Lulang - Juli 2016

Lulang is een afgelegen dorp in het Myagdi district in het westen van Nepal. Hier geeft Bikas financiële steun bij de onderstutting van de Shree Lulang lagere en secundaire school. De school, samen met het voorliggende schoolplein, liep het risico tijdens de moesson van de berghelling te schuiven. Daardoor dreigden ook de lager gelegen huizen en velden bedolven te geraken onder aarde en puin. Hetgeen de inwoners van Lulang vreesden, gebeurde in 2015 toen een aardverschuiving een deel van de speelplaats meenam en een lager gelegen woning verwoestte.


De onderstutting omvat het bouwen van een ‘muur’ van met steenm gevulde draadkorven die in zeven lagen boven elkaar liggen. De onderste rij is uiteraard in de berghelling ingegraven om de muur een stabiele ondersteuning te bezorgen.
Er worden twee types steenkorven gebruikt: een korf van 1,5m x 1m x 1m en een grotere korf van 2m x 1m x 1m. De eerste noemen we type 1,5 en daarvan zijn 137 stuks nodig. De tweede noemen we type 2 en hiervan zijn er 213 stuks nodig. Om die 350 korven te vullen, moet meer dan 630m³ steen aangevoerd worden. ‘Aangedragen’ is juister uitgedrukt, want de laatste 300 meter moeten de stenen manueel ter plaatse gebracht worden, bij gebrek aan andere mogelijkheden uiteraard.


Door alle nieuwe projecten die ten gevolge van de aardbeving opgestart werden, liep deze onderneming tijdens de eerste helft
van dit jaar wat minder in de kijker. Toch werden de werken onverminderd voortgezet en naderen zij ondertussen hun voltooiing.


Momenteel zijn reeds zes van de zeven lagen steenkorven geplaatst en gevuld. Men is bezig aan de laatste laag waarmee dit project voor ongeveer 90 procent is afgewerkt. De totale kost van deze opdracht was begroot op 44 558 euro waarvan de vzw Bikas 25 132 euro voor haar rekening neemt. De lokale inbreng bestaat uit het transport van de 630 m³ steen naar de bouwplaats.Op de foto’s is te zien hoe hoog en steil de muur van steenkorven wel is. Boven paalt deze muur aan de speelplaats van de school, waar dus kleine kinderen spelen. Het comité meldt ons dat er reeds een paar ongevallen gebeurd zijn waarbij de kinderen naar beneden vielen. Dit is uiteraard niet aanvaardbaar, vandaar de vraag van het comité voor de bouw van een omheining om de kinderen weg te houden van de afgrond. Het comité zal aan Bikas een begroting bezorgen, maar heel duur kan dit niet zijn.