardbeving van April 2015. Zijn boomgaard en bijenkasten kwamen er erg gehavend uit. Ondertussen startte hij een zoektocht naar Aziatische bijen en hij vond er in Gandaki waar hij tien bevolkte bijenkasten kocht. Hij bracht ze naar zijn dorp per jeep, in de nachtelijke uren zodat het bijenvolk rustig bleef in de duisternis. Toch heeft Angnima momenteel slecht zeven kasten. Eén kast werd door de bijen verlaten omdat de koningin gestorven was. Van nog een andere kast zonder koningin verdeelde hij het bijenvolk over de resterende kasten. Een derde kast werd vernield door marters die verzot zijn op honing, de raten en de bijen. Een tegenslag voor Angnima die het opvat als een les dat hij meer waakzaam moet zijn. Ondertussen heeft hij zijn kasten verhuisd naar zijn oude woning in het dorp en wacht hij af of zijn bijen de koude winter zullen overleven. Tijdens haar bezoek aan Nepal, eind september vorig jaar, heeft Bikas bestuurslid Irene Van Driessche een ontmoeting gehad met Angnima. Ze heeft hem verschillende pakjes zaad overhandigd van onder meer tomaten, uien, bonen, prei, selder, aardbeien… Aan zaaien is Angnima nog niet gekomen want de weersomstandigheden zijn niet nog niet gunstig genoeg. Hij kan slechts vier uur per dag op het land werken als het beschenen wordt door de zon. ’s Nachts kan de thermometer zakken tot diep onder nul. Ook Paramendo (in Thulo Barkhu) kreeg in december een bezoek van onze voorzitster Betty Moureaux. Zij bezocht er de boerderij en zag hoe de bijen warm opgeborgen zaten in hun kasten. Tuin en boomgaard lagen er verlaten bij. Ze heeft er kunnen proeven van grondappels. Voor haar een ongekende vrucht die na het schillen zoet en sappig smaakte. Angnima heeft haar verzekerd van in de lente de draad terug op te pakken. Hij dankt ook Bikas en zijn sympathisanten voor de financiële steun en het vertrouwen.