Van school tot school - Juni 2024

Samenwerking en zelfbeschikking

"Fundamenteel in onze werking is de visie op ontwikkeling - voor ons is het een proces om individuen bewust te maken van hun situatie en van hun bereidheid om te veranderen, op de manier waarop zij het willen of kunnen. Dat is niet verschillend van onderwijs. Voor ons betekent onderwijs een proces om mensen te helpen hun potentieel te erkennen en te gebruiken voor zichzelf en het welbevinden van de gemeenschap zodat het leven ten volle geleefd kan worden."

Teeka Bhattarai, projectleider van CEPP.

Februari 2024

Wat een voorrecht om weer te mogen samenwerken met onze partners in Nepal!

Hier hebben we erg naar uitgekeken. Onze laatste werkvakantie dateert van begin 2020… maar al die tijd hebben we contact gehouden en overlegd met de medewerkers van het Centre for Educational Policies and Practices, met de leerkrachten en de dorpsgemeenschappen. We hebben e-mails en foto's en nieuws uitgewisseld via WhatsApp en vooral met veel plezier activiteiten voorbereid en prototypes van educatieve materialen gemaakt. Zoveel plannen en dromen…

 

vs2s

Wij werken tussen 1 februari en 2 maart samen met alle personeelsleden van CEPP, in alle werkgebieden - Madesh province in Terai, Bagmati + Sindhuli district in Makwanpur, Makwanpurgadhi, dwz in de alluviale vlaktes en de overgang tot de Middle Hills en Rasuwa in de hoge Himalaya. Evenzoveel verschillende lokale omstandigheden, culturen, klimaatzones en uitdagingen.

 

Bij de aanvang van de samenwerking tussen de lokale gemeenschappen en CEPP is de situatie op diverse terreinen zwak.

We hebben vaak te maken met de politisering van het openbaar onderwijs - de hoofdonderwijzers zijn niet zelden politieke benoemingen met soms weinig inzet voor de school en veel eigenbelang. De leerkrachten kregen hoogstens 6 maanden pedagogische vorming, maar meestal veel minder of zelfs helemaal niets. Ze uiten een sterke behoefte aan vorming.

 

vs2s

De ouders zijn zich bewust van het belang van onderwijs maar zijn zelden zelf geschoold, behoren tot een economisch zwakke groep en kennen hun rechten niet goed. De overheid ziet nu in dat uit het hoofd leren niet meer toereikend is, dat de Nepalese maatschappij behoefte heeft aan creatieve mensen die een antwoord kunnen vinden op de nieuwe uitdagingen, zoals de ontsluiting van het binnenland door wegenbouw, de vlucht naar de steden en de migratie naar het buitenland.

 

vs2s

 

Op het vlak van ecologie worden we geconfronteerd met de impact van de klimaatverandering en met een veranderde houding tegenover landbouw - traditionele technieken van terrassenbouw en diversiteit aan gewassen gaan verloren en de mensen keren zich af van handenarbeid.

Daarnaast bereikt de commerciële uitbating - uitbuiting - van natuurlijke hulpbronnen een hoogtepunt - hydro-elektrische installaties, dammen en grindwinning verstoren de natuurlijke loop van rivieren.

 

Waarom het gemakkelijke kiezen als het moeilijke ook kan?

Uitspraak van Hanna en Jonathan, stagiairs van Luca School of Arts, Gent en een inspiratie voor ons tijdens de hele werkperiode.

vs2s

Deze schildering werd door Hanna en Jonathan in een klas aangebracht.

 

Onze samenwerking

 

We hebben tijdens ons verblijf in Nepal 26 dagen van 8 tot 8 intensief samengewerkt met alle personeelsleden van CEPP, zowel het ondersteunende team in Kathmandu als de veldwerkers. Ons tijdsgebruik bestond uit

 

vs2s

Eén dag 4 tot 8 uur transport - per jeep, bus, motor of te voet - naar een nieuw gebied, kennismaking met het lokale team en de lokale gemeenschap. Hier ontmoeten we Dilip en zijn familie, die we al sinds onze eerste vorming in 2014 kennen. In de rechterhoek staat Bir Bahadur van CEPP. We zijn er met Loïse, Belgische stagiaire en voelen ons helemaal thuis in dit dorp.

 

vs2s

Eén dag samenwerking met het lokale team van ecologisch verantwoordelijke, pedagogisch verantwoordelijke, motivator van ouders en coördinator, verkenning van het dorp en de plantenkwekerij, kennismaking met ouders en met de lokale overheid. Hier lopen we over een hangbrug met Smarika, pedagogisch verantwoordelijke in Sindhuli en Dhan, die overkoepelende coördinator is voor de begeleiding van de scholen in alle werkgebieden van CEPP .

 

vs2s

Eén  dag bezoek aan drie of vier scholen, met een activiteit in de kleuterklas, klas 1, 2 en 3 en een motiverend gesprek in de hogere klassen, overal een wens van de leerkrachten + overleg met directie, ouders en leerkrachten en vorming van het CEPP team.

 

vs2s

Eén dag effectieve intensieve en praktische vorming voor leerkrachten kleuterklas en klas 1 tot 4 uit alle scholen van het werkgebied, met als thema Ke kasari kina - het wat, hoe en waarom van pedagogisch handelen. Daarop volgt een nabespreking met directie en leerkrachten en vorming van het CEPP team. We benadrukken altijd dat wij het niet beter weten. De Nepalese mensen kennen hun kinderen het best! Wij willen onze ervaring met hen delen en hen ondersteunen om hun leven zo te veranderen als zij zelf willen.

 

Dit programma herhalen we vijf maal, overeenkomend met het aantal werkgebieden van CEPP.

 

Het team

Net als wijzelf nemen de CEPP mensen geen vrije dag op zaterdag en we werken zeker niet van 9 tot 5, maar van 8 tot 8 op zijn minst.

Teeka Bhattarai is de projectverantwoordelijke en ondersteunt het hele team.

Michael Rai is de algemene coördinator van het veldwerk en is actief in alle deelgebieden.

Dhan Bahadur Rai is de nieuwe algemene pedagogische coördinator, fungeert als onze engelbewaarder, vergezelt ons bij alle vormingen en neemt steeds meer verantwoordelijkheid. Rishi Adhikari is de algemene ecologisch verantwoordelijke en een autoriteit rond klimaatverandering. Hij blijft altijd glimlachen en heeft een uitstekend contact met de lokale groenvrijwilligers. We werken samen in 3 van de 5 werkgebieden. We delen zoveel mogelijk vaardigheden met Smarika Limbu en Dev Chepang, lokale onderwijsverantwoordelijken, zij nemen bij de tweede vorming activiteiten over en wij gaan in op hun suggesties.

 

Verder werken we ook samen met Bijaya Subba, Arati Thapa, Shikshya in het bureau in Ktm, met Bir Bahadur Rai, coördinator in Sindhuli en Bagmati en met Sobha en Abdesh, veldwerkers in Madesh.

 

De hoofdverantwoordelijken van het project zijn naar Nepalese normen hooggeschoolde en ervaren mensen, die eigenlijk elders makkelijker en wellicht beter betaald werk zouden kunnen doen.

Ze zijn allemaal in hun eigen gebied sterk en uitzonderlijk in intrinsieke motivatie, al vormen de hoge werkdruk door het verloop van personeel en de werkonzekerheid een probleem.

 

Onze vormingen

vs2s

We willen vertrekken van de leefwereld van de kinderen en hun creativiteit en talenten waarderen.

 

vs2s

De leerkrachten zijn zichtbaar blij als ze hun verbeelding kunnen gebruiken. We bieden eenvoudige en lokale, kosteloze materialen aan en verzinnen opdrachten, zoals Can you make five?(Kan je een vijf maken?)

 

vs2s

Can you make a face? (Kan je een gezicht maken?)

 

vs2s

Vol concentratie maken de leerkrachten zelf didactische materialen, zoals memory games (geheugenspelletjes).

 

vs2s

Digitale vorming voor de leerkrachten hoort ook bij het pakket.

 

vs2s

In Kalidevi richten we samen met de leerkrachten een bibliotheek in met alleen maar prentenboeken in het Nepali en in het Engels. Het lokaal fungeert ook als kleuterklas.

 

vs2s

De leerkrachten verzamelen materialen voor een natuurtafel / toontafel. Het is één van de manieren om kinderen te leren over hun eigen omgeving en het onderwijs kindgericht te maken.

 

vs2s

Drieletterwoorden zijn een manier om leren lezen makkelijker te maken. We maken er eenvoudige tekeningen bij. De leraren nemen er zonder uitzondering een foto van! Daarna maken ze hun eigen kaartjes.

 

vs2s

Na de vorming bezoeken we alle scholen die CEPP in het werkgebied ondersteunt. Hier begeleidt Michael Rai ons.

 

vs2s

 In een boekje noteert Smarika alles wat ze aan de vormingen interessant vindt.

 

vs2s

Vaak gaan we met de leerkrachten van klas tot klas en organiseren samen activiteiten zoals een Engels lied aanleren of een prentenboek voorlezen.

 

vs2s

Het enthousiasme van de kinderen is dan onze grootste beloning.

 

vs2s

En de vriendschap van de leerkrachten…

 

Vindt u de werking van het Centre for Educational Policies and Practices ook waardevol? Giften zijn welkom op het rekeningnummer BE32 2200 7878 0002 van BIKAS vzw, met als vermelding Van School tot School.

Hartelijk dank!

Paul Beké en Carine Verleye

 

 

Update Februari 2023

Carine Verleye en haar man Paul Beké waren in de maand februari op werkbezoek in Nepal. Ze stuurden ons deze foto’s door. In het volgende tijdschrift zal Carine uitgebreid verslag uitbrengen van hun bezoeken aan de scholen en van hun overleg met leerkrachten, begeleiders en de ouders van de leerlingen.

 

vs2s

 

vs2s

 

vs2s

 

vs2s

 

vs2s

 

vs2s

 

More News

 

vs2s

A, b, c en zoveel meer...

vs2s

 

15 september is de Dag van de Kinderen in Nepal. Smarika Limbu, educatief medewerker van CEPP, geeft in alle klassen van het eerste tot en met het vijfde leerjaar in Janjyoti School, Hakpara, Sindhuli District, een activiteit die de kinderen leuk vinden. In het tweede leerjaar leren de kinderen een draad in een naald stoppen, in het 3e leerjaar houden ze een lepelrace (dat zie je op de foto bovenaan dit artikel), in de 4e klas spelen ze een memoryspel en in de 5e klas leven ze zich uit in een muzikale stoelendans! De kinderen van het eerste leerjaar leggen kaartjes met de letters van het alfabet in de juiste volgorde.


Onze Nepalese partners zetten naast het verbeteren van de onderwijskwaliteit ook sterk in op het verbeteren en vergroenen van de schoolomgeving.

vs2s

Zo zag een schoolgebouwtje in Devihit eruit voordat het hersteld en vernieuwd werd. Zoek de zeven verschillen!

 


Samenwerken op afstand

Als het om vakdidactiek gaat, is er niet zoveel expertise in Nepal. Via Whatsapp werken we daarom samen met de veldwerkers van het Centre for Educational Policies and Practices: we wisselen ervaringen en ideeën uit.

Smarika: Deel je ideeën ook met mij. Ik zou er veel aan hebben. Wij: Ik denk dat deze manier van communiceren interessant is voor ons allebei. Ik beweer niet dat ik het beter weet. Jouw werkelijkheid is niet mijn dagelijkse werkelijkheid... Maar inmiddels hebben we wel wat ervaring ‘in het veld’ opgebouwd :)) Ik denk dat het handig is als je duidelijk aangeeft wat je specifiek wilt bespreken.

Smarika: Ik wil het tekstboek en het leerplan met elkaar verbinden, wat hen zal helpen om hun cursus te begrijpen, hun creativiteit te vergroten zoals je zei en de klasomgeving vreugdevoller te maken.

Wij: Welk leerboek Smarika? Engels? Want ik kan geen Nepalees lezen.

Smarika: De leerboeken van alle vakken. Maar we kunnen met Engels beginnen.

Wij: Misschien kunnen we beginnen met Engels voor klas 1 en/of 2 en/of 3. Welk hoofdstuk hebben de scholen nu bereikt? Ik kan de tekstboeken ook op internet zien, met OLE Nepal.

Smarika: We kunnen beginnen met het eerste leerjaar. De meeste leerkrachten zijn nog niet met het boek begonnen omdat ze dachten dat kinderen eerst het alfabet moesten kennen voordat ze met het boek konden beginnen.

Wij: Ik adviseer altijd om niet eens met het boek te beginnen. Begin op een natuurlijke manier: zing een eenvoudig Engels liedje voor de kinderen zodat ze het leuk vinden om een andere taal te horen en geïnteresseerd raken. Herhaal hetzelfde liedje vaak en laat ze geleidelijk meezingen.

Ter verduidelijking: De Nepalese overheid zet sterk in op digitalisering. Zo is er een ondersteunend leerplatform dat OLE Nepal heet, wat staat voor Open Learning Exchange Nepal. De website biedt onder meer ondersteuning voor het vak Engels. Hier ziet u een voorbeeld voor de eerste Unit van het leerboek Engels voor het eerste leerjaar:

https://epaath.olenepal.org/subjects.html?sub=english&lang=en&grade=1.

De Nepalese overheid streeft ook meer en meer naar English-medium onderwijs, dwz naar het gebruik van het Engels als onderwijstaal. Dat is al vaak het geval voor privéscholen in de stad, maar onhaalbaar voor openbare scholen op het platteland, onder meer omdat slechts weinig leerkrachten het Engels (goed) beheersen. Alles in het Engels onderwijzen is voor hen onmogelijk. Zelfs het inoefenen van de letters vormt een probleem.

Wij maakten daarom een document dat heet ‘How to get familiar with the alphabet’ en een paar handvatten aanreikt:

Alphabet

 

Wij ondervonden namelijk dat kinderen al van in de kleuterklas het alfabet leren lezen, dwz: de leraar duidt de letters op een poster in de juiste volgorde aan en benoemt elke letter waarop de kinderen die letter nazeggen. Toon je de kinderen echter een kaartje met bijvoorbeeld de letter p, dan moeten ze het hele alfabet op de poster letter voor letter benoemen eer ze de letter p kunnen zeggen. Soms kunnen kinderen van het 5e leerjaar hun naam niet in het Westers alfabet schrijven. Dat is ook niet zo makkelijk! Eén moeilijkheid is dat Engelse teksten in verschillende fonts kunnen geschreven worden en dat sommige letters er dan heel anders uitzien. Ons schrift kent ook kleine letters en hoofdletters en dat is in het Devanagari niet het geval. En het Engels heeft helemaal geen fonetische spelling! Eén klank kan door verschillende letters weergegeven worden, zoals in sea en see en één letter kan verschillend uitgesproken worden, zoals in cow, not, do en so.


Dit zijn een paar eenvoudige tips rond letters leren schrijven die makkelijk van de Vlaamse situatie naar de Nepalese situatie kunnen overgeheveld worden:

- Loop een letter, bijvoorbeeld o of m (Laten we 'o' lopen - doe het samen)

- Kun je de letter in de lucht tekenen? (Laten we 'o' in de lucht tekenen)

- Kun je hem nog een keer in de lucht tekenen, maar dan kleiner? (Laten we hem kleiner maken)

- Kun je de letter op het schoolbord, op de speelplaats enz. tekenen met krijt? Teken hem eerst zo groot mogelijk en maak hem dan kleiner.

- Zet een emmertje water op tafel. Vraag de leerlingen om letters te schrijven met water.

- Verf letters met klei. Maak letters met kiezels, met bladeren etc. (laten we 'o' op de grond schrijven, met krijt, met water, met klei, met stenen...)

- Schrijf letters op kleine kaartjes We kiezen voor kleine letters omdat die het meest voorkomen.

 


De volgende activiteit vinden we ook leuk om te delen:

Lees het, maak het, schrijf het.

- Geef de leerlingen een alfabet op kleine kaartjes, schud de letters door elkaar. Dezelfde letters staan op een alfabetposter. Vraag ze vervolgens om elke letter op de corresponderende letter op de poster te zetten.

- Als leerkrachten/kinderen het alfabet kennen, laat ze het dan opzeggen of zingen! Daarna kun je de leerlingen vragen om woorden te maken. De leerkracht deelt woordkaartjes uit en leest de woorden voor. De leerkracht vraagt de leerlingen een woord te lezen, het te maken met de letterkaartjes, het te schrijven.

Communiceren over vakinhouden via Whatsapp is een eenvoudige manier van werken, maar voor ons interessant en hopelijk motiverend voor onze Nepalese partners.


vs2s

 

Smarika: We hebben een knutselwerkje gemaakt in klas 3 en de kinderen laten werken in de moestuin. De leerkracht gaf les over 'Mijn school', waarbij ze door middel van deze activiteiten leerden hun klaslokaal te versieren met hun knutselwerkjes en te zorgen voor de moestuin.


vs2s

 

vs2s

 

Wilt u hen ook aanmoedigen en ondersteunen? Uw bijdrage is welkom op het rekeningnummer BE32 2200 7878 0002 van Bikas vzw, graag met Van School tot School als vermelding.

Paul Beké, Carine Verleye en Smarika Limbu.

Smarika maakte ook alle foto’s. 

 

More News


vs2s

 

Dagboek uit Sindhuli District

Augustus 2023

Cursieve tekst: Smarika Limbu, pedagogisch begeleider, teamlid van CEPP
Foto's: Smarika Limbu
Rechte tekst: verduidelijking door Carine Verleye, bestuurslid Bikas

CEPP, het Centre for Educational Policies and Practices, is in verschillende districten werkzaam. Het nieuwste werkgebied is Makwanpur Gadhi, in Inner Terai: ten zuiden van Kathmandu en daar waar de vlakte overgaat naar de heuvels. Daarover hebben wij in de vorige editie van het Bikasmagazine bericht. Nu richten we onze aandacht weer even op het ernaast gelegen district van Sindhuli, waar CEPP al enkele jaren in verschillende landelijke overheidsscholen samenwerkt met leerlingen, leerkrachten, directies en lokale overheden met als doel de kwaliteitsverbetering van het basisonderwijs.

Ditmaal laten we graag Smarika Limbu aan het woord. Zij is één van de nieuwste teamleden van CEPP en neemt de verantwoordelijkheid van pedagogische ondersteuning van deze scholen op zich. Regelmatig stuurt zij via Whatsapp enkele foto's door ter informatie, samen met wat uitleg. Het is net een dagboek!

 

vs2s
Wij organiseerden een training voor de leerkrachten en ondersteunden hen daarna om een set materialen aan te maken voor de dagelijkse activiteiten in de school.

 

CEPP organiseert diverse praktische vormingsactiviteiten voor de leerkrachten. Die zijn toegankelijk voor de leerkrachten van verschillende scholen in het district en worden op vraag en in overleg met de directies en de lokale overheden georganiseerd. Smarika volgt op en ziet erop toe dat de verworven kennis ook effectief toegepast wordt en haar weg vindt naar de klaslokalen onder de vorm van kleurrijke didactische materialen die door de leerkrachten zelf gemaakt worden.

 

vs2s

Enkele foto's van tijdens mijn bezoek.

Smarika en andere teamleden gaan regelmatig vanuit hun lokale uitvalsbasis langs bij verschillende dorpen in Sindhuli District, ter motivering van de plaatselijke gemeenschappen. Een speeltuig van gerecycleerd hout maakt de school nog aantrekkelijker voor de kinderen.

 

vs2s
Een sfeerbeeld uit de klas.

 

 

vs2s
De meeste scholen hadden in juli examens of gingen al met vakantie. Dit is een foto van kleuters en kinderen uit het eerste leerjaar. De leerkracht leert hen het alfabet aan.

 

Opvallend is de ongedwongen sfeer, een groot contrast met de doorgaans strenge houding van veel leerkrachten. De kinderen zitten niet aan schoolbanken maar liggen op de vloerbedekking (goed tegen het stof). Ze hebben niet allemaal een uniform aan. De aankoop van een uniform kan een obstakel zijn voor scholing vanwege de prijs en omdat het in sommige scholen verplicht is.

 

vs2s
We verdeelden de planten, bloemen en groenten uit onze plantenkwekerij onder de kinderen. Tegenwoordig zijn ze meer geïnteresseerd in de landbouw.

 

 

vs2s
We plantten enkele bomen in Janahit Secondary School in Botini, met de hulp van de leerkrachten.

 

Tijdens het droge seizoen zorgen de bomen voor schaduw. De school zorgt samen met de ouders voor de aanplantingen. Soms zijn het ook fruitbomen ter verrijking van het dieet van de kinderen.

Hieronder vindt u  ook nog  filmpjes over de werking in Sindhuli:

Uw steun is welkom op het rekeningnummer van Bikas vzw. Als u daarbij ‘Van School tot School’ vermeldt, helpt u rechtstreeks om de onderwijskwaliteit in de scholen in Makwanpur Gadhi en Sindhuli District op te tillen. We beschouwen het ook als een blijk van waardering voor dit initiatief. Eén familie ondersteunt ons sinds kort met een maandelijkse storting. Dat is een formule die continuïteit garandeert, waarvoor dank! Een (eventueel samengestelde) gift van 40 euro of meer is fiscaal aftrekbaar.

We wensen u nog een fijne nazomer!

Paul Beké en Carine VerleyeEen groen begin
Leerlingen, ouders en leerkrachten planten de zaden voor een groene en solidaire toekomst.

Een groen begin

Mei 2023

Het plantseizoen is begonnen in Nepal. En dus ook in de scholen van Makwanpur Gadhi.
Het Nepalese Centre for Educational Policies and Practices werkt er sinds januari in een splinternieuw initiatief samen met de leerkrachten, de ouders en de leerlingen van 6 overheidsscholen. BIKAS ondersteunt hen bij hun werking, die als doel heeft de kwaliteit van het basisonderwijs in deze afgelegen scholen te verbeteren en de solidariteit binnen de dorpen aan te moedigen. 
CEPP heeft dit project, dat een voortzetting en uitbreiding is van de ondersteuning van Kalidevi School in het dorp Chapp (zie vorige edities van dit magazine, of https://bikas.org/Van_School_Tot_School) PACE Gadhi genoemd: Parental Awareness for Children and Environment in Makwanpur Gadhi. Makwanpur Gadhi is een streek ten zuiden van Kathmandu en ten noordoosten van Hetauda, één van de sterkst geïndustrialiseerde steden, in de overgang tussen de vlakte van de Terai die aan India grenst en de hoge bergen van de Himalaya’s. 

 

Plantgoed
Plantgoed voor de schoolmoestuinen: watermeloen, pompoen en papaya. 

 

De levensomstandigheden zijn erg verschillend volgens de geografische eigenheid van een streek. Daarom heeft de Nepalese overheid er nu voor gekozen om ook een ‘lokale’ component aan het onderwijs toe te voegen en de kinderen op school leerstof aan te bieden over hun eigen omgeving. CEPP heeft ervaren dat het aanleggen van schoolmoestuinen de gemeenschap bijeenbrengt. In Makwanpur Gadhi is Rishi Adhikari, gespecialiseerd in permacultuur en Teeka Bhattarai’s langdurige milieupartner, verantwoordelijk voor dit onderdeel van het project. Het verbouwen van een grote variëteit aan groenten, op een ecologische manier (dwz zonder kunstmest en pesticiden), geeft hoop op een groene en gezonde toekomst. Door samen te werken voor de moestuin gaan leerkrachten en ouders elkaar respecteren om hun expertise en werkijver. Voor de kinderen is het praktijkgericht onderwijs over landbouw,  biologie en ecologie. En de deelnemende ouders krijgen plantgoed mee naar huis om de voeding van hun familie gevarieerder en evenwichtiger te maken. 

 

Luca
CEPP laat de docenten van Luca kennismaken met Kalidevi School. 

 

Tussen 2010 en januari 2020 liepen meer dan 100 studenten van Vlaamse hogescholen stage in de scholen waarmee CEPP samenwerkt. Studenten van Luca School of Arts in Gent, Artevelde Hogeschool in Gent, Odisee Hogeschool in Brussel, Erasmus Hogeschool in Brussel, de afdeling Architectuur van de KULeuven brachten hun enthousiasme en praktische kennis naar Nepal, verruimden tegelijkertijd hun blik op de wereld en ontdekten nieuwe gezichtspunten rond onderwijs. Nepalese leerlingen en leerkrachten en Vlaamse studenten inspireerden elkaar en ontwikkelden een netwerk van solidariteit. Die uitwisseling viel stil door de pandemie, maar in april 2023 gingen zes docenten van Luca School of Arts opnieuw op prospectie naar Nepal. Op de foto discussiëren ze in het kleine amfitheater verbonden aan Kalidevi School met ouders, leerkrachten en personeelsleden van CEPP om te kijken of de voorwaarden gunstig zijn om opnieuw stages te organiseren. Een uitwisseling ‘van school tot school’! 

 

Admission
Links op de foto staat de directrice van de school van Gaurishankar, vooraan twee leerlingen en achter het campagnebord zie je twee moeders en een leerkracht; helemaal rechts staat de voorzitter van het SMC (de ouderraad). CEPP personeelsleden Chhiring Tamang, coördinator van dit deelproject en Sani Pakhrin, motivator, herken je aan hun blauwe kleren. De vrouwen in het rood zijn de leerkrachten. 

 

Het Nepalese nieuwjaar valt in april, en april betekent ook de start van het nieuwe schooljaar. 
De overheid organiseert elk jaar een campagne om de ouders op het platteland te motiveren om hun kinderen naar school te sturen in plaats van ze enkel op het land te laten werken. Ouders zijn zich wel degelijk bewust van het belang van onderwijs, maar scholen bieden vaak te weinig kwaliteit: kinderen moeten uit het hoofd leren en de leerstof houdt geen rekening met de veranderingen in het leven en de maatschappij. Het verbinden van schoolonderwijs met het dagelijks leven is een vernieuwing die tevens het leven van de families moet verbeteren.

 

Aadi
Een moeder in gesprek met Aadi Laxmi Dimdung. 

 

Ook Aadi is een nieuw personeelslid van CEPP, aangenomen als ‘nursery and parent mobiliser’: ze is medeverantwoordelijk voor de plantenkwekerij die scholen en huishoudens voorziet van plantgoed. Hier is ze op huisbezoek. Ze gaat ‘van huis tot huis’ om met alle ouders van elk van de 6 dorpen in dit nieuwe werkgebied te praten over hun wel en wee en om hun betrokkenheid bij het schoolgebeuren te verhogen. Voor veel gezinnen is het onderwijs immers een serie tunnels waar je het licht pas ziet als de kinderen een cyclus hebben afgerond. Kinderen, met name uit de lagere sociaal-economische lagen van de samenleving, slagen er niet altijd in een diploma van de middelbare school of hogeschool te halen om in aanmerking te komen voor een baan in de formele sector. CEPP ijvert ervoor dat ouders ook het verschil zien bij hun kinderen, de ene klas na de andere. 
De meeste mensen in Makwanpur Gadhi zijn Tamang: ze hebben een eigen taal en een aparte cultuur. De personeelsleden van CEPP die in deze dorpen gaan wonen en leven behoren tot dezelfde bevolkingsgroep, wat het contact bevordert en de samenwerking vergemakkelijkt. 

Bij BIKAS zijn we blij en nieuwsgierig nu dit nieuwe project start. Wilt u meehelpen om er een succes van te maken, om de dorpen en de scholen te ondersteunen in hun ontwikkeling, ten bate van de kinderen? Wij appreciëren uw bijdrage op rekeningnummer BE32 2200 7878 0002 van Bikas vzw, met als vermelding ‘Van School tot School’.

Paul Beké en Carine Verleye - met dank aan Chhiring en Teeka voor hun inbreng.Hakpara 2022

2022, een jaar in Hakpara

Februari 2023

2022, of 2079 volgens de Nepalese kalender, was het vierde jaar van CEPPs werking in Sindhuli District, in Inner Terai, de regio waar de alluviale vlaktes aan de grens met India overgaan in de Himalaya’s. CEPP werkt er samen met verschillende scholen op het platteland, werd voor die regio drie jaar lang ondersteund door HeSpace Children’s Foundation en het vierde jaar door Rotary Aalst en de hele tijd ook door de kleine en grotere giften van BIKAS sympathisanten en onze persoonlijke fondsenwerving. De klimaatopwarming en de blijvende erosieproblematiek raken Nepal sterk. Malaria, dengue fever, landverschuivingen, ondoordacht gebruik van bodem en natuurlijke hulpbronnen zijn dagelijkse problemen. Daarom heeft CEPP in 2022 ecologie als grootste aandachtspunt gekozen.

Hakpara Janjyoti Basic School wordt voor de streek een voorbeeldschool. Vroeger was de school moeilijk bereikbaar, maar nu verbindt de overheid ook deze afgelegen gebieden door grote wegen met de hoofdstad, en de verschillende dorpen met elkaar door kleinere wegen en bruggen over de rivieren. Die werkzaamheden verlopen moeizaam: in het ene dorp is de weg een hobbelig pad vol plassen en hindernissen, in het andere dorp is het haast een snelweg waarlangs de mensen ‘s avonds flaneren. Met de weg komen voordelen: een betere mobiliteit, elektriciteit, en daarna internet. Maar de weg brengt ook tal van verleidingen met zich mee: fast food (denk aan eenmansporties noedels in plastic bekers), vernietiging van (oer)woud op het voorziene traject, aanbod van pesticiden en insecticiden voor de landbouw… Als antwoord op die verleidingen promoot CEPP ecologische landbouw als duurzaam alternatief.

Het voordeel van deze benadering is dat het de lokale gemeenschap hechter maakt. Voor de aanleg van een schoolmoestuin moet de grond voorbereid worden, en een afsluiting moet de planten behoeden voor rondlopend vee. Voor die zware werkzaamheden werken de leerkrachten en de ouders samen.

 

Hakpara 2022

 

In de foto bovenaan dit artikel zien we de moeders aan het werk. Een extra motivatie is dat ze ook een deel van de jonge plantjes naar huis mogen meenemen en zo een eigen moestuintje (kitchen garden) kunnen aanleggen om het voedingspatroon van hun familie gevarieerder en dus gezonder te maken. Een tree nursery moet het vergroenen van de schoolomgeving in diverse scholen van de streek mogelijk maken.

 

Hakpara 2022

 

Er wordt gekozen voor schaduwplanten voor het schoolterrein, belangrijk in de warme, droge maanden, en voor fruitbomen. De kinderen dragen een grote verantwoordelijkheid in verband met de aanplantingen en de zorg voor de planten.

 

Hakpara 2022

 

Hakpara 2022

 

Een hogere scholingsgraad kan ook nadelen met zich meebrengen: wie langer school liep, vindt landbouwactiviteiten minderwaardig en wil werk zoeken in de steden. Maar buiten het toerisme en de dienstensector zijn er weinig mogelijkheden in Nepal. Deze kinderen leren over planten, over ecologische alternatieven die de natuur geen schade toebrengen, en hun kennis en persoonlijke betrokkenheid leiden tot een herwaardering van de landbouwsector.

 

Hakpara 2022

 

Verder zijn deze foto’s niet nieuw voor de trouwe lezers van ons Bikas magazine: de heringerichte kleuterklas met een aantrekkelijke vormgeving, met name een weergave van de eigen school, lage meubels en een verhoogde houten vloer met bekleding, een maatregel om de klas kindgericht te maken, dit wil zeggen warm, netjes en motiverend…

 

Hakpara 2022

 

en de glijbaan, gemaakt van recuperatiehout. Plattelandsscholen hebben niet vaak een speelterrein, en deze speeltuigen zijn voor de kinderen erg bijzonder en moedigen hen aan om naar school te komen.

 

Hakpara 2022

 

Het onderwijs in Janjyoti Basic School in Hakpara wordt op die manier kindvriendelijk, emancipatorisch, streekgebonden en met een grote betrokkenheid van alle partners in het onderwijs. CEPP ijvert voor een verbetering van het basisonderwijs en voor een groter ecologisch bewustzijn. De zorg voor onze planeet is een attitude die we de kinderen willen meegeven en die hen het vooruitzicht biedt op een betere toekomst.

 

Hakpara 2022

 

Bekijk hier meer foto's over de school in Hakpara
 

Doe je mee? Jouw steun wordt gewaardeerd en goed gebruikt. BIKAS Nepal, rekeningnummer BE32 2200 7878 0002, vermelding Van School tot School.

Dankjewel! Dhanyabad!

Paul Beké en Carine Verleye


Van School Tot School 2022

Van School Tot School 2021

Van School Tot School 2020

Van School Tot School 2019

Van School Tot School 2018

Van School Tot School 2017

Van School Tot School 2016