Meer dan 1 jaar na de aardbeving ...

Talrijke ceremonies moesten in april de dag van de aardbeving herdenken. Zaterdag 25 april en dinsdag 12 mei 2015 vonden twee zware aardbevingen plaats met duizenden slachtoffers als gevolg. De ramp vernietigde een half miljoen woningen. Een jaar later leven volgens cijfers van het Rode Kruis en de Rode Halve Maan nog anderhalf miljoen mensen in tijdelijke onderkomens. Naast de gevolgen van de aardbeving kwam door de maandenlange blokkade de economie nog meer onder druk te staan. Bovendien zijn veel Nepalezen aan het werk in de Golfstaten en hebben de vrouwen de leiding van het huishouden op zich genomen, zeker in de dorpen.

De woede van de bevolking uit zich vooral tegen het trage tempo waarmee de regering aan de wederopbouw werkt. Dagelijks organiseren de politieke partijen demonstraties tegen het bewind. Buitenlanders die tijdens betogingen gearresteerd werden, dreigen het land te worden uitgezet.

Vele mensen die have en goed verloren hebben tijdens de ramp, wachten nog steeds op een schadevergoeding. De internationale gemeenschap heeft nochtans voldoende financiële middelen ter beschikking gesteld om met de heropbouw te starten. Er werd vier miljard beloofd waarvan een vierde is gestort. Meningsverschillen tussen de regerende partijen belemmeren echter een verdere uitbetaling van de buitenlandse hulp. Ondertussen kregen de meeste slachtoffers een bescheiden eerste betaling. De regering beloofde 1 700 dollar per verwoest huis, maar slechts een kleine duizend gezinnen kregen een eerste schijf van 500 dollar.

De Nationale Dienst voor Wederopbouw (NRA), die toezicht houdt op de verdeling van de middelen, voorziet dat in december de meeste slachtoffers een vergoeding zullen gekregen hebben.

De overheid legt aan de bevolking regels op bij het heropbouwen van hun woningen, maar het duurde maanden vooraleer deze bekend werden gemaakt. De ngo’s, die ondertussen begonnen waren aan de renovatie van scholen en gezondheidscentra,werden gevraagd om hun werkzaamheden te stoppen en te wachten op de evaluatie van de NRA. Een proces dat nog maanden kan aanslepen.