Winter in Haku

HAKU EN NESSING MAKEN ZICH KLAAR VOOR DE WINTER

Eind oktober was Betty Moureaux samen met Shilshila, een medewerkster van onze samenwerkende lokale NGO, HCI (Himalayan Climate Initiative), voor de tweede maal in Haku. Er was een grondig overleg met de lokale mensen over wat men verwachtte en wat haalbaar zou zijn.
De 66 gezinnen van Nessing hadden toen al laten weten dat ze zeer geïnteresseerd waren in de aardbevingsbestendige huizen (resilient houses) evenals de 23 gezinnen van Haku wiens woonst volledig door de brand na de aardbeving verwoest was. De bouwpakketten die wij geven, bevatten uitsluitend de stalen kaders en het dak. De mensen zelf moeten voor de opvulling van de muren zorgen. Dit kunnen ze doen met allerlei materialen die er voor handen zijn, zoals zinken of houten platen maar ook met stenen of bamboe. Velen kunnen materialen recupereren van hun ingestorte huizen.
Wat gebeurde er sindsdien? Betty Moureaux getuigt:
”Shilshila keerde reeds drie weken na ons vorig bezoek terug en bezocht Nessing, het dorp dat we eind oktober omwille van slecht weer niet konden bezoeken. Hier kwam men al vlug, na overleg met de dorpsbewoners, tot een lijst van 30 gezinnen. Iedereen was het er over eens dat eerst deze 30 gezinnen een bouwpakket ‘resilient’ huis moesten krijgen. Er werd afgesproken dat de dorpsbewoners zelf moesten instaan voor het dragen van de bouwpakketten vanaf de weg waar de vrachtwagen ze afzette tot aan hun dorp. Een groep van jonge vrijwilligers uit Nessing zorgde er voor dat alles vlug en goed georganiseerd werd. Shishila was heel lovend over de vlotte organisatie. Zo werden er op 15 december 30 bouwpakketten geleverd en droegen de mensen deze zware stalen staven en de zinken platen voor de daken nog een viertal uren omhoog naar hun dorp, Nessing. Jong en oud, mannen en vrouwen hielpen mee om alles ter plaatse te krijgen, een uiterst zwaar karwei.
Er werd afgesproken dat de mensen een maand de tijd kregen om deze pakketten met ‘resilient’ huizen op te zetten, er een deftig en bewoonbaar huis van te maken en er ook effectief in zouden te gaan wonen. Hiermee kunnen we dan ook inschatten of de 30 huizen die als voorbeeldfunctie dienen goed bevonden worden en of ook de resterende 36 andere gezinnen dit wel of niet wensen.
De dag na de levering van de materialen werd het eerste huis samen met enkele mannen van het dorp én onder professionele begeleiding van HCI (een ploeg o.l.v. Shilshila) opgezet. Dit gebeurde onder grote belangstelling van de dorpelingen. Nadien was de beurt aan hen om hun eigen huizen op te zetten. En zo kreeg Nessing in enkele weken tijd 30 aardbevingsbestendige huizen!

Ondertussen naderde de winter angstwekkend en zakte de temperatuur tot onder het vriespunt. De eerste sneeuw hing al in de lucht. Velen die nog onder hun dunne plastieken zeilen leven, zullen het hard te verduren krijgen. Shilshila zette een nieuwe actie op touw. De eerste dagen van het nieuwe jaar keerde ze terug naar Haku en bracht 129 dikke dekens, 175 wintermutsen, 60 aangdungs (vrouwenkleren) en 83 warme bhoto’s (kinderjassen) mee voor de noodlijdende bevolking. Voor de studentjes in Haku en Dhunche nam ze 50 schoolpakketten mee.
Vooral de warme dekens en de aangdungs vielen enorm in de smaak. Daar waar anders de kleren vooral bestemd zijn voor mannen of kinderen, kon deze keer de kledij enkel door vrouwen gedragen
worden.
In Thulo Haku zijn ondertussen enkele mensen begonnen met de heropbouw van hun huizen. De 23 gezinnen wiens huis volledig in de vlammen opging, hebben nog niets kunnen heropbouwen en hier
zal onze hulp zeer welkom zijn. Ze wachten op de levering van de 23 ‘resilient’ huizen en blijven in contact met HCI. Shilshila keerde begin januari terug naar Haku. Ze werd er als een heldin onthaald. De mensen weten dat ze haar best doet voor Haku en ze beseffen heel goed dat wij hier met Bikas de drijvende kracht zijn achter haar. Hun hoop op onze hulp is zeer groot.
Shilshila zag dat in Haku de vier TLC (Tijdelijke Leer Centra) die wij daar de voorbije zomer onderbrachten in vier ‘resilient’ huizen, ondertussen in gebruik waren genomen. De leerlingen hebben er les gekregen tot aan de winter-schoolvakantie en zijn dan terug naar Dhunche gegaan waar ze weer allemaal samen zijn om daar in de koude maanden de lessen te hernemen. Eind januari werden er, naast de reeds eerder 50 bezorgde pakketten, nog eens 250 pakketten met kinderkleren naar Dhunche gestuurd voor de studentjes van Haku die daar nu tijdelijk naar de school gaan gedurende de winter. Wij kijken uit naar wat er deze maand weer gaat gebeuren in Haku en het deeldorp Nessing. Het is alleszins hartverwarmend te zien hoe gedreven de mensen er vooruit willen en hoe zinvol onze hulp er gebruikt wordt.
Sowieso is er nog veel werk aan de winkel in Haku, een Tamang-dorp in Rasuwa in de nabijheid van de Langtang op bijna 3000 meter hoogte. Zelfs negen maanden na de aardbeving kregen deze mensen, buiten ons, nog geen enkele hulp van een andere organisatie. Wij zijn dat ook heel blij en fier dat we in dit vergeten gebied, waar uitsluitend arme boeren leven en toeristen een rariteit zijn, hulp
kunnen bieden.
Elke financiële steun is van harte welkom. Wil u ook mee(sponseren) voor de aardbevingsbestendige huizen (900 euro voor één bouwpakket) in Haku en Nessing dan kan u dat doen door een bijdrage te storten op de Bikasrekening met vermelding Haku. Giften vanaf 40 euro geven recht op een fiscaal attest. En wie weet bezoekt ook u in de toekomst wel de plaats waar u uw steentje of eerder gezegd
een stalen staaf of zinken dak voor bijgedragen hebt.”