Balthali Dreams -

[ FR - version française ] [ EN - english version ]

Onze belangrijkste partner is de Nepalese ngo CEPP: het Centre for Educational Policies and Practices, dat momenteel een 50-tal scholen in het zuiden van Nepal en in Dolakha District ondersteunt met vorming van leraren, bewustmaking van ouders en beïnvloeding van het beleid. Zij willen het onderwijs in de (gratis) overheidsscholen verbeteren. Omdat wij zelf altijd les gegeven hebben, ligt het onderwijs ons nauw aan het hart…

Balthali Dreams is een bescheiden initiatief dat los staat van CEPP. Het kwam er na de aardbeving, mede door jullie steun. Balthali is een dorp aan de rand van de Kathmanduvallei. Het is een aangenaam dorp met weinig toerisme, heel vriendelijke mensen, een prachtige natuur. We gaan er elk jaar heen, in het begin van ons verblijf en voor we samen met CEPP vorming geven op het afgelegen platteland waar de leefomstandigheden erg ‘basic’ zijn. We wennen in Balthali op een zachte manier aan Nepal omdat het zo’n rustig dorp is en we er veel vrienden hebben.

We kennen er een aantal landbouwersfamilies met toevallig enkel dochters: Elina, Elisha, Puja, Rayzeena, Salina, Kabita, Bhawana, Pramila, Arati, Parbati… De moeders stonden voor de aardbeving dikwijls voor alles in, want veel vaders werken in Qatar. Ondertussen zijn enkele papa’s teruggekeerd. Na de aardbeving in april 2015 belde Elisha, 15, ons op: ‘We are fine. No house, no food, we are fine.’ Ze bedoelde: we leven nog. En daarna ‘Can you help?’ Wij: ‘But how?’
‘You choose’, antwoordde ze.

Balthali werd sterk geraakt door de aardbeving: alle mensen die we er kennen, kunnen niet meer in hun huizen wonen, ze wonen nog steeds in tijdelijke schuilplaatsen van metalen platen. In december 2016 woonden we een week met hen in de shelters en ondervonden we zelf hoe moeilijk dat is… Gebrek aan hygiëne, aan privacy, aan bescherming tegen de weersomstandigheden en vooral: gebrek aan perspectief door het uitblijven van overheidssteun.
De school in de wijk Balthali 4 kreeg door de aardbeving een ‘rode sticker’: ze was onbetreedbaar. Na twee jaar zijn sommige klassen nog altijd onbruikbaar. Een aantal klassen zijn weer in gebruik genomen, maar we konden de barsten zien en betrouwden het zelf niet helemaal. Er zijn ook twee tijdelijke klassen ingericht. Het gewone leven in Balthali gaat weer door: de mensen wonen in de metalen noodwoningen, hun vee woont in de gebarsten huizen. De familie van Rayzeena heeft op de onbruikbare eerste verdieping van hun huis een… kippenkwekerij ingericht. De mensen planten rijst en in deboomgaarden groeien mandarijnen. Er heerst over het algemeen een blije, optimistische sfeer.


Puja, een meisje uit BalthaliIn mei 2015 hebben we aanvankelijk (discreet) voor noodhulp gezorgd voor de families die we er goed kennen: tentzeilen, rijst, maandverband, via de netwerken die we in Nepal hebben. Vrij snel zijn we van die noodhulp overgestapt naar een meer structurele samenwerking, waar we het meest voorstander van zijn. We vinden het zinvol om de meisjes te ondersteunen, want zij hebben moeilijker toegang tot onderwijs, studeren dikwijls minder lang dan jongens, en krijgen over het algemeen minder kansen dan jongens (zoals in zovele landen in onze wereld…)
Samen met Solar Cinema Nepal hebben we een cultureel-educatieve samenwerking tot stand gebracht.

Ons eerste aandachtspunt was ICT-vorming. We vinden dit belangrijk omdat dit dorp niet ver van de hoofdstad ligt en de mensen deze vaardigheden kunnen gebruiken, bijvoorbeeld om werk te vinden.

We hebben

  • voor een laptop gezorgd voor acht families die we goed kennen. 5 laptops daarvan werden gedoneerd door de Belgische vzw YouBridge. Het is de bedoeling de meisjes aan te moedigen, ‘to empower them’, hen rolmodellen te laten worden voor hun gemeenschap
  • voor een laptop gezorgd voor de school
  • voor ICT vorming gezorgd, zowel voor de leraren als voor de meisjes en hun families

We denken dat we er in elk geval in geslaagd zijn de meisjes weer moed te geven, een vooruitzicht.

We zorgen er ook voor dat de ondersteuning niet alleen naar de families gaat, maar dat ook het dorp er baat bij heeft. We willen er over waken het evenwicht in het dorp niet te verstoren. Solar Cinema Nepal is gestart met een driejarenplan om het onderwijs in het dorp te verbeteren. Naast ICTvorming zijn ze begonnen met ‘life skills’ voor de jongste kinderen, vooral rond hygiëne en gezondheid. Zij voorzien ook vorming voor de leraren die vaak weinig pedagogische scholing hebben gekregen. Onderwijs in Nepal komt doorgaans neer op ‘nazeggen wat de leraar voorzegt’ en ‘overschrijven uit het leerboek’. Kritisch denken en creativiteit worden weinig gestimuleerd, maar Nepalese intellectuelen zijn zich sterk bewust van de nadelen van deze onderwijsvisie.
Vanuit België bieden wij Solar Cinema Nepal naast financiële steun ook pedagogische ondersteuning door te informeren rond
bestaande methodes voor bijvoorbeeld traumaverwerking of leesbevordering. We overleggen met het team rond workshops en ontwerpen met hen samen een educational kit voor de basis scholen in het dorp, met gebruikstips in het Engels en Nepali.
In december hebben we de school van Balthali 4 bezocht en met de directie, leraren, leerlingen en ouders gesproken over hun moeilijkheden en bezorgdheden, over de kansen en de mogelijkheden voor de toekomst van de school. We hebben samen beslist om een ‘museumklas’ in te richten rond de landbouwtradities in het dorp. De leerlingen zullen traditioneel landbouwgereedschap verzamelen en leren over de gewassen en teeltmethoden uit de streek. Zij zullen informatie vragen aan hun families en aan de vele landbouwers in het dorp, de tentoonstelling samenstellen, de voorwerpen fotograferen, zorgen voor teksten en dan het hele dorp uitnodigen. Op die manier hopen we dat de jongeren interesse krijgen voor het landbouwgebeuren, dat er een sterke band komt tussen de generaties, dat de mensen trots kunnen zijn op hun cultuur, en dat de ouders dichter bij de school betrokken worden.

Het tweede, culturele luik van het project is een filmproject. Solar Cinema Nepal gaat met een filmuitrusting op zonne-energie naar de dorpen, leert de dorpelingen hun eigen situatie filmen en gebruikt visiedagen als methode om discussie te bevorderen en de mensen te emanciperen. Het cultureel-educatieve project loopt in de zes dorpen van ‘Groot-Balthali’ en de bijhorende scholen.
Op die manier proberen we op basis van evenwaardigheid Nepalese ontwikkelingswerkers te ondersteunen zodat de mensen zich bewust worden van hun situatie, leren opkomen voor hun rechten en zo zorgen voor het verbeteren van hun leefomstandigheden.

De foto’s geven een beeld van het gewone leven in Balthali, van de impact van de aardbeving, van de training rond hygiëne in de lagere school en van de plechtige uitreiking van de laptops.

Meer over Solar Cinema Nepal vindt u op
https://www.facebook.com/Solar-Cinema-Nepal-1534191800193268/?fref=ts
en
http://solarcinemanepal.com/

Zou u de initiatieven van CEPP en Solar Cinema Nepal graag ondersteunen? Uw bijdrage is zeer welkom op rekeningnummer
BE32 2200 7878 0002 van BIKAS vzw, met als vermelding ‘Vrienden van Paul en Carine’.
Dankuwel!