De scholen van Haku - Regenseizoen

Provincie West-Vlaanderen

Met de steun van de Provincie West-Vlaanderen

Leopoldsburg

Met de steun van de Gemeente Leopoldsburg


 

Haku

 

Regenseizoen

Augustus 2023

Het regenseizoen is volop bezig. De plantjes die pas gezaaid en geplant werden krijgen alvast meer dan voldoende water. De scholen zijn enkele weken dicht en zullen nog voor het einde van de moesson weer open gaan. Voor sommige kinderen is het niet evident om in het regenseizoen naar school te gaan. Door de hevige regenval veranderen sommige paden in riviertjes en zijn landverschuivingen geen uitzondering. Het gebeurt dat sommige kinderen gewoonweg niet in de school geraken doordat het onderweg te gevaarlijk is. Zij blijven dan enkele dagen, zelfs weken thuis wat hun schoolprestaties uiteraard niet ten goede komt. Hoe graag men ook naar school wil gaan, men neemt het risico niet, wat heel begrijpelijk is.

 

Pangling school
Pangling school

 

Vanuit de scholen is al regelmatig de vraag gesteld of we niet kunnen helpen met het inrichten van tijdelijke opvanghostels voor deze kinderen. Zo zouden zij gedurende de moessonperiode nabij de school verblijven en toch nog de lessen kunnen bijwonen. Hoe jammer we het ook vinden en hoe graag we deze leerlingen een kans op onderwijs gunnen, wij kunnen hier niet op ingaan. Enerzijds hebben we de middelen niet om te helpen, anderzijds is het een ethische kwestie. We vinden het beter dat de kinderen in hun vertrouwde omgeving bij hun ouders blijven.

 

Pangling school
Begin van de schooldag in Pangling

 

Sinds CEPP het onderwijsproject in de vijf Haku scholen opstartte, zien we dat de ouders meer en meer betrokken zijn bij het schoolgebeuren. Voor de leerkrachten en zeker voor de schoolhoofden is dit een grote omwenteling. Dat ze het daar erg moeilijk mee hebben, kunnen we begrijpen. De ouders zijn veel mondiger geworden, wat niet altijd in dank wordt afgenomen door de leerkrachten. Als een leerkracht niet komt opdagen gaan de ouders vragen wat de reden is. Ze pikken het niet zo maar dat hun kinderen geen degelijk onderwijs krijgen. De medewerkers van CEPP die nu al meer dan anderhalf jaar in de Haku dorpen zijn, krijgen het soms zwaar te verduren, voornamelijk van de schoolhoofden.

 

Thulo Haku
School van Thulo Haku

 

Het is zoeken om samen te werken met als enig doel naar verbetering van het onderwijs te streven. Vele van de onderwijzers zaten als een koning op hun hoge troon en deden maar waar ze zin in hadden. Nu er meer betrokkenheid is van de ouders moeten zij zich veel meer gaan inzetten. Veranderingen zijn altijd spannend, uitdagend en vragen heel wat inzet en openheid. Het is samen zoeken naar een andere manier van omgaan met leerlingen en met ouders, een andere manier van les geven. Zoeken om met natuurlijke en duurzame middelen te werken. We zijn benieuwd hoe het verder zal gaan… De groene vrijwilligers van de tuintjes, de ouders van de schoolkinderen en de andere dorpsbewoners zijn dan weer laaiend enthousiast over de samenwerking met CEPP. Zij voelen zich gehoord, gesteund en zien dat onderwijs en groenten- en fruitteelt ook anders kunnen.

 

Bamboo planten
Planten van bamboe op de aardverschuivingsplaatsen
zaaien
Zaaien van gewassen

 

Ondertussen zijn we volop bezig met het organiseren van een ‘oog-kamp’. Samen met de Franse organisatie Saint Chamond Espoir willen we in het najaar van 2024 een groep Franse opticiens naar de Haku dorpen sturen. De leerlingen van de vijf scholen van de Haku gemeenschap kunnen dan een oogtest ondergaan. Degenen die het nodig hebben, zal men een bril geven. Van de dorpelingen kwam de vraag of we ook een oogarts kunnen meesturen want vele mensen hebben problemen met hun ogen. Zij geraken niet bij een oogarts voor een degelijke diagnose en een correcte behandeling. Ook is er vraag naar cataractoperaties. We zijn aan het bekijken wat mogelijk is want er zijn regels opgelegd door de overheid die we moeten volgen. Babu Lal Tamang, die ons met verschillende andere projecten helpt en reeds vroeger een oogkamp organiseerde, zal ons ook nu helpen. Hij zal contact opnemen met een Nepalese oogarts met de vraag om ook in de Haku dorpen tot actie over te gaan. We hopen dat het lukt en dat het betaalbaar zal zijn om alles te kunnen organiseren. Als we een oogkamp kunnen inrichten met zowel de mogelijkheid om jongeren die het nodig hebben een bril te geven en de ouderen die slecht zien te helpen met een cataract ingreep, dan zou dit fantastisch zijn. Ook al komen de brillen van buurland China toch dienen we nu al met de voorbereidingen te starten. Men vraagt allerlei bewijzen en er dienen verschillende goedkeuringen te komen alvorens dit mag georganiseerd worden. We hebben nog meer dan een jaar maar toch zijn we nu al bezig met de aanvragen en de organisatie.

Wil jij de Hakuscholen helpen dan is jouw steun meer dan welkom op het rekeningnummer van Bikas BE32 2200 7878 0002 met vermelding HAKU.

Bedankt - Dhanyabad

Betty Moureaux Voorzitter Bikas VZWBegin van het nieuwe schooljaar in Haku


Een nieuw schooljaar

Mei 2023

Leerlingen gaan in de moestuin werken
Leerlingen gaan in de moestuin werken

 

Niet alleen het oude jaar liep op zijn einde en het nieuwe jaar 2080 werd verwelkomd, ook het schooljaar werd afgesloten. Na de eindexamens kwam een korte schoolvakantie. Iedereen keek uit naar een beetje rust. De leerkrachten, die vaak van andere regio’s afkomstig zijn, keerden voor een week terug naar hun familie.

 

Eindexamens
Eindexamens

 

Arjun, de jonge medewerker van CEPP – Centre for Educational Policies and Practices - die in Thulo Haku woont, bleef in het dorp en zorgde voor de moestuinen.
Bhisnu nam ook even vakantie maar eerst gaf ze samen met andere CEPP medewerkers nog een training.
Tijdens de examenperiodes konden de CEPP medewerkers niet in de scholen werken. Op vraag van de plaatselijke onderwijsfunctionaris werd er een workshop georganiseerd voor de omliggende twaalf scholen. In Chilime, de hoofdplaats van het district, werd een vierdaagse training met 21 leerkrachten gehouden.

 

Training van de leerkrachten
Training van de leerkrachten


Tijdens de training gingen de leerkrachten met elkaar in gesprek over de geïntegreerde onderwijspraktijken en probeerden ze de mogelijkheden uit.
De leerkrachten maakten van lokale grondstoffen educatieve materialen. Ze bespraken hoe men interactief les kan geven en hoe men de lessen aantrekkelijker kan maken.
Men leerde methodes om de relatie tussen leerkrachten en leerlingen te verbeteren om zo deze band te versterken.
De leerkrachten die aan deze training deelnamen waren allen heel enthousiast. Volgens hen was dit de meest waardevolle training die ze ooit kregen. Ze keken al uit om hun verworven kennis in de praktijk om te zetten.

 

Bhisnu deelt boeken uit
Bhisnu deelt boeken uit

 

Ondertussen is het nieuwe schooljaar begonnen. De schoolboeken zijn verdeeld, de scholen lopen weer vol en de verwachtingen zijn groot. Wij kijken uit naar wat dit schooljaar zal brengen.
We wensen de leerkrachten een boeiend jaar waarin ze nieuwe leermethodes kunnen integreren. Ook dat er een aangename, groeiende en positieve samenwerking mag zijn tussen de scholen enerzijds en met de leerlingen en met hun ouders anderzijds. De studenten wensen we de kans om kennis op te doen in een veilige en kindvriendelijke school en dit in hun eigen, vertrouwde omgeving. Ieder kind heeft recht op onderwijs maar in afgelegen gebieden, waar kinderen vaak thuis moeten werken, is dit niet zo vanzelfsprekend.

 

Leerlingen planten groenten
Leerlingen planten groenten

 

Een nieuw schooljaar zal ook ongekende uitdagingen met zich meebrengen. CEPP zal ook nu weer zijn uiterste best doen om de scholen van de vijf Haku dorpen te helpen in hun groei en ontwikkeling. Men zal ook nu weer van huis tot huis gaan om de ouders te ondersteunen en te stimuleren om hun kinderen actief op te volgen in hun schoolgaan. De leerkrachten zullen ook nu weer trainingen krijgen en mee op sleeptouw genomen worden om het beste van zichzelf te geven.

 

Samen zaaien
Samen zaaien

 

Bikas is dan ook heel blij dat we met CEPP samen kunnen werken aan een betere toekomst voor honderden kinderen uit deze regio.

Wil jij de Haku scholen helpen dan is jouw steun welkom op het rekeningnummer van Bikas BE32 2200 7878 0002 met vermelding HAKU.

De Haku groep steunt ook de nieuwe projecten van de Pokra school en het Dorje Ghyang waterproject. Zo helpen we samen waar de nood het hoogst is.

Bedankt - Dhanyabad

Betty Moureaux
Voorzitster BIKAS vzwInhuldiging van de school in Thulo Haku en de werking van CEPP

 

School Haku

 

Februari 2023

Op 2 november 2022 was het feest in Thulo Haku. De nieuwe school, twee verdiepingen hoog en acht klassen groot, werd eindelijk ingehuldigd.

Bikas heeft samen met de lokale regering ervoor gezorgd dat het schoolgebouw er gekomen is. Tijdens de grote aardbeving van 2015 was deze school volledig verwoest. Zeven jaren later staat er eindelijk een nieuw en stevig gebouw. De leerlingen, leerkrachten en ook de ouders die met de bouw meehielpen waren nu trots om hun nieuwe school te tonen. Als voorzitster van Bikas en als projectleider van het Haku project werd ik samen met een groep sponsors/ reizigers van Anders Reizen zeer goed ontvangen. Ook onze webmaster Omer D’Hondt was van de partij.

 

Leerlingen van Haku Besi
Leerlingen van Haku Besi

 

Een helse busrit bracht ons van Kathmandu naar Haku Besi waar we door Tamang vrienden werden opgewacht. Hier begon onze trekking en een half uurtje later werden we aan de school van Haku Besi opgewacht door het schoolhoofd, de leerlingen en de ouders. We kregen drankjes aangeboden en khata’s, de traditionele gebedssjaals, werden rond onze nek gehangen. We mochten plaatsnemen op de schoolbanken die we gesponsord hadden terwijl kinderen voor ons zongen en een dansje deden. Ik werd weggeloodst om het door Bikas geschonken schoolmeubilair te bekijken. HAKU De kleurrijke ronde tafeltjes die we voor de kleinsten hadden laten maken, de schoolborden, de computertafels en de beamer werden met fierheid getoond. Alles bleek zeer zinvol te zijn en had reeds zijn dienst bewezen.

 

School van Sano Haku
School van Sano Haku

 

Na de plechtigheid zetten we onze weg verder en net voor het donker werd, bereikten we Pangling, Sanu Haku. Ook hier werden we verwelkomd door het schoolhoofd en door de medewerkers van CEPP – Centre for Educational Policies and Practices. Michel Rai was speciaal van Kathmandu gekomen om ons aan de hand van een powerpoint te verduidelijken waarvoor CEPP staat en hoe zij te werk gaan.

In elke school van de vier dorpen willen zij minstens één klaslokaal kindvriendelijk en educatief inrichten. Klassen worden omgetoverd tot een gezellige ruimte waar zowel leerkrachten als kinderen graag vertoeven. Ondertussen zijn drie klassen ingericht. Eén voor één zijn het voorbeeldklassen geworden. Houten planken met daarop tapijten zorgen voor een stofarme en warme vloer. Met nog wat kussens erbij vinden de jongste kinderen het aangenaam zitten. Doch wat het meeste opvalt zijn de mooie, kleurrijke en educatief beschilderde muren.

Leerlingen van de kunstacademie van Kathmandu en een schilder uit het nabijgelegen Dhunche hebben onder andere fragmenten van het dagelijkse leven, het menselijk lichaam, dieren, bergen, fruit, groenten en het alfabet erop geschilderd. Terecht waren ze heel fier om deze mooie klaslokalen te tonen.

 

CEPP medewerkers
Medewerkers CEPP

De volgende ochtend werden we door de andere CEPP medewerkers, Ram Chandra, Bishnu en Arjun, door hun prachtige proeftuin geleid. We zagen een gedreven Ram Chandra die vol kennis van zaken zijn tuin van Eden voorstelde. De lokale mensen leerden zowel gekende als ook nieuwe soorten fruit en groenten telen. Zo zagen we ajuinen, boontjes, wortelen, koriander… maar eveneens kiwi’s en papaja’s.

 

Tuin van Eden
Ram Chandra leidt ons door de tuin van Eden

 

Door het gevarieerde aanbod is het dieet van de dorpelingen nu verrijkt met heerlijke, verse en zelfgekweekte groenten en fruit boordevol vitaminen. Per proefveld is een vrijwilligerskoppel aangesteld dat onder het toeziende oog van Ram Chandra veel bijleert. Op hun beurt geven zij deze kennis door aan de andere dorpsbewoners. Het enthousiasme dat Ram Chandra aan de dag legt is duidelijk besmettelijk. Bijna elk huisgezin heeft nu een eigen moestuintje.Door de ligging van de proefvelden in de buurt van de scholen ontstaat er een uitwisseling van informatie. De leerlingen volgen de processen van de kwekerijen mee. Ze krijgen les op de proefvelden, helpen mee met de teelt, zien alles groeien en als de tijd rijp is oogsten ze en proeven ze wat ze zelf gezaaid hebben.

Feest in Thulo Haku

En dan brak de dag van de inhuldiging van het nieuwe schoolgebouw eindelijk aan. Door de coronapandemie was de bouw en de inhuldiging met drie jaar opgeschoven. Het grote dorpsplein was ondertussen vol gelopen met kijklustigen. De leerlingen van de school maar ook vele mensen van de dorpsgemeenschap waren aanwezig. Men had een toegangspoort gemaakt waarboven een banner hing met de Nepalese en de Belgische vlag erop. Tamang vrouwen en mannen in traditionele klederdracht stonden ons op te wachten. Voor de gelegenheid had ik ook een Tamang kleed met bijhorend handgemaakte hoedje opgezet. De Belgen en één Nederlander van onze groep kregen de ereplaatsen naast enkele prominenten van de dorps- en schoolgemeenschap. Traditioneel volgden de speechen, de bedankingen, de khata’s, de traditionele dansen en de nodige drankjes. Het hele gebeuren was een dankbetuiging van de school- en dorpsgemeenschap aan de mensen die het mogelijk gemaakt hebben om dit project te realiseren.

 

Bedankingsborden
Ontvangst van de bedankingsborden

 

Zeg het voort zeiden ze … bedankt aan iedereen die gesteund heeft. De school wordt overgedragen aan de schoolgemeenschap die het beheer in handen heeft. Een officiële inhuldigingsplaat wordt aan het schoolgebouw gehangen. Na vele foto’s en vele blijde gezichten loopt de dag op zijn einde.

 

Klaslokaal Thulo Haku
Klaslokaal in Thulo Haku

Het is bemoedigend te zien wat er in Haku reeds gerealiseerd is. Het bouwproces ligt achter ons en nu concentreert men zich op het inhoudelijke van het onderwijs. Samen met de medewerkers van CEPP wordt er nu gewerkt aan de verbetering van het basisonderwijs in een veilige, gezellige en kindvriendelijke omgeving.

 

Klaslokaal Thulo Haku
Klaslokaal in Thulo Haku

 

Stilaan ontstaat een bewustwording van het belang van degelijk onderwijs in de eigen omgeving. Daar waar er vroeger geen of weinig aandacht werd besteed aan de allerkleinsten beseft men nu dat een goede basis ook in het onderwijs heel belangrijk is. Er is een duidelijk groeiproces in gang gezet. Al spelend leert men veel bij. Er wordt aandacht geschonken aan een betere hygiëne, men onderhoudt de klassen en speelpleinen, de toegangspaden worden geregeld opgekuist, er worden verbeterde landbouwmethodes aangeleerd, de landverschuivingsproblemen worden aangepakt en men zoekt naar een verantwoorde omgang met het milieu.

Een zeer belangrijke vernieuwing is de betrokkenheid van de ouders bij het schoolgebeuren van hun kinderen. De controle van de ouders en de druk op de scholen is iets nieuw. Ouders worden gestimuleerd om toezicht te houden op het onderwijs van hun kinderen. Zij volgen om beurt één dag per week mee school. Ze motiveren hun kinderen om naar school te gaan en stimuleren de leerkrachten. Als de ouders een schoolproject opvolgen dan kan men veel gedaan krijgen.

Ik kon met eigen ogen vaststellen dat er immense veranderingen zijn in de Haku dorpen. Soms gaat het moeizaam maar toch heeft men al een mooie weg afgelegd. Vanaf dit jaar zal ook het naburige dorp Grey en zijn school mee betrokken worden in dit project. Grey hoort bij de Haku dorpsgemeenschap. Zij hadden al bij aanvang gevraagd om erbij betrokken te worden maar daar is toen niet op ingegaan, onder andere om financiële redenen. Uiteraard lopen de kosten op, zeker nu alles duurder wordt. Toch vinden we dit een project dat zeer waardevol en duurzaam is en onze steun dan ook van harte verdient. Als we zien wat er al gerealiseerd is in de Haku dorpen, dan kijken we hoopvol uit naar de toekomst.

 

Studenten Thulo Haku

 

Wil jij helpen dan is jouw steun welkom op het rekeningnummer van Bikas BE32 2200 7878 0002 met vermelding van Haku.

Bedankt - dhanyabad

Betty Moureaux, voorzitster vzw Bikas Haku

November 2022

Het heeft lang geduurd maar dit najaar is het dan eindelijk zo ver. Begin november is de inhuldiging van de school van Thulo Haku gepland.

In aanwezigheid van een groep toeristen van Anders Reizen wordt de school officieel ingehuldigd en overgedragen aan de schoolgemeenschap. Vanaf nu is deze groep de eigenaar en beheerder van het nieuwe gebouw. Zij zullen zorg moeten dragen voor deze school die in samenwerking met de lokale regering en met de hulp van de vele dorpsbewoners tot stand is gekomen.

Het achtklassengebouw kwam er op vraag van de gemeenschap. De vorige school werd door de grote aardbeving van 2015 volledig verwoest. De leerlingen kregen tijdelijk les van soldaten die nog nooit voor een klas hadden gestaan. De periode na de aardbeving was voor vele kinderen nog traumatisch, de immense angst voor een herhaling van een ramp als deze bleef nog lang nazinderen. Toch werd het lesgeven zo snel mogelijk heropgestart zodat de kinderen niet doelloos rondliepen in de dorpen. Enkele maanden na de aardbeving konden we met de hulp van vele sponsors tijdelijk schoolbarakken plaatsen. Stilaan groeiden de wens en de hoop om degelijke permanente en vooral veilige scholen te bouwen.

We begonnen met schooltjes in Nessing en later in Sanu Haku (Pangling). Tenslotte kwam ook Thulo Haku aan de beurt. Zowel in Nessing als in Sanu Haku bouwden we twee klaslokalen. In Thulo Haku werden het acht klassen waarvan de bouw verspreid werd over drie jaar.

De eerste steenlegging was in het najaar van 2019. We dachten toen nog dat in 2020 alles klaar zou zijn en dat we dan de opening zouden doen. Helaas stak de wereldwijde coronapandemie stokken in de wielen.
Alles liep vertraging op en zo werd het 2021 voordat de school klaar geraakte. Ondertussen was er de vraag gekomen om een verdieping bovenop de vier klassen te bouwen. Zo werd het tenslotte begin 2022 vooraleer de school volledig was afgewerkt.

Gedurende heel de bouwperiode was er niemand van Bikas ter plaatse geweest en hadden we ons moeten tevreden stellen met foto’s en filmpjes die we via sociale media ontvingen. Ondanks het feit dat we niet lijfelijk aanwezig waren, konden we de evolutie toch goed volgen.
Het was indrukwekkend te zien hoe men met eenvoudige middelen zulke grootse werken kon realiseren. Met vereende krachten werd keihard gewerkt om alles ter plaatse te krijgen en samen de school te bouwen.

Nadat het schoolgebouw er stond, werd er nog een omheining gebouwd. Een bijkomend waterproject voorziet nu de school van drinkbaar water. Ook werden de nodige schoolbanken gemaakt. Zo verfijnde men stilaan het gebouw en de omgeving.

 

Na jarenlang inzetten op de constructie en alles wat ermee te maken had, startten we begin dit jaar met de ondersteuning van de leerkrachten en het eigenlijke onderwijs. Samen met onze lokale partner CEPP - Centre for Educational Policies and Practices - werd er langzaam een verandering teweeggebracht. Het belang van degelijk onderwijs in de nabije omgeving werd nu in de kijker gezet. De leerkrachten leerden hoe ze door gebruik van eenvoudige middelen les konden geven. De relatie tussen ouders en leerkrachten en leerlingen verbeterde enorm in slechts enkele maanden tijd. Motivatie en leergierigheid zorgden ervoor dat het aantal kinderen dat naar school gaat stilaan stijgt. We zien een mooi educatief groeiproces, maar is er nog een lange weg te gaan.

Net zoals voorheen in Pangling is CEPP nu ook in Thulo Haku een klas aan het inrichten zodat men er in een propere, aangename ruimte les kan geven. Een mooi klaslokaal stimuleert niet alleen de leerkrachten maar ook de leerlingen om naar school te komen en moedigt de gebruikers aan om ook de andere klassen te verbeteren. Wij zijn dan ook heel benieuwd om dit afgewerkt klaslokaal te kunnen bezoeken.

Ondertussen hebben Bishnu en Ram Chandra, de twee medewerkers van CEPP in Haku, weer bergen verzet. Er waren overlegmomenten met de ouders van de leerlingen in de vier dorpen van Haku. Men werkte met de leerlingen rond natuurbehoud, er waren trainingen rond hygiëne, er werd een grondige opkuis gehouden in de omgeving van de scholen maar ook in de dorpen en op en rond de paden en wegen er naartoe. Van huis tot huis ging men met de mensen praten over onderwijs, hygiëne, natuurbehoud enz. … Iedere keer opnieuw ben ik verbaasd over wat twee mensen zo kunnen veranderen in een dorpsgemeenschap die anders niet geïnteresseerd was in enige verandering. Dikke proficiat aan CEPP. Ik kijk al uit om deze twee medewerkers te ontmoeten in Haku en hun werk met eigen ogen te aanschouwen.

Bij het verschijnen van het tijdschrift zal de school Thulo Haku ingehuldigd zijn. Volgende keer kunnen jullie lezen hoe dit allemaal is verlopen. Na drie jaar keer ik eindelijk terug naar Nepal…wat heeft dit lang geduurd! Ik ben heel benieuwd om met eigen ogen te zien wat er allemaal in die drie jaar veranderd is in de Haku dorpen. Het zal een blij weerzien worden… spannend!

Wie de Haku dorpen wil steunen, kan een bijdrage storten op het rekeningnummer van Bikas BE32 2200 7878 0002 met de vermelding ‘Haku’.

Bedankt, dhanyabad…

Betty Moureaux, voorzitster BIKAS vzwAugustus 2022

Sinds CEPP - het Centre for Educational Policies and Practices ˗ aanwezig is in Pangling (Sanu Haku) is er een grote verandering waar te nemen. Bishnu en Ram Chandra, twee gedreven en ervaren medewerkers, zijn er sinds februari aan het werk. Stilaan hebben zij het vertrouwen van de lokale gemeenschap gewonnen. Door tussen en met hen te wonen zijn zij een deel van de woongroepen geworden. Op een zachte manier brengen zij een enorme levensverbetering teweeg .

Wetende dat de mensen van de Haku dorpen vooral bezig zijn met landbouw, heeft CEPP hier dan ook op ingezet. Het vertrouwen werd al vlug gewonnen en het bleek ook een zeer nuttige en duurzame aanpak. Als uitvalsbasis voor hun werk werd gekozen voor een woning in Pangling (Sanu Haku). Van hieruit zijn de omringende scholen van de vier Haku dorpen relatief vlot bereikbaar.

In elk van de vier dorpen is een soort proefveld ontstaan waaraan samen met de dorpsbewoners en de schoolgemeenschap gewerkt wordt. In Pangling, waar Bhisnu en Ram Chandra wonen, hebben zij een plantenkwekerij opgestart naast hun woonplaats. In de andere dorpen Nesing, Thulo Haku en in Haku Besi zijn drie boerenkoppels geselecteerd als groene vrijwilligers om mee te werken. Op slechts vijf minuten wandelen van de scholen bevinden zich de velden van deze boerenkoppels. Een stukje van hun gronden worden gebruikt als proefveld.

Hun interesse in de kwekerijen die men opstartte, hoe ze te onderhouden en hoe ze hun landbouwproblemen kunnen oplossen is zeer groot. Door de ideale ligging van deze velden in de dorpen en vlakbij de schoolgebouwen is er een gemakkelijk samenwerking mogelijk met de scholen en ook met de dorpsgemeenschap. De koppels die de grond ter beschikking stellen en zodoende sterk betrokken zijn bij het project, slaan een brug tussen het project en de school- en dorpsgemeenschap.

Zij zijn een rolmodel en brengen stilaan en van binnenuit een heroriëntatie teweeg. Op hun beurt zijn zij leermeesters om de opgedane kennis door te geven aan de leerlingen en aan de dorpsbewoners. Deze koppels zijn enorm nieuwsgierig om te leren en om kennis door te geven. Zij zijn super gemotiveerd om zo goed mogelijk voor hun proefveld te zorgen.

Van de 300 fruitboompjes die meegebracht waren vanuit Kathmandu hebben 80 het niet overleefd en drie werden er gestolen. Ruim 2150 plantjes werden door de lokale overheidsinstanties voor bosbeheer en veeteelt aangeleverd en geplant in gemeenschappelijke velden en bij de lokale mensen. Samen met ouders, studenten en CEPP-medewerkers werden er zaden op de aardverschuivingsplaatsen gestrooid. Hierdoor hopen ze de bij de volgende hevige regens de landverschuivingen tegen te kunnen gaan. Van de ouders wordt ook verwacht dat ze een moestuin cultiveren om hun dagelijks voedselpatroon te verbeteren.

Via de schoolkinderen probeert men dit aan te moedigen. Van hetgeen er in het voorjaar geplant en gezaaid werd, heeft men nu al heel wat kunnen oogsten. Zo zagen we grote komkommers die de leerlingen geplukt hadden en dan samen opaten. Men geniet er alvast van de vele fruitboompjes, niet alleen van de vruchten maar ook van de schaduw die deze boompjes geven bij warme dagen. De groenten die ze zelf hebben geteeld worden als leerobject gebruikt. Een ideale invalshoek om vanuit tuin- en landbouw veel te bespreken.

De vorige maanden werd nog meer ingezet op ouder- en schoolcontacten. Bishnu en Ram Chandra hebben deelgenomen aan de verschillende vergaderingen van de schoolcommissies. Hier kwam vooral de kwaliteit van het onderwijs ter discussie. In juni ll. werd er een basistraining in de school van Pangling gehouden. De andere drie scholen waren ook uitgenodigd. De nadruk lag vooral op het belang van de rol van de leerkrachten en hun verantwoordelijkheden. 13 vrouwelijke en 6 mannelijke leerkrachten hebben deze allereerste training bijgewoond .

Helaas was er geen vertegenwoordiging van de school van Nessing. We merken dat de ene school meer gedreven is dan de andere. Zo is men in Pangling en Haku Besi veel meer bezig om de kwaliteit van het lesgeven te verbeteren. In Thulo Haku en in Nesing komt dit groeiproces moeilijker op gang. Toch zien we dat men kijkt en praat over wat er in de twee andere scholen gebeurt. Dit kan op termijn alleen maar een positieve invloed hebben. Soms moet men geduld hebben en wachten tot de tijd er rijp voor is.

Er werden moeder/ ouderbijeenkomsten georganiseerd. Men besprak onder andere de hygiëne van de studenten die nogal bedenkelijk was. Nadien was er een duidelijk waarneembare verbetering te zien bij de kinderen.

Ook werden er vele huis-aan-huisbezoeken gedaan. Hierdoor tracht men de mensen het belang van het onderwijs te laten inzien. Het zijn zeer persoonlijke contacten die ongedwongen zijn en waar er veel meer gesproken wordt dan alleen maar over de school. Het zijn zeer zinvolle educatieve momenten. Naast allerlei opvoedingskwesties, zoals het op tijd naar school sturen van kinderen en het motiveren van hun huiswerk, wil men de ouders ook als toezichthouders stimuleren. Hun kinderen hebben recht op degelijk onderwijs en we willen hen overtuigen om geregeld de school te bezoeken en te informeren naar het onderwijs van hun kinderen. Onderling zijn de ouders overeengekomen om beurtelings minstens één keer per week de school te bezoeken. Men wil laten zien dat men interesse heeft in de studies van hun kinderen, wat zeer verheugend is. Het resulteert alvast in een verhoogde opkomst van zowel studenten als van leerlingen in de scholen.

Drie klaslokalen van drie scholen worden opgewaardeerd. Het klaslokaal in de school van Pangling is op dit moment het meest afgewerkt. De plankenvloer zorgt ervoor dat er veel minder stof is en het beduidend properder is geworden. Het is aangenamer om in een stofarme klas les te krijgen en zeker ook veel gezonder. Nadien kwamen de muren aan de beurt. Nadat de muren geschilderd waren, heeft men er kleurrijke tekeningen op aangebracht. Michael Rai van CEPP is speciaal van Kathmandu gekomen om hierbij te helpen. Het resultaat is verbluffend. Het oogt niet alleen heel mooi, het is gezellig en daarbij ook nog educatief. De leerlingen zijn dan ook uitermate blij dat ze in zo’n mooi klaslokaal les krijgen. Het stimuleert ook de leerkrachten en iedereen is gemotiveerd om er zorg voor te dragen. Het is de bedoeling dat deze voorbeeldklas de andere scholen ook zal aanzetten tot verandering. Men ziet dat men met creativiteit een gezellige, propere en kindvriendelijke klas kan maken. Wekelijks krijgen we foto’s en een kort verslag van wat er gebeurd is. Niettegenstaande er niet altijd internetconnectie is , doet men echt wel zijn best om ons op de hoogte te houden. De beelden en verhalen die we ontvangen, verrassen ons steeds op een aangename manier. De scholen in de Haku dorpen hebben ondertussen allemaal degelijke schoolgebouwen doch inhoudelijk is er nog veel werk aan de winkel. Daarom zijn we heel blij met de impact die CEPP in de Haku dorpen heeft . We wensen de medewerkers van CEPP veel doorzettingsvermogen met dit uitdagende project en kijken vol verwachting uit naar de wekelijkse updates.

Wil jij de Haku dorpen steunen dan kan dit. Een gift, groot of klein, is welkom op het rekeningnummer van BIKAS BE32 2200 7878 0002 met vermelding HAKU. Alvast bedankt voor jullie steun.

Betty Moureaux Voorzitster BIKAS vzwMei 2022

De lente is volop in het land en de toekomst lacht de mensen toe in de Haku dorpen. Met enige fierheid kunnen we medelen dat de school in Thulo Haku klaar is. Het gebouw is volledig afgewerkt en de klassen zijn al in gebruik genomen. Door de coronapandemie heeft het allemaal wat langer geduurd dan verwacht maar nu zijn de studenten, leerkrachten en ook wij heel blij dat de school klaar is. Van heinde en ver kan je het grote, gele gebouw zien waar meer dan honderdvijftig kinderen in hun eigen dorp les krijgen.

 

Een schoolgebouw hebben is één zaak maar gemotiveerde leerkrachten hebben is een andere vraag. We gaan voor een periode van drie jaar samenwerken met CEPP, het Centre for Educational Policies and Practices. De medewerkers van CEPP zullen zich in de vier Haku dorpen toeleggen op het motiveren van de leerkrachten en hen ook trainingen geven. Bovendien zullen ze een grotere betrokkenheid tussen de schoolgemeenschappen en de ouders trachten op gang te brengen. Het zijn niet enkel de leerkrachten en leerlingen die zich bewust moeten zijn van het belang van onderwijs maar eveneens deouders. Zij moeten mee betrokken worden in het geheel zodat zij op hun beurt de kinderen èn de leerkrachten stimuleren.

 

Bishnu en Ram Chandra, twee medewerkers van CEPP, gingen begin februari vol enthousiasme naar Haku. Ze settelden zich in Pangling (Sano Haku), één van de vier Haku dorpen dat centraal ligt. Van daaruit kunnen ze gemakkelijk contact onderhouden met de vier dorpen onderling. Elke dorpsgemeenschap werd bezocht en er waren overlegmomenten met de leerkrachten, leerlingen en ouders. Ieder begin is moeilijk en ook hier zagen we dat met mondjesmaat de interesse toenam. De eerste keer kwamen er maar weinig mensen opdagen. De tweede keer sijpelde al wat meer volk binnen. Geduld en doorzetting zijn schone deugden.

 

Bishnu ging met de ouders, de leerkrachten en leerlingen praten en kon ze in Thulo Haku overtuigen om hun eigen speelplaats op te ruimen. Nog nooit zag ik de school zo netjes. Bhisnu gaf ook trainingen in de verschillende scholen met lespakketten die Carine, Bikas bestuurslid en haar echtgenoot Paul gemaakt hadden. Fijn om zien dat hiermee en met eenvoudige lokale materialen heel wat kennis kon bijgebracht worden. Een belangrijke en duurzame invalshoek is het inzetten op natuurbehoud. De dorpen in deze regio lijden veel onder erosie met grote landverschuivingen tot gevolg. Onwetendheid en ongecontroleerd bosbeheer vormen hier een groot probleem.

 

Ram Chandra, een iets oudere man met een landbouwopleiding, kreeg het vertrouwen van deze boerengemeenschappen. Hij ging in de dorpen samen met de dorpelingen boompjes planten. Ook werden er groentetuintjes aangelegd. De leerlingen, maar zeker ook de volwassenen, zijn zeer geïnteresseerd om kennis op te doen. Ze leren nieuwe fruitsoorten en groenten kennen. Zo proberen ze nu kiwi’s en abrikozen te kweken, vruchten die ze voordien enkel als exotische producten op de markt zagen. Ram Chandra leert hen hoe ze zo efficiënt mogelijk aan landbouw kunnen doen en hoe ze natuurbewust moeten omspringen met hun omgeving.

Het is de hoogste tijd dat men in deze regio iets doet aan natuurbeheer. De berghellingen zijn kaal geroofd en de bossen uitgedund. Nu is het beurt aan de natuur om terug te krijgen wat de mens al die jaren heeft leeggeplunderd. Door in elk dorp een bewoner de gedeelde verantwoordelijkheid te geven over het kweekprogramma ontstaat er een grotere betrokkenheid. Deze personen, soms ook koppels, zijn de schakels tussen de dorpsgemeenschappen en CEPP. Zij zetten zich extra in en stimuleren en leren de anderen. Het groeiproces komt van binnen uit, uit hun eigen gemeenschap en wordt mee door hen gedragen.

 

Het was een moeilijke maar toch goede start die in het ene dorp al vlotter verliep dan in het andere. Wekelijks krijgen we foto’s en een update. Het is zo hartverwarmend te zien wat dit project in slechts enkele weken tijd teweeg bracht in deze afgelegen Haku dorpen. We kijken uit naar het vervolg … Ook vanuit Sano Haku (Pangling) bereikte ons goed nieuws. De opstart van de naaiklassen was een groot succes. Bikas had mee de aankoop van een naaimachine en naaimaterialen bekostigd. Niet alleen de leerlingen van de plaatselijke school maar ook de moeders van het dorp waren dolenthousiast. Ze konden nu leren naaien met een echte naaimachine. Daar waar ze voorheen alles met de hand deden of voor grote herstellingen naar het verder gelegen Dhunche moesten, kunnen ze dat nu zelf doen. Hoe een relatief kleine investering zo’n grote voldoening geeft.

Wil jij de Haku dorpen steunen dan kan dit. Een gift, groot of klein, is welkom op het rekeningnummer van BIKAS BE32 2200 7878 0002 met vermelding HAKU.

Alvast bedankt voor jullie steun. Betty Moureaux Voorzitster BIKAS vzwUpdate Maart 2022: Kleuren troef in Haku

Al vele jaren kunnen de scholen van Haku rekenen op de steun van Bikas. Niet enkel de bouw van nieuwe klaslokalen werd door ons gesteund, ook de opleiding van de plaatselijke vrouwengemeenschap. Zo financierde Bikas naai-opleidingen. Een leerkracht van Sanu Haku is naaimachines en kleurrijk garen gaan kopen. Iedereen is dol enthousiast, ook de kinderen oefenen vlijtig mee.

 
 
 
 
 
 

Betty Moureaux, voorzitster BIKAS vzw

Wil ook jij Haku steunen, dan kan dit op het rekeningnummer van BIKAS BE32 2200 7878 0002 met vermelding HAKU. Alvast bedankt voor jullie steun.Februari 2022

Goed nieuws! Begin december is men in Thulo Haku begonnen met de bouw van de eerste verdieping van de school. Het waren de vrouwen die het voorbereidende werk deden. Grote stenen kapten zij tot kleine steentjes. Samen op de grond in een cirkel zittend en met een hamertje kappen, uren aan een stuk, tot er een hoop stenen klaar lag voor het bouwwerk. Ondertussen werden door ezels en dragers allerlei materialen aangevoerd. Sinds de weg tot Haku Besi - het lager gelegen dorp - er gekomen was, ging het transport beduidend vlugger én goedkoper dan voorheen. Door de coronapandemie hadden de werken vertraging opgelopen en daardoor kwam de kostprijs van het transport lager te liggen. Tijdens een crisisperiode een welgekomen voordeel. IJzeren staven, bakstenen, cement en andere bouwmaterialen werden naar Thulo Haku gebracht. Dan was het aan de mannen om zich op het werk te storten. Steen na steen werd de eerste verdieping gebouwd en stilaan kreeg de school meer en meer vorm.

De bouw van de tweede verdieping in Thulo Haku in volle gang ( Januari )
 

Bijna dagelijks kreeg ik foto’s doorgestuurd en was het alsof ik dagelijks mee op de werf stond. Ik zag dat men met beperkte middelen en vereende krachten toch veel werk kon verzetten. Ook al is niet alles zo professioneel gedaan als bij ons, het resultaat mag zeker gezien worden. De muren werden bepleisterd, de dakconstructie werd bevestigd en nu kan men stilaan overgaan tot de afwerking. De ramen en de vensters worden geplaatst, de vloerbekleding en elektriciteit worden gelegd. Ondertussen werd de school al geel geverfd. Deze kleur verwijst naar een gemeenschapsschool. Als de bouw klaar is kunnen we beginnen aan het schoolmeubilair. Binnen enkele weken kunnen de vier nieuwe klaslokalen in gebruik genomen worden.

 

De vooruitgang van de schoolbouw begin Februari
 

Ondertussen hebben we ook aandacht voor het inhoudelijke aspect. Een schoolgebouw hebben is één zaak. Gemotiveerde leerkrachten hebben is een ander onderwerp. Samen met CEPP, Center for Educational Policies and Practices, zullen we de volgende drie jaar een trainingsaanbod voor leerkrachten voorzien in de scholen van de vier Haku-dorpen. Ook wil CEPP inzetten op natuurbehoud en nagaan hoe de erosie, die voor landverschuivingen zorgt, kan worden tegengegaan. De jarenlange ervaring die CEPP heeft in afgelegen gebieden zal hier heel goed van pas komen. Normaal zouden twee mensen van CEPP begin januari naar Haku gaan om het project op te starten. Doordat verschillende werknemers van CEPP in quarantaine zaten, werd de startdatum opgeschoven naar eind januari. We zijn heel benieuwd hoe de scholen van Haku de mensen van CEPP gaan verwelkomen en hoe de samenwerking zal verlopen. We hopen dat het drie vruchtbare jaren mogen worden waar de schoolkinderen alleen maar beter van kunnen worden. Met Bikas blijven we inzetten op verbetering in de scholen van de vier Hakudorpen want ieder kind heeft recht op degelijk onderwijs.

Betty Moureaux, voorzitster BIKAS vzw

Wil ook jij Haku steunen, dan kan dit op het rekeningnummer van BIKAS BE32 2200 7878 0002 met vermelding HAKU. Alvast bedankt voor jullie steun.