Van school tot school

 

vs2s

 

Dagboek uit Sindhuli District

Augustus 2023

Cursieve tekst: Smarika Limbu, pedagogisch begeleider, teamlid van CEPP
Foto's: Smarika Limbu
Rechte tekst: verduidelijking door Carine Verleye, bestuurslid Bikas

CEPP, het Centre for Educational Policies and Practices, is in verschillende districten werkzaam. Het nieuwste werkgebied is Makwanpur Gadhi, in Inner Terai: ten zuiden van Kathmandu en daar waar de vlakte overgaat naar de heuvels. Daarover hebben wij in de vorige editie van het Bikasmagazine bericht. Nu richten we onze aandacht weer even op het ernaast gelegen district van Sindhuli, waar CEPP al enkele jaren in verschillende landelijke overheidsscholen samenwerkt met leerlingen, leerkrachten, directies en lokale overheden met als doel de kwaliteitsverbetering van het basisonderwijs.

Ditmaal laten we graag Smarika Limbu aan het woord. Zij is één van de nieuwste teamleden van CEPP en neemt de verantwoordelijkheid van pedagogische ondersteuning van deze scholen op zich. Regelmatig stuurt zij via Whatsapp enkele foto's door ter informatie, samen met wat uitleg. Het is net een dagboek!

 

vs2s
Wij organiseerden een training voor de leerkrachten en ondersteunden hen daarna om een set materialen aan te maken voor de dagelijkse activiteiten in de school.

 

CEPP organiseert diverse praktische vormingsactiviteiten voor de leerkrachten. Die zijn toegankelijk voor de leerkrachten van verschillende scholen in het district en worden op vraag en in overleg met de directies en de lokale overheden georganiseerd. Smarika volgt op en ziet erop toe dat de verworven kennis ook effectief toegepast wordt en haar weg vindt naar de klaslokalen onder de vorm van kleurrijke didactische materialen die door de leerkrachten zelf gemaakt worden.

 

vs2s

Enkele foto's van tijdens mijn bezoek.

Smarika en andere teamleden gaan regelmatig vanuit hun lokale uitvalsbasis langs bij verschillende dorpen in Sindhuli District, ter motivering van de plaatselijke gemeenschappen. Een speeltuig van gerecycleerd hout maakt de school nog aantrekkelijker voor de kinderen.

 

vs2s
Een sfeerbeeld uit de klas.

 

 

vs2s
De meeste scholen hadden in juli examens of gingen al met vakantie. Dit is een foto van kleuters en kinderen uit het eerste leerjaar. De leerkracht leert hen het alfabet aan.

 

Opvallend is de ongedwongen sfeer, een groot contrast met de doorgaans strenge houding van veel leerkrachten. De kinderen zitten niet aan schoolbanken maar liggen op de vloerbedekking (goed tegen het stof). Ze hebben niet allemaal een uniform aan. De aankoop van een uniform kan een obstakel zijn voor scholing vanwege de prijs en omdat het in sommige scholen verplicht is.

 

vs2s
We verdeelden de planten, bloemen en groenten uit onze plantenkwekerij onder de kinderen. Tegenwoordig zijn ze meer geïnteresseerd in de landbouw.

 

 

vs2s
We plantten enkele bomen in Janahit Secondary School in Botini, met de hulp van de leerkrachten.

 

Tijdens het droge seizoen zorgen de bomen voor schaduw. De school zorgt samen met de ouders voor de aanplantingen. Soms zijn het ook fruitbomen ter verrijking van het dieet van de kinderen.

Hieronder vindt u  ook nog  filmpjes over de werking in Sindhuli:

Uw steun is welkom op het rekeningnummer van Bikas vzw. Als u daarbij ‘Van School tot School’ vermeldt, helpt u rechtstreeks om de onderwijskwaliteit in de scholen in Makwanpur Gadhi en Sindhuli District op te tillen. We beschouwen het ook als een blijk van waardering voor dit initiatief. Eén familie ondersteunt ons sinds kort met een maandelijkse storting. Dat is een formule die continuïteit garandeert, waarvoor dank! Een (eventueel samengestelde) gift van 40 euro of meer is fiscaal aftrekbaar.

We wensen u nog een fijne nazomer!

Paul Beké en Carine VerleyeEen groen begin
Leerlingen, ouders en leerkrachten planten de zaden voor een groene en solidaire toekomst.

Een groen begin

Mei 2023

Het plantseizoen is begonnen in Nepal. En dus ook in de scholen van Makwanpur Gadhi.
Het Nepalese Centre for Educational Policies and Practices werkt er sinds januari in een splinternieuw initiatief samen met de leerkrachten, de ouders en de leerlingen van 6 overheidsscholen. BIKAS ondersteunt hen bij hun werking, die als doel heeft de kwaliteit van het basisonderwijs in deze afgelegen scholen te verbeteren en de solidariteit binnen de dorpen aan te moedigen. 
CEPP heeft dit project, dat een voortzetting en uitbreiding is van de ondersteuning van Kalidevi School in het dorp Chapp (zie vorige edities van dit magazine, of https://bikas.org/Van_School_Tot_School) PACE Gadhi genoemd: Parental Awareness for Children and Environment in Makwanpur Gadhi. Makwanpur Gadhi is een streek ten zuiden van Kathmandu en ten noordoosten van Hetauda, één van de sterkst geïndustrialiseerde steden, in de overgang tussen de vlakte van de Terai die aan India grenst en de hoge bergen van de Himalaya’s. 

 

Plantgoed
Plantgoed voor de schoolmoestuinen: watermeloen, pompoen en papaya. 

 

De levensomstandigheden zijn erg verschillend volgens de geografische eigenheid van een streek. Daarom heeft de Nepalese overheid er nu voor gekozen om ook een ‘lokale’ component aan het onderwijs toe te voegen en de kinderen op school leerstof aan te bieden over hun eigen omgeving. CEPP heeft ervaren dat het aanleggen van schoolmoestuinen de gemeenschap bijeenbrengt. In Makwanpur Gadhi is Rishi Adhikari, gespecialiseerd in permacultuur en Teeka Bhattarai’s langdurige milieupartner, verantwoordelijk voor dit onderdeel van het project. Het verbouwen van een grote variëteit aan groenten, op een ecologische manier (dwz zonder kunstmest en pesticiden), geeft hoop op een groene en gezonde toekomst. Door samen te werken voor de moestuin gaan leerkrachten en ouders elkaar respecteren om hun expertise en werkijver. Voor de kinderen is het praktijkgericht onderwijs over landbouw,  biologie en ecologie. En de deelnemende ouders krijgen plantgoed mee naar huis om de voeding van hun familie gevarieerder en evenwichtiger te maken. 

 

Luca
CEPP laat de docenten van Luca kennismaken met Kalidevi School. 

 

Tussen 2010 en januari 2020 liepen meer dan 100 studenten van Vlaamse hogescholen stage in de scholen waarmee CEPP samenwerkt. Studenten van Luca School of Arts in Gent, Artevelde Hogeschool in Gent, Odisee Hogeschool in Brussel, Erasmus Hogeschool in Brussel, de afdeling Architectuur van de KULeuven brachten hun enthousiasme en praktische kennis naar Nepal, verruimden tegelijkertijd hun blik op de wereld en ontdekten nieuwe gezichtspunten rond onderwijs. Nepalese leerlingen en leerkrachten en Vlaamse studenten inspireerden elkaar en ontwikkelden een netwerk van solidariteit. Die uitwisseling viel stil door de pandemie, maar in april 2023 gingen zes docenten van Luca School of Arts opnieuw op prospectie naar Nepal. Op de foto discussiëren ze in het kleine amfitheater verbonden aan Kalidevi School met ouders, leerkrachten en personeelsleden van CEPP om te kijken of de voorwaarden gunstig zijn om opnieuw stages te organiseren. Een uitwisseling ‘van school tot school’! 

 

Admission
Links op de foto staat de directrice van de school van Gaurishankar, vooraan twee leerlingen en achter het campagnebord zie je twee moeders en een leerkracht; helemaal rechts staat de voorzitter van het SMC (de ouderraad). CEPP personeelsleden Chhiring Tamang, coördinator van dit deelproject en Sani Pakhrin, motivator, herken je aan hun blauwe kleren. De vrouwen in het rood zijn de leerkrachten. 

 

Het Nepalese nieuwjaar valt in april, en april betekent ook de start van het nieuwe schooljaar. 
De overheid organiseert elk jaar een campagne om de ouders op het platteland te motiveren om hun kinderen naar school te sturen in plaats van ze enkel op het land te laten werken. Ouders zijn zich wel degelijk bewust van het belang van onderwijs, maar scholen bieden vaak te weinig kwaliteit: kinderen moeten uit het hoofd leren en de leerstof houdt geen rekening met de veranderingen in het leven en de maatschappij. Het verbinden van schoolonderwijs met het dagelijks leven is een vernieuwing die tevens het leven van de families moet verbeteren.

 

Aadi
Een moeder in gesprek met Aadi Laxmi Dimdung. 

 

Ook Aadi is een nieuw personeelslid van CEPP, aangenomen als ‘nursery and parent mobiliser’: ze is medeverantwoordelijk voor de plantenkwekerij die scholen en huishoudens voorziet van plantgoed. Hier is ze op huisbezoek. Ze gaat ‘van huis tot huis’ om met alle ouders van elk van de 6 dorpen in dit nieuwe werkgebied te praten over hun wel en wee en om hun betrokkenheid bij het schoolgebeuren te verhogen. Voor veel gezinnen is het onderwijs immers een serie tunnels waar je het licht pas ziet als de kinderen een cyclus hebben afgerond. Kinderen, met name uit de lagere sociaal-economische lagen van de samenleving, slagen er niet altijd in een diploma van de middelbare school of hogeschool te halen om in aanmerking te komen voor een baan in de formele sector. CEPP ijvert ervoor dat ouders ook het verschil zien bij hun kinderen, de ene klas na de andere. 
De meeste mensen in Makwanpur Gadhi zijn Tamang: ze hebben een eigen taal en een aparte cultuur. De personeelsleden van CEPP die in deze dorpen gaan wonen en leven behoren tot dezelfde bevolkingsgroep, wat het contact bevordert en de samenwerking vergemakkelijkt. 

Bij BIKAS zijn we blij en nieuwsgierig nu dit nieuwe project start. Wilt u meehelpen om er een succes van te maken, om de dorpen en de scholen te ondersteunen in hun ontwikkeling, ten bate van de kinderen? Wij appreciëren uw bijdrage op rekeningnummer BE32 2200 7878 0002 van Bikas vzw, met als vermelding ‘Van School tot School’.

Paul Beké en Carine Verleye - met dank aan Chhiring en Teeka voor hun inbreng.Hakpara 2022

2022, een jaar in Hakpara

Februari 2023

2022, of 2079 volgens de Nepalese kalender, was het vierde jaar van CEPPs werking in Sindhuli District, in Inner Terai, de regio waar de alluviale vlaktes aan de grens met India overgaan in de Himalaya’s. CEPP werkt er samen met verschillende scholen op het platteland, werd voor die regio drie jaar lang ondersteund door HeSpace Children’s Foundation en het vierde jaar door Rotary Aalst en de hele tijd ook door de kleine en grotere giften van BIKAS sympathisanten en onze persoonlijke fondsenwerving. De klimaatopwarming en de blijvende erosieproblematiek raken Nepal sterk. Malaria, dengue fever, landverschuivingen, ondoordacht gebruik van bodem en natuurlijke hulpbronnen zijn dagelijkse problemen. Daarom heeft CEPP in 2022 ecologie als grootste aandachtspunt gekozen.

Hakpara Janjyoti Basic School wordt voor de streek een voorbeeldschool. Vroeger was de school moeilijk bereikbaar, maar nu verbindt de overheid ook deze afgelegen gebieden door grote wegen met de hoofdstad, en de verschillende dorpen met elkaar door kleinere wegen en bruggen over de rivieren. Die werkzaamheden verlopen moeizaam: in het ene dorp is de weg een hobbelig pad vol plassen en hindernissen, in het andere dorp is het haast een snelweg waarlangs de mensen ‘s avonds flaneren. Met de weg komen voordelen: een betere mobiliteit, elektriciteit, en daarna internet. Maar de weg brengt ook tal van verleidingen met zich mee: fast food (denk aan eenmansporties noedels in plastic bekers), vernietiging van (oer)woud op het voorziene traject, aanbod van pesticiden en insecticiden voor de landbouw… Als antwoord op die verleidingen promoot CEPP ecologische landbouw als duurzaam alternatief.

Het voordeel van deze benadering is dat het de lokale gemeenschap hechter maakt. Voor de aanleg van een schoolmoestuin moet de grond voorbereid worden, en een afsluiting moet de planten behoeden voor rondlopend vee. Voor die zware werkzaamheden werken de leerkrachten en de ouders samen.

 

Hakpara 2022

 

In de foto bovenaan dit artikel zien we de moeders aan het werk. Een extra motivatie is dat ze ook een deel van de jonge plantjes naar huis mogen meenemen en zo een eigen moestuintje (kitchen garden) kunnen aanleggen om het voedingspatroon van hun familie gevarieerder en dus gezonder te maken. Een tree nursery moet het vergroenen van de schoolomgeving in diverse scholen van de streek mogelijk maken.

 

Hakpara 2022

 

Er wordt gekozen voor schaduwplanten voor het schoolterrein, belangrijk in de warme, droge maanden, en voor fruitbomen. De kinderen dragen een grote verantwoordelijkheid in verband met de aanplantingen en de zorg voor de planten.

 

Hakpara 2022

 

Hakpara 2022

 

Een hogere scholingsgraad kan ook nadelen met zich meebrengen: wie langer school liep, vindt landbouwactiviteiten minderwaardig en wil werk zoeken in de steden. Maar buiten het toerisme en de dienstensector zijn er weinig mogelijkheden in Nepal. Deze kinderen leren over planten, over ecologische alternatieven die de natuur geen schade toebrengen, en hun kennis en persoonlijke betrokkenheid leiden tot een herwaardering van de landbouwsector.

 

Hakpara 2022

 

Verder zijn deze foto’s niet nieuw voor de trouwe lezers van ons Bikas magazine: de heringerichte kleuterklas met een aantrekkelijke vormgeving, met name een weergave van de eigen school, lage meubels en een verhoogde houten vloer met bekleding, een maatregel om de klas kindgericht te maken, dit wil zeggen warm, netjes en motiverend…

 

Hakpara 2022

 

en de glijbaan, gemaakt van recuperatiehout. Plattelandsscholen hebben niet vaak een speelterrein, en deze speeltuigen zijn voor de kinderen erg bijzonder en moedigen hen aan om naar school te komen.

 

Hakpara 2022

 

Het onderwijs in Janjyoti Basic School in Hakpara wordt op die manier kindvriendelijk, emancipatorisch, streekgebonden en met een grote betrokkenheid van alle partners in het onderwijs. CEPP ijvert voor een verbetering van het basisonderwijs en voor een groter ecologisch bewustzijn. De zorg voor onze planeet is een attitude die we de kinderen willen meegeven en die hen het vooruitzicht biedt op een betere toekomst.

 

Hakpara 2022

 

Bekijk hier meer foto's over de school in Hakpara
 

Doe je mee? Jouw steun wordt gewaardeerd en goed gebruikt. BIKAS Nepal, rekeningnummer BE32 2200 7878 0002, vermelding Van School tot School.

Dankjewel! Dhanyabad!

Paul Beké en Carine VerleyeKalidevi Opening

 

November 2022

Eind goed al goed. En een nieuw begin!

 

Eind goed, al goed

In juni was het eindelijk zover: de officiële inhuldiging van Kalidevi School in Chaap, Makwanpur District. De burgemeester knipte het lint door, onthulde de plaat waarop alle medewerkers vermeld staan en overhandigde het gebouw officieel.

Bij zo’n inhuldiging hoort een bindi, ook wel tika genoemd, een rode stip op het voorhoofd. Elke hindoe geeft een eigen betekenis aan de stip: die biedt bescherming of geeft je meer inzicht in jezelf. Priesters maken een bindi op het voorhoofd van de gelovige na het bidden of bezoek aan een tempel. Het is een mengsel van rijst, water en gekleurd poeder. Bij de inhuldiging hoort ook een handgeweven sjaal in het rood, de nationale kleur van Nepal. De khata symboliseert zuiverheid en medeleven en wordt als verwelkoming gegeven en gedragen bij alle grote ceremonies.

Op de foto bovenaan zien jullie centraal onder het inhuldigingsbord Raju, de bouwondernemer die de grootste verantwoordelijkheid op zich nam. Links van hem staan de burgemeester en drie medewerkers van het Centre for Educational Policies and Practices, met in het midden Teeka Bhattarai, initiatiefnemer van CEPP. Rechts van het bord staan de leerkrachten en de directeur van de basisschool in Chaap. Onze Nepalese partners en wijzelf hebben lang nagedacht over de tekst op het inhuldigingsbord. We wilden hulde brengen aan de kracht van de Nepalese kinderen, leerkrachten en ouders en ook alle sponsors en sympathisanten vermelden.

Inhuldigingsbord
Het inhuldigingsbord

 

Dit is de vertaling van de tekst die op het bord is aangebracht:

Dit schoolgebouw van de Shree Kalidevi Lagere School, gebouwd in een samenwerking tussen het Centre for Educational Policies and Practices (Nepal), de Bikas Associatie vzw (België), de KU Leuven Faculteit Architectuur (België), de Provincie Oost-Vlaanderen (België) en de lokale bouwers gecoördineerd door Raju Ghalan, is met liefde en respect toegewijd aan de huidige en toekomstige generaties kinderen, leraren en ouders. Chaap, Makwanpurgadhi - 2 juni 2022

Overhandigingsceremonie
De overhandigingsceremonie

 

Teeka Bhattarai, onderwijsactivist en coördinator van het Centrum voor Onderwijsbeleid en Praktijken, overhandigt Kalidevi School officieel aan Keshab Sapkota, directeur, in een programma dat wordt bijgewoond door leerlingen, ouders en leerkrachten en vertegenwoordigers van de gemeente. Sinds Nepal in 2015 een nieuwe grondwet aannam en een federale staat werd, heeft de centrale overheid in Kathmandu de meeste verantwoordelijkheden voor scholen overgedragen aan de lokale overheden en de plattelandsgemeenten.

De gemeente Makwanpurghadi heeft CEPP nu om pedagogische ondersteuning gevraagd voor een groter aantal scholen in het gebied, niet alleen voor de Kalidevi School. De plaatselijke burgemeester was vroeger schoolinspecteur in een ander gebied waar CEPP werkt en heeft een grote belangstelling voor onderwijs.

De Moeders
De Moeders

 

De ouders van de kinderen uit het dorp Chaap zijn zeer geïnteresseerd in het nieuwe schoolgebouw en het onderwijs dat daarin wordt aangeboden. Vooral de moeders! Veel moeders maken deel uit van een Mother Group en sommige behoren tot het School Management Committee (een soort oudercomité). Onderdeel van CEPP’s missie is het ondersteunen van deze initiatieven en het informeren van ouders en kinderen over hun recht op kwaliteitsonderwijs, doelstelling 4 van de 17 duurzame ontwikkelingsdoelen die zijn vastgelegd door de Organisatie van de Verenigde Naties (VN).

duurzame ontwikkeligsdoelen
VN Duurzame Ontwikkelingsdoelen

 

Duurzame Ontwikkelingsdoelstelling 4
Duurzame Ontwikkelingsdoelstelling 4

 

Link: https://www.un.org/sustainabledevelopment/wp-content/uploads/2018/09/Goal-4.pdf

En een nieuw begin!

De officiële overdracht van Kalidevi School aan de Nepalezen is ook voor ons een belangrijke gebeurtenis. De architectuurafdeling van de KULeuven, campus Gent, studenten en docenten, coördinerend architect Wart Thys, grafisch ontwerper Lin Seminck, BIKAS, de provincie Oost-Vlaanderen, de mensen van Chaap… hebben allemaal samengewerkt om dit moment te bereiken.

Klaas Vanslembrouck, één van de docenten van de KULeuven verwoordt het zo: “Het heeft ons allemaal samengebracht, inclusief alle studenten voor wie dit project een levensveranderende ervaring is geweest. Het is geweldig om te zien dat de school wordt overgedragen aan de toekomstige gebruikers. Nu kan het echte werk beginnen. Een schoolgebouw is een hulpmiddel dat mensen uitdaagt om kinderen op een ‘andere’ manier les te geven en we hopen dat we de impact ervan in de toekomst zullen zien!’’

Kalidevi School
Kalidevi School
Kalidevi School vanop afstand
Kalidevi School vanop afstand

 

De realisatie van Kalidevi School is een inspanning van Belgische architecten en van CEPP om de gemeenschap opnieuw te verbinden met onderwijs door middel van een schoolgebouw dat anders is dan wat de Nepalezen gewend zijn.

CEPP en de architecten moedigen Nepalese planners en designers aan om gebouwen te ontwerpen die niet alleen sterk zijn en studenten kunnen huisvesten, maar die ook rekening houden met de pedagogische functie van scholen, met de klimatologische omstandigheden van een bepaalde locatie en die de lokale economie ondersteunen. In plaats van materialen van buitenaf te halen, gebruikt het Kalidevi schoolgebouw lokale kennis en lokale materialen.

Gebouwen en de fysieke uitrusting van scholen zijn een begin, maar ook de educatieve opvolging is van het grootste belang. Binnen Bikas zullen Paul Beké en Carine Verleye daar nu verantwoordelijk voor zijn, in nauwe samenwerking met CEPP, met lokale leerkrachten en met studenten van verschillende onderwijsdepartementen zoals Erasmus Hogeschool Brussel.

Wij willen de inspanningen van CEPP ondersteunen om de kwaliteit van het onderwijs in landelijke overheidsscholen te verbeteren. Op hun verzoek hebben we een aantal educatieve materialen gemaakt om de onderwijsgemeenschap in Chaap te inspireren. Die materialen hebben we al naar Nepal kunnen sturen .

eerste set educatieve materialen
De eerste set educatieve materialen

 

handgebreide groenten

De eerste set materialen bereikte Kalidevi School voordat het schoolgebouw officieel aan de lokale bevolking werd overgedragen. Alle materialen werden gebruikt bij de overhandiging.

Hieronder filmbeelden van de overdrachtsceremonie:

 

We ontwikkelden materialen die kinderen leren over hun eigen leven, die de Nepalese culturen respecteren, die creativiteit stimuleren, die mooi en duurzaam zijn, die goedkoop en vaak handgemaakt zijn en die ook door Nepalese leraren kunnen worden gemaakt. Wij zijn er van overtuigd dat Nepalezen verantwoordelijk zijn voor hun eigen ontwikkeling, ook in het onderwijs, en dat zij het beste weten wat waardevol is voor hun kinderen. We kunnen onze kennis, enthousiasme en talenten met elkaar delen en een samenwerking ontwikkelen die voor alle partijen lonend is. Op de foto zie je materialen die we zelf hebben ontwikkeld. We hebben posters gedrukt en spelletjes gemaakt waarmee kinderen het westerse alfabet kunnen leren. We hebben wandkleden gemaakt over groenten en fruit, en gebreide groenten die op het Nepalese platteland worden verbouwd, ter ondersteuning van de inspanningen van CEPP om ecologische landbouw en gezonde eetgewoonten te stimuleren. We hebben foto’s van de Bikas-kalender van 2019 gelamineerd, een kaart van Nepal genaaid en foto’s van Nepal gelamineerd voor een geheugenspel. We naaiden pittenzakjes voor lichamelijke opvoeding en een muisje om voorzetsels te leren zoals in, op, tussen. Bij deze materialen horen educatieve ondersteuning en lesvoorbereidingen, en we zijn van plan deze ondersteuning ook beschikbaar te maken op de Bikas-website en om af en toe Zoom-bijeenkomsten te houden met onze Nepalese partners. Normaal ontwikkelen we dit soort materialen samen met de leerkrachten tijdens teacher trainings ter plaatse, maar dat is de afgelopen twee jaar niet gelukt. We hopen oprecht dat onze inzet onze Nepalese partners van CEPP en van de dorpsscholen zal inspireren en aanmoedigen.

tweede set educatieve materialen
De tweede set educatieve materialen

 

De tweede set materialen bereikte Nepal in oktober en bestaat uit 50 jaar oude prentenboeken over Nepal en de Himalaya, goed ter ondersteuning van het vak Social Studies en om over de geschiedenis van Nepal te leren, een spel om basis Engels te leren, spellen voor lichamelijke opvoeding enz.

creatieve materialen
Creatieve materialen

 

Creatieve materialen, prenten (moeilijk te vinden op het platteland van Nepal), vogeltjes die verschillende emoties laten zien...

Veronika's spel
Veronika's spel

 

Veronika’s spel is speciaal voor Nepal ontwikkeld door Veronika Rút Fulerová (https://veronikarut.com/), een grafisch ontwerper uit Tsjechië, die ook studeerde aan Luca School of Arts in Gent. Dit is dus echt een wereldwijde samenwerking!

foto's lamineren
Foto's lamineren

 

En we brachten uren door in onze keuken, foto’s over Nepal lamineren. Oude nummers van het tijdschrift National Geographic zijn ook een geweldige bron!

We hopen dat u CEPP wil steunen om het basisonderwijs in landelijke overheidsscholen te verbeteren!

Een gift op Bikas’ rekeningnummer BE32 2200 7878 0002, met vermelding van ‘Van school naar school’ wordt zorgvuldig besteed, ten voordele van jonge Nepalese kinderen!

Heel erg bedankt.

In solidariteit, Paul Beké en Carine Verleye, Wart Thys
Augustus 2022

Kort nieuws over de scholen in Sindhuli District en over Kalidevi School in Makwanpur District

Foto 1: Een nieuw ingerichte, veilige, warme en aantrekkelijke kleuterklas in Sindhuli District

Lieve lezer, op de homepage van het HAKU-project konden jullie al lezen over de verwezenlijkingen van CEPP, het Centre for Educational Policies and Practices, in de vier Hakuscholen in Rasuwa District. Het ondersteunen van deze scholen is de laatste tijd een sterk aandachtspunt binnen de werking van de organisatie, en succes bleef niet uit…

Maar natuurlijk legt CEPP zich ook in andere gebieden nog steeds toe op het verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs, door nauw samen te werken met leerkrachten, leerlingen, ouders en lokale overheden. Motivatie van alle betrokkenen in het onderwijs is erg belangrijk, maar ook vorming van leerkrachten, ouders, schoolcomités en plaatselijke overheden krijgen alle aandacht. Nieuw ingerichte klassen zijn netjes en kindgericht.

Foto 2: Aan motivatie hebben Nepalese schoolkinderen zelden gebrek.

Het vergroenen van de schoolomgeving en onderwijs dat milieubescherming en ecologische landbouw centraal stelt, blijven belangrijke idealen die CEPP op een praktische manier realiseert.

Foto 3: De kinderen zijn verantwoordelijk voor de nieuwe aanplantingen.

De verslaggeving over de werkzaamheden van CEPP in die andere gebieden kwam echter maar traag door tot België. Om precies te zijn bereikten de financiële en inhoudelijke verslagen ons pas op 29 en 30 juni, te laat om nog een diepgaand artikel te schrijven voor de deadline voor het tijdschrift (op 24 juni). Hieronder hebben we een filmpje geplaatst over de overdracht van Kalidevi school aan de lokale bevolking. Het filmpje is gemaakt door één van de CEPP medewerkers en illustreert de overgang van de bouwfase naar de fase van pedagogische ondersteuning: in de verschillende lokalen zijn didactische middelen voorhanden die wij, respectvol tegenover de plaatselijke cultuur en met duurzame materialen als aanmoediging voor onze onderwijspartners in Nepal hebben gemaakt.

In ons volgende nummer zullen wij het filmpje bespreken. Jullie kunnen alvast uitkijken naar uitgebreid nieuws in de herfsteditie van het Bikas magazine! Carine Verleye en Paul BekéDe school bij valavond, de verlichting brandt!


Mei 2022

In vorige artikels gingen we reeds in op de werking van één van onze partners in Nepal, CEPP. CEPP – Centre for Educational Policies and Practices – wil het recht op basisonderwijs garanderen door de verbetering van het onderwijsbeleid op alle niveaus, in het bijzonder op het niveau van de lokale school, gebruik makend van bestaande voorzieningen. Ze staan voor een allesomvattend onderwijsbeleid in Nepal, een onderwijsbeleid dat gevoelig is voor sociale, culturele kwesties en milieuaangelegenheden en dat relevant is voor de gemeenschap. Ze werken nauw samen met lokale gemeenschappen, politici, leraren en kinderen, ze doen veel veldwerk en ze hebben een goede en lange traditie wat betreft samenwerking met vrijwilligers van allerlei aard. Sinds 2016 werken CEPP, de opleiding architectuur van KUL in Gent, een aantal architecten en pedagogen nauw samen. Zij willen een schoolproject in Nepal uitbouwen dat, naast zijn traditionele functie als plek om kennis te vergaren en te delen, ook een gemeenschapsfunctie tracht te vervullen binnen het dorp. Op die manier proberen we een hogere betrokkenheid van ouders, leerlingen, leerkrachten en schoolbestuur op het schoolgebeuren als geheel te bereiken.

Een bewogen periode

Het laatste volwaardige verslag van de bouwwerken in Chapp dateert al van februari 2020. We weten allemaal wat er in de tussentijd is gebeurd en ook het project in Chapp heeft hierdoor de nodige vertraging opgelopen. Na het vertrek van ons (de vrijwilligers, docenten en studenten) werd er niettemin stevig verder gewerkt om het schoolgebouw af te werken

Afronden van de schrijn- en ruwbouwwerken

n eerste instantie moesten de houten wanden en het schrijnwerk (de ramen en deuren) verder worden afgewerkt. Hiervoor werd zowel nieuw als gerecupereerd sal-hout gebruikt. Zoals je kan zien op de foto’s gebeurde een groot deel van het werk manueel, ook het verzagen van de balken tot planken voor de bekleding van de wanden. De specifieke vorm van het dak geeft het gebouw zijn karakter en uitstraling, maar zorgt ook voor de nodige uitdagingen bij de afwerking. Voor de buitenzijden van de wanden werd het salhout gebruikt als afwerking, de binnenzijde van de wanden werd afgewerkt met geschilderde multiplex-platen. De wanden werden gevuld met een mengsel van rice-husk (de pel/schil van de rijst), cement en water. Deze vulling zorgt ervoor dat de wanden winddicht zijn en een (weliswaar beperkte) isolatiewaarde krijgen. [Foto 01 tem 04]

Aansluitend werd de verhoogde ‘pati’ rond het schoolgebouw afgewerkt. Na het voorzien van een keermuur, opgetrokken uit rotsblokken en cement, konden de trappen worden gebouwd, hellingen worden voorzien en het geheel afgewerkt met natuurstenen tegels. De Pati loopt rondom rond de klassen en fungeert zowel als speelruimte, als toegangszone en als overgang tussen de klassen en de omgeving. Het schoolgebouw staat op deze manier op ‘zithoogte’ boven zijn omgeving (veilig voor felle regens en water). De pati vangt op deze manier ook de grootste hoogteverschillen met de omgeving op en maakt de klassen vlot toegankelijk. [Foto 05 tem 07]

Afwerken van het interieur

De laatste ontwerpbeslissingen omtrent het interieur en het meubilair gebeurden noodgedwongen via online meetings en vele mails met schema’s en tekeningen. Een extra bezoek ter plaatse in 2021 zat er nog niet in, en ook de workshops met architectuurstudenten van St Lucas/ KUL konden voorlopig niet doorgaan. Voor de afwerking van de plafonds werden grote matten geweven door een ambachtsman uit het dorp. De combinatie van het (industriële) staal van de dakconstructie en de bamboematten geeft een uitgesproken resultaat. [Foto 08 tem 10]

Ook aan de inrichting werd verder gewerkt. In de keukenklas werd een traditionele kookplaats gebouwd. Traditioneel op een belangrijk detail na, deze kookplaats heeft namelijk een schouw, ingewerkt in de betonwand, rechtsreeks naar buiten! Om de vertelklas de juiste sfeer en warmte te geven, werd de vloer hier in hout afgewerkt, tegen de zijkanten werd een verhoogde plint in hout voorzien, als ‘rug’ voor de zittende kinderen. Naast deze houten afwerking, kreeg de vertelklas ook een houten bibliotheek-kast. Laat de verhalen en legendes maar komen! [Foto 11 en 12]

De school in gebruik

De school werd tijdens de afgelopen maanden reeds gebruikt, maar het is uiteraard de bedoeling dat het gebouw nog volledig wordt afgewerkt voor het officieel wordt overhandigd aan het dorp en de schooldirectie. Staan nog op het programma: de laatste schilderwerken, beperkte werken aan de elektriciteit en verlichting en een tafel en bankjes voor de landbouwklas. De foto’s in deze publicatie zijn gemaakt door de medewerkers van CEPP, maar we (vrijwilligers en docenten KUL) hopen dat we in de nabije toekomst zélf ter plekke kunnen gaan om het afgewerkte gebouw te kunnen bezichtigen en op foto vast te leggen. Door de nauwe samenwerking met CEPP, Bikas en de vrijwilligers Carine Verleye en Paul Beké, zijn we zeker van de educatieve ondersteuning van dit project in de toekomst. We zijn allen benieuwd hoe het gebouw zal gebruikt worden, en wat we uit de ervaringen van stagiairs, dorpelingen, leerkrachten, leerlingen en vrijwilligers verder kunnen leren.

Wil je ook je ‘steentje’ bijdragen tot het Kalidevi Schoolproject, dan kan dit door een storting op het nummer BE32 2200 7878 0002 van BIKAS vzw, met als vermelding ‘Van School tot School’

ar. Wart Thys.

Dit project is een samenwerking tussen vier docenten van de KUL: Ignaas Back, Klaas Vanslembrouck, Hilde Bouchez en Tom Callebaut; twee leerkrachten-pedagogen met name Carine Verleye en Paul Beké; architect Wart Thys en graficus Lin Seminck.Februari 2022

Gemotiveerde leerkrachten, een warme en mooie klas, een leuke speelplaats... Dat alles draagt bij tot een kindgerichte, gelukkige schoolomgeving. Onze partners van CEPP, het Centre for Educational Policies and Practices, steunen plattelandsscholen om deze doelstellingen te verwezenlijken.

Padma en zijn collega's, onderwijzers in Jutepani, Sindhuli District, maken hun eigen lesmaterialen. Ze willen de kinderen meer leren over de plaatselijke flora.
Leerkrachten van Hakpara, Sindhuli, beschilderen mini versies van traditionele landbouwwerktuigen om de kinderen te onderwijzen over hun eigen leefomgeving.
De speelplaats motiveert de kinderen om op tijd naar school te komen... Foto uit Jutepani, Sindhuli.
'Van School tot School' is ook een samenwerking tussen Nepalese onderwijsmensen en Vlaamse hogescholen. In januari 2020 schilderden Lore, Elisa en Astrid, studenten van de lerarenopleiding aan Erasmus Hogeschool Brussel dit landschap in het tweede leerjaar in Simras, Sindhuli. Het is een getrouwe weergave van de schoolomgeving in het dorp en helpt de kinderen met lesonderwerpen zoals rekenen, tamme en wilde dieren herkennen, kleuren benoemen, en vertellen over het dagelijks leven.
CEPP medewerkers en de kinderen van Simras zijn één en al aandacht tijdens een vormingsactiviteit.

Wellicht voelt u zich ook gemotiveerd om CEPP en scholen op het platteland te helpen om de kwaliteit van het basisonderwijs te verbeteren. Uw gift op BE32 2200 7878 0002 van Bikas vzw, met 'Van School tot School' als vermelding, vormt een gewaardeerde steun in de rug!


 

Eerdere bijdragen nog toe te voegen