Van School Tot School - 2020

Augustus 2020

 Onderwijs tijdens Covid 19

Ook in Inner Terai, het werkgebied van CEPP, het Centre for Educational Policies and Practices, is de moesson begonnen. De kinderen helpen bij het aanplanten van de rijst. Door de lockdown van 22 maart werden de scholen immers gesloten.
CEPP verdeelt materialen om de mensen te beschermen tegen Covid 19. Leerkrachten en ouders krijgen vorming over de pandemie.
De overheid laat het organiseren van alternatieve vormen van onderwijs over aan de lokale besturen. Sinds 16 juli vindt in het werkgebied van CEPP ‘cluster teaching’ plaats, maar omdat er doorgaans geen externe begeleiding is en omdat veel leerkrachten uit andere streken komen, gebeurt dit in de praktijk slechts in 5 % van de scholen.

In Janjyoti Basic School, Hakpara, in Sindhuli District, helpt Michael Rai, field coördinator van CEPP, de leerkrachten om leerboeken te verdelen bij de leerlingen thuis. 'Cluster teaching' gebeurt in kleine groepjes. Op even dagen komen de even klassen (Class 2, Class 4...) 2 uur naar school. De jongere kinderen krijgen 's morgens les, de oudere kinderen in de namiddag. Op oneven dagen krijgen de oneven klassen les. Voor de kinderen de klas binnenkomen, neemt Michael hun temperatuur op. Leerkracht Panchi geeft les aan een groepje kinderen uit Class 2. Kleuters uit het eerste leerjaar maken oefeningen.

Voor en na: Michael en Ram van CEPP maken een houten platform voor Class 2 en voor Class 3. De leerkrachten helpen mee. Een houten ondergrond kan makkelijk stofvrij gehouden worden, en isoleert tegen de winterse kou.
In Sree Primary School, Jutepani, blijkt cluster teaching niet mogelijk. De directeur van de school woont in een andere streek en kan de school niet bereiken. Toch zijn de leerkrachten en de ouders (vooral de moeders!) gemotiveerd. Ze maken een bamboe omheining en verzorgen de aanplantingen.

Jutepani en Hakpara zijn twee van de meer dan 30 overheidsscholen met wie CEPP samenwerkt in afgelegen en arme dorpen in Sindhuli, Rautahat en Makwanpur District. Zij organiseren er vorming voor leerkrachten en ouders, motiveren kinderen, ouders en leraars, zorgen met hen voor kindgerichte klassen en natuurlijke speelplaatsen, en werken samen met lokale en nationale overheden om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren.

Wij nodigen jullie graag uit om de fotoreportages hieronder te bekijken over de evolutie in Jutepani en Hakpara in het voorbije schooljaar en over een teacher training in het naburige Simras:

Uw steun is welkom op de rekening van BIKAS vzw BE 32 2200 7878 0002, met de vermelding ‘Vrienden van Paul en Carine’ of ‘Van School tot School’.

Vriendelijke dank en blijf gelukkig en gezond!

  

April 2020

Laten we samenwerken

Ons werkverblijf, van 8 januari tot 26 februari 2020 gaf ons het voorrecht om samen te werken met 10 verschillende scholen en om lerarenvorming te geven i.s.m. CEPP en studenten lerarenopleiding Erasmus Hogeschool Brussel. We konden elkaar aanmoedigen en inspireren!

Susma, kleuterleidster van de Brick Children School maakte deze gevoelspoppetjes
Haar collega Sanita naaide een interactieve wereldkaart voor de grotere kinderen
In Jutepani kwam een natuurlijke speeltuin tot stand
In Simras namen kinderen, 20 leerkrachten uit 15 verschillende scholen en 6 CEPP staff deel aan de lerarenvorming
In Hakpara maakten we samen een Wereldklas. Ieder studiejaar heeft er een eigen moestuintje aangelegd.
KULeuven Architectuur, Erasmus Hogeschool en CEPP bij de realisatie van de Post School in Chaap
Een workshop voor 14 begeleiders van het Cerebral Palsy Centre. We maakten aangepaste materialen voor kinderen met een beperking, zoals deze high contrast prenten. Kinderen met CP hebben vaak ook visuele problemen.
Officieuze inhuldiging van de Post School!
Officieuze inhuldiging van de Post School!
 

Als u de inspanningen van CEPP (Centre for Educational Policies and Practices) graag wil ondersteunen, dan is uw bijdrage welkom op het rekeningnummer BE 32 2200 7878 0002 van BIKAS vzw, met de vermelding ‘Van school tot school’ of ‘Vrienden van Paul en Carine’.

Hartelijk dank!

Paul Beké en Carine Verleye 

Een Nieuwe Lente

Januari 2020

Bomen

 

Shree Primary School, Jutepani en Shree Janjyoti Basic School, Hakpara, liggen op 45 minuten wandelafstand van elkaar, in Sindhuli District, in het zuiden van Nepal. Voor 2019 had de speelplaats van Jutepani twee bomen, die van Hakpara slechts één… Nochtans kan de temperatuur hier ‘s zomers oplopen tot 40 graden. Scholen groener maken (‘greening of the school environment’) is één van de hoofdactiviteiten van CEPP, het Centre for Educational Policies and Practices, een Nepalese ngo die zich in deze streek inzet voor gratis én beter onderwijs. Samen met de lokale gemeenschap zorgden zij voor een groene afsluiting, met natuurlijke en lokale materialen zoals bamboe en struiken. Er kwamen ook bomen, zodat de kinderen in de schaduw kunnen spelen. In Jutepani werden 17 bomen en struiken aangeplant, Hakpara’s (grote) speelplaats telt nu 50 bomen en struiken...

 

Moestuin

 

Schoolterreinen worden niet goed onderhouden, niemand lijkt er interesse voor te hebben. Om de schoolomgeving levendiger te maken, promoot CEPP de aanleg van moestuinen. De kinderen en hun leerkrachten brengen zaden en plantgoed mee om voor hun klaslokaal bloemen en groenten te kweken. Op die manier leren kinderen hoe planten groeien en wat ze nodig hebben. Het helpt kinderen om van planten te houden, ze goed te verzorgen en te begrijpen hoe belangrijk ze zijn.

 

Wereldmilieudag

 

90 kinderen namen deel aan een tekenwedstrijd: ‘Me and my green environment school’. Als beloning werden 278 planten uitgedeeld.

 

Kindgerichte klassen

 

Ouders, kinderen, leerkrachten en Belgische stagiaires werkten samen om in Jutepani en Hakpara de klassen van de eerste graad beter te maken: beschilderde muren, een verhoogde houten vloer met vasttapijt, lage banken… Jutepani wordt een milieuvriendelijke en duurzame leer- en leefomgeving, net als Hakpara!

 
Download extra foto's

Met bijzondere dank aan HESpace Children’s Foundation en aan iedereen die CEPP steunt via Bikas vzw, rekeningnummer BE32 2200 7878 0002. Graag ‘Van school tot school’ of ‘Vrienden van Paul en Carine’ als vermelding toevoegen aub.