Haku – Nesing – Sano Haku, twee scholen in plaats van één !


Juli 2017
Ondertussen is het regenseizoen in alle hevigheid begonnen en kan er niet veel gedaan worden op het vlak van bouwen. Achter de schermen daarentegen is het nu een uitgelezen moment om aan de administratieve mallemolen verder te werken.

Toen Lakpa Sherpa, de door ons aangestelde lokale architecte, begin juni met haar bouwplannen naar de regering stapte kreeg ze te horen dat de regering een eigen ontwerp had. Deze bouwplannen waren ontworpen voor andere regio’s en toen onze architecte een half jaar geleden vroeg om deze plannen te mogen gebruiken mocht dit niet. Nu gaf de regering plots aanbevelingen om deze plannen wel te gebruiken en zelfs zo sterk dat als we deze zouden gebruiken we een goedkeuring reeds na een paar weken zouden krijgen. Eigen plannen, niettegenstaande die zelfs beter zouden zijn, vroegen minstens 6 maanden voor ze een goedkeuring zouden krijgen.
Daarom werd al vlug besloten om de door de regering naar voren geschoven plannen te gebruiken. Een Belgische burgerlijk bouwkundig ingenieur beaamde de degelijkheid van de plannen van de overheid die in samenwerking met Duitse architecten waren ontworpen.

Ook kregen we nog ander verrassend nieuws te horen. Plots had de regering besloten om in Nesing zelf 2 klassen te bouwen. Wanneer en door wie, dat wisten ze nog niet maar het zal er zeker (ooit) komen. Het project moet nog uitgeschreven worden en zal dus nog een tijdje op zich laten wachten.
Op de vraag om met de regering samen te bouwen kregen we een negatief antwoord. De regering doet dit volledig op eigen houtje zonder rekening te houden met wat anderen doen.
Voor hun was het zelfs geen probleem mochten we 4 klassen bouwen.
Daar zien we het nut niet van in want dan zouden er in Nesing 6 klassen komen wat uiteraard te veel zou zijn. Aan dit overaanbod willen we niet meedoen. Onze en jullie centjes willen we verantwoord gebruiken en dus besloten we om niet 4 maar 2 klassen te bouwen.
Onverwacht krijgt ons project een andere wending die anderzijds ook andere mogelijkheden schept.

Vorig jaar in december bezocht ik na Nesing ook het nabijgelegen dorp, Sano Haku.
Ik zag dat de aarbeving ook hier de school verwoest had en dat een constructie van zinken platen en houten planken tijdelijk dienst deed als schoolgebouw. Ook hier smeekte men mij om hulp om hun school terug op te bouwen. Mijn hart brak toen ik daar niet kon op ingaan wetende dat we als kleine vzw maar beperkte mogelijkheden hebben. Iets beloven en dit niet kunnen realiseren wilde ik ten alle kosten vermijden. Maar nu krijgen we plots wel de mogelijkheid om uit te zoeken of we ook hier een tweeklassen school kunnen bouwen. Zo zouden we nu twee dorpen kunnen helpen wat uiteraard nog mooier zou zijn.

Ondertussen heeft het nieuws zich al vlug verspreid en heeft men in Sano Haku ook vernomen dat we in Nesing maar twee klaslokalen gaan bouwen. Men begint hardop te dromen en men hoopt dat hun herhaalde smeekbeden nu wel aanhoord zullen worden.
De mensen in Nesing zijn niet bij de pakken blijven zitten en hebben al uitgezocht waar een school gebouwd kan worden. Een oudere man is zelfs bereid om hiervoor grond af te staan laat men ons weten.

Volgende week gaan Lakpa Sherpa, de architecte en Ngawa Tamang, een bevriende berggids afkomstig van Haku, terug naar Nesing en Sano Haku om de toestand ter plaatse te bespreken.

We kijken al uit naar wat dit bezoek zal opleveren en hopen dat bij het einde van het regenseizoen (eind september) het administratieve gedeelte afgehandeld is en dat het bouwen dan effectief kan beginnen. En wie weet worden het wel twee scholen in plaats van één!

Vind ook jij onderwijs belangrijk voor deze Tamangkinderen die in een afgelegen gebied wonen, steun ons dan op rekeningnummer BE 32 2200 7878 0002 van BIKAS met vermelding HAKU.
De kinderen van HAKU zullen je erg dankbaar zijn!

Betty Moureaux
Voorzitster Bikas