Ontstaan

BIKAS is het Nepalese woord voor ontwikkeling, vooruitgang.

Het is tevens de naam van onze Belgische ontwikkelingsorganisatie die zich uitsluitend focust op Nepal, dit met een ruime projectwerking.

Uniek is ook dat BIKAS een sympathisantenorganisatie is van een duizendtal mensen waarvan velen reizigers het projectland reeds bezochten.

BIKAS zet zich al meer dan 35 jaar in voor de ontwikkeling van Nepal. Voordien bestonden er diverse kleine persoonlijke initiatieven om Nepal te steunen. In 1988 werd besloten de krachten te bundelen om zo op grotere schaal en op een meer efficiënte wijze aan ontwikkelingssamenwerking te doen.