Schooling in the monsoon

[ FR - version française ] [ EN - english version ]

CEPP, het Centre for Educational Policies and Practices, is een Nepalese ngo die zich toelegt op het verbeteren van het onderwijs in overheidsscholen op het platteland. In de buurt van steden in Nepal sturen ouders hun kinderen meer en meer naar (soms dure) privéscholen. Die evolutie is ook op het platteland zichtbaar.
Ouders hebben het vertrouwen in de overheidsscholen verloren. Die overheidsscholen bieden gratis onderwijs aan, maar hebben tegelijkertijd te kampen met verschillende problemen: de leraren dagen niet altijd op, de kinderen gaan vaak alleen maar naar school als hun werk op het veld kan gemist worden,

De kwaliteit van het geboden onderwijs is te laag. Nochtans investeert de overheid in deze
scholen en zou het onderwijs met een aantal ‘goedkope’ maatregelen kunnen verbeterd worden. Daartoe is de inspanning van alle betrokkenen - ouders, leerkrachten, de lokale gemeenschap, de kinderen… - vereist. CEPP is op dit vlak werkzaam. CEPP wil het beroep van leerkracht opwaarderen, de leerkrachten motiveren, de ouders bewust maken van het belang van onderwijs, de kwaliteit van de lessen verbeteren en het onderwijs kindgericht maken. Tegelijkertijd wil de organisatie ook het beleid rond onderwijs in heel Nepal beïnvloeden.

De fotoreportage ‘Schooling in the Monsoon’ werd ons door CEPP toegestuurd. De foto’s zijn gemaakt door initiatiefnemer Teeka Bhattarai en door de andere medewerkers van CEPP. De bijschriften bij de foto’s zijn samen met Teeka geschreven.

Een foto met link naar de volledige reportage staat hieronder.


Het werkgebied van CEPP, het Centre for Educational Policies
and Practices

CEPP is actief in 33 scholen in de driehoek gevormd door de districten Sindhuli, Makwanpur en Rautahat (SiMaRa) in de Inner Terai, de grensstreek tussen de laagvlakte en de Middle Hills. Het gebied ligt ten zuiden van Kathmandu en ten noorden van de East-West Highway, de verkeersas in het zuiden van Nepal. Het wordt doorkruist door de Bagmati rivier en haar zijrivieren, maar is afgelegen en achtergesteld. De kinderen in de scholen behoren tot de etnische minderheden Rai, Tamang en Pahari.
De kleinste kinderen kunnen de rivier niet alleen oversteken.

Hun mama of papa of iemand van de school brengt hen naar school of naar huis.
Boekentas?

Niet iedereen heeft een boekentas… Vaak zorgen ouders wél voor een tas, als ze een kind naar een betalende privéschool sturen. Het hoge aantal meisjes in de gratis overheidsscholen wordt soms toegeschreven aan het feit dat hun broers vaak naar een privéschool gaan! Meisjes hebben het in Nepal moeilijker dan jongens, niet alleen in het onderwijs. CEPP zet zich daarom ook in voor vrouwenemancipatie.
Kinderen komen graag naar school.

Ook de kleintjes willen met hun vrienden of hun broers en zussen meekomen. De school is anders dan het leven thuis en ze leren graag bij. Kinderen in overheidsscholen op het platteland van Nepal hebben zelden een ‘lunchpakket’ bij. Daardoor zijn ze ’s middags moe en zwak en niet in staat om de leerstof op te nemen. CEPP moedigt de ouders aan hen wat eten mee te geven zodat de leraren hen ‘voedsel voor de geest’ kunnen aanbieden.


Bagmati higher Secondary School, Raigaon

Het Nepalese schooluniform is in deze overheidsschool wat aangepast. Onder het lichtblauwe hemd en de donkerblauwe rok dragen de meisjes een lange broek. Het uniform leunt op die manier dichter aan bij hun gewone kleren en geeft hen meer
bewegingsvrijheid. Nepalese schoolkinderen komen ’s morgens samen op het schoolterrein, zingen het volkslied en krijgen turnoefeningen (‘school drill’). Daarna pas gaan ze naar de klassen.

Een gewone klas

De klassen op het platteland zijn dikwijls weinig kindgericht. De vloer is stoffig, er zijn geen didactische materialen, er valt weinig licht binnen, in de moesson kunnen de kinderen de leerkracht amper horen omdat de regen zo hard op het metalen dak klettert…
Een ‘modelklas’

In elk van de scholen van het werkgebied zorgt CEPP voor een ‘modelklas’, ingericht met de medewerking van de leerkrachten, van Nepalese en buitenlandse vrijwilligers met ervaring in het onderwijs én van stagiaires uit Vlaamse normaalscholen. Er wordt gezorgd voor een vloerbekleding zodat kinderen uit de lagere klasjes op kussens op de grond kunnen zitten en zo geen stof meer inademen. De muren worden aangekleed. Bij hun werkbezoeken overnachten leden van het CEPP team in deze klassen.
Kwaliteitsvol onderwijs


Ook de kwaliteit van de lessen verbetert stilaan. In Nepalese scholen wordt overwegend gebruik gemaakt van ‘rote teaching’, dit houdt in dat de leraar voor zegt en de leerlingen herhalen. Kinderen leren Engels door het leerboek over te schrijven zonder de tekst te begrijpen of te kunnen lezen… In deze klas gebruikt de leerkracht enkele materialen om Engels aan te leren.


Touwtjespringen

Er is weinig ruimte voor ‘spel’ in Nepalese overheidsscholen. CEPP moedigt spel aan. De ervaring leert immers dat kinderen dan beter kunnen opletten.


Rennen in de regen…

Als een hevige regenbui losbarst, rennen de kinderen naar de klas.

Als de regen te hevig wordt…

haasten de kinderen zich terug naar huis, zelfs als het nog maar middag is. Als ze langer wachten, kunnen ze de rivier immers niet meer over. Een leerkracht gaat mee om te beoordelen of de overtocht veilig is. Pas tegen de avond zal de regen minder hevig worden. Dan staat de rivier weer lager.

Even ontspannen in de koelte van de avond

De leraren in dit gebied komen vaak uit de Terai, de laagvlakte in het zuiden. Zij kunnen ’s avonds niet naar huis toe, het is te ver. Vaak zeggen ze ‘hier is niets te doen’ en vervelen ze zich. Lessen voorbereiden is in de meeste scholen een uitdaging. CEPP legt er zich op toe deze leraren te motiveren en al hun inspanningen te waarderen.

Teaching teachers

Een gepensioneerde leerkracht, initiatiefnemer van een lokale ngo waarmee CEPP nauw samenwerkt, ondersteunt een school om het door de overheid verplichte School Improvement Plan (SIP, Plan ter Verbetering van de Scholen) bij te sturen. In de praktijk kopiëren veel scholen de ‘plannen’ van andere scholen, door gebrek aan vaardigheden of interesse. In dit voorbeeld krijgen de leerkrachten bijscholing rond ‘hoe het vertrouwen van de ouders te winnen’.

Nog meer bijscholing…

Op 25 juni organiseerde CEPP een bijscholingsdag voor de leerkrachten, in samenwerking met ‘Teachers Can Make a Difference’. Op zo’n dag worden ‘good practices’ getoond, waardevolle praktijkvoorbeelden uit scholen in hetzelfde of uit een nabijgelegen School District. De films worden besproken, leraren stellen vragen aan het panel en discussiëren. CEPP wil niet alleen op lokaal vlak werken maar zoekt ook naar samenwerkingsverbanden en beïnvloeding van het onderwijsbeleid. ‘Teachers Can Make a Difference’ is een gezamelijke inspanning van het Ministerie van Onderwijs, de District Education Office (in dit geval Rautahat), CEPP en de coördinerende Suryodaya Education Foundation.

Vorming voor de ouders

CEPP medewerkers geven vorming aan de Mother Groups over de rol van de SMCs. De SMCs zijn School Management Committees, een soort uitgebreide oudercomités. Niet alleen de ouders maken er deel van uit, maar ook leraren en directeurs van de lokale scholen. CEPP hecht veel belang aan de rol van de ouders en aan het organiseren en sterker maken van de Mother Groups. Moeders hebben een belangrijke invloed op het verbeteren van het onderwijs.

Komen zij morgen naar school?

Sommige kinderen gaan niet naar school. Hun ouders hebben hen thuis nodig. Als ze niet meehelpen op het veld verliest hun familie te veel inkomen. Het onderwijs is niet aangepast aan de noden van de mensen. Scholen zullen rekening moeten houden met de plaatselijke omstandigheden om ook aan deze kinderen onderwijs te kunnen bieden. Geld en infrastructuur alleen kunnen Nepals onderwijsproblemen niet oplossen.


CEPP’s motto is ‘Education is a Light’.


Die slogan wordt voor de scholen in dit gebied werkelijkheid als de ouders het belang van onderwijs inzien, als de leerkrachten enthousiast zijn en als het beleid zich bewust is van de realiteit van het platteland.

Voor meer informatie over het "Van School Tot School" project, klik op de foto hieronder:U kan dit project mee helpen groeien door een bijdrage te storten
op het rekeningnummer Bikas BE32 2200 7878 0002,
met de vermelding ‘Vrienden van Paul en Carine’.

Hartelijk bedankt!
Paul Beké en Carine Verleye