Van School Tot School - 2022

Kalidevi Opening

 

November 2022

Eind goed al goed. En een nieuw begin!

 

Eind goed, al goed

In juni was het eindelijk zover: de officiële inhuldiging van Kalidevi School in Chaap, Makwanpur District. De burgemeester knipte het lint door, onthulde de plaat waarop alle medewerkers vermeld staan en overhandigde het gebouw officieel.

Bij zo’n inhuldiging hoort een bindi, ook wel tika genoemd, een rode stip op het voorhoofd. Elke hindoe geeft een eigen betekenis aan de stip: die biedt bescherming of geeft je meer inzicht in jezelf. Priesters maken een bindi op het voorhoofd van de gelovige na het bidden of bezoek aan een tempel. Het is een mengsel van rijst, water en gekleurd poeder. Bij de inhuldiging hoort ook een handgeweven sjaal in het rood, de nationale kleur van Nepal. De khata symboliseert zuiverheid en medeleven en wordt als verwelkoming gegeven en gedragen bij alle grote ceremonies.

Op de foto bovenaan zien jullie centraal onder het inhuldigingsbord Raju, de bouwondernemer die de grootste verantwoordelijkheid op zich nam. Links van hem staan de burgemeester en drie medewerkers van het Centre for Educational Policies and Practices, met in het midden Teeka Bhattarai, initiatiefnemer van CEPP. Rechts van het bord staan de leerkrachten en de directeur van de basisschool in Chaap. Onze Nepalese partners en wijzelf hebben lang nagedacht over de tekst op het inhuldigingsbord. We wilden hulde brengen aan de kracht van de Nepalese kinderen, leerkrachten en ouders en ook alle sponsors en sympathisanten vermelden.

Inhuldigingsbord
Het inhuldigingsbord

 

Dit is de vertaling van de tekst die op het bord is aangebracht:

Dit schoolgebouw van de Shree Kalidevi Lagere School, gebouwd in een samenwerking tussen het Centre for Educational Policies and Practices (Nepal), de Bikas Associatie vzw (België), de KU Leuven Faculteit Architectuur (België), de Provincie Oost-Vlaanderen (België) en de lokale bouwers gecoördineerd door Raju Ghalan, is met liefde en respect toegewijd aan de huidige en toekomstige generaties kinderen, leraren en ouders. Chaap, Makwanpurgadhi - 2 juni 2022

Overhandigingsceremonie
De overhandigingsceremonie

 

Teeka Bhattarai, onderwijsactivist en coördinator van het Centrum voor Onderwijsbeleid en Praktijken, overhandigt Kalidevi School officieel aan Keshab Sapkota, directeur, in een programma dat wordt bijgewoond door leerlingen, ouders en leerkrachten en vertegenwoordigers van de gemeente. Sinds Nepal in 2015 een nieuwe grondwet aannam en een federale staat werd, heeft de centrale overheid in Kathmandu de meeste verantwoordelijkheden voor scholen overgedragen aan de lokale overheden en de plattelandsgemeenten.

De gemeente Makwanpurghadi heeft CEPP nu om pedagogische ondersteuning gevraagd voor een groter aantal scholen in het gebied, niet alleen voor de Kalidevi School. De plaatselijke burgemeester was vroeger schoolinspecteur in een ander gebied waar CEPP werkt en heeft een grote belangstelling voor onderwijs.

De Moeders
De Moeders

 

De ouders van de kinderen uit het dorp Chaap zijn zeer geïnteresseerd in het nieuwe schoolgebouw en het onderwijs dat daarin wordt aangeboden. Vooral de moeders! Veel moeders maken deel uit van een Mother Group en sommige behoren tot het School Management Committee (een soort oudercomité). Onderdeel van CEPP’s missie is het ondersteunen van deze initiatieven en het informeren van ouders en kinderen over hun recht op kwaliteitsonderwijs, doelstelling 4 van de 17 duurzame ontwikkelingsdoelen die zijn vastgelegd door de Organisatie van de Verenigde Naties (VN).

duurzame ontwikkeligsdoelen
VN Duurzame Ontwikkelingsdoelen

 

Duurzame Ontwikkelingsdoelstelling 4
Duurzame Ontwikkelingsdoelstelling 4

 

Link: https://www.un.org/sustainabledevelopment/wp-content/uploads/2018/09/Goal-4.pdf

En een nieuw begin!

De officiële overdracht van Kalidevi School aan de Nepalezen is ook voor ons een belangrijke gebeurtenis. De architectuurafdeling van de KULeuven, campus Gent, studenten en docenten, coördinerend architect Wart Thys, grafisch ontwerper Lin Seminck, BIKAS, de provincie Oost-Vlaanderen, de mensen van Chaap… hebben allemaal samengewerkt om dit moment te bereiken.

Klaas Vanslembrouck, één van de docenten van de KULeuven verwoordt het zo: “Het heeft ons allemaal samengebracht, inclusief alle studenten voor wie dit project een levensveranderende ervaring is geweest. Het is geweldig om te zien dat de school wordt overgedragen aan de toekomstige gebruikers. Nu kan het echte werk beginnen. Een schoolgebouw is een hulpmiddel dat mensen uitdaagt om kinderen op een ‘andere’ manier les te geven en we hopen dat we de impact ervan in de toekomst zullen zien!’’

Kalidevi School
Kalidevi School
Kalidevi School vanop afstand
Kalidevi School vanop afstand

 

De realisatie van Kalidevi School is een inspanning van Belgische architecten en van CEPP om de gemeenschap opnieuw te verbinden met onderwijs door middel van een schoolgebouw dat anders is dan wat de Nepalezen gewend zijn.

CEPP en de architecten moedigen Nepalese planners en designers aan om gebouwen te ontwerpen die niet alleen sterk zijn en studenten kunnen huisvesten, maar die ook rekening houden met de pedagogische functie van scholen, met de klimatologische omstandigheden van een bepaalde locatie en die de lokale economie ondersteunen. In plaats van materialen van buitenaf te halen, gebruikt het Kalidevi schoolgebouw lokale kennis en lokale materialen.

Gebouwen en de fysieke uitrusting van scholen zijn een begin, maar ook de educatieve opvolging is van het grootste belang. Binnen Bikas zullen Paul Beké en Carine Verleye daar nu verantwoordelijk voor zijn, in nauwe samenwerking met CEPP, met lokale leerkrachten en met studenten van verschillende onderwijsdepartementen zoals Erasmus Hogeschool Brussel.

Wij willen de inspanningen van CEPP ondersteunen om de kwaliteit van het onderwijs in landelijke overheidsscholen te verbeteren. Op hun verzoek hebben we een aantal educatieve materialen gemaakt om de onderwijsgemeenschap in Chaap te inspireren. Die materialen hebben we al naar Nepal kunnen sturen .

eerste set educatieve materialen
De eerste set educatieve materialen

 

handgebreide groenten

De eerste set materialen bereikte Kalidevi School voordat het schoolgebouw officieel aan de lokale bevolking werd overgedragen. Alle materialen werden gebruikt bij de overhandiging.

Hieronder filmbeelden van de overdrachtsceremonie:

 

We ontwikkelden materialen die kinderen leren over hun eigen leven, die de Nepalese culturen respecteren, die creativiteit stimuleren, die mooi en duurzaam zijn, die goedkoop en vaak handgemaakt zijn en die ook door Nepalese leraren kunnen worden gemaakt. Wij zijn er van overtuigd dat Nepalezen verantwoordelijk zijn voor hun eigen ontwikkeling, ook in het onderwijs, en dat zij het beste weten wat waardevol is voor hun kinderen. We kunnen onze kennis, enthousiasme en talenten met elkaar delen en een samenwerking ontwikkelen die voor alle partijen lonend is. Op de foto zie je materialen die we zelf hebben ontwikkeld. We hebben posters gedrukt en spelletjes gemaakt waarmee kinderen het westerse alfabet kunnen leren. We hebben wandkleden gemaakt over groenten en fruit, en gebreide groenten die op het Nepalese platteland worden verbouwd, ter ondersteuning van de inspanningen van CEPP om ecologische landbouw en gezonde eetgewoonten te stimuleren. We hebben foto’s van de Bikas-kalender van 2019 gelamineerd, een kaart van Nepal genaaid en foto’s van Nepal gelamineerd voor een geheugenspel. We naaiden pittenzakjes voor lichamelijke opvoeding en een muisje om voorzetsels te leren zoals in, op, tussen. Bij deze materialen horen educatieve ondersteuning en lesvoorbereidingen, en we zijn van plan deze ondersteuning ook beschikbaar te maken op de Bikas-website en om af en toe Zoom-bijeenkomsten te houden met onze Nepalese partners. Normaal ontwikkelen we dit soort materialen samen met de leerkrachten tijdens teacher trainings ter plaatse, maar dat is de afgelopen twee jaar niet gelukt. We hopen oprecht dat onze inzet onze Nepalese partners van CEPP en van de dorpsscholen zal inspireren en aanmoedigen.

tweede set educatieve materialen
De tweede set educatieve materialen

 

De tweede set materialen bereikte Nepal in oktober en bestaat uit 50 jaar oude prentenboeken over Nepal en de Himalaya, goed ter ondersteuning van het vak Social Studies en om over de geschiedenis van Nepal te leren, een spel om basis Engels te leren, spellen voor lichamelijke opvoeding enz.

creatieve materialen
Creatieve materialen

 

Creatieve materialen, prenten (moeilijk te vinden op het platteland van Nepal), vogeltjes die verschillende emoties laten zien...

Veronika's spel
Veronika's spel

 

Veronika’s spel is speciaal voor Nepal ontwikkeld door Veronika Rút Fulerová (https://veronikarut.com/), een grafisch ontwerper uit Tsjechië, die ook studeerde aan Luca School of Arts in Gent. Dit is dus echt een wereldwijde samenwerking!

foto's lamineren
Foto's lamineren

 

En we brachten uren door in onze keuken, foto’s over Nepal lamineren. Oude nummers van het tijdschrift National Geographic zijn ook een geweldige bron!

We hopen dat u CEPP wil steunen om het basisonderwijs in landelijke overheidsscholen te verbeteren!

Een gift op Bikas’ rekeningnummer BE32 2200 7878 0002, met vermelding van ‘Van school naar school’ wordt zorgvuldig besteed, ten voordele van jonge Nepalese kinderen!

Heel erg bedankt.

In solidariteit, Paul Beké en Carine Verleye, Wart Thys
Augustus 2022

Kort nieuws over de scholen in Sindhuli District en over Kalidevi School in Makwanpur District

Foto 1: Een nieuw ingerichte, veilige, warme en aantrekkelijke kleuterklas in Sindhuli District

Lieve lezer, op de homepage van het HAKU-project konden jullie al lezen over de verwezenlijkingen van CEPP, het Centre for Educational Policies and Practices, in de vier Hakuscholen in Rasuwa District. Het ondersteunen van deze scholen is de laatste tijd een sterk aandachtspunt binnen de werking van de organisatie, en succes bleef niet uit…

Maar natuurlijk legt CEPP zich ook in andere gebieden nog steeds toe op het verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs, door nauw samen te werken met leerkrachten, leerlingen, ouders en lokale overheden. Motivatie van alle betrokkenen in het onderwijs is erg belangrijk, maar ook vorming van leerkrachten, ouders, schoolcomités en plaatselijke overheden krijgen alle aandacht. Nieuw ingerichte klassen zijn netjes en kindgericht.

Foto 2: Aan motivatie hebben Nepalese schoolkinderen zelden gebrek.

Het vergroenen van de schoolomgeving en onderwijs dat milieubescherming en ecologische landbouw centraal stelt, blijven belangrijke idealen die CEPP op een praktische manier realiseert.

Foto 3: De kinderen zijn verantwoordelijk voor de nieuwe aanplantingen.

De verslaggeving over de werkzaamheden van CEPP in die andere gebieden kwam echter maar traag door tot België. Om precies te zijn bereikten de financiële en inhoudelijke verslagen ons pas op 29 en 30 juni, te laat om nog een diepgaand artikel te schrijven voor de deadline voor het tijdschrift (op 24 juni). Hieronder hebben we een filmpje geplaatst over de overdracht van Kalidevi school aan de lokale bevolking. Het filmpje is gemaakt door één van de CEPP medewerkers en illustreert de overgang van de bouwfase naar de fase van pedagogische ondersteuning: in de verschillende lokalen zijn didactische middelen voorhanden die wij, respectvol tegenover de plaatselijke cultuur en met duurzame materialen als aanmoediging voor onze onderwijspartners in Nepal hebben gemaakt.

In ons volgende nummer zullen wij het filmpje bespreken. Jullie kunnen alvast uitkijken naar uitgebreid nieuws in de herfsteditie van het Bikas magazine! Carine Verleye en Paul BekéDe school bij valavond, de verlichting brandt!


Mei 2022

In vorige artikels gingen we reeds in op de werking van één van onze partners in Nepal, CEPP. CEPP – Centre for Educational Policies and Practices – wil het recht op basisonderwijs garanderen door de verbetering van het onderwijsbeleid op alle niveaus, in het bijzonder op het niveau van de lokale school, gebruik makend van bestaande voorzieningen. Ze staan voor een allesomvattend onderwijsbeleid in Nepal, een onderwijsbeleid dat gevoelig is voor sociale, culturele kwesties en milieuaangelegenheden en dat relevant is voor de gemeenschap. Ze werken nauw samen met lokale gemeenschappen, politici, leraren en kinderen, ze doen veel veldwerk en ze hebben een goede en lange traditie wat betreft samenwerking met vrijwilligers van allerlei aard. Sinds 2016 werken CEPP, de opleiding architectuur van KUL in Gent, een aantal architecten en pedagogen nauw samen. Zij willen een schoolproject in Nepal uitbouwen dat, naast zijn traditionele functie als plek om kennis te vergaren en te delen, ook een gemeenschapsfunctie tracht te vervullen binnen het dorp. Op die manier proberen we een hogere betrokkenheid van ouders, leerlingen, leerkrachten en schoolbestuur op het schoolgebeuren als geheel te bereiken.

Een bewogen periode

Het laatste volwaardige verslag van de bouwwerken in Chapp dateert al van februari 2020. We weten allemaal wat er in de tussentijd is gebeurd en ook het project in Chapp heeft hierdoor de nodige vertraging opgelopen. Na het vertrek van ons (de vrijwilligers, docenten en studenten) werd er niettemin stevig verder gewerkt om het schoolgebouw af te werken

Afronden van de schrijn- en ruwbouwwerken

n eerste instantie moesten de houten wanden en het schrijnwerk (de ramen en deuren) verder worden afgewerkt. Hiervoor werd zowel nieuw als gerecupereerd sal-hout gebruikt. Zoals je kan zien op de foto’s gebeurde een groot deel van het werk manueel, ook het verzagen van de balken tot planken voor de bekleding van de wanden. De specifieke vorm van het dak geeft het gebouw zijn karakter en uitstraling, maar zorgt ook voor de nodige uitdagingen bij de afwerking. Voor de buitenzijden van de wanden werd het salhout gebruikt als afwerking, de binnenzijde van de wanden werd afgewerkt met geschilderde multiplex-platen. De wanden werden gevuld met een mengsel van rice-husk (de pel/schil van de rijst), cement en water. Deze vulling zorgt ervoor dat de wanden winddicht zijn en een (weliswaar beperkte) isolatiewaarde krijgen. [Foto 01 tem 04]

Aansluitend werd de verhoogde ‘pati’ rond het schoolgebouw afgewerkt. Na het voorzien van een keermuur, opgetrokken uit rotsblokken en cement, konden de trappen worden gebouwd, hellingen worden voorzien en het geheel afgewerkt met natuurstenen tegels. De Pati loopt rondom rond de klassen en fungeert zowel als speelruimte, als toegangszone en als overgang tussen de klassen en de omgeving. Het schoolgebouw staat op deze manier op ‘zithoogte’ boven zijn omgeving (veilig voor felle regens en water). De pati vangt op deze manier ook de grootste hoogteverschillen met de omgeving op en maakt de klassen vlot toegankelijk. [Foto 05 tem 07]

Afwerken van het interieur

De laatste ontwerpbeslissingen omtrent het interieur en het meubilair gebeurden noodgedwongen via online meetings en vele mails met schema’s en tekeningen. Een extra bezoek ter plaatse in 2021 zat er nog niet in, en ook de workshops met architectuurstudenten van St Lucas/ KUL konden voorlopig niet doorgaan. Voor de afwerking van de plafonds werden grote matten geweven door een ambachtsman uit het dorp. De combinatie van het (industriële) staal van de dakconstructie en de bamboematten geeft een uitgesproken resultaat. [Foto 08 tem 10]

Ook aan de inrichting werd verder gewerkt. In de keukenklas werd een traditionele kookplaats gebouwd. Traditioneel op een belangrijk detail na, deze kookplaats heeft namelijk een schouw, ingewerkt in de betonwand, rechtsreeks naar buiten! Om de vertelklas de juiste sfeer en warmte te geven, werd de vloer hier in hout afgewerkt, tegen de zijkanten werd een verhoogde plint in hout voorzien, als ‘rug’ voor de zittende kinderen. Naast deze houten afwerking, kreeg de vertelklas ook een houten bibliotheek-kast. Laat de verhalen en legendes maar komen! [Foto 11 en 12]

De school in gebruik

De school werd tijdens de afgelopen maanden reeds gebruikt, maar het is uiteraard de bedoeling dat het gebouw nog volledig wordt afgewerkt voor het officieel wordt overhandigd aan het dorp en de schooldirectie. Staan nog op het programma: de laatste schilderwerken, beperkte werken aan de elektriciteit en verlichting en een tafel en bankjes voor de landbouwklas. De foto’s in deze publicatie zijn gemaakt door de medewerkers van CEPP, maar we (vrijwilligers en docenten KUL) hopen dat we in de nabije toekomst zélf ter plekke kunnen gaan om het afgewerkte gebouw te kunnen bezichtigen en op foto vast te leggen. Door de nauwe samenwerking met CEPP, Bikas en de vrijwilligers Carine Verleye en Paul Beké, zijn we zeker van de educatieve ondersteuning van dit project in de toekomst. We zijn allen benieuwd hoe het gebouw zal gebruikt worden, en wat we uit de ervaringen van stagiairs, dorpelingen, leerkrachten, leerlingen en vrijwilligers verder kunnen leren.

Wil je ook je ‘steentje’ bijdragen tot het Kalidevi Schoolproject, dan kan dit door een storting op het nummer BE32 2200 7878 0002 van BIKAS vzw, met als vermelding ‘Van School tot School’

ar. Wart Thys.

Dit project is een samenwerking tussen vier docenten van de KUL: Ignaas Back, Klaas Vanslembrouck, Hilde Bouchez en Tom Callebaut; twee leerkrachten-pedagogen met name Carine Verleye en Paul Beké; architect Wart Thys en graficus Lin Seminck.Februari 2022

Gemotiveerde leerkrachten, een warme en mooie klas, een leuke speelplaats... Dat alles draagt bij tot een kindgerichte, gelukkige schoolomgeving. Onze partners van CEPP, het Centre for Educational Policies and Practices, steunen plattelandsscholen om deze doelstellingen te verwezenlijken.

Padma en zijn collega's, onderwijzers in Jutepani, Sindhuli District, maken hun eigen lesmaterialen. Ze willen de kinderen meer leren over de plaatselijke flora.
Leerkrachten van Hakpara, Sindhuli, beschilderen mini versies van traditionele landbouwwerktuigen om de kinderen te onderwijzen over hun eigen leefomgeving.
De speelplaats motiveert de kinderen om op tijd naar school te komen... Foto uit Jutepani, Sindhuli.
'Van School tot School' is ook een samenwerking tussen Nepalese onderwijsmensen en Vlaamse hogescholen. In januari 2020 schilderden Lore, Elisa en Astrid, studenten van de lerarenopleiding aan Erasmus Hogeschool Brussel dit landschap in het tweede leerjaar in Simras, Sindhuli. Het is een getrouwe weergave van de schoolomgeving in het dorp en helpt de kinderen met lesonderwerpen zoals rekenen, tamme en wilde dieren herkennen, kleuren benoemen, en vertellen over het dagelijks leven.
CEPP medewerkers en de kinderen van Simras zijn één en al aandacht tijdens een vormingsactiviteit.

Wellicht voelt u zich ook gemotiveerd om CEPP en scholen op het platteland te helpen om de kwaliteit van het basisonderwijs te verbeteren. Uw gift op BE32 2200 7878 0002 van Bikas vzw, met 'Van School tot School' als vermelding, vormt een gewaardeerde steun in de rug!